• Dita   CHARANZOVÁ  

Dita CHARANZOVÁ : A szavazáshoz fűzött írásbeli indokolások - 8. parlamenti ciklus 

A képviselők írásbeli indokolást nyújthatnak be a plenáris ülésen leadott szavazatukhoz. 194. cikk

Európai Védelmi Alap (A8-0412/2018 - Zdzisław Krasnodębski) CS  
 

Předložený návrh na vytvoření Evropského obranného fondu jsem plně podpořila. V současné zhoršené bezpečnosti situaci potřebuje Evropská unie vlastní kapacity, které na ni budou moci poskytnout adekvátní odpovědi a nástroje. Nejsem příznivcem vytváření armády EU, na druhou stranu se ukazuje potřeba lepší a intenzivní spolupráce mezi členskými státy v této oblasti. Fond by také měl vytvořit nástroj pro podporu inovací a výzkumu v EU, a to zejména v oblastech, kde Unie ztrácí svou konkurenční výhodu proti dalším hráčům na mezinárodním poli.

InvestEU (A8-0482/2018 - José Manuel Fernandes, Roberto Gualtieri) CS  
 

Podpořila jsem tento dojednaný návrh, jelikož považuji nově zaváděný program EU v oblasti investic za velmi potřebný a užitečný. Jak ukázal v posledních letech tzv. Junckerův fond, je v rámci EU poptávka po realizaci strategických investic. Na druhou stranu je však potřeba dát této oblasti nějakou jasnou platformu a právní základ, což InvestEU činí. Vítám také, že je záměrem společně zapojovat jak finance z úrovně EU, tak také vstupy ze strany členských států, které budou daný projekt realizovat. Je rovněž pro mne důležité, že se nástroj bude zaměřovat na diverzitu projektů a bude zahrnovat také menší a středně velké státy v EU.

Az uniós fogyasztóvédelmi szabályok hatékonyabb végrehajtása és korszerűsítése (A8-0029/2019 - Daniel Dalton) CS  
 

Předložený návrh jsem dnes nemohla podpořit. Mohli jsme udělat definitivní tečku za debatami o množství kakaa v čokoládě v Německu a v Česku, bohužel se tak nestalo. Pro mne je výsledek zklamáním. Mrzí mne, že nebyly přijaty pozměňovací návrhy, které mohly situaci ještě zachránit. Nechci hledat viníka. Nechci říkat, která lobby zvítězila. Mohly to být tlaky některých států Unie, mohl to být tlak těch, kteří plní regály méně kvalitním zbožím. Umíme ale přesně říct, kdo je poraženým. Je to zákazník z východní Evropy. Slevili jsme z původního cíle přijmout tvrdý a nesmlouvavý postup vůči těm, kteří nás na východě Evropy zásobují nekvalitními potravinami. Mrzí mne, že jsme nevyužili tuto příležitost naplno. Měli bychom udělat vše pro to, aby došlo k nápravě.

Digitális Európa program a 2021–2027 közötti időszakra (A8-0408/2018 - Angelika Mlinar) CS  
 

Přivítala jsem přijetí tohoto nařízení, které přináší do Evropské unie nástroj s jasným cílem výrazně přispět k budoucímu vývoji v oblasti nových digitálních technologií. Digitální revoluce bude mít zásadní dopady do všech oblastí našeho života, včetně hospodářství, zaměstnanosti apod. Pokud výrazně nezrychlíme tempo inovací, tak firmy z USA nebo Číny budou mít jasnou výhodu a klíčové technologie naprosto ovládnou. Vítám také, že se nástroj zaměřuje na klíčové aspekty digitálních technologií jako umělá inteligence nebo kybernetická bezpečnost.

A gépjárműveknek az általános biztonság tekintetében történő típusjóváhagyása (A8-0151/2019 - Róża Gräfin von Thun und Hohenstein) CS  
 

Podpořila jsem tento dojednaný kompromis k obecné bezpečnosti vozidel. Nové technologie nám dávají nové možnosti, jak snižovat počty mrtvých i zraněných v silničním provozu. Zařízení, která byla dosud dostupná pouze v luxusních vozech, by měla nyní sloužit všem. S výsledným zněním jsem v principu spokojena. Jsem ráda, že se podařilo prosadit, aby si výrobci mohli sami zvolit technické řešení některých zaváděných technologií. Případně, aby mohl být daný systém samotným řidičem vypnut, pokud jej nechce používat. Je nutné dbát na to, aby i přes všechny pokročilé technologie, které v autech máme či mít budeme, to byl stále řidič, který rozhoduje o všech aspektech řízení, směru jízdy, rychlosti a tak podobně.

Az emberi fogyasztásra szánt víz minősége (átdolgozás) (A8-0288/2018 - Michel Dantin) EN  
 

I supported this Directive as it is a good proposal in terms of improving water quality in the EU. I welcome the new risk based approach to monitoring of water quality which it introduces. This should allow to better adapt the monitoring of hazardous substances in drinking water to the actual local situation. I also support measures to promote the general knowledge about the good quality of drinking water in EU Member States which could help to bring down consumption of water in plastic bottles. Our group also insisted on the fact that local public authorities and smaller water suppliers should not be burdened with high additional costs or excessive administrative requirements.

Venezuelai szükséghelyzet (RC-B8-0225/2019, B8-0225/2019, B8-0226/2019, B8-0227/2019, B8-0228/2019, B8-0229/2019) EN  
 

. ‒ I fully supported this resolution. The already grave humanitarian crisis in Venezuela has reached even more alarming proportions with the blackouts affecting the country over the past month. Over 50 people have died so far in hospitals as a direct result of the power outages. An already hungry nation is deprived even more of nutrition as refrigerators stopped working. As Maduro tries to point the finger at alleged ‘foreign intervention’, only the regime, their corruption and mismanagement is to blame for this.
The EU has to respond more firmly. The Contact Group is not enough at this stage. If we want to send a clear message to the dictatorship, we need to extend the targeted sanctions list and ensure that family members are also sanctioned. As the regime refuses to let in humanitarian aid, the EU should increase its support to neighbouring countries dealing with the refugee crisis. And all EU Member States should recognise Juan Guaidó as the legitimate, democratically elected transitional president to lead the country forward. This resolution advocates peaceful, vital steps the EU should take to help Venezuela as much as possible in these extremely difficult times.

Az új személygépkocsikra és az új könnyű haszongépjárművekre vonatkozó kibocsátási követelmények (A8-0287/2018 - Miriam Dalli) CS  
 

Předložený text dohodnutý s členskými státy jsem nemohla podpořit. Dejme zelenou všem novým technologiím, zaměřme se na inovace, ale nemějme přehnané požadavky a neupínejme své úsilí pouze jedním směrem. Cíl snížit emise osobních aut vyrobených po roce 2030 o 37,5 % oproti dnešku je nereálný a může ohrožovat evropský automobilový průmysl. Směrnice se zaměřuje jen na jednoho znečišťovatele ovzduší, mnohem výraznější emisní stopy ale zanechávají jiné typy dopravy. Obávám se, že tím zaděláváme na problém zejména evropským zemím s nižší kupní silou, tedy i Česku. Elektromobil za čtyřnásobek ceny běžného vozu si u nás bude moci pořídit mnohem méně lidí než v zemích západní Evropy. Na našem trhu tak budou stále častěji končit ojetiny se spalovacími motory.

Egyes műanyagtermékek környezetre gyakorolt hatásának csökkentése (A8-0317/2018 - Frédérique Ries) CS  
 

Podpořila jsem dnes tento dohodnutý text. O tom, že je nutné omezovat množství plastového odpadu, dnes málokdo pochybuje. Není to přitom jen Evropa, kdo se těmito otázkami zabývá, řeší je postupně celý civilizovaný svět. Například Austrálie vloni během tří měsíců snížila díky osvětové kampani použití jednorázových tašek a sáčků o 80 %. Žijeme v době plastové a musíme s tím něco dělat. Zvykli jsme si velmi rychle, že nedostáváme v obchodech plastové tašky zdarma, věřím, že se vzdáme jednorázových plastových výrobků podobně snadno. Směrnice ukládá přechod na neplastové alternativy od roku 2026, tedy máme dostatečnou dobu na to, aby se i trh přizpůsobil novým podmínkám. Zákaz se týká přitom jen těch výrobků, kde máme již dnes dostupnou alternativu.

Áruk értékesítésére irányuló szerződések (A8-0043/2018 - Pascal Arimont) CS  
 

Hlasovala jsem pro předložený návrh. Jednotný soubor pravidel pro celou EU pro nákup online velmi vítám. Přinese lepší právní jistotu zákazníkům, kteří dnes zejména při nákupu v zahraničí nikdy přesně neví, na co mají nárok. Jde ale i o významný krok pro e-shopy, které se musí v různých zemích EU přizpůsobovat místní legislativě, upravovat pravidla dle národních zákonů. Díky směrnici bude také jasné, že je to nakupující, kdo si při reklamaci vybere, zda chce zboží vrátit, nebo vyměnit. Pokud by nebyl výrobek opraven uspokojivě, bude pak moci žádat slevu či vrácení peněz. V různých zemích se nároky zákazníků, kteří zakoupili vadný výrobek, liší. Díky dnes přijaté směrnici v případě, kdy reklamujete zboží do jednoho roku od jeho zakoupení, nebudete mít povinnost dokazovat, že byl výrobek vadný už ve chvíli, kdy jste jej pořídili. To dnes není běžné, leckde je právě tato důkazní povinnost zákazníkovi uložena. To považuji za krok správným směrem.

Az Európai Unióba irányuló közvetlen külföldi befektetések átvilágítási kerete (A8-0198/2018 - Franck Proust) CS  
 

Přijetí tohoto nařízení považuji za velmi podstatný moment, který varuje země EU před možnými nástrahami, motivuje je k vyšší pozornosti a kontrole investic do kritické infrastruktury, bezpečnostního průmyslu, ale například i vývoje nových technologií, umělé inteligenci či třeba médií. Jsem ráda, že se evropské země dohodly na sdílení informací týkajících se prověřování investic. Na jednotném evropském trhu je taková výměna více než žádoucí, nutné je ale také zajištění nejvyšší úrovně ochrany těchto informací. V posledních letech roste poměr zahraničních investic, které do EU míří ze zemí jako Rusko, Čína či Brazílie. A ne všechny investice se mohou řídit čistě obchodními zájmy. To je jasný impulz pro evropské země, aby se začaly situací zabývat.

Az EU–Szingapúr közötti szabadkereskedelmi megállapodás (A8-0053/2019 - David Martin) CS  
 

Předložená dohoda má moji plnou podporu, jsem přesvědčena, že její podpis otevírá nové možnosti evropským firmám v prostoru jihovýchodní Asie. A také pro ty, které už dnes v zemi aktivní jsou, znamená podpis dohody odstranění stávajících překážek, které povedou k úsporám a jejich vyšší konkurenceschopnosti. Singapur je lídrem regionu, proto věřím, že jde o první krok, který bude motivovat k dojednání podobných vztahů i s dalšími zeměmi ASEAN. Dohoda zajistí společnostem z EU lepší přístup na singapurský trh se službami, jako jsou finanční, telekomunikační a poštovní služby, inženýrské služby, služby architektů a rovněž i na singapurský trh veřejných zakázek.

Az Európa jövőjéről szóló vita állása (A8-0427/2018 - Ramón Jáuregui Atondo) CS  
 

Předloženou zprávu jsem v konečném hlasování nemohla podpořit. Jakkoliv věřím, že debaty o budoucnosti Evropy jsou na plénu EP velmi důležité, nesdílím plně závěry, které z nich vyvozuje příslušná zpráva. U některých oblastí v EU nepanuje většinový konsensus nad návrhy na jejich budoucí úpravu, a proto je nemohu považovat za relevantní závěr těchto diskuzí. Jedná se především o postoje týkající se změny způsobu hlasování v Radě EU o otázkách rozpočtu nebo zahraniční politiky z jednomyslného na většinové. Rovněž nejsem příznivkyní přesunu kompetencí z členských zemí na unijní úroveň v daňové, fiskální či sociální oblasti. Zprávu tedy nelze považovat za zcela objektivní a plně reflektující škálu názorů prezentovaných v rámci debat v EP.

Gépjármű-felelősségbiztosítás (A8-0035/2019 - Dita Charanzová) CS  
 

Jsem ráda, že se podařilo dosáhnout vyvážené společné pozice v rámci Evropského parlamentu. Vztahovat povinné ručení automaticky na každé vozítko, které má motor či motorek, jak původně navrhla Evropská komise, je podle mého nepřiměřené. V této otázce bychom měli nechat jednotlivé státy, aby si posoudily, zda a u kterých prostředků toto budou požadovat. Není cesta chtít povinné ručení po každém, kdo jednou za měsíc použije v silničním provozu své elektrokolo. Podstatné jsou další novinky, které jsou navrhovány a které se týkají přenositelnosti své historie při stěhování do jiného státu nebo garance stejné nabídky od dané pojišťovny jak pro domácí, tak i příchozí zahraniční klienty, tedy plně v souladu s principy jednotného trhu. Za důležité považuji i to, že se věnuje také situacím, kdy je například pojišťovna viníka nehody v insolvenci a poškozenému by teoreticky neměly být z čeho vyplaceny uznané prostředky.

A víz újrahasznosítására vonatkozó minimumkövetelmények (A8-0044/2019 - Simona Bonafè) CS  
 

Podpořila jsem tuto zprávu, která se věnuje velmi závažné otázce využívání zdrojů vody. Zdroje dodávek vody dělají už dnes starost zhruba polovině obyvatel EU. Nedostatek vody dnes sužuje zejména státy jižní Evropy, kde se zvyšuje spotřeba vody v důsledku cestovního ruchu. Závažný nedostatek zásob vody se týká například Kypru, Bulharska, Španělska, Itálie a dalších, ale nevyhýbá se ani České republice. Řešení může být mimo jiné v opakovaném využití zejména městských odpadních vod z čistíren, které by mohly sloužit k zavlažování v zemědělství. EU má potenciál využívat do pár let šestkrát více odpadních vod než dnes, což by snížilo přímý odběr vody z vodních útvarů a podzemních vod o 5 %. Takové možnosti bychom měli být schopni využít.

A Parlament eljárási szabályzatának módosítása (A8-0462/2018 - Richard Corbett) EN  
 

I supported this report bringing several modifications to the European Parliament’s Rules of procedure, however, I was not fully supportive to some of the proposals included in it. Issues linked to the legislative footprint and limitations of stakeholders that the MEP can meet are quite restrictive in their principle and reduce field for action of the Members. I am not sure that all my constituents who want to talk to me and whom I wish to meet are part of the Transparency register in Brussels. If we want to bring Europe closer to citizens, we should not be refrained from meeting them as frequently as possible. Thank you.

A .eu felső szintű domainnév bevezetése és működése (A8-0394/2018 - Fredrick Federley) EN  
 

. ‒ I voted in favour of this report which aims at improved functioning of the .eu domain. I believe that use of this domain name can support progress in development of the digital single market, among others by enhancing and encouraging online cross-border activities, including sales of goods and services. The proposal also improves rules related to security, reliability, transparency, fairness and accountability of websites using this domain name. This should contribute to further use of .eu domain and help maximize benefits for both website operators and users.

A venezuelai helyzet (B8-0082/2019, B8-0083/2019, B8-0084/2019, B8-0085/2019, B8-0086/2019, B8-0087/2019) CS  
 

Jednoznačně jsem podpořila tuto rezoluci, která reaguje na další vyhrocení situace ve Venezuele. Vnímám nepokoje a chaos, který ovládl venezuelské ulice, počty mrtvých i zraněných. Je zcela zásadní, aby zbytek světa k dění v jejich zemi jen mlčky nepřihlížel. Opakovaně jsem žádala o přitvrzení v postoji EU vůči venezuelské vládě. Osobně jsem pro tvrdé trestání zejména představitelů režimu prezidenta Madura, ať už jde o zmrazení jejich účtů v Evropě či obstavení majetků. Zatím jsme v krocích vůči nim byli příliš benevolentní, a to i díky liknavému přístupu některých mých kolegů z levého spektra parlamentních frakcí. Není přitom tajemstvím, v jak katastrofálním stavu se země nachází, a také to, že Madura drží u moci peníze ze státní ropné společnosti i z obchodu s drogami. Pod diktaturou Madura došla Venezuela k humanitární a ekonomické katastrofě, lidem chybí základní potraviny i léky, ceny rostou o tisíce procent ročně, tři miliony občanů již zemi opustilo. Politická opozice je tvrdě potlačována, řada jejich členů zůstává ve vězení. Tato situace v zemi je již nadále neudržitelná.

A kereskedelmi ügyletekhez kapcsolódó késedelmes fizetések elleni fellépés (A8-0456/2018 - Lara Comi) EN  
 

I supported this resolution as it concerns a very important issue with regard to a healthy and functioning business environment in the EU. For companies, and especially for small and medium-sized enterprises, it is vital to receive timely payments. Any delay could do enormous harm in terms of cash flow and a company’s survival. The EU and its Member States should be able to create such frameworks which would facilitate transactions, including cross border ones, and thus help to mitigate risks linked to substantial delays in payments. We should help businesses thrive and develop without being constantly threatened by a lack of financing.

EU–Marokkó-megállapodás az euromediterrán megállapodás 1. és 4. jegyzőkönyvének módosításáról (A8-0471/2018 - Marietje Schaake) EN  
 

. ‒ I voted in favour of the proposal for Parliament to consent to the agreement between the EU and Morocco. It is crucial for the EU to establish and further develop its trade relations with countries in its closest neighbourhood, as this benefits both the EU and the region, and also contributes to stabilisation efforts in the area. Morocco is the EU’s strategic partner and it is natural to enhance mutual trade relations with it. I believe, too, that the example of Morocco could help the EU to foster its regional cooperation with other Mediterranean countries, which would have a positive impact on Northern Africa generally.