• Bernd   KÖLMEL  

Bernd KÖLMEL : Árnyékelőadóként beterjesztett vélemény - 8. parlamenti ciklus 

A képviselőcsoportok árnyékelőadót neveznek ki a véleményekhez, aki nyomon követi az eljárást és megegyezéses szövegekről tárgyal az előadóval. 215. cikk

VÉLEMÉNY az Európai Regionális Fejlesztési Alapra, az Európai Szociális Alapra, a Kohéziós Alapra, az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapra és az Európai Tengerügyi és Halászati Alapra vonatkozó közös rendelkezések megállapításáról, az Európai Regionális Fejlesztési Alapra, az Európai Szociális Alapra, a Kohéziós Alapra és az Európai Tengerügyi és Halászati Alapra vonatkozó általános rendelkezések megállapításáról és az 1083/2006/EK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2013. december 17-i 1303/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletnek a tagállami strukturális reformok támogatása tekintetében történő módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról  
- BUDG_AD(2018)623742 -  
-
BUDG 
VÉLEMÉNY a gazdasági, társadalmi és területi kohézió Európai Unión belüli megerősítéséről: az Európai Bizottság hetedik jelentéséről  
- BUDG_AD(2018)616664 -  
-
BUDG 
VÉLEMÉNY az Európai Szolidaritási Testület jogi keretének meghatározásáról, továbbá az 1288/2013/EU rendelet, az 1293/2013/EU rendelet, az 1303/2013/EU rendelet, az 1305/2013/EU rendelet, az 1306/2013/EU rendelet és az 1313/2013/EU határozat módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról  
- BUDG_AD(2017)610649 -  
-
BUDG 
VÉLEMÉNY az ifjúsági foglalkoztatási kezdeményezés tagállamok általi végrehajtásáról  
- BUDG_AD(2017)610811 -  
-
BUDG 
VÉLEMÉNY a közös kül- és biztonságpolitika végrehajtásáról szóló éves jelentésről  
- BUDG_AD(2017)609504 -  
-
BUDG 
VÉLEMÉNY a közös biztonság- és védelempolitika alkotmányos, jogi és intézményi vonatkozásairól: a Lisszaboni Szerződés kínálta lehetőségek  
- BUDG_AD(2017)594135 -  
-
BUDG 
VÉLEMÉNY a strukturálisreform-támogató program 2017–2020-as időszakra vonatkozó létrehozásáról, valamint az 1303/2013/EU és az 1305/2013/EU rendelet módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról  
- BUDG_AD(2016)589167 -  
-
BUDG 
VÉLEMÉNY az Európai Unió Szolidaritási Alapjáról: értékelés  
- BUDG_AD(2016)585432 -  
-
BUDG 
VÉLEMÉNY arról, hogy miként lehet a legjobban kiaknázni a kis- és középvállalkozások (kkv-k) munkahelyteremtő képességét  
- BUDG_AD(2016)580580 -  
-
BUDG 
VÉLEMÉNYTERVEZET a gazdaságpolitikai koordináció európai szemeszteréről: 2016. évi éves növekedési jelentés  
- BUDG_AD(2016)575091 -  
-
BUDG 
VÉLEMÉNY a földközi-tengeri térségben kialakult helyzetről és a migrációval kapcsolatos átfogó uniós megközelítés szükségességéről  
- BUDG_AD(2015)560807 -  
-
BUDG