Julia REDA : 8. parlamenti ciklus 

Képviselőcsoportok 

 • 01-07-2014 / 18-12-2016 : Zöldek/Európai Szabad Szövetség képviselőcsoport - Alelnök
 • 19-12-2016 / 01-07-2019 : Zöldek/Európai Szabad Szövetség képviselőcsoport - Alelnök

Nemzeti pártok 

 • 01-07-2014 / 01-07-2019 : Piratenpartei Deutschland (Németország)

Képviselok 

 • 01-07-2014 / 18-01-2017 : Jogi Bizottság
 • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Jogi Bizottság
 • 01-02-2017 / 01-07-2019 : A Kínai Népköztársasággal fenntartott kapcsolatokért felelős küldöttség
 • 14-03-2018 / 01-07-2019 : Ipari, Kutatási és Energiaügyi Bizottság

Póttag 

 • 01-07-2014 / 18-01-2017 : Belső Piaci és Fogyasztóvédelmi Bizottság
 • 01-07-2014 / 18-01-2017 : Petíciós Bizottság
 • 14-07-2014 / 18-01-2017 : Az Indiával fenntartott kapcsolatokért felelős küldöttség
 • 14-07-2014 / 01-07-2019 : Az Amerikai Egyesült Államokkal fenntartott kapcsolatokért felelős küldöttség
 • 21-01-2016 / 04-04-2017 : A gépjárműiparban alkalmazott kibocsátásméréssel foglalkozó vizsgálóbizottság
 • 19-01-2017 / 13-03-2018 : Petíciós Bizottság
 • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Belső Piaci és Fogyasztóvédelmi Bizottság

Fő parlamenti tevékenységek 

Részvétel a plenáris ülés vitáiban 
A plenáris ülésen elhangzott beszédek és a plenáris vitákhoz kapcsolódó írásbeli nyilatkozatok. 204. cikk és 171. cikk (11) bekezdés

Jelentés(ek) – előadóként beterjesztve 
A felelős parlamenti bizottságban előadót neveznek ki a jogalkotási és költségvetési jellegű javaslatokról vagy egyéb kérdésekről szóló jelentés elkészítésére. Jelentéseik elkészítése során az előadók konzultálhatnak szakértőkkel és az érdekelt felekkel. Az előadók felelősek továbbá a kompromisszumos módosítások megfogalmazásáért és az árnyékelőadókkal folytatott tárgyalásokért. A bizottsági szinten elfogadott jelentéseket ezután plenáris ülésen tárgyalják és szavaznak róluk. 55. cikk

Előadóként beterjesztett vélemény 
A bizottságok véleményt nyilváníthatnak a hatáskörükbe tartozó elemeket tartalmazó jelentések kapcsán. Az ilyen vélemények előadói felelősek továbbá a kompromisszumos módosítások megfogalmazásáért és az árnyékelőadókkal folytatott tárgyalásokért. 56. és 57. cikk, VI. melléklet

VÉLEMÉNY az online terrorista tartalom terjesztésének megelőzéséről szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról  
- IMCO_AD(2019)632028 -  
-
IMCO 
VÉLEMÉNY a közszféra információinak további felhasználásáról szóló európai parlamenti és tanácsi irányelvre irányuló javaslatról (átdolgozás)  
- IMCO_AD(2018)623902 -  
-
IMCO 

Árnyékelőadóként beterjesztett vélemény 
A képviselőcsoportok árnyékelőadót neveznek ki a véleményekhez, aki nyomon követi az eljárást és megegyezéses szövegekről tárgyal az előadóval. 215. cikk

VÉLEMÉNY az Európai Kiberbiztonsági Ipari, Technológiai és Kutatási Kompetenciaközpont és a nemzeti koordinációs központok hálózatának létrehozásáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról  
- IMCO_AD(2019)630409 -  
-
IMCO 
VÉLEMÉNY az online közvetítő szolgáltatások üzleti felhasználói tekintetében alkalmazandó tisztességes és átlátható feltételek előmozdításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról  
- JURI_AD(2018)628386 -  
-
JURI 
VÉLEMÉNY az online közvetítő szolgáltatások üzleti felhasználói tekintetében alkalmazandó tisztességes és átlátható feltételek előmozdításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletről szóló javaslatról  
- ITRE_AD(2018)627047 -  
-
ITRE 

Állásfoglalásra irányuló indítvány(ok) 
Az aktuális kérdésekről szóló állásfoglalási indítványokat egy bizottság, egy képviselőcsoport vagy a képviselők legalább 5%-ának kérésére veszik napirendre és szavaznak róla a plenáris ülésen. 132. , 136. , 139. és 144. cikk

Szóban megvála-szolandó kérdések 
Az Európai Bizottságnak, a Tanácsnak vagy a Bizottság alelnökének/az Unió főképviselőjének címzett, szóbeli választ igénylő kérdéseket egy bizottság, egy képviselőcsoport vagy a parlamenti képviselők legalább 5%-a terjesztheti elő. 136. cikk

Egyéb parlamenti tevékenységek 

Írásban megvála-szolandó kérdések 
A képviselők meghatározott számú írásbeli választ igénylő kérdést nyújthatnak be az Európai Tanács elnökének, a Tanácsnak, a Bizottságnak és a Bizottság alelnökének/az Unió főképviselőjének. 138. cikk, III. melléklet

Írásbeli nyilatkozatok (2017. január 16-ig) 
**Ez az eszköz 2017. január 16. óta nem létezik**. Az írásbeli nyilatkozatok az EU hatáskörébe tartozó kérdésekre vonatkozó kezdeményezések voltak. A képviselők azt 3 hónapos időszakon belül írhatták alá.

Írásbeli nyilatkozat a fogyasztók védelmének a széles sávú internetes kapcsolat hirdetésekben szereplő és tényleges sebessége közötti eltérések tekintetében történő növeléséről  
- P8_DCL(2016)0045 - Elévült  
Roberta METSOLA , Emma McCLARKIN , Brian HAYES , Angelika MLINAR , Petr JEŽEK , Deirdre CLUNE , Timothy KIRKHOPE , Nicola CAPUTO , Julia REDA , Dita CHARANZOVÁ  
Kiosztás dátuma : 27-04-2016
Lejárat időpontja : 27-07-2016
Aláírók száma : 109 - 28-07-2016
Írásbeli nyilatkozat az Unión belüli, a fogyatékossággal élő személyeknek szánt akadálymentes illemhelyek számbeli növekedésének támogatásáról  
- P8_DCL(2016)0044 - Elévült  
Daniel DALTON , Lucy ANDERSON , Mairead McGUINNESS , Marian HARKIN , Julia REDA , Anthea McINTYRE , Helga STEVENS , Anneleen VAN BOSSUYT , Olga SEHNALOVÁ , Antanas GUOGA , Brando BENIFEI  
Kiosztás dátuma : 27-04-2016
Lejárat időpontja : 27-07-2016
Aláírók száma : 124 - 28-07-2016

Nyilatkozatok 

Vagyonnyilatkozat