Petras AUŠTREVIČIUS
 • Petras
  AUŠTREVIČIUS
 • Liberálisok és Demokraták Szövetsége Európáért képviselőcsoport
 • Tag
 • Litvánia Lietuvos Respublikos liberalų sąjūdis
 • Születési idő: 1963. május 16., Vilnius

Plenáris ülésen elhangzott felszólalás(ok)

232

Kambodzsa, nevezetesen Kem Sokha ügye

13-09-2018 P8_CRE-PROV(2018)09-13(6.3)

A szerzői jog a digitális egységes piacon (A8-0245/2018 - Axel Voss)

12-09-2018 P8_CRE-PROV(2018)09-12(7.1)

Az EU–USA kapcsolatok állása (A8-0251/2018 - Elmar Brok)

12-09-2018 P8_CRE-PROV(2018)09-12(7.6)

Az EU–Kína kapcsolatok helyzete (A8-0252/2018 - Bas Belder)

12-09-2018 P8_CRE-PROV(2018)09-12(7.7)

A chişinău-i polgármesterválasztás érvénytelenítése nyomán Moldovában kialakult politikai válság (vita)

05-07-2018 P8_CRE-REV(2018)07-05(4.1)

Európai védelmi ipari fejlesztési program (A8-0037/2018 - Françoise Grossetête)

03-07-2018 P8_CRE-PROV(2018)07-03(12.3)

Oroszország, különösen Oleg Szencov ukrán politikai fogoly ügye

14-06-2018 P8_CRE-REV(2018)06-14(4.1)

Grúzia által elfoglalt területek tíz évvel az orosz invázió után (vita)

12-06-2018 P8_CRE-REV(2018)06-12(15)

Grúzia által elfoglalt területek tíz évvel az orosz invázió után (vita) (2)

12-06-2018 P8_CRE-REV(2018)06-12(15)

Jelentés(ek) – előadóként beterjesztve

3

Jelentés(ek) – árnyékelőadóként beterjesztve

7

JELENTÉS a kohéziós politikáról és a körforgásos gazdaságról

REGI
23-05-2018 A8-0184/2018

JELENTÉS a hontalanságról Dél- és Délkelet-Ázsiában

AFET
04-05-2017 A8-0182/2017

JELENTÉS a harmadik felek által kifejtett EU-ellenes propaganda elleni fellépést szolgáló uniós stratégiai kommunikációról

AFET
14-10-2016 A8-0290/2016

JELENTÉS az európai szomszédságpolitika felülvizsgálatáról

AFET
19-06-2015 A8-0194/2015

Előadóként beterjesztett vélemény

1

VÉLEMÉNY a Moldovai Köztársaságnak nyújtandó makroszintű pénzügyi támogatásról szóló európai parlamenti és tanácsi határozatra irányuló javaslatról

AFET
11-04-2017 AFET_AD(2017)599716

Árnyékelőadóként beterjesztett vélemény

7

VÉLEMÉNY az Ukrajnának nyújtandó további makroszintű pénzügyi támogatásról szóló európai parlamenti és tanácsi határozatra irányuló javaslatról

AFET
16-05-2018 AFET_AD(2018)620988

VÉLEMÉNY a nők jogairól a keleti partnerség államaiban

AFET
11-10-2016 AFET_AD(2016)585433

VÉLEMÉNY a cseppfolyósított földgázra és a földgáztárolásra vonatkozó uniós stratégiáról

AFET
14-07-2016 AFET_AD(2016)582256

VÉLEMÉNY on the proposal for a regulation of the European Parliament and of the Council amending Regulation (EC) No 539/2001 listing the third countries whose nationals must be in possession of visas when crossing the external borders and those whose nationals are exempt from requirement (Ukraine)

AFET
07-07-2016 AFET_AD(2016)583952

VÉLEMÉNY „Az európai energiaunió felé” című dokumentumról

AFET
16-09-2015 AFET_AD(2015)565044

VÉLEMÉNY az egyes, a halálbüntetés, a kínzás vagy más kegyetlen, embertelen vagy megalázó bánásmód vagy büntetés során alkalmazható áruk kereskedelméről szóló 1236/2005/EK tanácsi rendelet módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról

AFET
06-07-2015 AFET_AD(2015)555011

VÉLEMÉNY az európai energiabiztonsági stratégiáról

AFET
24-03-2015 AFET_AD(2015)549118

Állásfoglalásra irányuló intézményi indítványok

331

Közös állásfoglalási indítvány Mianmarról, különösen Va Lon és Kjav Szo O újságírók ügyéről

12-09-2018 RC-B8-0371/2018

Közös állásfoglalási indítvány Kambodzsáról, nevezetesen Kem Sokha ügyéről

12-09-2018 RC-B8-0366/2018

Közös állásfoglalási indítvány az ellenzéki parlamenti képviselők letartóztatásáról Ugandában

12-09-2018 RC-B8-0364/2018

  Motion for a resolution on Myanmar, notably the case of journalists Wa Lone and Kyaw Soe Oo

10-09-2018 B8-0382/2018

Megjegyzés: Ez az állásfoglalási indítvány kizárólag eredeti nyelven áll rendelkezésre

  Motion for a resolution on Uganda, arrest of parliamentarians from the opposition

10-09-2018 B8-0378/2018

Megjegyzés: Ez az állásfoglalási indítvány kizárólag eredeti nyelven áll rendelkezésre

  Motion for a resolution on Cambodia, notably the case of Kem Sokha

10-09-2018 B8-0377/2018

Megjegyzés: Ez az állásfoglalási indítvány kizárólag eredeti nyelven áll rendelkezésre

Közös állásfoglalási indítvány az autonóm fegyverrendszerekről

10-09-2018 RC-B8-0308/2018

Állásfoglalásra irányuló indítvány az autonóm fegyverrendszerekről

05-09-2018 B8-0355/2018

Közös állásfoglalási indítvány Burundiról

04-07-2018 RC-B8-0333/2018

Közös állásfoglalási indítvány Szomáliáról

04-07-2018 RC-B8-0323/2018

Állásfoglalásra irányuló egyéni indítványok

1

Írásbeli nyilatkozat(ok)

8

Írásbeli nyilatkozat a holokauszt áldozatairól való megemlékezésről és a Babij Jar Holokauszt Emlékközpont létrehozásáról

12-12-2016 P8_DCL(2016)0136 Elévült

Részletek

Ioan Mircea PAŞCU , Petras AUŠTREVIČIUS , Bas BELDER , Michał BONI , Rebecca HARMS , Frédérique RIES , Charles TANNOCK , Hannu TAKKULA , Boris ZALA , Janusz ZEMKE

Kiosztás dátuma : 12-12-2016
Lejárat időpontja : 12-03-2017
Aláírók száma : 135 - 13-03-2017

Írásbeli nyilatkozat a regionális megközelíthetőséget támogató transzeurópai közlekedési hálózat (TEN-T) szükségességéről

12-12-2016 P8_DCL(2016)0129 Elévült

Részletek

Renaud MUSELIER , Inés AYALA SENDER , Iskra MIHAYLOVA , Younous OMARJEE , Keith TAYLOR , Ruža TOMAŠIĆ , Elissavet VOZEMBERG-VRIONIDI , Ivan JAKOVČIĆ , Fernando RUAS , István UJHELYI , Jill EVANS , Salvatore Domenico POGLIESE , Deirdre CLUNE , Merja KYLLÖNEN , Pascal ARIMONT , Derek VAUGHAN , Jozo RADOŠ , Petras AUŠTREVIČIUS , Juan Fernando LÓPEZ AGUILAR , Milan ZVER

Kiosztás dátuma : 12-12-2016
Lejárat időpontja : 12-03-2017
Aláírók száma : 106 - 13-03-2017

Írásbeli nyilatkozat a helyi és regionális önkormányzatok európai strukturális és beruházási alapokhoz való hozzáférésének elősegítéséről

12-09-2016 P8_DCL(2016)0075 Elévült

Részletek

Jozo RADOŠ , Ivan JAKOVČIĆ , Patricija ŠULIN , Nedzhmi ALI , Dubravka ŠUICA , Brian HAYES , Tomáš ZDECHOVSKÝ , Pavel POC , Hannu TAKKULA , Franc BOGOVIČ , Petras AUŠTREVIČIUS

Kiosztás dátuma : 12-09-2016
Lejárat időpontja : 12-12-2016
Aláírók száma : 58 - 13-12-2016

Írásbeli nyilatkozat az Északi Áramlat gázvezeték kapacitásának tervezett megkétszerezéséről

07-03-2016 P8_DCL(2016)0023 Elévült

Részletek

Claude TURMES , Petras AUŠTREVIČIUS , Reinhard BÜTIKOFER , Gunnar HÖKMARK , Zdzisław KRASNODĘBSKI , Gabrielius LANDSBERGIS , Miroslav POCHE , Bronis ROPĖ , Jacek SARYUSZ-WOLSKI , Pavel TELIČKA , Johannes Cornelis van BAALEN , Flavio ZANONATO

Kiosztás dátuma : 07-03-2016
Lejárat időpontja : 07-06-2016
Aláírók száma : 182 - 08-06-2016

Írásbeli nyilatkozat a szervadományozásról

07-03-2016 P8_DCL(2016)0021 Elévült

Részletek

Ivan JAKOVČIĆ , Igor ŠOLTES , Jozo RADOŠ , Hannu TAKKULA , Romana TOMC , José Inácio FARIA , Ilhan KYUCHYUK , Enrico GASBARRA , Filiz HYUSMENOVA , Nedzhmi ALI , Louis MICHEL , Marian HARKIN , Nathalie GRIESBECK , Sophia in 't VELD , Doru-Claudian FRUNZULICĂ , Petras AUŠTREVIČIUS , Maite PAGAZAURTUNDÚA RUIZ , Ivo VAJGL , Hilde VAUTMANS , Izaskun BILBAO BARANDICA

Kiosztás dátuma : 07-03-2016
Lejárat időpontja : 07-06-2016
Aláírók száma : 113 - 08-06-2016

Írásbeli nyilatkozat a repülésbiztonságról és a katonai légi járművek veszélyes repüléseiről

05-10-2015 P8_DCL(2015)0052 Elévült

Részletek

Urmas PAET , Kaja KALLAS , Petras AUŠTREVIČIUS , Cecilia WIKSTRÖM , Heidi HAUTALA , Marju LAURISTIN , Tunne KELAM , Indrek TARAND , Artis PABRIKS , Anna Elżbieta FOTYGA , Ilhan KYUCHYUK , Filiz HYUSMENOVA , Jozo RADOŠ , Pavel TELIČKA , Svetoslav Hristov MALINOV , Gabrielius LANDSBERGIS , Bronis ROPĖ , Norica NICOLAI , Inese VAIDERE , Pál CSÁKY , Tibor SZANYI , Kosma ZŁOTOWSKI , Jussi HALLA-AHO , Milan ZVER , Marian-Jean MARINESCU , Bogdan Andrzej ZDROJEWSKI , Henna VIRKKUNEN , Ian DUNCAN , Patricija ŠULIN , Ivan JAKOVČIĆ , Benedek JÁVOR , Dubravka ŠUICA , Jeppe KOFOD , Hilde VAUTMANS , Ivan ŠTEFANEC , Beata GOSIEWSKA , Mircea DIACONU , Daniel DALTON , Daniel BUDA , Krišjānis KARIŅŠ , Sandra KALNIETE , Pavel SVOBODA

Kiosztás dátuma : 05-10-2015
Lejárat időpontja : 05-01-2016
Aláírók száma : 106 - 06-01-2016

Írásbeli nyilatkozat az állatkísérletek betiltásáról

07-09-2015 P8_DCL(2015)0034 Elévült

Részletek

Dominique BILDE , Sophie MONTEL , Rikke-Louise KARLSSON , Fredrick FEDERLEY , Rolandas PAKSAS , Petras AUŠTREVIČIUS , Isabella ADINOLFI , Emil RADEV

Kiosztás dátuma : 07-09-2015
Lejárat időpontja : 07-12-2015
Aláírók száma : 60 - 08-12-2015

Írásbeli nyilatkozat az uniós támogatások terrorista szervezetekhez való eljuttatásáról

09-02-2015 P8_DCL(2015)0005 Elévült

Részletek

Michael THEURER , Antanas GUOGA , Petras AUŠTREVIČIUS , Johannes Cornelis van BAALEN , Tunne KELAM , Lars ADAKTUSSON , Indrek TARAND , Geoffrey VAN ORDEN , Ryszard CZARNECKI , Bas BELDER , Monika BEŇOVÁ

Kiosztás dátuma : 09-02-2015
Lejárat időpontja : 09-05-2015
Aláírók száma : 65 - 11-05-2015

Írásban megvála-szolandó kérdések

70

  Ostrovets NPP stress tests' recommendations

11-07-2018 E-003836/2018 Bizottság

  VP/HR - The situation of Dr Ahmad Reza Djalali

04-07-2018 P-003698/2018 Bizottság

  The situation of Dr Ahmad Reza Djalali

04-07-2018 E-003697/2018 Tanács

  Introduction of the GSP+ system in Pakistan

03-07-2018 E-003669/2018 Bizottság

  Extraterritorial application of US law in the context of the US withdrawal from the Joint Comprehensive Plan of Action (JCPOA)

26-06-2018 E-003489/2018 Bizottság

  Gazprom's acquittal instead of sanctions

17-05-2018 P-002663/2018 Bizottság

  VP/HR - Harassment and persecution of lawyers in Azerbaijan

27-03-2018 E-001834/2018 Bizottság

  VP/HR - Syrian security official in Italy despite EU sanctions

19-03-2018 E-001661/2018 Bizottság

alelnök/főképviselő - Az Oroszország elleni szankciók végrehajtása

12-03-2018 E-001509/2018 Bizottság

Szóban megvála-szolandó kérdések

27

Az LMBTI-személyek emberi jogaival kapcsolatos tanácsi iránymutatások végrehajtása a csecsenföldi helyzettel kapcsolatban

25-06-2018 O-000072/2018 Bizottság

Nagyobb interpelláció - VP/HR - Uniós válasz a segélyszervezetek szexuális visszaéléseire

21-03-2018 O-000032/2018 Bizottság

A cirkuszi vadállatok szállítására vonatkozó uniós tilalom

16-05-2017 O-000042/2017 Bizottság

  Minor interpellation - VP/HR - The conclusion of EU-Egypt Partnership Priorities

04-05-2017 O-000036/2017 Bizottság

Nagyobb interpelláció - A brazil húsimportbotrány nyomon követése

12-04-2017 O-000029/2017 Bizottság

Emberkereskedelem

24-03-2017 O-000024/2017 Bizottság

VP/HR - a médiaszabadság Grúziában: a Rustavi 2 ügye

08-03-2017 O-000015/2017 Bizottság

A cirkuszi vadállatok szállítására vonatkozó uniós tilalom

14-02-2017 O-000013/2017 Bizottság

A migráns gyerekek eltűnésének kezelése Európában

03-02-2017 O-000009/2017 Bizottság

A földrengések utáni olaszországi helyzet

14-11-2016 O-000139/2016 Bizottság

Interpellációk

3

VP/HR - Uniós válasz a segélyszervezetek szexuális visszaéléseire

21-03-2018 G-000003/2018 Bizottság

  VP/HR - The conclusion of EU-Egypt Partnership Priorities

04-05-2017 K-000002/2017 Bizottság

A brazil húsimportbotrány nyomon követése

12-04-2017 G-000004/2017 Bizottság

A szavazáshoz fűzött írásbeli indokolások

205

 

Egységes digitális portál (A8-0054/2018 - Marlene Mizzi)

13-09-2018

The Single Digital Gateway is a great proposal which would help to develop a so called `one stop shop` on-line for all the principal EU`s administrative procedures. If all the basic administrative procedures would be simplified and available on-line, it would help citizens and businesses to handle paperwork on-line much faster. This would really make people`s life simpler.

 

Európa mozgásban: az uniós mobilitás jövője (A8-0241/2018 - István Ujhelyi)

13-09-2018

EU`s mobility sector is overcoming drastic changes with popularisation of electric vehicles and technology. This proposal aims at introducing Europe on the Move agenda which would essentially prepare citizens and business for a transition towards enviromentaly friendly and competitive mobility. A broad strategy needs to be applied in order to enable all the users of mobility sector to benefit from the changes as well as to facilitate a necessary environment and skills.

 

Autonóm fegyverrendszerek (RC-B8-0308/2018, B8-0308/2018, B8-0309/2018, B8-0355/2018, B8-0359/2018, B8-0360/2018, B8-0361/2018, B8-0362/2018)

12-09-2018

I voted in favour of this resolution. Uncontrolled weapons, without any human control cannot be produced or circulated and should be completely banned. They can really become a so-called `killer robots` deciding on life and death matters which might pose risk to society without any legal accountability. I supported the reports call for EU to start international negotiations aimed at banning these autonomous weapons system worldwide.

 

Az Európai Unió Szolidaritási Alapjának igénybevétele a Bulgáriának, Görögországnak, Litvániának és Lengyelországnak szóló segítségnyújtás céljából (A8-0272/2018 - Janusz Lewandowski)

11-09-2018

I have supported this proposal, because these countries had suffered the natural disasters in 2017 summer, which had the vast negative implications for these countries living conditions, infrastructure and natural environment. In order to sustain these regions prosperity, we should provide so necessary financial aid. The European Union Solidarity Fund will provide €16,918,941 for Lithuania, €12,279,244 for Poland, €2,258,225 for Bulgaria and Greece will obtain €2,535,796. These regions deserved our support and assistance, which will be a significant factor to reconstruct them and to raise their economy.

 

4/2018. sz. költségvetés-módosítási tervezet: az Európai Unió Szolidaritási Alapjának igénybevétele a Bulgáriának, Görögországnak, Litvániának és Lengyelországnak szóló segítségnyújtás céljából (A8-0273/2018 - Siegfried Mureşan)

11-09-2018

I have supported this necessary amendment in order to provide so neededed aid support for Bulgaria, Greece Lithuania and Poland after their experienced natural disasters in summer of 2017.

 

Az uniós kohéziós politika hatása Észak-Írországban (A8-0240/2018 - Derek Vaughan)

11-09-2018

I am very supportive to the European Parliament`s decision to secure post-Brexit regional funding to Northern Ireland which remains one of the poorest regions in North Western Europe. The cohesion funds in Northern Ireland contribute to economic and social development in the context of the Peace Process. PEACE and Interreg fund are crucial for the country`s peaceful future`s development.

 

A növekedés és a kohézió előmozdítása az EU határrégióiban (A8-0266/2018 - Krzysztof Hetman)

11-09-2018

This is a very important proposal and analysis of what is needed in order to boost EU border regions, which together combined make around 40 percent of EU territory. I am pleased that the Commission is ready to propose legal and funding solutions to eliminate cross-border obstacles and ensure better cooperation among authorities. Border regions need to have sufficient access to public services and transport network in order to be able to accelerate their development.

 

A szerzői jog a digitális egységes piacon (A8-0245/2018 - Axel Voss)

05-07-2018

The World Wide Web is rapidly changing around us and legislators must take up the responsibility to regulate and protect creators and consumers of online content. Creators of content on the internet deserve adequate protections for their original ideas and art they upload and this proposal aimed to provide such protection. However, this report and the surrounding debate showed how divided both the public and the private sectors are on this issue, and the citizens deserve a proposal that is structurally sound and free of unintended consequences for consumers. I voted against this report asking Parliament to move the proposal to trilogues and instead now this proposal can and will be amended before the September session where a wider debate with all MEPs will take place. I believe strongly that any controversial proposal deserves a democratic and open discussion so that citizens and lawmakers can be sure that we as members of Parliament are enacting wholly beneficial legislation.

 

Európai Utasinformációs és Engedélyezési Rendszer (ETIAS) (A8-0322/2017 - Kinga Gál)

05-07-2018

The Schengen zone sees 400 million crossings each year of EU citizens and 200 million crossings of non-EU citizens. While the EU’s visa-free policy allows around 1.4 billion people in 60 countries worldwide to travel easily into the Union, there is a missing layer of information to track third party nationals who enter from one of the aforementioned 60 countries. As a result, the Commission proposed the creation of the ETIAS that will identify any risks associated with any visa-free traveller to the Schengen zone. I voted in favour of this report on the proposal because we need to maintain the EU’s reputation of being a tourist destination while taking measures to ensure the safety of all other tourists and citizens living and working in the EU. Similar systems are already in place in the USA, Australia and others and are a common sight. I believe the ETIAS necessary to strengthen border management and enhance internal security.

 

A migrációs válság és a humanitárius helyzet Venezuelában és határain (RC-B8-0315/2018, B8-0315/2018, B8-0316/2018, B8-0317/2018, B8-0318/2018, B8-0319/2018, B8-0320/2018, B8-0321/2018)

05-07-2018

The human rights situation in Venezuela has deteriorated since 2014 and has seen inflation rise to, by the end of 2018, over 13 000%. The Venezuelan Government has refused to acknowledge its country’s plight on the international stage and, in many cases, the government is directly responsible for the crimes occurring in the country. Parliament recently completed an ad hoc mission to Venezuela to assess the situation on the ground and was deeply shocked and alarmed. I voted in favour of this motion for a resolution on the migration crisis and humanitarian situation in Venezuela because the influx of refugees to border countries like Colombia constitutes a crisis and because the Venezuelan Government must be held accountable for its crimes against humanity. The people of Venezuela are calling out for help and the international community must be alerted to their situation.

Kapcsolattartás

Bruxelles

 • Parlement européen
  Bât. Altiero Spinelli
  08G302
  60, rue Wiertz / Wiertzstraat 60
  B-1047 Bruxelles/Brussel

Strasbourg

 • Parlement européen
  Bât. Winston Churchill
  M02014
  1, avenue du Président Robert Schuman
  CS 91024
  F-67070 Strasbourg Cedex

Postacím

 • European Parliament
  Rue Wiertz
  Altiero Spinelli 08G302
  1047 Brussels