Dita CHARANZOVÁ : A szavazáshoz fűzött írásbeli indokolások 

A képviselők írásbeli indokolást nyújthatnak be a plenáris ülésen leadott szavazatukhoz. 183. cikk

Európai Védelmi Alap (A8-0412/2018 - Zdzisław Krasnodębski) CS  
 

Předložený návrh na vytvoření Evropského obranného fondu jsem plně podpořila. V současné zhoršené bezpečnosti situaci potřebuje Evropská unie vlastní kapacity, které na ni budou moci poskytnout adekvátní odpovědi a nástroje. Nejsem příznivcem vytváření armády EU, na druhou stranu se ukazuje potřeba lepší a intenzivní spolupráce mezi členskými státy v této oblasti. Fond by také měl vytvořit nástroj pro podporu inovací a výzkumu v EU, a to zejména v oblastech, kde Unie ztrácí svou konkurenční výhodu proti dalším hráčům na mezinárodním poli.

InvestEU (A8-0482/2018 - José Manuel Fernandes, Roberto Gualtieri) CS  
 

Podpořila jsem tento dojednaný návrh, jelikož považuji nově zaváděný program EU v oblasti investic za velmi potřebný a užitečný. Jak ukázal v posledních letech tzv. Junckerův fond, je v rámci EU poptávka po realizaci strategických investic. Na druhou stranu je však potřeba dát této oblasti nějakou jasnou platformu a právní základ, což InvestEU činí. Vítám také, že je záměrem společně zapojovat jak finance z úrovně EU, tak také vstupy ze strany členských států, které budou daný projekt realizovat. Je rovněž pro mne důležité, že se nástroj bude zaměřovat na diverzitu projektů a bude zahrnovat také menší a středně velké státy v EU.

Az uniós fogyasztóvédelmi szabályok hatékonyabb végrehajtása és korszerűsítése (A8-0029/2019 - Daniel Dalton) CS  
 

Předložený návrh jsem dnes nemohla podpořit. Mohli jsme udělat definitivní tečku za debatami o množství kakaa v čokoládě v Německu a v Česku, bohužel se tak nestalo. Pro mne je výsledek zklamáním. Mrzí mne, že nebyly přijaty pozměňovací návrhy, které mohly situaci ještě zachránit. Nechci hledat viníka. Nechci říkat, která lobby zvítězila. Mohly to být tlaky některých států Unie, mohl to být tlak těch, kteří plní regály méně kvalitním zbožím. Umíme ale přesně říct, kdo je poraženým. Je to zákazník z východní Evropy. Slevili jsme z původního cíle přijmout tvrdý a nesmlouvavý postup vůči těm, kteří nás na východě Evropy zásobují nekvalitními potravinami. Mrzí mne, že jsme nevyužili tuto příležitost naplno. Měli bychom udělat vše pro to, aby došlo k nápravě.

Digitális Európa program a 2021–2027 közötti időszakra (A8-0408/2018 - Angelika Mlinar) CS  
 

Přivítala jsem přijetí tohoto nařízení, které přináší do Evropské unie nástroj s jasným cílem výrazně přispět k budoucímu vývoji v oblasti nových digitálních technologií. Digitální revoluce bude mít zásadní dopady do všech oblastí našeho života, včetně hospodářství, zaměstnanosti apod. Pokud výrazně nezrychlíme tempo inovací, tak firmy z USA nebo Číny budou mít jasnou výhodu a klíčové technologie naprosto ovládnou. Vítám také, že se nástroj zaměřuje na klíčové aspekty digitálních technologií jako umělá inteligence nebo kybernetická bezpečnost.

A gépjárműveknek az általános biztonság tekintetében történő típusjóváhagyása (A8-0151/2019 - Róża Gräfin von Thun und Hohenstein) CS  
 

Podpořila jsem tento dojednaný kompromis k obecné bezpečnosti vozidel. Nové technologie nám dávají nové možnosti, jak snižovat počty mrtvých i zraněných v silničním provozu. Zařízení, která byla dosud dostupná pouze v luxusních vozech, by měla nyní sloužit všem. S výsledným zněním jsem v principu spokojena. Jsem ráda, že se podařilo prosadit, aby si výrobci mohli sami zvolit technické řešení některých zaváděných technologií. Případně, aby mohl být daný systém samotným řidičem vypnut, pokud jej nechce používat. Je nutné dbát na to, aby i přes všechny pokročilé technologie, které v autech máme či mít budeme, to byl stále řidič, který rozhoduje o všech aspektech řízení, směru jízdy, rychlosti a tak podobně.

Az emberi fogyasztásra szánt víz minősége (átdolgozás) (A8-0288/2018 - Michel Dantin) EN  
 

I supported this Directive as it is a good proposal in terms of improving water quality in the EU. I welcome the new risk based approach to monitoring of water quality which it introduces. This should allow to better adapt the monitoring of hazardous substances in drinking water to the actual local situation. I also support measures to promote the general knowledge about the good quality of drinking water in EU Member States which could help to bring down consumption of water in plastic bottles. Our group also insisted on the fact that local public authorities and smaller water suppliers should not be burdened with high additional costs or excessive administrative requirements.

Venezuelai szükséghelyzet (RC-B8-0225/2019, B8-0225/2019, B8-0226/2019, B8-0227/2019, B8-0228/2019, B8-0229/2019) EN  
 

. ‒ I fully supported this resolution. The already grave humanitarian crisis in Venezuela has reached even more alarming proportions with the blackouts affecting the country over the past month. Over 50 people have died so far in hospitals as a direct result of the power outages. An already hungry nation is deprived even more of nutrition as refrigerators stopped working. As Maduro tries to point the finger at alleged ‘foreign intervention’, only the regime, their corruption and mismanagement is to blame for this.
The EU has to respond more firmly. The Contact Group is not enough at this stage. If we want to send a clear message to the dictatorship, we need to extend the targeted sanctions list and ensure that family members are also sanctioned. As the regime refuses to let in humanitarian aid, the EU should increase its support to neighbouring countries dealing with the refugee crisis. And all EU Member States should recognise Juan Guaidó as the legitimate, democratically elected transitional president to lead the country forward. This resolution advocates peaceful, vital steps the EU should take to help Venezuela as much as possible in these extremely difficult times.

Az új személygépkocsikra és az új könnyű haszongépjárművekre vonatkozó kibocsátási követelmények (A8-0287/2018 - Miriam Dalli) CS  
 

Předložený text dohodnutý s členskými státy jsem nemohla podpořit. Dejme zelenou všem novým technologiím, zaměřme se na inovace, ale nemějme přehnané požadavky a neupínejme své úsilí pouze jedním směrem. Cíl snížit emise osobních aut vyrobených po roce 2030 o 37,5 % oproti dnešku je nereálný a může ohrožovat evropský automobilový průmysl. Směrnice se zaměřuje jen na jednoho znečišťovatele ovzduší, mnohem výraznější emisní stopy ale zanechávají jiné typy dopravy. Obávám se, že tím zaděláváme na problém zejména evropským zemím s nižší kupní silou, tedy i Česku. Elektromobil za čtyřnásobek ceny běžného vozu si u nás bude moci pořídit mnohem méně lidí než v zemích západní Evropy. Na našem trhu tak budou stále častěji končit ojetiny se spalovacími motory.

Egyes műanyagtermékek környezetre gyakorolt hatásának csökkentése (A8-0317/2018 - Frédérique Ries) CS  
 

Podpořila jsem dnes tento dohodnutý text. O tom, že je nutné omezovat množství plastového odpadu, dnes málokdo pochybuje. Není to přitom jen Evropa, kdo se těmito otázkami zabývá, řeší je postupně celý civilizovaný svět. Například Austrálie vloni během tří měsíců snížila díky osvětové kampani použití jednorázových tašek a sáčků o 80 %. Žijeme v době plastové a musíme s tím něco dělat. Zvykli jsme si velmi rychle, že nedostáváme v obchodech plastové tašky zdarma, věřím, že se vzdáme jednorázových plastových výrobků podobně snadno. Směrnice ukládá přechod na neplastové alternativy od roku 2026, tedy máme dostatečnou dobu na to, aby se i trh přizpůsobil novým podmínkám. Zákaz se týká přitom jen těch výrobků, kde máme již dnes dostupnou alternativu.

Áruk értékesítésére irányuló szerződések (A8-0043/2018 - Pascal Arimont) CS  
 

Hlasovala jsem pro předložený návrh. Jednotný soubor pravidel pro celou EU pro nákup online velmi vítám. Přinese lepší právní jistotu zákazníkům, kteří dnes zejména při nákupu v zahraničí nikdy přesně neví, na co mají nárok. Jde ale i o významný krok pro e-shopy, které se musí v různých zemích EU přizpůsobovat místní legislativě, upravovat pravidla dle národních zákonů. Díky směrnici bude také jasné, že je to nakupující, kdo si při reklamaci vybere, zda chce zboží vrátit, nebo vyměnit. Pokud by nebyl výrobek opraven uspokojivě, bude pak moci žádat slevu či vrácení peněz. V různých zemích se nároky zákazníků, kteří zakoupili vadný výrobek, liší. Díky dnes přijaté směrnici v případě, kdy reklamujete zboží do jednoho roku od jeho zakoupení, nebudete mít povinnost dokazovat, že byl výrobek vadný už ve chvíli, kdy jste jej pořídili. To dnes není běžné, leckde je právě tato důkazní povinnost zákazníkovi uložena. To považuji za krok správným směrem.

Kapcsolat