Luigi MORGANO : 8. parlamenti ciklus 

Képviselőcsoportok 

  • 01-07-2014 / 01-07-2019 : Szocialisták és Demokraták Progresszív Szövetsége az Európai Parlamentben képviselőcsoport - Tag

Nemzeti pártok 

  • 01-07-2014 / 01-07-2019 : Partito Democratico (Olaszország)

Képviselok 

  • 01-07-2014 / 18-01-2017 : Kulturális és Oktatási Bizottság
  • 14-07-2014 / 01-07-2019 : Az Ausztráliával és Új-Zélanddal fenntartott kapcsolatokért felelős küldöttség
  • 19-01-2017 / 14-06-2017 : Gazdasági és Monetáris Bizottság
  • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Kulturális és Oktatási Bizottság

Póttag 

  • 08-07-2014 / 18-01-2017 : Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság
  • 14-07-2014 / 01-07-2019 : A Dél-Afrikával fenntartott kapcsolatokért felelős küldöttség
  • 19-01-2017 / 14-06-2017 : Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság
  • 15-06-2017 / 01-07-2019 : Gazdasági és Monetáris Bizottság

Fő parlamenti tevékenységek 

Részvétel a plenáris ülés vitáiban 
A plenáris ülésen elhangzott beszédek és a plenáris vitákhoz kapcsolódó írásbeli nyilatkozatok. 204. cikk és 171. cikk (11) bekezdés

Jelentés(ek) – előadóként beterjesztve 
A felelős parlamenti bizottságban előadót neveznek ki a jogalkotási és költségvetési jellegű javaslatokról vagy egyéb kérdésekről szóló jelentés elkészítésére. Jelentéseik elkészítése során az előadók konzultálhatnak szakértőkkel és az érdekelt felekkel. Az előadók felelősek továbbá a kompromisszumos módosítások megfogalmazásáért és az árnyékelőadókkal folytatott tárgyalásokért. A bizottsági szinten elfogadott jelentéseket ezután plenáris ülésen tárgyalják és szavaznak róluk. 55. cikk

Előadóként beterjesztett vélemény 
A bizottságok véleményt nyilváníthatnak a hatáskörükbe tartozó elemeket tartalmazó jelentések kapcsán. Az ilyen vélemények előadói felelősek továbbá a kompromisszumos módosítások megfogalmazásáért és az árnyékelőadókkal folytatott tárgyalásokért. 56. és 57. cikk, VI. melléklet

VÉLEMÉNY a Horizont Európa kutatási és innovációs keretprogram létrehozásáról, valamint részvételi és terjesztési szabályainak megállapításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról  
- CULT_AD(2018)625393 -  
-
CULT 
VÉLEMÉNY az európai uniós saját források rendszerének reformjáról  
- ECON_AD(2018)612384 -  
-
ECON 
VÉLEMÉNY a kkv-k finanszírozáshoz való hozzájutásáról és a tőkepiaci unióban a kkv-finanszírozás sokféleségének növeléséről  
- CULT_AD(2016)580400 -  
-
CULT 

Árnyékelőadóként beterjesztett vélemény 
A képviselőcsoportok árnyékelőadót neveznek ki a véleményekhez, aki nyomon követi az eljárást és megegyezéses szövegekről tárgyal az előadóval. 215. cikk

VÉLEMÉNY az Európai Unió 2017. évi pénzügyi évre szóló általános költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről, III. szakasz – Bizottság és végrehajtó ügynökségek  
- CULT_AD(2019)628678 -  
-
CULT 
VÉLEMÉNY az Európai Unió Szerveinek Fordítóközpontja (CdT) 2017. évi pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről  
- CULT_AD(2019)628679 -  
-
CULT 
VÉLEMÉNY az InvestEU program létrehozásáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról  
- CULT_AD(2018)627580 -  
-
CULT 

Állásfoglalásra irányuló indítvány(ok) 
Az aktuális kérdésekről szóló állásfoglalási indítványokat egy bizottság, egy képviselőcsoport vagy a képviselők legalább 5%-ának kérésére veszik napirendre és szavaznak róla a plenáris ülésen. 132. , 136. , 139. és 144. cikk

Szóban megvála-szolandó kérdések 
Az Európai Bizottságnak, a Tanácsnak vagy a Bizottság alelnökének/az Unió főképviselőjének címzett, szóbeli választ igénylő kérdéseket egy bizottság, egy képviselőcsoport vagy a parlamenti képviselők legalább 5%-a terjesztheti elő. 136. cikk

Nagyobb interpellációk 
Az Európai Bizottságnak, a Tanácsnak vagy a Bizottság alelnökének/az Unió főképviselőjének címzett, írásbeli választ igénylő, vita által követett nagyobb interpellációkat egy bizottság, egy képviselőcsoport vagy a parlament összes képviselőjének legalább 5%-a terjesztheti elő. 139. cikk, III. melléklet

Egyéb parlamenti tevékenységek 

A szavazáshoz fűzött írásbeli indokolások 
A képviselők írásbeli indokolást nyújthatnak be a plenáris ülésen leadott szavazatukhoz. 194. cikk

A Kreatív Európa program (2021–2027) létrehozása (A8-0156/2019 - Silvia Costa) IT  
 

Con soddisfazione il programma Europa Creativa proseguirà rafforzato, per il periodo 2021-2027, a promuovere e salvaguardare la diversità linguistica e culturale europea e a rafforzare la competitività dei settori culturali e creativi.
Il programma quadro a sostegno della cultura e la creatività europee ha mantenuto la sua struttura suddivisa in due sotto programmi: cultura e media, e la sezione transettoriale.
Progetti di cooperazione transnazionale; reti di supporto ai settori culturali e creativi; traduzioni di opere letterarie; piattaforme di operatori culturali; fondi per coproduzioni di film, fiction, documentari; film per bambini; sottotitolaggio e doppiaggio; videogiochi interattivi, festival cinematografici; così come le capitali europee della cultura, il marchio del patrimonio europeo, i premi europei per letteratura, architettura, tutela del patrimonio, cinema e musica: tutto questo è Europa Creativa, vera specificità europea!
Per evitare che troppi progetti continuino a non poter essere realizzati per mancanza di fondi, sostengo che va raddoppiata la dotazione di bilancio, coerentemente con la relazione intermedia sul Quadro finanziario Pluriennale.
Altrettanto importante, che il programma, nel prossimo settennio, garantisca una maggiore accessibilità a beni e servizi culturali, affinché cultura, libri, film e tutti gli strumenti privilegiati per contribuire all'inclusione sociale siano concretamente accessibile a tutti i cittadini europei.

„Erasmus”: uniós oktatási, képzési, ifjúsági és sportprogram (A8-0111/2019 - Milan Zver) IT  
 

Erasmus+ è il programma di mobilità dell'UE per l'istruzione, la formazione, la gioventù e lo sport in Europa: è uno dei programmi in assoluto di maggior successo e deve continuare a crescere. In trent'anni, 9 milioni di persone hanno beneficiato delle opportunità di apprendimento e mobilità che offre: può raggiungere 12 milioni nel 2021-2027.
Per questo motivo ho sostenuto, sia in commissione CULT che in Plenaria, il nuovo testo che prevede di triplicarne il bilancio, rendendo il nuovo Erasmus+ più inclusivo e più accessibile. Tutti i cittadini europei devono, infatti, poter disporre delle stesse opportunità, comprese le persone con disabilità e bisogni speciali.
Il nuovo programma Erasmus+ mantiene opportunamente la struttura articolata in tre settori: istruzione e formazione, gioventù, sport, ognuno strutturato in tre azioni chiave: mobilità ai fini dell'apprendimento; cooperazione tra organizzazioni e istituti; sostegno allo sviluppo delle politiche e alla cooperazione.
Le "nuove azioni Erasmus" offrono anche al personale della scuola dell'infanzia, agli atleti e agli allenatori la possibilità di partecipare a programmi di mobilità. Anche gli scambi per gli allievi della formazione professionale diventano prioritari e disporranno di un bilancio più consistente.

Az évszakokhoz kapcsolódó óraátállítás megszüntetése (A8-0169/2019 - Marita Ulvskog) IT  
 

Il testo presentato in Aula propone di abolire il doppio passaggio dall'ora solare a quella legale, passaggio per il quale l'orario di tutta l'Europa viene spostato un'ora avanti e indietro, per utilizzare al meglio le ore di luce.
L'iniziale proposta della Commissione europea prevedeva l'abolizione tout court dell'ora legale già a partire da quest'anno; in seduta plenaria il Parlamento ha votato per il rinvio al 2021.
Io e altri colleghi della delegazione PD, e non solo, ci siamo fermamente opposti al cambiamento. Il cambio delle lancette due volte l'anno non solo porta ai cittadini grandi benefici – tra cui risparmio energetico e la possibilità di godere di giornate più lunghe – ma la sua abolizione, come previsto dalla situazione attuale, potrebbe creare una situazione di difficile gestione tra gli Stati membri, perché potrebbero decidere ciascuno autonomamente se scegliere tra ora solare e ora legale, con gli inimmaginabili riflessi negativi per trasporti, commercio e servizi.

Írásban megvála-szolandó kérdések 
A képviselők meghatározott számú írásbeli választ igénylő kérdést nyújthatnak be az Európai Tanács elnökének, a Tanácsnak, a Bizottságnak és a Bizottság alelnökének/az Unió főképviselőjének. 138. cikk, III. melléklet

Az EKB-hoz intézett, valamint az egységes felügyeleti mechanizmusra és az Egységes Szanálási Mechanizmusra vonatkozó kérdések 
A képviselők írásbeli választ igénylő kérdést tehetnek fel az EKB-nak, valamint az egységes felügyeleti mechanizmusra és az Egységes Szanálási Mechanizmusra vonatkozóan. A kérdéseket először az illetékes bizottság elnökének kell benyújtani. 140. cikk, 141. cikk, III. melléklet

Egyéni állásfoglalási indítványok  
A képviselők az EU tevékenységi körébe tartozó ügyekben állásfoglalási indítványt terjeszthetnek elő. Az elfogadhatónak nyilvánított állásfoglalási indítványokat az illetékes bizottsághoz utalják, amely határoz az alkalmazandó eljárásról. 143. cikk

Írásbeli nyilatkozatok (2017. január 16-ig) 
**Ez az eszköz 2017. január 16. óta nem létezik**. Az írásbeli nyilatkozatok az EU hatáskörébe tartozó kérdésekre vonatkozó kezdeményezések voltak. A képviselők azt 3 hónapos időszakon belül írhatták alá.

Írásbeli nyilatkozat a bebörtönzött szülők gyermekeinek védelméről  
- P8_DCL(2016)0084 - Elévült  
Patrizia TOIA , Sergio Gaetano COFFERATI , Caterina CHINNICI , Silvia COSTA , Anna Maria CORAZZA BILDT , Luigi MORGANO , Elisabeth MORIN-CHARTIER , Nathalie GRIESBECK , Marian HARKIN , Jean LAMBERT  
Kiosztás dátuma : 12-09-2016
Lejárat időpontja : 12-12-2016
Aláírók száma : 276 - 13-12-2016
Írásbeli nyilatkozat a nők egészségére veszélyes mellékhatásokkal járó gyógyszerek internetes értékesítéséről  
- P8_DCL(2016)0035 - Elévült  
Elena GENTILE , Giovanni LA VIA , Raffaele FITTO , Enrico GASBARRA , Damiano ZOFFOLI , Patrizia TOIA , Luigi MORGANO , Isabella DE MONTE , Renata BRIANO , Miriam DALLI , Marc TARABELLA , Remo SERNAGIOTTO  
Kiosztás dátuma : 11-04-2016
Lejárat időpontja : 11-07-2016
Aláírók száma : 88 - 12-07-2016
Írásbeli nyilatkozat az idiopátiás tüdőfibrózisról  
- P8_DCL(2016)0026 - Többséggel lezárva  
Elena GENTILE , Andrey KOVATCHEV , Javier NART , Raffaele FITTO , Isabella DE MONTE , Luigi MORGANO , Nicola CAPUTO , Marc TARABELLA , Doru-Claudian FRUNZULICĂ , Karin KADENBACH , Renate SOMMER , Dominique RIQUET , Philippe DE BACKER , Marian HARKIN , Beatriz BECERRA BASTERRECHEA , Remo SERNAGIOTTO  
Kiosztás dátuma : 11-04-2016
Lejárat időpontja : 11-07-2016
Elfogadva (dátum) : 11-07-2016
Az aláírók listája : P8_PV(2016)09-12(ANN01)
Aláírók száma : 388 - 12-07-2016

Nyilatkozatok 

Vagyonnyilatkozat