Jean-Luc SCHAFFHAUSER : 8. parlamenti ciklus 

Képviselőcsoportok 

 • 01-07-2014 / 14-06-2015 : független képviselők
 • 15-06-2015 / 01-07-2019 : Nemzetek és Szabadság Európája képviselőcsoport - Tag

Nemzeti pártok 

 • 01-07-2014 / 11-06-2018 : Rassemblement bleu Marine (Franciaország)
 • 12-06-2018 / 12-06-2018 : Rassemblement national (Franciaország)
 • 13-06-2018 / 01-07-2019 : Rassemblement bleu Marine (Franciaország)

Képviselok 

 • 01-07-2014 / 18-01-2017 : Ipari, Kutatási és Energiaügyi Bizottság
 • 01-07-2014 / 18-01-2017 : Biztonság- és Védelempolitikai Albizottság
 • 14-07-2014 / 10-09-2017 : A Kínai Népköztársasággal fenntartott kapcsolatokért felelős küldöttség
 • 19-01-2017 / 10-09-2017 : Ipari, Kutatási és Energiaügyi Bizottság
 • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Biztonság- és Védelempolitikai Albizottság
 • 11-09-2017 / 01-07-2019 : Külügyi Bizottság
 • 11-09-2017 / 01-07-2019 : Fejlesztési Bizottság
 • 11-09-2017 / 01-07-2019 : Az AKCS–EU Közös Parlamenti Közgyűlésbe delegált küldöttség

Póttag 

 • 01-07-2014 / 14-06-2015 : Külügyi Bizottság
 • 10-09-2014 / 14-06-2015 : Az AKCS–EU Közös Parlamenti Közgyűlésbe delegált küldöttség
 • 25-06-2015 / 26-07-2015 : Emberi Jogi Albizottság
 • 25-06-2015 / 18-01-2017 : Külügyi Bizottság
 • 27-07-2015 / 10-09-2017 : Az AKCS–EU Közös Parlamenti Közgyűlésbe delegált küldöttség
 • 19-01-2017 / 27-08-2017 : Külügyi Bizottság

Fő parlamenti tevékenységek 

Részvétel a plenáris ülés vitáiban 
A plenáris ülésen elhangzott beszédek és a plenáris vitákhoz kapcsolódó írásbeli nyilatkozatok. 204. cikk és 171. cikk (11) bekezdés

Árnyékelőadóként beterjesztett vélemény 
A képviselőcsoportok árnyékelőadót neveznek ki a véleményekhez, aki nyomon követi az eljárást és megegyezéses szövegekről tárgyal az előadóval. 215. cikk

VÉLEMÉNY a Menekültügyi és Migrációs Alap létrehozásáról szóló európai parlamenti és a tanácsi rendeletre irányuló javaslatról  
- DEVE_AD(2018)628531 -  
-
DEVE 
VÉLEMÉNY az Európai Védelmi Alap 2021–2027-es időszakra vonatkozó létrehozásáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról  
- AFET_AD(2018)627021 -  
-
AFET 
VÉLEMÉNY a globalizáció előnyünkre fordításáról: kereskedelmi vonatkozások  
- DEVE_AD(2018)619291 -  
-
DEVE 

Állásfoglalásra irányuló indítvány(ok) 
Az aktuális kérdésekről szóló állásfoglalási indítványokat egy bizottság, egy képviselőcsoport vagy a képviselők legalább 5%-ának kérésére veszik napirendre és szavaznak róla a plenáris ülésen. 132. , 136. , 139. és 144. cikk

Szóban megvála-szolandó kérdések 
Az Európai Bizottságnak, a Tanácsnak vagy a Bizottság alelnökének/az Unió főképviselőjének címzett, szóbeli választ igénylő kérdéseket egy bizottság, egy képviselőcsoport vagy a parlamenti képviselők legalább 5%-a terjesztheti elő. 136. cikk

Egyéb parlamenti tevékenységek 

Írásban megvála-szolandó kérdések 
A képviselők meghatározott számú írásbeli választ igénylő kérdést nyújthatnak be az Európai Tanács elnökének, a Tanácsnak, a Bizottságnak és a Bizottság alelnökének/az Unió főképviselőjének. 138. cikk, III. melléklet

Egyéni állásfoglalási indítványok  
A képviselők az EU tevékenységi körébe tartozó ügyekben állásfoglalási indítványt terjeszthetnek elő. Az elfogadhatónak nyilvánított állásfoglalási indítványokat az illetékes bizottsághoz utalják, amely határoz az alkalmazandó eljárásról. 143. cikk

Írásbeli nyilatkozatok (2017. január 16-ig) 
**Ez az eszköz 2017. január 16. óta nem létezik**. Az írásbeli nyilatkozatok az EU hatáskörébe tartozó kérdésekre vonatkozó kezdeményezések voltak. A képviselők azt 3 hónapos időszakon belül írhatták alá.

Írásbeli nyilatkozat a Down-szindrómáról  
- P8_DCL(2016)0118 - Elévült  
Dominique BILDE , Filiz HYUSMENOVA , Ruža TOMAŠIĆ , Monica MACOVEI , Mara BIZZOTTO , Angel DZHAMBAZKI , Remo SERNAGIOTTO , Marie-Christine BOUTONNET , Milan ZVER , Ivan JAKOVČIĆ , Steeve BRIOIS , Nedzhmi ALI , Arne GERICKE , Rolandas PAKSAS , Nikolay BAREKOV , Andrey KOVATCHEV , Hilde VAUTMANS , Jean-Luc SCHAFFHAUSER , Patricija ŠULIN  
Kiosztás dátuma : 21-11-2016
Lejárat időpontja : 21-02-2017
Aláírók száma : 69 - 22-02-2017

Nyilatkozatok