Edouard FERRAND : 8. parlamenti ciklus 

Képviselőcsoportok 

 • 01-07-2014 / 14-06-2015 : független képviselők
 • 15-06-2015 / 23-06-2015 : Nemzetek és Szabadság Európája képviselőcsoport - Tag
 • 24-06-2015 / 01-02-2018 : Nemzetek és Szabadság Európája képviselőcsoport - Alelnök

Nemzeti pártok 

 • 01-07-2014 / 01-02-2018 : Front national (Franciaország)

Képviselok 

 • 01-07-2014 / 18-01-2017 : Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Bizottság
 • 14-07-2014 / 01-02-2018 : Az EU–Törökország Parlamenti Vegyes Bizottságba delegált küldöttség
 • 19-01-2017 / 01-02-2018 : Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Bizottság

Póttag 

 • 01-07-2014 / 14-06-2015 : Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság
 • 10-09-2014 / 14-06-2015 : Az Irakkal fenntartott kapcsolatokért felelős küldöttség
 • 25-06-2015 / 28-06-2015 : Ipari, Kutatási és Energiaügyi Bizottság
 • 29-06-2015 / 18-01-2017 : Nemzetközi Kereskedelmi Bizottság
 • 27-07-2015 / 01-02-2018 : Az Irakkal fenntartott kapcsolatokért felelős küldöttség
 • 19-01-2017 / 01-02-2018 : Nemzetközi Kereskedelmi Bizottság
 • 25-01-2017 / 01-02-2018 : Az EU–Szerbia Stabilizációs és Társulási Parlamenti Bizottságba delegált küldöttség

Fő parlamenti tevékenységek 

Részvétel a plenáris ülés vitáiban 
A plenáris ülésen elhangzott beszédek és a plenáris vitákhoz kapcsolódó írásbeli nyilatkozatok. 204. cikk és 171. cikk (11) bekezdés

Árnyékelőadóként beterjesztett vélemény 
A képviselőcsoportok árnyékelőadót neveznek ki a véleményekhez, aki nyomon követi az eljárást és megegyezéses szövegekről tárgyal az előadóval. 215. cikk

VÉLEMÉNY az Ausztráliával folytatott kereskedelmi tárgyalásokra javasolt tárgyalási megbízatásról szóló, a Tanácshoz intézett ajánlásról  
- AGRI_AD(2017)608141 -  
-
AGRI 
VÉLEMÉNY az AKCS–EU kapcsolatok jövőjéről 2020 után  
- INTA_AD(2016)583902 -  
-
INTA 
VÉLEMÉNY a kereskedelem és beruházás új, előretekintő és innovatív jövőbeli stratégiájáról  
- AGRI_AD(2016)580516 -  
-
AGRI 

Állásfoglalásra irányuló indítvány(ok) 
Az aktuális kérdésekről szóló állásfoglalási indítványokat egy bizottság, egy képviselőcsoport vagy a képviselők legalább 5%-ának kérésére veszik napirendre és szavaznak róla a plenáris ülésen. 132. , 136. , 139. és 144. cikk

Szóban megvála-szolandó kérdések 
Az Európai Bizottságnak, a Tanácsnak vagy a Bizottság alelnökének/az Unió főképviselőjének címzett, szóbeli választ igénylő kérdéseket egy bizottság, egy képviselőcsoport vagy a parlamenti képviselők legalább 5%-a terjesztheti elő. 136. cikk

Egyéb parlamenti tevékenységek 

A szavazáshoz fűzött írásbeli indokolások 
A képviselők írásbeli indokolást nyújthatnak be a plenáris ülésen leadott szavazatukhoz. 194. cikk

A rendkívüli tartalék 2017. évi igénybevétele (A8-0372/2017 - Jens Geier) FR  
 

Vote contre: conséquence de l’impéritie de la Commission sur la crise des migrants.

6/2017. sz. költségvetés-módosítási tervezet: A kifizetési és kötelezettségvállalási előirányzatok csökkentése a kiadásokra vonatkozó aktualizált előrejelzéseknek és a bevételek aktualizálásának megfelelően (saját források és pénzbírságok) (A8-0379/2017 - Jens Geier) FR  
 

Vote pour : la restitution des fonds de l’Union européenne aux États membres est une bonne nouvelle pour les comptabilités nationales et nous fait soutenir ce rapport sur le projet rectificatif.

Az Európai Unió Szolidaritási Alapjának a 2018. évi általános költségvetésből folyósítandó előlegkifizetések biztosítása céljára történő igénybevétele (A8-0371/2017 - Inese Vaidere) FR  
 

Vote pour : l’avance proposée aujourd’hui n'est pas spécifiquement liée à une catastrophe particulière. Elle fait usage de la possibilité ouverte par les textes, à hauteur du plafond maximum de 50 millions d’euros, afin de faire face plus rapidement et efficacement aux besoins du ou des États qui seraient touchés au cours de l’année à venir.

Írásban megvála-szolandó kérdések 
A képviselők meghatározott számú írásbeli választ igénylő kérdést nyújthatnak be az Európai Tanács elnökének, a Tanácsnak, a Bizottságnak és a Bizottság alelnökének/az Unió főképviselőjének. 138. cikk, III. melléklet

Egyéni állásfoglalási indítványok  
A képviselők az EU tevékenységi körébe tartozó ügyekben állásfoglalási indítványt terjeszthetnek elő. Az elfogadhatónak nyilvánított állásfoglalási indítványokat az illetékes bizottsághoz utalják, amely határoz az alkalmazandó eljárásról. 143. cikk

Írásbeli nyilatkozatok (2017. január 16-ig) 
**Ez az eszköz 2017. január 16. óta nem létezik**. Az írásbeli nyilatkozatok az EU hatáskörébe tartozó kérdésekre vonatkozó kezdeményezések voltak. A képviselők azt 3 hónapos időszakon belül írhatták alá.

Írásbeli nyilatkozat a Drosophila suzukii kártevőről  
- P8_DCL(2016)0134 - Elévült  
Mireille D'ORNANO , Edouard FERRAND , Mara BIZZOTTO , Matteo SALVINI , Salvatore CICU , Raffaele FITTO , Jean-François JALKH , Sylvie GODDYN , Marie-Christine ARNAUTU , Philippe LOISEAU  
Kiosztás dátuma : 12-12-2016
Lejárat időpontja : 12-03-2017
Aláírók száma : 16 - 13-03-2017
Írásbeli nyilatkozat az európai gabonaágazat támogatásáról  
- P8_DCL(2016)0132 - Elévült  
Mara BIZZOTTO , Matteo SALVINI , Angelo CIOCCA , Mario BORGHEZIO , Dominique BILDE , Mylène TROSZCZYNSKI , Mireille D'ORNANO , Philippe LOISEAU , Salvatore CICU , Raffaele FITTO , Dominique MARTIN , Edouard FERRAND , Joëlle MÉLIN  
Kiosztás dátuma : 12-12-2016
Lejárat időpontja : 12-03-2017
Aláírók száma : 21 - 13-03-2017
Írásbeli nyilatkozat a selyemfényű puszpángmolyról (Cydalima perspectalis)  
- P8_DCL(2016)0131 - Elévült  
Mireille D'ORNANO , Edouard FERRAND , Mara BIZZOTTO , Matteo SALVINI , Salvatore CICU , Raffaele FITTO , Jean-François JALKH , Sylvie GODDYN , Marie-Christine ARNAUTU , Philippe LOISEAU  
Kiosztás dátuma : 12-12-2016
Lejárat időpontja : 12-03-2017
Aláírók száma : 16 - 13-03-2017

Nyilatkozatok 

Vagyonnyilatkozat