Laura FERRARA : 8. parlamenti ciklus 

Képviselőcsoportok 

 • 01-07-2014 / 15-10-2014 : a Szabadság és Demokrácia Európája képviselőcsoport - Tag
 • 16-10-2014 / 19-10-2014 : független képviselők
 • 20-10-2014 / 01-07-2019 : Szabadság és Közvetlen Demokrácia Európája képviselőcsoport - Tag

Nemzeti pártok 

 • 01-07-2014 / 01-07-2019 : Movimento 5 Stelle (Olaszország)

Alelnök 

 • 24-01-2017 / 01-07-2019 : Jogi Bizottság

Képviselok 

 • 01-07-2014 / 18-01-2017 : Jogi Bizottság
 • 01-07-2014 / 18-01-2017 : Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság
 • 14-07-2014 / 01-07-2019 : Az EU–Chile Parlamenti Vegyes Bizottságba delegált küldöttség
 • 14-07-2014 / 01-07-2019 : Az AKCS–EU Közös Parlamenti Közgyűlésbe delegált küldöttség
 • 14-07-2014 / 01-07-2019 : Az Euro–Latin-amerikai Parlamenti Közgyűlésbe delegált küldöttség
 • 19-01-2017 / 23-01-2017 : Jogi Bizottság
 • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság

Póttag 

 • 10-07-2014 / 30-06-2016 : Fejlesztési Bizottság
 • 10-07-2014 / 18-01-2017 : Emberi Jogi Albizottság
 • 01-07-2016 / 18-01-2017 : Külügyi Bizottság
 • 19-01-2017 / 20-03-2018 : Külügyi Bizottság
 • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Emberi Jogi Albizottság

Fő parlamenti tevékenységek 

Jelentés(ek) – előadóként beterjesztve 
A felelős parlamenti bizottságban előadót neveznek ki a jogalkotási és költségvetési jellegű javaslatokról vagy egyéb kérdésekről szóló jelentés elkészítésére. Jelentéseik elkészítése során az előadók konzultálhatnak szakértőkkel és az érdekelt felekkel. Az előadók felelősek továbbá a kompromisszumos módosítások megfogalmazásáért és az árnyékelőadókkal folytatott tárgyalásokért. A bizottsági szinten elfogadott jelentéseket ezután plenáris ülésen tárgyalják és szavaznak róluk. 55. cikk

Árnyékelőadóként beterjesztett vélemény 
A képviselőcsoportok árnyékelőadót neveznek ki a véleményekhez, aki nyomon követi az eljárást és megegyezéses szövegekről tárgyal az előadóval. 215. cikk

VÉLEMÉNY az EU 2017. évi igazságügyi eredménytáblájáról  
- LIBE_AD(2018)618121 -  
-
LIBE 
VÉLEMÉNY a biztosítási intézkedést és vagyonelkobzást elrendelő határozatok kölcsönös elismeréséről szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról  
- JURI_AD(2017)599855 -  
-
JURI 
VÉLEMÉNY a dokumentumokhoz való nyilvános hozzáférésről (az eljárási szabályzat 116. cikkének (7) bekezdése) a 2014–2015. évben  
- JURI_AD(2016)571798 -  
-
JURI 

Állásfoglalásra irányuló indítvány(ok) 
Az aktuális kérdésekről szóló állásfoglalási indítványokat egy bizottság, egy képviselőcsoport vagy a képviselők legalább 5%-ának kérésére veszik napirendre és szavaznak róla a plenáris ülésen. 132. , 136. , 139. és 144. cikk

Szóban megvála-szolandó kérdések 
Az Európai Bizottságnak, a Tanácsnak vagy a Bizottság alelnökének/az Unió főképviselőjének címzett, szóbeli választ igénylő kérdéseket egy bizottság, egy képviselőcsoport vagy a parlamenti képviselők legalább 5%-a terjesztheti elő. 136. cikk

Nagyobb interpellációk 
Az Európai Bizottságnak, a Tanácsnak vagy a Bizottság alelnökének/az Unió főképviselőjének címzett, írásbeli választ igénylő, vita által követett nagyobb interpellációkat egy bizottság, egy képviselőcsoport vagy a parlament összes képviselőjének legalább 5%-a terjesztheti elő. 139. cikk, III. melléklet

Egyéb parlamenti tevékenységek 

A szavazáshoz fűzött írásbeli indokolások 
A képviselők írásbeli indokolást nyújthatnak be a plenáris ülésen leadott szavazatukhoz. 194. cikk

A dízelbotrány legújabb fejleményei (B8-0222/2019, RC-B8-0223/2019, B8-0223/2019, B8-0224/2019) IT  
 

Questa risoluzione denuncia la debolezza dell’approccio adottato dalla Commissione europea e dagli Stati membri per porre rimedio agli effetti nefasti sollevati dallo scandalo Dieselgate.
Sia il Parlamento sia i cittadini europei sono ancora in attesa di una risposta esaustiva alle domande sollevate dalla Commissione d’inchiesta sullo scandalo delle emissioni nel settore automobilistico (EMIS).
Vi sono gravi responsabilità della Commissione e degli Stati membri a cui occorre, con urgenza, porre rimedio. Ribadiamo quindi con forza la necessità di un impegno corale, che coinvolga Unione europea, Stati membri e case automobilistiche per rendere meno inquinante il parco veicoli esistente.

Az új személygépkocsikra és az új könnyű haszongépjárművekre vonatkozó kibocsátási követelmények (A8-0287/2018 - Miriam Dalli) IT  
 

Il regolamento sugli standard di emissione per la CO2 di auto e furgoni stimolerà la decarbonizzazione dei trasporti contribuendo alla realizzazione dell'Accordo di Parigi sul clima. Certamente sarebbe stato auspicabile un maggiore livello di ambizione, tuttavia è stato raggiunto un buon compromesso che prevede benefici sia sul piano dell'ambiente sia sul piano della salute.
Vi saranno inoltre dei vantaggi per i cittadini e i consumatori, come conseguenza della diffusione di veicoli più efficienti. Il regolamento è complementare alle misure nazionali già adottate a favore della mobilità elettrica (c.d. "ecobonus") e certamente inciderà sulle scelte future dei costruttori con riferimento alla produzione di auto e furgoni a basse o zero emissioni.

A munkájuk során rákkeltő anyagokkal és mutagénekkel kapcsolatos kockázatoknak kitett munkavállalók védelme (A8-0382/2018 - Laura Agea) IT  
 

Esprimo apprezzamento per l'ottimo lavoro fatto dalla collega Laura Agea che è riuscita a rendere ancora più ampia la portata della tutela per i lavoratori, contro i rischi da esposizione ad agenti cancerogeni, che mira a garantire questa proposta di direttiva. Si tratta di una normativa particolarmente tecnica ma con ricadute di estrema importanza sulla salute dei lavoratori. Il mio voto è a favore della relazione.

Írásban megvála-szolandó kérdések 
A képviselők meghatározott számú írásbeli választ igénylő kérdést nyújthatnak be az Európai Tanács elnökének, a Tanácsnak, a Bizottságnak és a Bizottság alelnökének/az Unió főképviselőjének. 138. cikk, III. melléklet

Az EKB-hoz intézett, valamint az egységes felügyeleti mechanizmusra és az Egységes Szanálási Mechanizmusra vonatkozó kérdések 
A képviselők írásbeli választ igénylő kérdést tehetnek fel az EKB-nak, valamint az egységes felügyeleti mechanizmusra és az Egységes Szanálási Mechanizmusra vonatkozóan. A kérdéseket először az illetékes bizottság elnökének kell benyújtani. 140. cikk, 141. cikk, III. melléklet

Az EKB-hoz intézett, valamint az egységes felügyeleti mechanizmusra és az Egységes Szanálási Mechanizmusra vonatkozó kérdésekre adott válaszok 
Az EKB-hoz intézett, valamint az egységes felügyeleti mechanizmusra és az Egységes Szanálási Mechanizmusra vonatkozóan a képviselők által feltett kérdésekre adott válaszok. 140. cikk, 141. cikk, III. melléklet

Egyéni állásfoglalási indítványok  
A képviselők az EU tevékenységi körébe tartozó ügyekben állásfoglalási indítványt terjeszthetnek elő. Az elfogadhatónak nyilvánított állásfoglalási indítványokat az illetékes bizottsághoz utalják, amely határoz az alkalmazandó eljárásról. 143. cikk

Írásbeli nyilatkozatok (2017. január 16-ig) 
**Ez az eszköz 2017. január 16. óta nem létezik**. Az írásbeli nyilatkozatok az EU hatáskörébe tartozó kérdésekre vonatkozó kezdeményezések voltak. A képviselők azt 3 hónapos időszakon belül írhatták alá.

Írásbeli nyilatkozat a Lyon és Torino közötti nagy sebességű vasútvonal megépítésének újbóli megfontolásáról  
- P8_DCL(2016)0111 - Elévült  
Marco VALLI , Daniela AIUTO , Tiziana BEGHIN , Eleonora EVI , Curzio MALTESE , Eleonora FORENZA , Barbara SPINELLI , Karima DELLI , Michèle RIVASI , Isabella ADINOLFI , Marco AFFRONTE , Laura AGEA , David BORRELLI , Fabio Massimo CASTALDO , Ignazio CORRAO , Rosa D'AMATO , Laura FERRARA , Giulia MOI , Piernicola PEDICINI , Dario TAMBURRANO , Marco ZANNI , Marco ZULLO  
Kiosztás dátuma : 24-10-2016
Lejárat időpontja : 24-01-2017
Aláírók száma : 43 - 25-01-2017
Írásbeli nyilatkozat a polgári kezdeményezésről szóló 2011. február 16-i 211/2011/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet hatásvizsgálatáról  
- P8_DCL(2016)0087 - Elévült  
Victor NEGRESCU , Tomáš ZDECHOVSKÝ , Roberta METSOLA , Michał BONI , Ivan JAKOVČIĆ , Laura FERRARA , Emilian PAVEL , Nicola CAPUTO , Tibor SZANYI , Patricija ŠULIN  
Kiosztás dátuma : 12-09-2016
Lejárat időpontja : 12-12-2016
Aláírók száma : 45 - 13-12-2016
Írásbeli nyilatkozat a nőkkel szembeni kereskedelmi szexizmus megelőzéséről  
- P8_DCL(2016)0067 - Elévült  
Elissavet VOZEMBERG-VRIONIDI , Constance LE GRIP , Mary HONEYBALL , Jordi Vicent SEBASTIA TALAVERA , Teresa JIMÉNEZ-BECERRIL BARRIO , Laura FERRARA , Barbara MATERA , Liliana RODRIGUES , Marc TARABELLA , Cláudia MONTEIRO DE AGUIAR  
Kiosztás dátuma : 12-09-2016
Lejárat időpontja : 12-12-2016
Aláírók száma : 100 - 13-12-2016

Nyilatkozatok 

Vagyonnyilatkozat 

Kapcsolat