Dan NICA : 8. parlamenti ciklus 

Képviselőcsoportok 

 • 01-07-2014 / 01-07-2019 : Szocialisták és Demokraták Progresszív Szövetsége az Európai Parlamentben képviselőcsoport - Tag

Nemzeti pártok 

 • 01-07-2014 / 01-07-2019 : Partidul Social Democrat (Románia)

Alelnök 

 • 07-07-2014 / 18-01-2017 : Költségvetési Ellenőrző Bizottság

Képviselok 

 • 01-07-2014 / 06-07-2014 : Költségvetési Ellenőrző Bizottság
 • 01-07-2014 / 18-01-2017 : Ipari, Kutatási és Energiaügyi Bizottság
 • 14-07-2014 / 01-07-2019 : Az Amerikai Egyesült Államokkal fenntartott kapcsolatokért felelős küldöttség
 • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Ipari, Kutatási és Energiaügyi Bizottság

Póttag 

 • 08-07-2014 / 18-01-2017 : Regionális Fejlesztési Bizottság
 • 14-07-2014 / 01-07-2019 : Az Izraellel fenntartott kapcsolatokért felelős küldöttség
 • 21-01-2016 / 04-04-2017 : A gépjárműiparban alkalmazott kibocsátásméréssel foglalkozó vizsgálóbizottság
 • 19-01-2017 / 28-10-2018 : Költségvetési Ellenőrző Bizottság
 • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Regionális Fejlesztési Bizottság

Fő parlamenti tevékenységek 

Részvétel a plenáris ülés vitáiban 
A plenáris ülésen elhangzott beszédek és a plenáris vitákhoz kapcsolódó írásbeli nyilatkozatok. 204. cikk és 171. cikk (11) bekezdés

Jelentés(ek) – előadóként beterjesztve 
A felelős parlamenti bizottságban előadót neveznek ki a jogalkotási és költségvetési jellegű javaslatokról vagy egyéb kérdésekről szóló jelentés elkészítésére. Jelentéseik elkészítése során az előadók konzultálhatnak szakértőkkel és az érdekelt felekkel. Az előadók felelősek továbbá a kompromisszumos módosítások megfogalmazásáért és az árnyékelőadókkal folytatott tárgyalásokért. A bizottsági szinten elfogadott jelentéseket ezután plenáris ülésen tárgyalják és szavaznak róluk. 55. cikk

JELENTÉS Az Európai horizont kutatási és innovációs keretprogram létrehozásáról, valamint részvételi és terjesztési szabályainak megállapításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról  
- A8-0401/2018 -  
-
ITRE 

Jelentés(ek) – árnyékelőadóként beterjesztve 
A képviselőcsoportok árnyékelőadót neveznek ki a jelentésekhez, aki nyomon követi az eljárást és megegyezéses szövegekről tárgyalhat az előadóval. 215. cikk

Előadóként beterjesztett vélemény 
A bizottságok véleményt nyilváníthatnak a hatáskörükbe tartozó elemeket tartalmazó jelentések kapcsán. Az ilyen vélemények előadói felelősek továbbá a kompromisszumos módosítások megfogalmazásáért és az árnyékelőadókkal folytatott tárgyalásokért. 56. és 57. cikk, VI. melléklet

VÉLEMÉNY a kkv-k zöld növekedési lehetőségeiről  
- REGI_AD(2015)549130 -  
-
REGI 

Árnyékelőadóként beterjesztett vélemény 
A képviselőcsoportok árnyékelőadót neveznek ki a véleményekhez, aki nyomon követi az eljárást és megegyezéses szövegekről tárgyal az előadóval. 215. cikk

VÉLEMÉNY az egyes műanyagtermékek környezetre gyakorolt hatásának csökkentéséről szóló európai parlamenti és tanácsi irányelvre irányuló javaslatról  
- ITRE_AD(2018)625401 -  
-
ITRE 

Szóban megvála-szolandó kérdések 
Az Európai Bizottságnak, a Tanácsnak vagy a Bizottság alelnökének/az Unió főképviselőjének címzett, szóbeli választ igénylő kérdéseket egy bizottság, egy képviselőcsoport vagy a parlamenti képviselők legalább 5%-a terjesztheti elő. 136. cikk

Nagyobb interpellációk 
Az Európai Bizottságnak, a Tanácsnak vagy a Bizottság alelnökének/az Unió főképviselőjének címzett, írásbeli választ igénylő, vita által követett nagyobb interpellációkat egy bizottság, egy képviselőcsoport vagy a parlament összes képviselőjének legalább 5%-a terjesztheti elő. 139. cikk, III. melléklet

Egyéb parlamenti tevékenységek 

A szavazáshoz fűzött írásbeli indokolások 
A képviselők írásbeli indokolást nyújthatnak be a plenáris ülésen leadott szavazatukhoz. 194. cikk

Az adóügyi együttműködést szolgáló „Fiscalis” program létrehozása (A8-0421/2018 - Sven Giegold) RO  
 

Programul Fiscalis 2020 și predecesoarele sale au contribuit în mod semnificativ la facilitarea și consolidarea cooperării dintre autoritățile fiscale din Uniune. Acțiunile aplicate în cadrul programului Fiscalis 2020 s-au dovedit adecvate, iar valoarea adăugată a acestor programe, inclusiv pentru protejarea intereselor financiare și economice ale statelor membre ale Uniunii și ale contribuabililor, a fost recunoscută de către autoritățile fiscale din țările participante. Prin urmare, este oportun să se asigure continuarea programului prin instituirea unui nou program în același domeniu, programul Fiscalis.
Prin cooperare și consolidarea capacităților, programul Fiscalis ar trebui, de asemenea, să promoveze și să sprijine adoptarea inovațiilor și efectul de pârghie al acestora pentru a îmbunătăți în continuare capacitățile de realizare a priorităților centrale ale fiscalității.
De asemenea, având în vedere mobilitatea tot mai mare a contribuabililor, numărul tranzacțiilor transfrontaliere și internaționalizarea instrumentelor financiare, care depășesc cu mult frontierele UE, ar fi de interes pentru Uniune sau pentru statele membre adaptarea sau extinderea sistemelor electronice europene asupra țărilor terțe care nu sunt asociate la program și asupra organizațiilor internaționale.

A Jogok és értékek program létrehozása (A8-0468/2018 - Bodil Valero) RO  
 

Promovarea și apărarea valorilor și a drepturilor UE au implicații profunde pentru viața politică, socială, culturală, judiciară și economică a Uniunii și ajută Uniunea Europeană să aibă un impact tangibil asupra vieții cotidiene a oamenilor.
Într-o perioadă în care Europa se confruntă cu diverse provocări, este imperios necesar ca acest instrument să fie finanțat în mod corespunzător și să fie ușor accesibil în vederea sprijinirii cetățenilor implicați în promovarea acestor valori europene. Este necesar să fie sprijinite și intensificate acțiunile la nivelul UE în acest domeniu, pentru a se răspunde discrepanțelor persistente și noilor provocări și pentru a se asigura promovarea, protecția efectivă și respectarea drepturilor și a valorilor, lucru care va contribui, de asemenea, la realizarea completă a pieței interne și la promovarea prosperității și a coeziunii în Uniunea Europeană, iar UE va avea posibilitatea să îndeplinească un rol major în apărarea și promovarea valorilor sale la nivel mondial.

Európai Szociális Alap Plusz (ESZA+) (A8-0461/2018 - Verónica Lope Fontagné) RO  
 

UE nu poate rămâne competitivă într-o economie globală decât în cazul în care menține niveluri ridicate de ocupare a forței de muncă, educație, sănătate și incluziune socială. Existența unui decalaj în materie de competențe, în special în ceea ce privește aspectele digitale, precum și necorelarea, în multe sectoare, între sistemele de educație/formare și piața forței de muncă sunt în detrimentul societății europene în ansamblu.
Este necesar ca elaborarea diferitelor proiecte și programe individuale să contribuie la îmbunătățirea coeziunii economice, sociale și teritoriale, ținând seama de nevoile reale pe teren, în special în regiunile în care există dezavantaje, în caz contrar, eficacitatea acestora va fi scăzută, menținându-se decalajul între diferitele regiuni, fapt ce amenință supraviețuirea multor zone rurale europene, care se confruntă și cu problema îmbătrânirii populației.
FSE+ trebuie să sprijine promovarea ocupării forței de muncă în rândul tinerilor prin măsuri personalizate, în conformitate cu sistemele naționale de garanție pentru tineret, acordându-le o atenție deosebită tinerilor inactivi și persoanelor care sunt cele mai îndepărtate de piața forței de muncă.

Írásban megvála-szolandó kérdések 
A képviselők meghatározott számú írásbeli választ igénylő kérdést nyújthatnak be az Európai Tanács elnökének, a Tanácsnak, a Bizottságnak és a Bizottság alelnökének/az Unió főképviselőjének. 138. cikk, III. melléklet

Írásbeli nyilatkozatok (2017. január 16-ig) 
**Ez az eszköz 2017. január 16. óta nem létezik**. Az írásbeli nyilatkozatok az EU hatáskörébe tartozó kérdésekre vonatkozó kezdeményezések voltak. A képviselők azt 3 hónapos időszakon belül írhatták alá.

Írásbeli nyilatkozat a magas munkanélküliségi rátájú alrégiókra szabott beruházási terv szükségességéről  
- P8_DCL(2016)0079 - Elévült  
Sergio GUTIÉRREZ PRIETO , Sofia RIBEIRO , Marian HARKIN , Siôn SIMON , Georgi PIRINSKI , Ildikó GÁLL-PELCZ , Laura AGEA , José BLANCO LÓPEZ , Simona BONAFÈ , Dan NICA , Stanislav POLČÁK  
Kiosztás dátuma : 12-09-2016
Lejárat időpontja : 12-12-2016
Aláírók száma : 155 - 13-12-2016
Írásbeli nyilatkozat Európa demográfiai jövőjéről, valamint a társadalom idősödéséből és az elnéptelenedésből eredő kihívásokról  
- P8_DCL(2015)0003 - Elévült  
José BLANCO LÓPEZ , Francisco José MILLÁN MON , Iskra MIHAYLOVA , Jonás FERNÁNDEZ , Dan NICA , Maite PAGAZAURTUNDÚA , Enrique CALVET CHAMBON , Rosa D'AMATO , Isabella ADINOLFI , Krzysztof HETMAN , Ivan JAKOVČIĆ , Milan ZVER , Verónica LOPE FONTAGNÉ , Inés AYALA SENDER  
Kiosztás dátuma : 12-01-2015
Lejárat időpontja : 12-04-2015
Aláírók száma : 109 - 17-04-2015

Nyilatkozatok 

Vagyonnyilatkozat 

Kapcsolat