Maria João RODRIGUES : 8. parlamenti ciklus 

Képviselőcsoportok 

  • 01-07-2014 / 16-04-2018 : Szocialisták és Demokraták Progresszív Szövetsége az Európai Parlamentben képviselőcsoport - Alelnök
  • 17-04-2018 / 01-07-2019 : Szocialisták és Demokraták Progresszív Szövetsége az Európai Parlamentben képviselőcsoport - Alelnök

Nemzeti pártok 

  • 01-07-2014 / 01-07-2019 : Partido Socialista (Portugália)

Képviselok 

  • 01-07-2014 / 18-01-2017 : Foglalkoztatási és Szociális Bizottság
  • 14-07-2014 / 01-07-2019 : A Kínai Népköztársasággal fenntartott kapcsolatokért felelős küldöttség
  • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Foglalkoztatási és Szociális Bizottság

Póttag 

  • 08-07-2014 / 18-01-2017 : Gazdasági és Monetáris Bizottság
  • 14-07-2014 / 01-07-2019 : Az Indiával fenntartott kapcsolatokért felelős küldöttség
  • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Gazdasági és Monetáris Bizottság

Fő parlamenti tevékenységek 

Részvétel a plenáris ülés vitáiban 
A plenáris ülésen elhangzott beszédek és a plenáris vitákhoz kapcsolódó írásbeli nyilatkozatok. 204. cikk és 171. cikk (11) bekezdés

Jelentés(ek) – előadóként beterjesztve 
A felelős parlamenti bizottságban előadót neveznek ki a jogalkotási és költségvetési jellegű javaslatokról vagy egyéb kérdésekről szóló jelentés elkészítésére. Jelentéseik elkészítése során az előadók konzultálhatnak szakértőkkel és az érdekelt felekkel. Az előadók felelősek továbbá a kompromisszumos módosítások megfogalmazásáért és az árnyékelőadókkal folytatott tárgyalásokért. A bizottsági szinten elfogadott jelentéseket ezután plenáris ülésen tárgyalják és szavaznak róluk. 55. cikk

Jelentés(ek) – árnyékelőadóként beterjesztve 
A képviselőcsoportok árnyékelőadót neveznek ki a jelentésekhez, aki nyomon követi az eljárást és megegyezéses szövegekről tárgyalhat az előadóval. 215. cikk

Árnyékelőadóként beterjesztett vélemény 
A képviselőcsoportok árnyékelőadót neveznek ki a véleményekhez, aki nyomon követi az eljárást és megegyezéses szövegekről tárgyal az előadóval. 215. cikk

VÉLEMÉNY az Európai Beruházási Bankról (EBB) – 2014. évi éves jelentés  
- ECON_AD(2015)567658 -  
-
ECON 
VÉLEMÉNY az Európai Stratégiai Beruházási Alapról, valamint az 1291/2013/EU és az 1316/2013/EU rendelet módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról  
- EMPL_AD(2015)549263 -  
-
EMPL 

Állásfoglalásra irányuló indítvány(ok) 
Az aktuális kérdésekről szóló állásfoglalási indítványokat egy bizottság, egy képviselőcsoport vagy a képviselők legalább 5%-ának kérésére veszik napirendre és szavaznak róla a plenáris ülésen. 132. , 136. , 139. és 144. cikk

Szóban megvála-szolandó kérdések 
Az Európai Bizottságnak, a Tanácsnak vagy a Bizottság alelnökének/az Unió főképviselőjének címzett, szóbeli választ igénylő kérdéseket egy bizottság, egy képviselőcsoport vagy a parlamenti képviselők legalább 5%-a terjesztheti elő. 136. cikk

Egyéb parlamenti tevékenységek 

Írásban megvála-szolandó kérdések 
A képviselők meghatározott számú írásbeli választ igénylő kérdést nyújthatnak be az Európai Tanács elnökének, a Tanácsnak, a Bizottságnak és a Bizottság alelnökének/az Unió főképviselőjének. 138. cikk, III. melléklet

Az EKB-hoz intézett, valamint az egységes felügyeleti mechanizmusra és az Egységes Szanálási Mechanizmusra vonatkozó kérdések 
A képviselők írásbeli választ igénylő kérdést tehetnek fel az EKB-nak, valamint az egységes felügyeleti mechanizmusra és az Egységes Szanálási Mechanizmusra vonatkozóan. A kérdéseket először az illetékes bizottság elnökének kell benyújtani. 140. cikk, 141. cikk, III. melléklet

Nyilatkozatok 

Vagyonnyilatkozat