• Daniela   AIUTO  

Daniela AIUTO : Árnyékelőadóként beterjesztett vélemény - 8. parlamenti ciklus 

A képviselőcsoportok árnyékelőadót neveznek ki a véleményekhez, aki nyomon követi az eljárást és megegyezéses szövegekről tárgyal az előadóval. 215. cikk

VÉLEMÉNY az Európai Unió 2019. évi pénzügyi évre szóló általános költségvetésének tervezetéről  
- TRAN_AD(2018)622233 -  
-
TRAN 
VÉLEMÉNY a szülők és a gondozók vonatkozásában a munka és a magánélet közötti egyensúly megteremtéséről, valamint a 2010/18/EU tanácsi irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló európai parlamenti és tanácsi irányelvre irányuló javaslatról  
- FEMM_AD(2018)618327 -  
-
FEMM 
VÉLEMÉNY az 1316/2013/EU és a 283/2014/EU rendeletnek az internetkapcsolat helyi közösségekben történő előmozdítása tekintetében történő módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról  
- TRAN_AD(2017)595741 -  
-
TRAN 
VÉLEMÉNY a munkakörülményekről és a bizonytalan foglalkoztatásról  
- FEMM_AD(2017)595615 -  
-
FEMM 
VÉLEMÉNY A nők és férfiak közötti egyenlő bánásmód elvének az árukhoz és szolgáltatásokhoz való hozzáférés, valamint azok értékesítése, illetve nyújtása tekintetében történő végrehajtásáról szóló 2004/113/EK tanácsi irányelv alkalmazásáról  
- TRAN_AD(2016)585500 -  
-
TRAN 
VÉLEMÉNY a halászattal kapcsolatos turizmus által a halászat diverzifikálásában betöltött szerepről  
- TRAN_AD(2016)585780 -  
-
TRAN 
VÉLEMÉNY az Európai Unió 2017-es pénzügyi évre vonatkozó általános költségvetési tervezetéről  
- TRAN_AD(2016)584223 -  
-
TRAN 
VÉLEMÉNY a BUSINESSEUROPE, az UEAPME, a CEEP és az ESZSZ által a szülői szabadságról kötött, felülvizsgált keretmegállapodás végrehajtásáról és a 96/34/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló, 2010. március 8-i 2010/18/EU tanácsi irányelv alkalmazásáról szóló jelentésről  
- FEMM_AD(2016)571424 -  
-
FEMM 
VÉLEMÉNY „Az emberi jogok és a demokrácia helyzete a világban” című 2014. évi éves jelentésről és az Európai Unió ezzel kapcsolatos politikájáról  
- FEMM_AD(2015)567810 -  
-
FEMM 
VÉLEMÉNY a digitális egységes piaci intézkedéscsomag megvalósításáról  
- TRAN_AD(2015)565151 -  
-
TRAN 
VÉLEMÉNY a földközi-tengeri térségben kialakult helyzetről és a migrációval kapcsolatos átfogó uniós megközelítés szükségességéről  
- FEMM_AD(2015)560730 -  
-
FEMM 
VÉLEMÉNY a földközi-tengeri térségben kialakult helyzetről és a migrációval kapcsolatos átfogó uniós megközelítés szükségességéről  
- TRAN_AD(2015)565012 -  
-
TRAN 
VÉLEMÉNY az Európai Unió 2016-os pénzügyi évre szóló általános költségvetésének tervezetéről szóló tanácsi álláspontról  
- TRAN_AD(2015)560783 -  
-
TRAN