• Dita   CHARANZOVÁ  

Dita CHARANZOVÁ : Árnyékelőadóként beterjesztett vélemény - 8. parlamenti ciklus 

A képviselőcsoportok árnyékelőadót neveznek ki a véleményekhez, aki nyomon követi az eljárást és megegyezéses szövegekről tárgyal az előadóval. 215. cikk

VÉLEMÉNY A belső piac versenyképességének erősítése az EU vámuniójának és a vámunió irányításának továbbfejlesztése révén  
- INTA_AD(2019)629518 -  
-
INTA 
VÉLEMÉNY a közszféra információinak további felhasználásáról szóló európai parlamenti és tanácsi irányelvre irányuló javaslatról (átdolgozás)  
- IMCO_AD(2018)623902 -  
-
IMCO 
VÉLEMÉNY az egészségügyi technológiaértékelésről és a 2011/24/EU irányelv módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról  
- IMCO_AD(2018)622139 -  
-
IMCO 
VÉLEMÉNY a közbeszerzési stratégiai csomagról  
- INTA_AD(2018)618227 -  
-
INTA 
VÉLEMÉNY az ENISA-ról, az Európai Uniós Kiberbiztonsági Ügynökségről, az 526/2013/EU rendelet hatályon kívül helyezéséről, valamint az információs és kommunikációs technológiák kiberbiztonsági tanúsításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre („kiberbiztonsági jogszabály”) irányuló javaslatról  
- IMCO_AD(2018)616831 -  
-
IMCO 
VÉLEMÉNY a tagállami versenyhatóságok helyzetének a hatékonyabb jogalkalmazás és a belső piac megfelelő működésének biztosítása céljából történő megerősítéséről szóló európai parlamenti a tanácsi rendeletre irányuló javaslatról  
- IMCO_AD(2017)608025 -  
-
IMCO 
VÉLEMÉNY a versenypolitikáról szóló 2016. évi éves jelentésről  
- IMCO_AD(2017)609616 -  
-
IMCO 
VÉLEMÉNY A digitális kereskedelmi stratégia felé vezető út  
- IMCO_AD(2017)606248 -  
-
IMCO 
VÉLEMÉNY a harmadik országbeli áruknak és szolgáltatásoknak az Unió belső közbeszerzési piacához való hozzáféréséről, valamint az uniós áruk és szolgáltatások harmadik országbeli közbeszerzési piacokhoz való hozzáféréséről szóló tárgyalásokat támogató eljárásokról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló módosított javaslatról  
- IMCO_AD(2017)605925 -  
-
IMCO 
VÉLEMÉNY az Európai Unió 2018-as pénzügyi évre vonatkozó általános költségvetésének tervezetéről  
- IMCO_AD(2017)604889 -  
-
IMCO 
VÉLEMÉNY a digitális egységes piacon a szerzői jogról szóló európai parlamenti és a tanácsi irányelvre irányuló javaslatról  
- IMCO_AD(2017)599682 -  
-
IMCO 
MÓDOSÍTÁSOK FORMÁJÁBAN MEGFOGALMAZOTT ÁLLÁSPONT a kiberbűnözés elleni küzdelemről  
- IMCO_AD(2017)606009 -  
-
IMCO 
VÉLEMÉNY a 2018. évi költségvetés tervezetéről szóló háromoldalú egyeztetésre vonatkozó megbízatásról  
- IMCO_AD(2017)602828 -  
-
IMCO 
VÉLEMÉNY a műsorszolgáltató szervezetek egyes online közvetítéseire, valamint televíziós és rádiós műsorok továbbközvetítésére alkalmazandó szerzői jogok és szerzői joggal szomszédos jogok gyakorlására vonatkozó szabályok megállapításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról  
- IMCO_AD(2017)597612 -  
-
IMCO 
VÉLEMÉNY nem jogalkotási állásfoglalási indítvánnyal az egyrészről az Európai Unió és tagállamai, másrészről a Kubai Köztársaság közötti politikai párbeszédről és együttműködésről szóló megállapodásnak az Unió nevében történő megkötéséről szóló tanácsi határozat tervezetéről  
- INTA_AD(2017)602956 -  
-
INTA 
VÉLEMÉNY az Európai Elektronikus Hírközlési Szabályozók Testületének létrehozásáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról  
- IMCO_AD(2017)599723 -  
-
IMCO 
VÉLEMÉNY a korrupcióról és az emberi jogokról a harmadik országokban  
- INTA_AD(2017)602958 -  
-
INTA 
VÉLEMÉNY az egyrészről az Európai Unió és tagállamai, másrészről a Kubai Köztársaság közötti politikai párbeszédről és együttműködésről szóló megállapodásnak az Unió nevében történő megkötéséről szóló tanácsi határozat tervezetéről  
- INTA_AD(2017)604521 -  
-
INTA 
VÉLEMÉNY a határokon átnyúló csomagkézbesítési szolgáltatásokról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról  
- IMCO_AD(2017)600949 -  
-
IMCO 
VÉLEMÉNY a munkavállalók szolgáltatások nyújtása keretében történő kiküldetéséről szóló, 1996. december 16-i 96/71/EK európai parlamenti tanácsi irányelv módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi irányelvre irányuló javaslatról  
- IMCO_AD(2017)597610 -  
-
IMCO