Sophie MONTEL : 8. parlamenti ciklus 

Képviselőcsoportok 

 • 01-07-2014 / 14-06-2015 : független képviselők
 • 15-06-2015 / 02-10-2017 : Nemzetek és Szabadság Európája képviselőcsoport - Tag
 • 03-10-2017 / 03-10-2017 : független képviselők
 • 04-10-2017 / 12-09-2018 : Szabadság és Közvetlen Demokrácia Európája képviselőcsoport - Tag
 • 13-09-2018 / 01-07-2019 : független képviselők

Nemzeti pártok 

 • 01-07-2014 / 03-10-2017 : Front national (Franciaország)
 • 04-10-2017 / 22-07-2018 : Les Patriotes (Franciaország)
 • 01-11-2018 / 01-07-2019 : Indépendant (Franciaország)

Képviselok 

 • 01-07-2014 / 18-01-2017 : Költségvetési Bizottság
 • 14-07-2014 / 10-09-2017 : A Svájccal és Norvégiával fenntartott kapcsolatokért felelős és az EU–Izland Parlamenti Vegyes Bizottságba és az EGT Parlamenti Vegyes Bizottságába delegált küldöttség
 • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Költségvetési Bizottság
 • 11-09-2017 / 22-10-2017 : A Mercosurral fenntartott kapcsolatokért felelős küldöttség
 • 11-09-2017 / 01-07-2019 : Az Euro–Latin-amerikai Parlamenti Közgyűlésbe delegált küldöttség

Póttag 

 • 01-07-2014 / 14-06-2015 : Regionális Fejlesztési Bizottság
 • 14-07-2014 / 14-06-2015 : Az AKCS–EU Közös Parlamenti Közgyűlésbe delegált küldöttség
 • 25-06-2015 / 18-01-2017 : Regionális Fejlesztési Bizottság
 • 27-07-2015 / 12-11-2015 : Az AKCS–EU Közös Parlamenti Közgyűlésbe delegált küldöttség
 • 19-01-2017 / 02-10-2017 : Regionális Fejlesztési Bizottság

Fő parlamenti tevékenységek 

Részvétel a plenáris ülés vitáiban 
A plenáris ülésen elhangzott beszédek és a plenáris vitákhoz kapcsolódó írásbeli nyilatkozatok. 204. cikk és 171. cikk (11) bekezdés

Árnyékelőadóként beterjesztett vélemény 
A képviselőcsoportok árnyékelőadót neveznek ki a véleményekhez, aki nyomon követi az eljárást és megegyezéses szövegekről tárgyal az előadóval. 215. cikk

VÉLEMÉNY a gazdasági, társadalmi és területi kohézió Európai Unión belüli megerősítéséről: az Európai Bizottság hetedik jelentéséről  
- BUDG_AD(2018)616664 -  
-
BUDG 
VÉLEMÉNY az egy harmadik országbeli állampolgár vagy egy hontalan személy által a tagállamok egyikében benyújtott nemzetközi védelem iránti kérelem megvizsgálásáért felelős tagállam meghatározására vonatkozó feltételek és eljárási szabályok megállapításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról (átdolgozás)  
- BUDG_AD(2017)597582 -  
-
BUDG 
VÉLEMÉNY a Horizont 2020 keretprogram végrehajtásának értékeléséről a program időközi értékelése és a 9. keretprogramra irányuló javaslat tekintetében  
- BUDG_AD(2017)599641 -  
-
BUDG 

Állásfoglalásra irányuló indítvány(ok) 
Az aktuális kérdésekről szóló állásfoglalási indítványokat egy bizottság, egy képviselőcsoport vagy a képviselők legalább 5%-ának kérésére veszik napirendre és szavaznak róla a plenáris ülésen. 132. , 136. , 139. és 144. cikk

Szóban megvála-szolandó kérdések 
Az Európai Bizottságnak, a Tanácsnak vagy a Bizottság alelnökének/az Unió főképviselőjének címzett, szóbeli választ igénylő kérdéseket egy bizottság, egy képviselőcsoport vagy a parlamenti képviselők legalább 5%-a terjesztheti elő. 136. cikk

Egyéb parlamenti tevékenységek 

A szavazáshoz fűzött írásbeli indokolások 
A képviselők írásbeli indokolást nyújthatnak be a plenáris ülésen leadott szavazatukhoz. 194. cikk

A szociális biztonsági rendszerek koordinálása (A8-0386/2018 - Guillaume Balas) FR  
 

Certaines propositions ne sont pas inintéressantes et méritaient d'être votées. Il est toutefois regrettable que la réponse apportée à des problèmes conséquents, tel le travail détaché, soit une réponse socio-économique et non une volonté, par exemple, de poser des exceptions et des restrictions au principe en lui-même. Des amendements proposent même d'étendre les périodes d'indemnisation chômage pour les travailleurs détachés, voire carrément faciliter les procédures; le tout, bien évidemment, à la charge de l'État où le travail a été effectué alors même que les cotisations sont payées dans l'État membre d'origine. Par conséquent, je m'abstiens.

Az új nehézgépjárművek CO2-kibocsátási előírásai (A8-0354/2018 - Bas Eickhout) FR  
 

Il s'agit d'un rapport technique qui ne concerne que les véhicules lourds. Les constructeurs automobiles les plus en difficulté (PSA en France) ne semblent donc pas être concernés. Ce rapport prévoit de renforcer les règles en matière d'émission de CO2 de ces véhicules tout en permettant de développer les filières de carburants alternatifs. Ce rapport ne prévoit pas davantage de réduction de la souveraineté nationale en la matière et ne pose pas de problème politique majeur sur le fond. Je vote en faveur de ce texte.

A tiszta és energiahatékony közúti járművek használatának előmozdítása (A8-0321/2018 - Andrzej Grzyb) FR  
 

Il s'agit d'un rapport technique qui prévoit de faciliter les investissements en matière de transports publics routiers afin de les rendre plus propres au niveau écologique. Des modifications mineures mais intéressantes sont proposées quant aux règles définies des marchés publics. Ce rapport n'atteint pas spécialement la souveraineté nationale. Je vote en faveur de ce texte.

Írásban megvála-szolandó kérdések 
A képviselők meghatározott számú írásbeli választ igénylő kérdést nyújthatnak be az Európai Tanács elnökének, a Tanácsnak, a Bizottságnak és a Bizottság alelnökének/az Unió főképviselőjének. 138. cikk, III. melléklet

Az EKB-hoz intézett, valamint az egységes felügyeleti mechanizmusra és az Egységes Szanálási Mechanizmusra vonatkozó kérdések 
A képviselők írásbeli választ igénylő kérdést tehetnek fel az EKB-nak, valamint az egységes felügyeleti mechanizmusra és az Egységes Szanálási Mechanizmusra vonatkozóan. A kérdéseket először az illetékes bizottság elnökének kell benyújtani. 140. cikk, 141. cikk, III. melléklet

Az EKB-hoz intézett, valamint az egységes felügyeleti mechanizmusra és az Egységes Szanálási Mechanizmusra vonatkozó kérdésekre adott válaszok 
Az EKB-hoz intézett, valamint az egységes felügyeleti mechanizmusra és az Egységes Szanálási Mechanizmusra vonatkozóan a képviselők által feltett kérdésekre adott válaszok. 140. cikk, 141. cikk, III. melléklet

Egyéni állásfoglalási indítványok  
A képviselők az EU tevékenységi körébe tartozó ügyekben állásfoglalási indítványt terjeszthetnek elő. Az elfogadhatónak nyilvánított állásfoglalási indítványokat az illetékes bizottsághoz utalják, amely határoz az alkalmazandó eljárásról. 143. cikk

Írásbeli nyilatkozatok (2017. január 16-ig) 
**Ez az eszköz 2017. január 16. óta nem létezik**. Az írásbeli nyilatkozatok az EU hatáskörébe tartozó kérdésekre vonatkozó kezdeményezések voltak. A képviselők azt 3 hónapos időszakon belül írhatták alá.

Írásbeli nyilatkozat a funkcionális analfabetizmusról  
- P8_DCL(2016)0041 - Elévült  
Mara BIZZOTTO , Matteo SALVINI , Mario BORGHEZIO , Gianluca BUONANNO , Salvatore CICU , Dominique BILDE , Edouard FERRAND , Hannu TAKKULA , Dominique MARTIN , Sophie MONTEL  
Kiosztás dátuma : 27-04-2016
Lejárat időpontja : 27-07-2016
Aláírók száma : 32 - 27-07-2016
Írásbeli nyilatkozat a progériáról  
- P8_DCL(2016)0016 - Elévült  
Mario BORGHEZIO , Mara BIZZOTTO , Matteo SALVINI , Lorenzo FONTANA , Gianluca BUONANNO , Hannu TAKKULA , Marek PLURA , Salvatore CICU , Dominique BILDE , Sophie MONTEL , Dominique MARTIN , Joëlle MÉLIN  
Kiosztás dátuma : 24-02-2016
Lejárat időpontja : 24-05-2016
Aláírók száma : 54 - 25-05-2016
Írásbeli nyilatkozat az epilepsziáról  
- P8_DCL(2016)0001 - Elévült  
Dominique BILDE , Filiz HYUSMENOVA , Aldo PATRICIELLO , Milan ZVER , Ivan JAKOVČIĆ , Patricija ŠULIN , Mara BIZZOTTO , Lefteris CHRISTOFOROU , Nedzhmi ALI , Victor NEGRESCU , Therese COMODINI CACHIA , Ramón Luis VALCÁRCEL SISO , Rolandas PAKSAS , Sophie MONTEL , Roberta METSOLA , Merja KYLLÖNEN  
Kiosztás dátuma : 18-01-2016
Lejárat időpontja : 18-04-2016
Aláírók száma : 87 - 19-04-2016

Nyilatkozatok 

Vagyonnyilatkozat