Dita CHARANZOVÁ : Árnyékelőadóként beterjesztett vélemény 

A képviselőcsoportok árnyékelőadót neveznek ki a véleményekhez, aki nyomon követi az eljárást és megegyezéses szövegekről tárgyal az előadóval. 205a. cikk

VÉLEMÉNY A belső piac versenyképességének erősítése az EU vámuniójának és a vámunió irányításának továbbfejlesztése révén  
- INTA_AD(2019)629518 -  
-
INTA 
VÉLEMÉNY a közszféra információinak további felhasználásáról szóló európai parlamenti és tanácsi irányelvre irányuló javaslatról (átdolgozás)  
- IMCO_AD(2018)623902 -  
-
IMCO 
VÉLEMÉNY az egészségügyi technológiaértékelésről és a 2011/24/EU irányelv módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról  
- IMCO_AD(2018)622139 -  
-
IMCO 
VÉLEMÉNY a közbeszerzési stratégiai csomagról  
- INTA_AD(2018)618227 -  
-
INTA 
VÉLEMÉNY az ENISA-ról, az Európai Uniós Kiberbiztonsági Ügynökségről, az 526/2013/EU rendelet hatályon kívül helyezéséről, valamint az információs és kommunikációs technológiák kiberbiztonsági tanúsításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre („kiberbiztonsági jogszabály”) irányuló javaslatról  
- IMCO_AD(2018)616831 -  
-
IMCO 
VÉLEMÉNY a tagállami versenyhatóságok helyzetének a hatékonyabb jogalkalmazás és a belső piac megfelelő működésének biztosítása céljából történő megerősítéséről szóló európai parlamenti a tanácsi rendeletre irányuló javaslatról  
- IMCO_AD(2017)608025 -  
-
IMCO 
VÉLEMÉNY a versenypolitikáról szóló 2016. évi éves jelentésről  
- IMCO_AD(2017)609616 -  
-
IMCO 
VÉLEMÉNY A digitális kereskedelmi stratégia felé vezető út  
- IMCO_AD(2017)606248 -  
-
IMCO 
VÉLEMÉNY az elektronikus hírközlés során a magánélet tiszteletben tartásáról és a személyes adatok védelméről, valamint a 2002/58/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre (elektronikus hírközlési adatvédelmi rendelet) irányuló javaslatról  
- IMCO_AD(2017)604857 -  
-
IMCO 
VÉLEMÉNY a harmadik országbeli áruknak és szolgáltatásoknak az Unió belső közbeszerzési piacához való hozzáféréséről, valamint az uniós áruk és szolgáltatások harmadik országbeli közbeszerzési piacokhoz való hozzáféréséről szóló tárgyalásokat támogató eljárásokról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló módosított javaslatról  
- IMCO_AD(2017)605925 -  
-
IMCO 

Kapcsolat