Marco VALLI : 8. parlamenti ciklus 

Képviselőcsoportok 

 • 01-07-2014 / 15-10-2014 : a Szabadság és Demokrácia Európája képviselőcsoport - Tag
 • 16-10-2014 / 19-10-2014 : független képviselők
 • 20-10-2014 / 01-07-2019 : Szabadság és Közvetlen Demokrácia Európája képviselőcsoport - Tag

Nemzeti pártok 

 • 01-07-2014 / 06-01-2019 : Movimento 5 Stelle (Olaszország)
 • 07-01-2019 / 01-07-2019 : Independent (Olaszország)

Képviselok 

 • 01-07-2014 / 13-07-2014 : Foglalkoztatási és Szociális Bizottság
 • 01-07-2014 / 18-01-2017 : Gazdasági és Monetáris Bizottság
 • 14-07-2014 / 19-05-2015 : A dél-ázsiai országokkal fenntartott kapcsolatokért felelős küldöttség
 • 14-07-2014 / 26-08-2015 : Költségvetési Bizottság
 • 14-07-2014 / 18-01-2017 : Költségvetési Ellenőrző Bizottság
 • 14-07-2014 / 01-07-2019 : A Kínai Népköztársasággal fenntartott kapcsolatokért felelős küldöttség
 • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Költségvetési Ellenőrző Bizottság
 • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Gazdasági és Monetáris Bizottság

Póttag 

 • 01-07-2014 / 13-07-2014 : Költségvetési Bizottság
 • 11-09-2014 / 01-07-2019 : Az Amerikai Egyesült Államokkal fenntartott kapcsolatokért felelős küldöttség
 • 12-02-2015 / 30-11-2015 : A feltételes adómegállapításokkal és jellegükben vagy hatásukban hasonló egyéb intézkedésekkel foglalkozó különbizottság
 • 07-05-2015 / 01-07-2019 : Az AKCS–EU Közös Parlamenti Közgyűlésbe delegált küldöttség
 • 27-08-2015 / 18-01-2017 : Költségvetési Bizottság
 • 02-12-2015 / 02-08-2016 : A feltételes adómegállapításokkal és jellegükben vagy hatásukban hasonló egyéb intézkedésekkel foglalkozó különbizottság (TAXE 2)
 • 24-06-2016 / 13-12-2017 : A pénzmosás, adókikerülés és adókijátszás tekintetében az uniós jog állítólagos megsértésének és az annak alkalmazása során állítólagosan elkövetett hivatali visszásságoknak a kivizsgálásával foglalkozó vizsgálóbizottság
 • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Költségvetési Bizottság
 • 14-03-2018 / 01-07-2019 : Pénzügyi bűncselekmények, adókijátszási és adókikerülési ügyek különbizottsága

Fő parlamenti tevékenységek 

Jelentés(ek) – előadóként beterjesztve 
A felelős parlamenti bizottságban előadót neveznek ki a jogalkotási és költségvetési jellegű javaslatokról vagy egyéb kérdésekről szóló jelentés elkészítésére. Jelentéseik elkészítése során az előadók konzultálhatnak szakértőkkel és az érdekelt felekkel. Az előadók felelősek továbbá a kompromisszumos módosítások megfogalmazásáért és az árnyékelőadókkal folytatott tárgyalásokért. A bizottsági szinten elfogadott jelentéseket ezután plenáris ülésen tárgyalják és szavaznak róluk. 55. cikk

Jelentés(ek) – árnyékelőadóként beterjesztve 
A képviselőcsoportok árnyékelőadót neveznek ki a jelentésekhez, aki nyomon követi az eljárást és megegyezéses szövegekről tárgyalhat az előadóval. 215. cikk

Előadóként beterjesztett vélemény 
A bizottságok véleményt nyilváníthatnak a hatáskörükbe tartozó elemeket tartalmazó jelentések kapcsán. Az ilyen vélemények előadói felelősek továbbá a kompromisszumos módosítások megfogalmazásáért és az árnyékelőadókkal folytatott tárgyalásokért. 56. és 57. cikk, VI. melléklet

VÉLEMÉNY az Európai Unió Szolidaritási Alapjáról: értékelés  
- CONT_AD(2016)583964 -  
-
CONT 
VÉLEMÉNY az Európai Globalizációs Alkalmazkodási Alap 2007–2014. évi tevékenységéről, hatásáról és hozzáadott értékéről  
- CONT_AD(2016)573206 -  
-
CONT 

Árnyékelőadóként beterjesztett vélemény 
A képviselőcsoportok árnyékelőadót neveznek ki a véleményekhez, aki nyomon követi az eljárást és megegyezéses szövegekről tárgyal az előadóval. 215. cikk

VÉLEMÉNY az ifjúsági foglalkoztatási kezdeményezés végrehajtásáról a tagállamokban  
- CONT_AD(2017)612047 -  
-
CONT 
VÉLEMÉNY a pénzmosással szembeni büntetőjogi fellépésről szóló európai parlamenti és tanácsi irányelvre irányuló javaslatról  
- ECON_AD(2017)613264 -  
-
ECON 
VÉLEMÉNY a vállalatok és állami szervek bizalmas információit közérdekből leleplező bejelentők védelmére szolgáló jogszerű intézkedésekről  
- CONT_AD(2017)604740 -  
-
CONT 

Szóban megvála-szolandó kérdések 
Az Európai Bizottságnak, a Tanácsnak vagy a Bizottság alelnökének/az Unió főképviselőjének címzett, szóbeli választ igénylő kérdéseket egy bizottság, egy képviselőcsoport vagy a parlamenti képviselők legalább 5%-a terjesztheti elő. 136. cikk

Nagyobb interpellációk 
Az Európai Bizottságnak, a Tanácsnak vagy a Bizottság alelnökének/az Unió főképviselőjének címzett, írásbeli választ igénylő, vita által követett nagyobb interpellációkat egy bizottság, egy képviselőcsoport vagy a parlament összes képviselőjének legalább 5%-a terjesztheti elő. 139. cikk, III. melléklet

Egyéb parlamenti tevékenységek 

A szavazáshoz fűzött írásbeli indokolások 
A képviselők írásbeli indokolást nyújthatnak be a plenáris ülésen leadott szavazatukhoz. 194. cikk

2017. évi mentesítés: Az EU általános költségvetése – Bizottság és végrehajtó ügynökségek (A8-0110/2019 - Inés Ayala Sender) IT  
 

. – La relazione di accompagnamento al discarico 2017 sulla Commissione europea, racchiude diverse tematiche, riguardanti perlopiù i risultati positivi raggiunti. Il problema è rappresentato dal fatto che esistono delle serie problematiche che sono state analizzate solo in parte o non in modo adeguato. In primo luogo, voglio mettere in risalto la questione delle differenze tra i tassi di errore forniti dalla Commissione europea e quelli calcolati dalla Corte dei conti; queste discrepanze sono gravi e possono essere il risultato di un problema ben più serio: la mancanza di controlli. In secondo luogo, il tasso di errore, soprattutto per i pagamenti, è ancora alto e ci vuole un sistema di controllo più efficace. Rimane poi la questione della procedura di nomina del Segretario generale della Commissione europea, uno scandalo non affrontato in modo abbastanza severo nella relazione; è stato però accolto un emendamento che richiede le dimissioni del Segretario generale e chiede di svolgere una nuova procedura di nomina che sia aperta, legale ed equa.
Per questi motivi ho votato astensione.

2017. évi mentesítés: Az EU általános költségvetése – Európai Parlament (A8-0108/2019 - Claudia Schmidt) IT  
 

. – La relazione di accompagnamento al discarico 2017 sul Parlamento europeo, prende in considerazione vari aspetti dell'esecuzione del bilancio. In primo luogo si ricorda che non è stato dato seguito alle raccomandazioni presenti nella risoluzione sul discarico per l'esercizio 2016. Vengono poi analizzate diverse questioni relative alle politiche del personale, i costi della dispersione geografica del Parlamento e sulla trasparenza delle spese di indennità generali. La relazione non è completa però nell'affrontare tematiche a me care, come ad esempio la riduzione degli stipendi dei membri, il ricalcolo delle loro pensioni e la riduzione della spese relative all'affitto degli immobili e alle automobili di servizio.
Il bilancio del Parlamento europeo aumenta di anno in anno e, mentre le proposte per ridurre i costi vengono respinte, si continuano assurdamente a finanziare per svariati milioni di euro, i partiti e le fondazioni politiche europee.
Per questi motivi ho votato contro alla relazione.

2017. évi mentesítés: Az EU általános költségvetése – Európai Tanács és Tanács (A8-0096/2019 - Arndt Kohn) IT  
 

. – La relazione di accompagnamento al discarico 2017 sul Consiglio e Consiglio europeo, sottolinea anche quest'anno le criticità della situazione in cui si trova il Parlamento europeo, rispetto alla concessione o meno del discarico. Il Consiglio continua infatti, a non rispondere al questionario inviato dal Parlamento, per quanto riguarda l'esecuzione del suo bilancio. La mancanza di cooperazione è stata dimostrata anche dall'assenza del Segretario generale del Consiglio all'audizione organizzata nel novembre 2018, relativa alla procedura di discarico annuale. Nella relazione si insiste sul fatto che la spesa del Consiglio, deve essere controllata al pari di quella delle altre Istituzioni e si sottolinea che gli elementi fondamentali di tale controllo, sono stati ripetuti nelle risoluzioni di discarico degli scorsi anni, ma la situazione – pur essendo stato ora aperto un dialogo – non è cambiata. Il Parlamento europeo è l'unica istituzione direttamente eletta dai cittadini dell'Unione e il suo ruolo nella procedura di discarico è direttamente collegato al diritto dei cittadini, di essere informati sul modo in cui viene speso il denaro pubblico.
Per questi motivi ho votato a favore della relazione.

Írásban megvála-szolandó kérdések 
A képviselők meghatározott számú írásbeli választ igénylő kérdést nyújthatnak be az Európai Tanács elnökének, a Tanácsnak, a Bizottságnak és a Bizottság alelnökének/az Unió főképviselőjének. 138. cikk, III. melléklet

Az EKB-hoz intézett, valamint az egységes felügyeleti mechanizmusra és az Egységes Szanálási Mechanizmusra vonatkozó kérdések 
A képviselők írásbeli választ igénylő kérdést tehetnek fel az EKB-nak, valamint az egységes felügyeleti mechanizmusra és az Egységes Szanálási Mechanizmusra vonatkozóan. A kérdéseket először az illetékes bizottság elnökének kell benyújtani. 140. cikk, 141. cikk, III. melléklet

Az EKB-hoz intézett, valamint az egységes felügyeleti mechanizmusra és az Egységes Szanálási Mechanizmusra vonatkozó kérdésekre adott válaszok 
Az EKB-hoz intézett, valamint az egységes felügyeleti mechanizmusra és az Egységes Szanálási Mechanizmusra vonatkozóan a képviselők által feltett kérdésekre adott válaszok. 140. cikk, 141. cikk, III. melléklet

Egyéni állásfoglalási indítványok  
A képviselők az EU tevékenységi körébe tartozó ügyekben állásfoglalási indítványt terjeszthetnek elő. Az elfogadhatónak nyilvánított állásfoglalási indítványokat az illetékes bizottsághoz utalják, amely határoz az alkalmazandó eljárásról. 143. cikk

Írásbeli nyilatkozatok (2017. január 16-ig) 
**Ez az eszköz 2017. január 16. óta nem létezik**. Az írásbeli nyilatkozatok az EU hatáskörébe tartozó kérdésekre vonatkozó kezdeményezések voltak. A képviselők azt 3 hónapos időszakon belül írhatták alá.

Írásbeli nyilatkozat a Lyon és Torino közötti nagy sebességű vasútvonal megépítésének újbóli megfontolásáról  
- P8_DCL(2016)0111 - Elévült  
Marco VALLI , Daniela AIUTO , Tiziana BEGHIN , Eleonora EVI , Curzio MALTESE , Eleonora FORENZA , Barbara SPINELLI , Karima DELLI , Michèle RIVASI , Isabella ADINOLFI , Marco AFFRONTE , Laura AGEA , David BORRELLI , Fabio Massimo CASTALDO , Ignazio CORRAO , Rosa D'AMATO , Laura FERRARA , Giulia MOI , Piernicola PEDICINI , Dario TAMBURRANO , Marco ZANNI , Marco ZULLO  
Kiosztás dátuma : 24-10-2016
Lejárat időpontja : 24-01-2017
Aláírók száma : 43 - 25-01-2017
Írásbeli nyilatkozat a fogyasztásra alkalmas eladatlan élelmiszerek jótékonysági célú adományozásáról  
- P8_DCL(2015)0061 - Többséggel lezárva  
Hugues BAYET , Angélique DELAHAYE , Stanisław OŻÓG , Petr JEŽEK , Younous OMARJEE , Ernest URTASUN , Marco VALLI , Maria ARENA , Marc TARABELLA , Mariya GABRIEL , Patrick LE HYARIC , Eva JOLY , Fabio Massimo CASTALDO , Guillaume BALAS , Antonio LÓPEZ-ISTÚRIZ WHITE , José BLANCO LÓPEZ , Simona BONAFÈ , Biljana BORZAN , Nikos ANDROULAKIS , Virginie ROZIÈRE , Sylvie GUILLAUME , José BOVÉ , Anneliese DODDS , Neena GILL , Victor NEGRESCU , Claudia ȚAPARDEL , Kathleen VAN BREMPT , David CASA , Karima DELLI , Pascal DURAND  
Kiosztás dátuma : 14-10-2015
Lejárat időpontja : 14-01-2016
Elfogadva (dátum) : 14-01-2016
Az aláírók listája : P8_PV(2016)01-18(ANN01)
Aláírók száma : 388 - 15-01-2016
Írásbeli nyilatkozat a rákról és az elsődleges megelőzésről  
- P8_DCL(2015)0054 - Elévült  
Piernicola PEDICINI , Marco AFFRONTE , Laura AGEA , Daniela AIUTO , Tiziana BEGHIN , David BORRELLI , Fabio Massimo CASTALDO , Ignazio CORRAO , Rosa D'AMATO , Eleonora EVI , Laura FERRARA , Dario TAMBURRANO , Marco VALLI , Marco ZULLO , Rolandas PAKSAS , Nedzhmi ALI , Zigmantas BALČYTIS , Hugues BAYET , Brando BENIFEI , Mara BIZZOTTO , José BLANCO LÓPEZ , Biljana BORZAN , Lynn BOYLAN , Nicola CAPUTO , Nessa CHILDERS , Alberto CIRIO , Therese COMODINI CACHIA , Ian DUNCAN , Ismail ERTUG , Lampros FOUNTOULIS , Enrico GASBARRA , Juan Carlos GIRAUTA VIDAL , Antanas GUOGA , Hans-Olaf HENKEL , Stelios KOULOGLOU , Valentinas MAZURONIS , Victor NEGRESCU , Momchil NEKOV , Demetris PAPADAKIS , Pavel POC , Laurenţiu REBEGA , Matteo SALVINI , Christel SCHALDEMOSE , Ivan ŠTEFANEC , Tibor SZANYI , Ivo VAJGL , Tomáš ZDECHOVSKÝ  
Kiosztás dátuma : 05-10-2015
Lejárat időpontja : 05-01-2016
Aláírók száma : 146 - 06-01-2016

Nyilatkozatok 

Vagyonnyilatkozat