Pavel TELIČKA : Előadóként beterjesztett vélemény 

A bizottságok véleményt nyilváníthatnak a hatáskörükbe tartozó elemeket tartalmazó jelentések kapcsán. Az ilyen vélemények előadói felelősek továbbá a kompromisszumos módosítások megfogalmazásáért és az árnyékelőadókkal folytatott tárgyalásokért. 53. és 54. cikk, V. melléklet

VÉLEMÉNY az Európai Unió 2019. évi pénzügyi évre szóló általános költségvetésének tervezetéről  
- TRAN_AD(2018)622233 -  
-
TRAN 
VÉLEMÉNY az európai ipar digitalizálásáról  
- TRAN_AD(2017)599589 -  
-
TRAN 
VÉLEMÉNY az európai szabványokról – az 1025/2012/EU rendelet végrehajtása  
- TRAN_AD(2017)597623 -  
-
TRAN 
VÉLEMÉNY a hulladéklerakókról szóló 1999/31/EK tanácsi irányelv módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi irányelvre irányuló javaslatról  
- ITRE_AD(2016)582213 -  
-
ITRE 
VÉLEMÉNY az elhasználódott járművekről szóló 2000/53/EK irányelv, az elemekről és akkumulátorokról, valamint a hulladékelemekről és -akkumulátorokról szóló 2006/66/EK irányelv, valamint az elektromos és elektronikus berendezések hulladékairól szóló 2012/19/EU irányelv módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi irányelvre irányuló javaslatról  
- ITRE_AD(2016)582215 -  
-
ITRE 

Kapcsolat