• Dita   CHARANZOVÁ  

Dita CHARANZOVÁ : Írásbeli nyilatkozatok (2017. január 16-ig) - 8. parlamenti ciklus 

**Ez az eszköz 2017. január 16. óta nem létezik**. Az írásbeli nyilatkozatok az EU hatáskörébe tartozó kérdésekre vonatkozó kezdeményezések voltak. A képviselők azt 3 hónapos időszakon belül írhatták alá.

Írásbeli nyilatkozat a 112-es segélyhívó szolgálatok következő generációjának végrehajtásáról  
- P8_DCL(2016)0059 - Elévült  
Zigmantas BALČYTIS , Marlene MIZZI , Doru-Claudian FRUNZULICĂ , Tibor SZANYI , Mara BIZZOTTO , Bogusław LIBERADZKI , Nicola CAPUTO , Patricija ŠULIN , Liisa JAAKONSAARI , Theodoros ZAGORAKIS , Dita CHARANZOVÁ  
Kiosztás dátuma : 06-06-2016
Lejárat időpontja : 06-09-2016
Aláírók száma : 53 - 07-09-2016
Írásbeli nyilatkozat a fogyasztók védelmének a széles sávú internetes kapcsolat hirdetésekben szereplő és tényleges sebessége közötti eltérések tekintetében történő növeléséről  
- P8_DCL(2016)0045 - Elévült  
Roberta METSOLA , Emma McCLARKIN , Brian HAYES , Angelika MLINAR , Petr JEŽEK , Deirdre CLUNE , Timothy KIRKHOPE , Nicola CAPUTO , Julia REDA , Dita CHARANZOVÁ  
Kiosztás dátuma : 27-04-2016
Lejárat időpontja : 27-07-2016
Aláírók száma : 109 - 28-07-2016
Írásbeli nyilatkozat a bűncselekmények áldozatairól  
- P8_DCL(2015)0070 - Elévült  
Tomáš ZDECHOVSKÝ , Teresa JIMÉNEZ-BECERRIL BARRIO , Maite PAGAZAURTUNDÚA , Nicola CAPUTO , Tibor SZANYI , Doru-Claudian FRUNZULICĂ , Fabio DE MASI , Pál CSÁKY , Momchil NEKOV , Lara COMI , Dita CHARANZOVÁ  
Kiosztás dátuma : 02-12-2015
Lejárat időpontja : 02-03-2016
Aláírók száma : 91 - 03-03-2016
Írásbeli nyilatkozat a Vállalkozás Európai Évéről  
- P8_DCL(2015)0065 - Elévült  
Emil RADEV , Antonio TAJANI , Othmar KARAS , Tom VANDENKENDELAERE , Pablo ZALBA BIDEGAIN , Helga STEVENS , Jonás FERNÁNDEZ , Theresa GRIFFIN , Dita CHARANZOVÁ , Martina DLABAJOVÁ , Jana ŽITŇANSKÁ , Ulla TØRNÆS , Cláudia MONTEIRO DE AGUIAR , Alain LAMASSOURE , Paul RÜBIG , Mariya GABRIEL , Eva MAYDELL  
Kiosztás dátuma : 11-11-2015
Lejárat időpontja : 11-02-2016
Aláírók száma : 218 - 12-02-2016
Írásbeli nyilatkozat Írásbeli nyilatkozat az Európai Parlament eljárási szabályzatának 136. cikke alapján a demokrácia és az emberi jogok világszintű előmozdításának finanszírozási eszközéhez kapcsolódó munka Venezuelában történő megerősítéséről  
- P8_DCL(2015)0063 - Elévült  
Dita CHARANZOVÁ , Izaskun BILBAO BARANDICA , Beatriz BECERRA BASTERRECHEA , Maite PAGAZAURTUNDÚA , Fernando MAURA BARANDIARÁN , Andrew LEWER , Ivan ŠTEFANEC , Javier NART , Teresa JIMÉNEZ-BECERRIL BARRIO , Renate WEBER , Juan Carlos GIRAUTA VIDAL , Ashley FOX , Davor Ivo STIER  
Kiosztás dátuma : 26-10-2015
Lejárat időpontja : 26-01-2016
Aláírók száma : 64 - 27-01-2016
Írásbeli nyilatkozat a metamfetamin pszeudoefedrin tartalmú gyógyszerekből történő gyártásáról  
- P8_DCL(2015)0023 - Elévült  
Kateřina KONEČNÁ , Enrico GASBARRA , Petr JEŽEK , Pavel TELIČKA , Martina DLABAJOVÁ , Olga SEHNALOVÁ , Miloslav RANSDORF , Jiří MAŠTÁLKA , Cornelia ERNST , Bas EICKHOUT , Michaela ŠOJDROVÁ , Dita CHARANZOVÁ  
Kiosztás dátuma : 08-06-2015
Lejárat időpontja : 08-09-2015
Aláírók száma : 52 - 09-09-2015