Marco ZANNI : 8. parlamenti ciklus 

Képviselőcsoportok 

 • 01-07-2014 / 15-10-2014 : a Szabadság és Demokrácia Európája képviselőcsoport - Tag
 • 16-10-2014 / 19-10-2014 : független képviselők
 • 20-10-2014 / 10-01-2017 : Szabadság és Közvetlen Demokrácia Európája képviselőcsoport - Tag
 • 11-01-2017 / 01-07-2019 : Nemzetek és Szabadság Európája képviselőcsoport - Tag

Nemzeti pártok 

 • 01-07-2014 / 17-01-2017 : Movimento 5 Stelle (Olaszország)
 • 18-01-2017 / 14-05-2018 : Independent (Olaszország)
 • 15-05-2018 / 01-07-2019 : Lega Nord (Olaszország)

Képviselok 

 • 01-07-2014 / 18-01-2017 : Költségvetési Bizottság
 • 01-07-2014 / 18-01-2017 : Gazdasági és Monetáris Bizottság
 • 14-07-2014 / 14-09-2014 : A Mashreq-országokkal fenntartott kapcsolatokért felelős küldöttség
 • 14-07-2014 / 04-04-2017 : A délkelet-ázsiai országokkal és a Délkelet-ázsiai Nemzetek Szövetségével (ASEAN) fenntartott kapcsolatokért felelős küldöttség
 • 14-07-2014 / 01-07-2019 : Az Iránnal fenntartott kapcsolatokért felelős küldöttség
 • 15-09-2014 / 01-07-2019 : Az EU–Szerbia Stabilizációs és Társulási Parlamenti Bizottságba delegált küldöttség
 • 12-02-2015 / 30-11-2015 : A feltételes adómegállapításokkal és jellegükben vagy hatásukban hasonló egyéb intézkedésekkel foglalkozó különbizottság
 • 02-12-2015 / 02-08-2016 : A feltételes adómegállapításokkal és jellegükben vagy hatásukban hasonló egyéb intézkedésekkel foglalkozó különbizottság (TAXE 2)
 • 24-06-2016 / 13-12-2017 : A pénzmosás, adókikerülés és adókijátszás tekintetében az uniós jog állítólagos megsértésének és az annak alkalmazása során állítólagosan elkövetett hivatali visszásságoknak a kivizsgálásával foglalkozó vizsgálóbizottság
 • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Költségvetési Bizottság
 • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Gazdasági és Monetáris Bizottság

Póttag 

 • 01-07-2014 / 10-01-2017 : Költségvetési Ellenőrző Bizottság
 • 14-07-2014 / 15-11-2014 : Az EU-Kazahsztán, EU-Kirgizisztán, EU-Üzbegisztán és EU-Tádzsikisztán Parlamenti Együttműködési Bizottságokba delegált küldöttség és a Türkmenisztánnal és Mongóliával fenntartott kapcsolatokért felelős küldöttség
 • 14-07-2014 / 10-01-2017 : Az Unió a Mediterrán Térségért Parlamenti Közgyűlésbe delegált küldöttség
 • 05-04-2017 / 01-07-2019 : A délkelet-ázsiai országokkal és a Délkelet-ázsiai Nemzetek Szövetségével (ASEAN) fenntartott kapcsolatokért felelős küldöttség

Fő parlamenti tevékenységek 

Részvétel a plenáris ülés vitáiban 
A plenáris ülésen elhangzott beszédek és a plenáris vitákhoz kapcsolódó írásbeli nyilatkozatok. 204. cikk és 171. cikk (11) bekezdés

Jelentés(ek) – előadóként beterjesztve 
A felelős parlamenti bizottságban előadót neveznek ki a jogalkotási és költségvetési jellegű javaslatokról vagy egyéb kérdésekről szóló jelentés elkészítésére. Jelentéseik elkészítése során az előadók konzultálhatnak szakértőkkel és az érdekelt felekkel. Az előadók felelősek továbbá a kompromisszumos módosítások megfogalmazásáért és az árnyékelőadókkal folytatott tárgyalásokért. A bizottsági szinten elfogadott jelentéseket ezután plenáris ülésen tárgyalják és szavaznak róluk. 55. cikk

Jelentés(ek) – árnyékelőadóként beterjesztve 
A képviselőcsoportok árnyékelőadót neveznek ki a jelentésekhez, aki nyomon követi az eljárást és megegyezéses szövegekről tárgyalhat az előadóval. 215. cikk

Árnyékelőadóként beterjesztett vélemény 
A képviselőcsoportok árnyékelőadót neveznek ki a véleményekhez, aki nyomon követi az eljárást és megegyezéses szövegekről tárgyal az előadóval. 215. cikk

VÉLEMÉNY az egy harmadik országbeli állampolgár vagy egy hontalan személy által a tagállamok egyikében benyújtott nemzetközi védelem iránti kérelem megvizsgálásáért felelős tagállam meghatározására vonatkozó feltételek és eljárási szabályok megállapításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról (átdolgozás)  
- BUDG_AD(2017)597582 -  
-
BUDG 
VÉLEMÉNY az uniós áttelepítési keret létrehozásáról, valamint az 516/2014/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról  
- BUDG_AD(2017)601018 -  
-
BUDG 
VÉLEMÉNY a Moldovai Köztársaságnak nyújtandó makroszintű pénzügyi támogatásról szóló európai parlamenti és tanácsi határozatra irányuló javaslatról  
- BUDG_AD(2017)600929 -  
-
BUDG 

Állásfoglalásra irányuló indítvány(ok) 
Az aktuális kérdésekről szóló állásfoglalási indítványokat egy bizottság, egy képviselőcsoport vagy a képviselők legalább 5%-ának kérésére veszik napirendre és szavaznak róla a plenáris ülésen. 132. , 136. , 139. és 144. cikk

Szóban megvála-szolandó kérdések 
Az Európai Bizottságnak, a Tanácsnak vagy a Bizottság alelnökének/az Unió főképviselőjének címzett, szóbeli választ igénylő kérdéseket egy bizottság, egy képviselőcsoport vagy a parlamenti képviselők legalább 5%-a terjesztheti elő. 136. cikk

Egyéb parlamenti tevékenységek 

A szavazáshoz fűzött írásbeli indokolások 
A képviselők írásbeli indokolást nyújthatnak be a plenáris ülésen leadott szavazatukhoz. 194. cikk

Fedezett kötvények formájában fennálló kitettségek (A8-0384/2018 - Bernd Lucke) IT  
 

Si tratta della proposta, comprendente un regolamento e una direttiva, con cui si vogliono stabilire i requisiti minimi di armonizzazione, che tutte le obbligazioni garantite (covered bonds) in Europa dovranno rispettare, allo scopo di rafforzarne l'uso, come fonte di finanziamento stabile e conveniente, sotto il profilo dei costi per le banche, specialmente laddove i mercati sono meno sviluppati, offrendo quindi anche agli investitori una gamma di opportunità di investimento più ampia e considerata più sicura.
Tuttavia, ritengo sempre piuttosto problematico, accelerare verso qualsiasi armonizzazione a livello UE, soprattutto in un settore che ha finora funzionato bene a livello nazionale. Inoltre, questi strumenti sono ancora allineati a livello locale, alle procedure di insolvenza e, nel caso, a quelle sui mutui ipotecari e la legge sulla proprietà, che variano da Paese a Paese.
È per questo, che mi sono astenuto su entrambe le relazioni, come scelta più equilibrata, considerando anche che si tratta di misure anche potenzialmente utili, ma intese in ogni caso a rafforzare l'Unione dei mercati dei capitali, emblema di una sempre più massiccia finanziarizzazione dell'economia, con scarsi benefici sull'economia reale e le PMI.

Fedezett kötvények és közfelügyeletük (A8-0390/2018 - Bernd Lucke) IT  
 

Si tratta della proposta, comprendente un regolamento e una direttiva, con cui si vogliono stabilire i requisiti minimi di armonizzazione che tutte le obbligazioni garantite (covered bonds) in Europa, dovranno rispettare, allo scopo di rafforzarne l'uso, come fonte di finanziamento stabile e conveniente sotto il profilo dei costi per le banche, specialmente laddove i mercati sono meno sviluppati, offrendo quindi anche agli investitori una gamma di opportunità di investimento più ampia e considerata più sicura.
Tuttavia, ritengo sempre piuttosto problematico accelerare verso qualsiasi armonizzazione a livello UE, soprattutto in un settore che ha finora funzionato bene a livello nazionale. Inoltre, questi strumenti sono ancora allineati a livello locale alle procedure di insolvenza e, nel caso, a quelle sui mutui ipotecari e la legge sulla proprietà, che variano da Paese a Paese.
È per questo, che mi sono astenuto su entrambe le relazioni come scelta più equilibrata, considerando che si tratta di misure anche potenzialmente utili, ma intese in ogni caso a rafforzare l'Unione dei mercati dei capitali, emblema di una sempre più massiccia finanziarizzazione dell'economia, con scarsi benefici sull'economia reale e le PMI.

Tőkekövetelmények (rendelet) (A8-0242/2018 - Peter Simon) IT  
 

Le proposte del cosiddetto pacchetto bancario per la riduzione dei rischi mirano ad attuare le riforme concordate a livello internazionale per rafforzare il settore bancario, soprattutto a seguito della crisi finanziaria del 2007-2008.
Per quanto riguarda nello specifico CRR II e CRD V vi sono alcune misure che sono state accolte e che migliorano la proposta iniziale della Commissione come, ad esempio, la riduzione degli assorbimenti di capitale per la cessione del quinto dello stipendio, la sterilizzazione in termini di capitale di vigilanza degli impatti delle cessioni di NPL, la conferma e l'estensione dell'ambito di applicazione del fattore di sostegno alle PMI.
Permangono tuttavia molte criticità che avranno un considerevole impatto sul sistema bancario italiano, visto che le nostre banche dovranno accantonare nei prossimi anni livelli sempre più alti di capitale e aumenteranno i costi di raccolta.
Inoltre si è cercato di ridurre il pericolo di crisi nel settore bancario senza fare nessun passo avanti verso una vera condivisione dei rischi.
Si persevera nel voler intervenire sulle conseguenze della crisi del 2008 senza però approfondire e intervenire sulle cause che l'hanno scatenata.
Ho scelto quindi di astenermi sulle due relazioni sui requisiti patrimoniali delle banche.

Írásban megvála-szolandó kérdések 
A képviselők meghatározott számú írásbeli választ igénylő kérdést nyújthatnak be az Európai Tanács elnökének, a Tanácsnak, a Bizottságnak és a Bizottság alelnökének/az Unió főképviselőjének. 138. cikk, III. melléklet

Az EKB-hoz intézett, valamint az egységes felügyeleti mechanizmusra és az Egységes Szanálási Mechanizmusra vonatkozó kérdések 
A képviselők írásbeli választ igénylő kérdést tehetnek fel az EKB-nak, valamint az egységes felügyeleti mechanizmusra és az Egységes Szanálási Mechanizmusra vonatkozóan. A kérdéseket először az illetékes bizottság elnökének kell benyújtani. 140. cikk, 141. cikk, III. melléklet

Az EKB-hoz intézett, valamint az egységes felügyeleti mechanizmusra és az Egységes Szanálási Mechanizmusra vonatkozó kérdésekre adott válaszok 
Az EKB-hoz intézett, valamint az egységes felügyeleti mechanizmusra és az Egységes Szanálási Mechanizmusra vonatkozóan a képviselők által feltett kérdésekre adott válaszok. 140. cikk, 141. cikk, III. melléklet

Írásbeli nyilatkozatok (2017. január 16-ig) 
**Ez az eszköz 2017. január 16. óta nem létezik**. Az írásbeli nyilatkozatok az EU hatáskörébe tartozó kérdésekre vonatkozó kezdeményezések voltak. A képviselők azt 3 hónapos időszakon belül írhatták alá.

Írásbeli nyilatkozat a Lyon és Torino közötti nagy sebességű vasútvonal megépítésének újbóli megfontolásáról  
- P8_DCL(2016)0111 - Elévült  
Marco VALLI , Daniela AIUTO , Tiziana BEGHIN , Eleonora EVI , Curzio MALTESE , Eleonora FORENZA , Barbara SPINELLI , Karima DELLI , Michèle RIVASI , Isabella ADINOLFI , Marco AFFRONTE , Laura AGEA , David BORRELLI , Fabio Massimo CASTALDO , Ignazio CORRAO , Rosa D'AMATO , Laura FERRARA , Giulia MOI , Piernicola PEDICINI , Dario TAMBURRANO , Marco ZANNI , Marco ZULLO  
Kiosztás dátuma : 24-10-2016
Lejárat időpontja : 24-01-2017
Aláírók száma : 43 - 25-01-2017
Írásbeli nyilatkozat az adósság átütemezéséről  
- P8_DCL(2016)0043 - Elévült  
Miguel VIEGAS , João FERREIRA , Fabio DE MASI , Paloma LÓPEZ BERMEJO , Nikolaos CHOUNTIS , Isabelle THOMAS , Ernest MARAGALL , Tiziana BEGHIN , Marco ZANNI , Notis MARIAS  
Kiosztás dátuma : 27-04-2016
Lejárat időpontja : 27-07-2016
Aláírók száma : 75 - 28-07-2016
Írásbeli nyilatkozat a kőolaj-kitermelés és az emberi fogyasztásra szánt víz minőségének összeegyeztethetőségéről  
- P8_DCL(2015)0021 - Elévült  
Piernicola PEDICINI , Giovanni LA VIA , Pavel POC , Kateřina KONEČNÁ , Bas EICKHOUT , Michèle RIVASI , David BORRELLI , Marco AFFRONTE , Marco ZULLO , Dario TAMBURRANO , Marco ZANNI , Daniela AIUTO  
Kiosztás dátuma : 18-05-2015
Lejárat időpontja : 18-08-2015
Aláírók száma : 68 - 24-08-2015

Nyilatkozatok 

Vagyonnyilatkozat 

Kapcsolat