Benedek JÁVOR
 • Benedek
  JÁVOR
 • Zöldek/Európai Szabad Szövetség képviselőcsoport
 • Tag
 • Magyarország Együtt 2014 - Párbeszéd Magyarországért
 • Születési idő: 1972. július 2., Budapest

Plenáris ülésen elhangzott felszólalás(ok)

122

A civil társadalom csökkenő tere (vita)

07-02-2018 P8_CRE-PROV(2018)02-07(18)

A méltányos adózással kapcsolatos II. és III. csomagról elfogadott határozat (vita)

05-02-2018 P8_CRE-PROV(2018)02-05(21)

Oroszország – a propaganda hatása az uniós országokra (vita időszerű kérdésekről)

17-01-2018 P8_CRE-PROV(2018)01-17(16)

Jelentés a pénzmosási, adókikerülési és adókijátszási ügyek vizsgálatáról (vita)

12-12-2017 P8_CRE-PROV(2017)12-12(2)

A jogállamiság és a demokrácia helyzete Lengyelországban (vita)

15-11-2017 P8_CRE-REV(2017)11-15(7)

A környezetvédelmi politikák végrehajtásának felülvizsgálata (vita)

15-11-2017 P8_CRE-REV(2017)11-15(23)

Cselekvési terv a természetért, az emberekért és a gazdaságért (vita)

14-11-2017 P8_CRE-REV(2017)11-14(17)

A környezeti felelősségről szóló irányelv alkalmazása (vita)

26-10-2017 P8_CRE-REV(2017)10-26(7)

Az újságírók és a médiaszabadság védelme Máltán: Daphne Caruana Galizia ügye (vita)

24-10-2017 P8_CRE-REV(2017)10-24(16)

Jelentés(ek) – előadóként beterjesztve

5

Jelentés(ek) – árnyékelőadóként beterjesztve

115

JELENTÉS a fenntarthatóságot célzó uniós fellépésről

ENVI
27-06-2017 A8-0239/2017

Előadóként beterjesztett vélemény

3

VÉLEMÉNY a környezeti károk megelőzése és felszámolása tekintetében a környezeti felelősségről szóló, 2004. április 21-i 2004/35/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv alkalmazásáról

ENVI
20-06-2017 ENVI_AD(2017)599800

VÉLEMÉNY a stabil és alkalmazkodóképes energiaunió megvalósítása és a Párizsi Megállapodásban vállalt kötelezettségek teljesítése érdekében a tagállamok által 2021-től 2030-ig kötelezően teljesítendő éves üvegházhatásúgázkibocsátás-csökkentések meghatározásáról, valamint az üvegházhatásúgáz-kibocsátás és az éghajlatváltozással kapcsolatos egyéb információk nyomon követésének és bejelentésének rendszeréről szóló 525/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról

ITRE
23-03-2017 ITRE_AD(2017)592166

VÉLEMÉNY az erőforrás-hatékonyságról: úton a körforgásos gazdaság felé

ITRE
30-05-2015 ITRE_AD(2015)549322

Árnyékelőadóként beterjesztett vélemény

27

VÉLEMÉNY az energiahatékonyságról szóló 2012/27/EU irányelv módosítására irányuló európai parlamenti és tanácsi irányelvre irányuló javaslatról

ENVI
20-09-2017 ENVI_AD(2017)604565

VÉLEMÉNY a vállalatok és állami szervek bizalmas információit közérdekből leleplező bejelentők védelmére szolgáló jogszerű intézkedésekről

CONT
07-09-2017 CONT_AD(2017)604740

VÉLEMÉNY a vállalatok és állami szervek bizalmas információit közérdekből leleplező bejelentők védelmére szolgáló jogszerű intézkedésekről

ENVI
13-07-2017 ENVI_AD(2017)604553

VÉLEMÉNY a földhasználathoz, a földhasználat-megváltoztatáshoz és az erdőgazdálkodáshoz kapcsolódó üvegházhatásúgáz-kibocsátásnak és -elnyelésnek a 2030-ig tartó időszakra vonatkozó éghajlat- és energiapolitikai keretbe történő beillesztéséről, valamint az üvegházhatásúgáz-kibocsátás és az éghajlatváltozással kapcsolatos egyéb információk nyomon követésének és bejelentésének rendszeréről szóló 525/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról

ITRE
01-06-2017 ITRE_AD(2017)592164

VÉLEMÉNY az Unióban működő logisztikáról és az új TEN-T folyosókon működtetett multimodális szállításról

ENVI
09-11-2016 ENVI_AD(2016)587801

VÉLEMÉNY a hulladéklerakókról szóló 1999/31/EK tanácsi irányelv módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi irányelvre irányuló javaslatról

ITRE
08-11-2016 ITRE_AD(2016)582213

VÉLEMÉNY a hulladékokról szóló 2008/98/EK irányelv módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi irányelvre irányuló javaslatról

ITRE
27-10-2016 ITRE_AD(2016)582196

VÉLEMÉNY az elhasználódott járművekről szóló 2000/53/EK irányelv, az elemekről és akkumulátorokról, valamint a hulladékelemekről és -akkumulátorokról szóló 2006/66/EK irányelv, valamint az elektromos és elektronikus berendezések hulladékairól szóló 2012/19/EU irányelv módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi irányelvre irányuló javaslatról

ITRE
20-10-2016 ITRE_AD(2016)582215

VÉLEMÉNY a csomagolásról és a csomagolási hulladékról szóló 94/62/EK irányelv módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi irányelve irányuló javaslatról

ITRE
20-10-2016 ITRE_AD(2016)582211

VÉLEMÉNY a cseppfolyósított földgázra és a földgáztárolásra vonatkozó uniós stratégiáról

ENVI
08-09-2016 ENVI_AD(2016)584261

Állásfoglalásra irányuló indítvány(ok)

30

Állásfoglalásra irányuló indítvány a környezetvédelmi politikák végrehajtásának uniós felülvizsgálatáról

08-11-2017 B8-0590/2017

Állásfoglalásra irányuló indítvány a természetre, az emberekre és a gazdaságra vonatkozó cselekvési tervről

08-11-2017 B8-0589/2017

Közös állásfoglalási indítvány a szexuális zaklatás és visszaélés ellen az Unióban folytatott küzdelemről

25-10-2017 RC-B8-0576/2017

Állásfoglalásra irányuló indítvány az antiszemitizmus elleni küzdelemről

29-05-2017 B8-0388/2017

Állásfoglalásra irányuló indítvány a magyarországi helyzetről

10-05-2017 B8-0295/2017

Közös állásfoglalási indítvány az újságírók helyzetéről Törökországban

25-10-2016 RC-B8-1162/2016

Állásfoglalásra irányuló indítvány az újságírók helyzetéről Törökországban

24-10-2016 B8-1172/2016

Állásfoglalásra irányuló indítvány Az Európai Ügyészségről és az Eurojustról

28-09-2016 B8-1054/2016

Írásbeli nyilatkozat(ok)

7

Írásbeli nyilatkozat a fogyasztók élelmiszerekkel kapcsolatos megalapozott döntéshez való jogáról

12-12-2016 P8_DCL(2016)0128 Elévült

Részletek

Marijana PETIR , Alojz PETERLE , Patricija ŠULIN , Giovanni LA VIA , Fulvio MARTUSCIELLO , Eleonora EVI , Benedek JÁVOR , Tibor SZANYI , Nicola CAPUTO , Karin KADENBACH , Daniel BUDA , Claudia ȚAPARDEL , Vladimir URUTCHEV

Kiosztás dátuma : 12-12-2016
Lejárat időpontja : 12-03-2017
Aláírók száma : 46 - 13-03-2017

Írásbeli nyilatkozat a kiszolgáltatott közösségek lakáshoz jutási lehetőségeiről

12-09-2016 P8_DCL(2016)0074 Elévült

Részletek

Damian DRĂGHICI , Norica NICOLAI , Daciana Octavia SÂRBU , Sirpa PIETIKÄINEN , Cătălin Sorin IVAN , Benedek JÁVOR , Ilhan KYUCHYUK , Stefan ECK , Terry REINTKE , Nedzhmi ALI , Tomáš ZDECHOVSKÝ , Mircea DIACONU , Marc TARABELLA , Filiz HYUSMENOVA , Nicola CAPUTO

Kiosztás dátuma : 12-09-2016
Lejárat időpontja : 12-12-2016
Aláírók száma : 91 - 13-12-2016

Írásbeli nyilatkozat a „Mézet reggelire!” európai kezdeményezésről és a méhek világnapjáról

11-04-2016 P8_DCL(2016)0033 Elévült

Részletek

Franc BOGOVIČ , Alojz PETERLE , Patricija ŠULIN , Mairead McGUINNESS , Marijana PETIR , Sofia RIBEIRO , James NICHOLSON , Françoise GROSSETÊTE , Ivan JAKOVČIĆ , Elisabeth KÖSTINGER , Albert DESS , Paolo DE CASTRO , Bronis ROPĖ , Rosa D'AMATO , Milan ZVER , Romana TOMC , Igor ŠOLTES , Tanja FAJON , Ivo VAJGL , Jozo RADOŠ , Frédérique RIES , György HÖLVÉNYI , Mark DEMESMAEKER , Pavel POC , Anneli JÄÄTTEENMÄKI , Kateřina KONEČNÁ , Giovanni LA VIA , Benedek JÁVOR , Karl-Heinz FLORENZ , Bart STAES , Jo LEINEN , Sirpa PIETIKÄINEN , Vladimir URUTCHEV , Norbert ERDŐS , Annie SCHREIJER-PIERIK , Marc TARABELLA , Nicola CAPUTO , Maria Lidia SENRA RODRÍGUEZ , Tomáš ZDECHOVSKÝ , Dubravka ŠUICA , Viorica DĂNCILĂ , Renata BRIANO , Mihai ŢURCANU , Miroslav POCHE

Kiosztás dátuma : 11-04-2016
Lejárat időpontja : 11-07-2016
Aláírók száma : 224 - 12-07-2016

Írásbeli nyilatkozat a jövő generációi jogainak képviseletéről és a generációk közötti igazságosságról az uniós döntéshozatalban és politikákban

07-03-2016 P8_DCL(2016)0020 Elévült

Részletek

Benedek JÁVOR , Margrete AUKEN , Miriam DALLI , José Inácio FARIA , Enrico GASBARRA , Eva KAILI , Jean LAMBERT , Giovanni LA VIA , Jo LEINEN , Victor NEGRESCU , Sirpa PIETIKÄINEN , Pavel POC , Dario TAMBURRANO

Kiosztás dátuma : 07-03-2016
Lejárat időpontja : 07-06-2016
Aláírók száma : 51 - 08-06-2016

Írásbeli nyilatkozat a földrengések kapcsán hozandó megelőző intézkedésekről

24-02-2016 P8_DCL(2016)0012 Elévült

Részletek

Enrico GASBARRA , Massimo PAOLUCCI , Therese COMODINI CACHIA , José Inácio FARIA , Benedek JÁVOR , Renata BRIANO , Patricija ŠULIN , Victor NEGRESCU , Salvatore CICU , Kostadinka KUNEVA , Nicola CAPUTO , Ivana MALETIĆ , Ruža TOMAŠIĆ , Tomáš ZDECHOVSKÝ

Kiosztás dátuma : 24-02-2016
Lejárat időpontja : 24-05-2016
Aláírók száma : 104 - 25-05-2016

Írásbeli nyilatkozat a repülésbiztonságról és a katonai légi járművek veszélyes repüléseiről

05-10-2015 P8_DCL(2015)0052 Elévült

Részletek

Urmas PAET , Kaja KALLAS , Petras AUŠTREVIČIUS , Cecilia WIKSTRÖM , Heidi HAUTALA , Marju LAURISTIN , Tunne KELAM , Indrek TARAND , Artis PABRIKS , Anna Elżbieta FOTYGA , Ilhan KYUCHYUK , Filiz HYUSMENOVA , Jozo RADOŠ , Pavel TELIČKA , Svetoslav Hristov MALINOV , Gabrielius LANDSBERGIS , Bronis ROPĖ , Norica NICOLAI , Inese VAIDERE , Pál CSÁKY , Tibor SZANYI , Kosma ZŁOTOWSKI , Jussi HALLA-AHO , Milan ZVER , Marian-Jean MARINESCU , Bogdan Andrzej ZDROJEWSKI , Henna VIRKKUNEN , Ian DUNCAN , Patricija ŠULIN , Ivan JAKOVČIĆ , Benedek JÁVOR , Dubravka ŠUICA , Jeppe KOFOD , Hilde VAUTMANS , Ivan ŠTEFANEC , Beata GOSIEWSKA , Mircea DIACONU , Daniel DALTON , Daniel BUDA , Krišjānis KARIŅŠ , Sandra KALNIETE , Pavel SVOBODA

Kiosztás dátuma : 05-10-2015
Lejárat időpontja : 05-01-2016
Aláírók száma : 106 - 06-01-2016

Írásbeli nyilatkozat a szervezett bűnözés elleni küzdelemről

07-09-2015 P8_DCL(2015)0044 Elévült

Részletek

Laura FERRARA , Marco VALLI , Petri SARVAMAA , Bart STAES , Barbara SPINELLI , Ingeborg GRÄSSLE , Michael THEURER , Dennis de JONG , Monika HOHLMEIER , Benedek JÁVOR , Sergio Gaetano COFFERATI , Ignazio CORRAO , Fabio Massimo CASTALDO

Kiosztás dátuma : 07-09-2015
Lejárat időpontja : 07-12-2015
Aláírók száma : 172 - 08-12-2015

Parlamenti kérdés(ek)

158

A Paks II Atomerőmű nemzetközi környezeti hatásvizsgálata

08-02-2018 P-000803/2018 Bizottság

a "Dieselgate 2.0" botránnyal kapcsolatos vizsgálat

02-02-2018 O-000013/2018 Bizottság

Akadálymentes 3-as metrót

18-01-2018 E-000266/2018 Bizottság

A magyar erdőtörvény felülvizsgálata

17-01-2018 E-000249/2018 Bizottság

A kaunasi hulladékégető gazdasági életképességéről szóló tanulmány közzétételének megtagadása

11-01-2018 E-000167/2018 Bizottság

A Kiskunhalason (Magyarország) régóta fennálló illegális veszélyeshulladék-lerakó

13-12-2017 P-007665/2017 Bizottság

A koldulásra vonatkozó jogszabályok Dániában

30-11-2017 E-007376/2017 Bizottság

Bulgária uniós elnöksége

30-11-2017 E-007375/2017 Tanács

Glifozátmaradványok és -behozatal

23-11-2017 P-007195/2017 Bizottság

A spanyol rendőrség által Katalóniában alkalmazott erőszak

17-11-2017 E-007106/2017 Bizottság

A szavazáshoz fűzött írásbeli indokolások

2

 

A Párizsi Megállapodásban vállalt kötelezettségek teljesítése érdekében kötelezően teljesítendő éves üvegházhatásúgázkibocsátás-csökkentések (A8-0208/2017 - Gerben-Jan Gerbrandy)

14-06-2017

Today, the plenary voted on the effort-sharing regulation, which covers the majority of the EU’s total GHG emissions and thus is a key instrument in the achievement of the EU’s climate goals and its commitments made under the Paris Agreement.
The result of today is less than satisfying despite my efforts on the Committee on Industry, Research and Energy and that of my colleague on the Committee on the Environment, Public Health and Food Safety to substantially raise the ambition and close the loopholes in the draft legislation to have a fair and more effective regulatory framework for 2030 and ensure its environmental integrity. The PPE, ECR and ALDE ensured that LULUCF flexibilities remain at the level proposed by the Commission and the ‘early action reserve’ was increased. These can slow down the energy transition and the emission reduction efforts in the agriculture, transport, building and waste sectors.
At least, the baseline for linear reduction was set at 2018 which better reflects reality and avoids that non-complying or slowly moving Member States are rewarded. This is a real improvement compared to the Commission proposal that can lead to almost 300 million tons of extra emission cuts and thus hopefully will be maintained at the next stages of discussing the legislation.

 

Csomagolás és csomagolási hulladék (A8-0029/2017 - Simona Bonafè)

14-03-2017

We voted on a series of important legislative proposals on the circular economy. The reports including the one of the waste framework directive were adopted with a strong majority. The European Parliament has called for higher ambition - in line with the previous resolution of the EP, the ENVI position as well as previous proposal by the European Commission.
I especially welcome that the maximum amount of waste to be landfilled was reduced and the targets on municipal waste to be recycled were increased by 5% up. Targets of preparation for reuse and on packaging to be recycled and packaging waste to be reused are also important. The new package will trigger more action in terms of decreasing waste generation and moving up the waste hierarchy as a whole, reducing food waste and marine litter as well as the separate collection of bio waste. These will bring clear benefits for the citizens - in terms of health, more liveable environment and savings and will create a huge number of new jobs.

Kapcsolattartás

Bruxelles

 • Parlement européen
  Bât. Altiero Spinelli
  06E258
  60, rue Wiertz / Wiertzstraat 60
  B-1047 Bruxelles/Brussel

Strasbourg

 • Parlement européen
  Bât. Louise Weiss
  T05046
  1, avenue du Président Robert Schuman
  CS 91024
  F-67070 Strasbourg Cedex

Postacím

 • European Parliament
  Rue Wiertz
  Altiero Spinelli 06E258
  1047 Brussels