Valentinas MAZURONIS : 8. parlamenti ciklus 

Képviselőcsoportok 

 • 01-07-2014 / 15-10-2014 : a Szabadság és Demokrácia Európája képviselőcsoport - Az elnökség tagja
 • 16-10-2014 / 19-10-2014 : független képviselők
 • 20-10-2014 / 18-05-2015 : Szabadság és Közvetlen Demokrácia Európája képviselőcsoport - Alelnök
 • 19-05-2015 / 01-07-2019 : Liberálisok és Demokraták Szövetsége Európáért képviselőcsoport - Tag

Nemzeti pártok 

 • 01-07-2014 / 30-06-2015 : Partija Tvarka ir teisingumas (Litvánia)
 • 01-07-2015 / 06-11-2017 : Darbo partija (Litvánia)
 • 07-11-2017 / 01-07-2019 : Independent (Litvánia)

Képviselok 

 • 01-07-2014 / 18-01-2017 : Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottság
 • 14-07-2014 / 01-07-2019 : Az EU–Ukrajna Parlamenti Társulási Bizottságba delegált küldöttség
 • 14-07-2014 / 01-07-2019 : Az Amerikai Egyesült Államokkal fenntartott kapcsolatokért felelős küldöttség
 • 14-07-2014 / 01-07-2019 : Az Euronest Parlamenti Közgyűlésbe delegált küldöttség
 • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottság

Póttag 

 • 18-09-2014 / 18-05-2015 : A Kínai Népköztársasággal fenntartott kapcsolatokért felelős küldöttség

Fő parlamenti tevékenységek 

Árnyékelőadóként beterjesztett vélemény 
A képviselőcsoportok árnyékelőadót neveznek ki a véleményekhez, aki nyomon követi az eljárást és megegyezéses szövegekről tárgyal az előadóval. 215. cikk

VÉLEMÉNY az évszakokhoz kapcsolódó óraátállítás megszüntetéséről és a 2000/84/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló európai parlamenti és tanácsi irányelvre irányuló javaslatról  
- ENVI_AD(2019)631995 -  
-
ENVI 
VÉLEMÉNY a határokon átnyúló összefüggésben jogi és közigazgatási akadályok felszámolására irányuló mechanizmusról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról  
- ENVI_AD(2018)629597 -  
-
ENVI 
VÉLEMÉNY az egységes piacon belül forgalmazott termékek eltérő minőségéről  
- ENVI_AD(2018)619208 -  
-
ENVI 

Szóban megvála-szolandó kérdések 
Az Európai Bizottságnak, a Tanácsnak vagy a Bizottság alelnökének/az Unió főképviselőjének címzett, szóbeli választ igénylő kérdéseket egy bizottság, egy képviselőcsoport vagy a parlamenti képviselők legalább 5%-a terjesztheti elő. 136. cikk

Egyéb parlamenti tevékenységek 

A szavazáshoz fűzött írásbeli indokolások 
A képviselők írásbeli indokolást nyújthatnak be a plenáris ülésen leadott szavazatukhoz. 194. cikk

A konfliktusok által érintett és nagy kockázatot jelentő térségekből származó ásványok és fémek importőrei körében a kellő gondosság elvének megfelelő ellátási lánc (A8-0141/2015 - Iuliu Winkler) LT  
 

Balsavau dėl šio pranešimo, kuriuo siekiama apriboti ginkluotų grupuočių konfliktinėse ir didelės rizikos zonose galimybes finansuoti savo veiklą iš naudingųjų iškasenų kasybos ir prekybos gautomis lėšomis. Pagrindinis pasiūlymo tikslas – sudaryti įmonėms palankesnes sąlygas atsakingu būdu įsigyti alavo, tantalo, volframo ir aukso ir skatinti teisėtos prekybos kanalus.

A halászati ágazatban az adatok gyűjtésére, kezelésére és felhasználására szolgáló uniós keretrendszer (A8-0150/2016 - Marco Affronte) LT  
 

Balsavau už. Įgyvendinant bendrą žuvininkystės politiką būtina rinkti duomenis, norint vertinti žuvų išteklių būklę, skirtingų sektoriaus segmentų pelningumą ir žuvininkystės bei akvakultūros poveikį ekosistemai. Duomenys taip pat būtini siekiant įvertinti ES politiką: žuvininkystės valdymo priemones, struktūrines finansines priemones, kuriomis remiami nuo žuvininkystės ir akvakultūros priklausomi rajonai, ir neigiamo žuvininkystės poveikio ekosistemai mažinimo priemones.

A közös biztonsági és védelmi politika alkotmányos, jogi és intézményi kihatásai: a Lisszaboni Szerződés által kínált lehetőségek (A8-0042/2017 - Esteban González Pons, Michael Gahler) LT  
 

Balsavau už šį pranešimą. Manau jog NATO organizacija yra svarbiausias Lietuvos ir Europos saugumo garantas, tuo tarpu Europos integracija gynybos srityje yra svarbi ir būtina tol, kol nedubliuoja NATO funkcijų. Esu įsitikinęs, kad reikia stiprinant Europos vienybę skatinti taiką, saugumą ir stabilumą Europos kaimynystėje ir pasaulyje. Dėl susidariusių naujų geopolitinių ir geostrateginių aplinkybių, iškilus naujoms grėsmėms, valstybės negali vienos atremti naujų pavojų. Bendros politikos reikia siekiant užtikrinti bendrą atsaką, todėl svarbu gerinti valstybių narių bendradarbiavimą ir keitimąsi informacija bei geriausia patirtimi.

Írásban megvála-szolandó kérdések 
A képviselők meghatározott számú írásbeli választ igénylő kérdést nyújthatnak be az Európai Tanács elnökének, a Tanácsnak, a Bizottságnak és a Bizottság alelnökének/az Unió főképviselőjének. 138. cikk, III. melléklet

Írásbeli nyilatkozatok (2017. január 16-ig) 
**Ez az eszköz 2017. január 16. óta nem létezik**. Az írásbeli nyilatkozatok az EU hatáskörébe tartozó kérdésekre vonatkozó kezdeményezések voltak. A képviselők azt 3 hónapos időszakon belül írhatták alá.

Írásbeli nyilatkozat a Lyme-kórról  
- P8_DCL(2016)0040 - Elévült  
Dominique BILDE , Ivan JAKOVČIĆ , Mara BIZZOTTO , Rolandas PAKSAS , Milan ZVER , Valentinas MAZURONIS , Zigmantas BALČYTIS , Filiz HYUSMENOVA , Lefteris CHRISTOFOROU , Andrey KOVATCHEV , Iuliu WINKLER , Norica NICOLAI , Bronis ROPĖ , Daciana Octavia SÂRBU , Marie-Christine BOUTONNET  
Kiosztás dátuma : 27-04-2016
Lejárat időpontja : 27-07-2016
Aláírók száma : 109 - 27-07-2016
Írásbeli nyilatkozat az Alzheimer-kórról  
- P8_DCL(2015)0057 - Elévült  
Dominique BILDE , Patricija ŠULIN , Ivo VAJGL , Luke Ming FLANAGAN , Ivan JAKOVČIĆ , Remo SERNAGIOTTO , Milan ZVER , Valentinas MAZURONIS , Emilian PAVEL , Ruža TOMAŠIĆ , Jarosław KALINOWSKI , Brian HAYES , Romana TOMC , Sophie MONTEL , Enrique CALVET CHAMBON , Rolandas PAKSAS , Cristian-Silviu BUŞOI , Aldo PATRICIELLO , Philippe DE BACKER , Ivan ŠTEFANEC , Filiz HYUSMENOVA , Neoklis SYLIKIOTIS , Mara BIZZOTTO  
Kiosztás dátuma : 05-10-2015
Lejárat időpontja : 05-01-2016
Aláírók száma : 122 - 06-01-2016
Írásbeli nyilatkozat a rákról és az elsődleges megelőzésről  
- P8_DCL(2015)0054 - Elévült  
Piernicola PEDICINI , Marco AFFRONTE , Laura AGEA , Daniela AIUTO , Tiziana BEGHIN , David BORRELLI , Fabio Massimo CASTALDO , Ignazio CORRAO , Rosa D'AMATO , Eleonora EVI , Laura FERRARA , Dario TAMBURRANO , Marco VALLI , Marco ZULLO , Rolandas PAKSAS , Nedzhmi ALI , Zigmantas BALČYTIS , Hugues BAYET , Brando BENIFEI , Mara BIZZOTTO , José BLANCO LÓPEZ , Biljana BORZAN , Lynn BOYLAN , Nicola CAPUTO , Nessa CHILDERS , Alberto CIRIO , Therese COMODINI CACHIA , Ian DUNCAN , Ismail ERTUG , Lampros FOUNTOULIS , Enrico GASBARRA , Juan Carlos GIRAUTA VIDAL , Antanas GUOGA , Hans-Olaf HENKEL , Stelios KOULOGLOU , Valentinas MAZURONIS , Victor NEGRESCU , Momchil NEKOV , Demetris PAPADAKIS , Pavel POC , Laurenţiu REBEGA , Matteo SALVINI , Christel SCHALDEMOSE , Ivan ŠTEFANEC , Tibor SZANYI , Ivo VAJGL , Tomáš ZDECHOVSKÝ  
Kiosztás dátuma : 05-10-2015
Lejárat időpontja : 05-01-2016
Aláírók száma : 146 - 06-01-2016

Nyilatkozatok 

Vagyonnyilatkozat