Bernard MONOT : 8. parlamenti ciklus 

Képviselőcsoportok 

 • 01-07-2014 / 14-06-2015 : független képviselők
 • 15-06-2015 / 28-05-2018 : Nemzetek és Szabadság Európája képviselőcsoport - Tag
 • 29-05-2018 / 01-07-2019 : Szabadság és Közvetlen Demokrácia Európája képviselőcsoport - Tag

Nemzeti pártok 

 • 01-07-2014 / 05-06-2018 : Front national (Franciaország)
 • 06-06-2018 / 01-07-2019 : Debout la France (Franciaország)

Képviselok 

 • 01-07-2014 / 18-01-2017 : Gazdasági és Monetáris Bizottság
 • 14-07-2014 / 01-07-2019 : A délkelet-ázsiai országokkal és a Délkelet-ázsiai Nemzetek Szövetségével (ASEAN) fenntartott kapcsolatokért felelős küldöttség
 • 12-02-2015 / 30-11-2015 : A feltételes adómegállapításokkal és jellegükben vagy hatásukban hasonló egyéb intézkedésekkel foglalkozó különbizottság
 • 02-12-2015 / 02-08-2016 : A feltételes adómegállapításokkal és jellegükben vagy hatásukban hasonló egyéb intézkedésekkel foglalkozó különbizottság (TAXE 2)
 • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Gazdasági és Monetáris Bizottság

Póttag 

 • 01-07-2014 / 14-06-2015 : Költségvetési Bizottság
 • 10-09-2014 / 14-06-2015 : A Koreai-félszigettel fenntartott kapcsolatokért felelős küldöttség
 • 25-06-2015 / 18-01-2017 : Költségvetési Bizottság
 • 27-07-2015 / 29-05-2018 : A CARIFORUM–EU Parlamenti Bizottságba delegált küldöttség
 • 24-06-2016 / 13-12-2017 : A pénzmosás, adókikerülés és adókijátszás tekintetében az uniós jog állítólagos megsértésének és az annak alkalmazása során állítólagosan elkövetett hivatali visszásságoknak a kivizsgálásával foglalkozó vizsgálóbizottság
 • 19-01-2017 / 29-05-2018 : Költségvetési Bizottság
 • 14-03-2018 / 29-05-2018 : Pénzügyi bűncselekmények, adókijátszási és adókikerülési ügyek különbizottsága
 • 13-06-2018 / 23-10-2018 : Költségvetési Bizottság
 • 13-06-2018 / 01-07-2019 : Pénzügyi bűncselekmények, adókijátszási és adókikerülési ügyek különbizottsága
 • 13-06-2018 / 01-07-2019 : Az EU–Oroszország Parlamenti Együttműködési Bizottságba delegált küldöttség

Fő parlamenti tevékenységek 

Részvétel a plenáris ülés vitáiban 
A plenáris ülésen elhangzott beszédek és a plenáris vitákhoz kapcsolódó írásbeli nyilatkozatok. 204. cikk és 171. cikk (11) bekezdés

Árnyékelőadóként beterjesztett vélemény 
A képviselőcsoportok árnyékelőadót neveznek ki a véleményekhez, aki nyomon követi az eljárást és megegyezéses szövegekről tárgyal az előadóval. 215. cikk

VÉLEMÉNY az Európai Unióba irányuló közvetlen külföldi befektetések átvilágítási keretének létrehozásáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról  
- ECON_AD(2018)615441 -  
-
ECON 

Állásfoglalásra irányuló indítvány(ok) 
Az aktuális kérdésekről szóló állásfoglalási indítványokat egy bizottság, egy képviselőcsoport vagy a képviselők legalább 5%-ának kérésére veszik napirendre és szavaznak róla a plenáris ülésen. 132. , 136. , 139. és 144. cikk

Szóban megvála-szolandó kérdések 
Az Európai Bizottságnak, a Tanácsnak vagy a Bizottság alelnökének/az Unió főképviselőjének címzett, szóbeli választ igénylő kérdéseket egy bizottság, egy képviselőcsoport vagy a parlamenti képviselők legalább 5%-a terjesztheti elő. 136. cikk

Egyéb parlamenti tevékenységek 

A szavazáshoz fűzött írásbeli indokolások 
A képviselők írásbeli indokolást nyújthatnak be a plenáris ülésen leadott szavazatukhoz. 194. cikk

A Parlament eljárási szabályzatának módosítása (A8-0462/2018 - Richard Corbett) FR  
 

contre : Si le destinataire ne répond pas à une grande interpellation dans un délai de six semaines à compter de la date à laquelle elle lui a été transmise, l'interpellation est inscrite, à la demande de son auteur, au projet définitif d'ordre du jour du Parlement.

Uniós Vámkódex: Campione d'Italia település és a Luganói-tó olasz vizeinek belefoglalása az Unió vámterületébe (A8-0368/2018 - Jasenko Selimovic) FR  
 

Pour: cette adoption permet une meilleure protection des consommateurs.

A közvetlen kifizetésekkel és a vidékfejlesztési támogatásokkal kapcsolatos szabályok a 2019-es és 2020-as év vonatkozásában (A8-0018/2019 - Czesław Adam Siekierski) FR  
 

pour : considérant l'urgence, ces paiements sont essentiels pour soutenir le développement rural.

Írásban megvála-szolandó kérdések 
A képviselők meghatározott számú írásbeli választ igénylő kérdést nyújthatnak be az Európai Tanács elnökének, a Tanácsnak, a Bizottságnak és a Bizottság alelnökének/az Unió főképviselőjének. 138. cikk, III. melléklet

Az EKB-hoz intézett, valamint az egységes felügyeleti mechanizmusra és az Egységes Szanálási Mechanizmusra vonatkozó kérdések 
A képviselők írásbeli választ igénylő kérdést tehetnek fel az EKB-nak, valamint az egységes felügyeleti mechanizmusra és az Egységes Szanálási Mechanizmusra vonatkozóan. A kérdéseket először az illetékes bizottság elnökének kell benyújtani. 140. cikk, 141. cikk, III. melléklet

Az EKB-hoz intézett, valamint az egységes felügyeleti mechanizmusra és az Egységes Szanálási Mechanizmusra vonatkozó kérdésekre adott válaszok 
Az EKB-hoz intézett, valamint az egységes felügyeleti mechanizmusra és az Egységes Szanálási Mechanizmusra vonatkozóan a képviselők által feltett kérdésekre adott válaszok. 140. cikk, 141. cikk, III. melléklet

Egyéni állásfoglalási indítványok  
A képviselők az EU tevékenységi körébe tartozó ügyekben állásfoglalási indítványt terjeszthetnek elő. Az elfogadhatónak nyilvánított állásfoglalási indítványokat az illetékes bizottsághoz utalják, amely határoz az alkalmazandó eljárásról. 143. cikk

Nyilatkozatok 

Vagyonnyilatkozat