Joëlle BERGERON : Kezdőlap 

Tag 

Jogi Bizottság 
Az EU–Mexikó Parlamenti Vegyes Bizottságba delegált küldöttség 
Az EU–Montenegró Stabilizációs és Társulási Parlamenti Bizottságba delegált küldöttség 
A dél-ázsiai országokkal fenntartott kapcsolatokért felelős küldöttség 
Az Euro–Latin-amerikai Parlamenti Közgyűlésbe delegált küldöttség 

Póttag 

Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság 
Az EU–Chile Parlamenti Vegyes Bizottságba delegált küldöttség 
Az Irakkal fenntartott kapcsolatokért felelős küldöttség 
A Brazil Szövetségi Köztársasággal fenntartott kapcsolatokért felelős küldöttség 
A Közép-Amerikával fenntartott kapcsolatokért felelős küldöttség 

Legutóbbi tevékenységek 

A szerzői jog a digitális egységes piacon (A8-0245/2018 - Axel Voss) FR  
 
A szavazáshoz fűzött írásbeli indokolások 
A személyes adatok védelme az európai parlamenti választásokkal összefüggésben (A8-0435/2018 - Mercedes Bresso, Rainer Wieland) FR  
 
A szavazáshoz fűzött írásbeli indokolások 
VÉLEMÉNY a gépjármű-felelősségbiztosításról és a biztosítási kötelezettség ellenőrzéséről szóló, 2009. szeptember 16-i 2009/103/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi irányelvre irányuló javaslatról  
- JURI_AD(2018)629601 -  
-
JURI 
Előadóként beterjesztett vélemény 

Kapcsolat