Nicola CAPUTO : 8. parlamenti ciklus 

Képviselőcsoportok 

 • 01-07-2014 / 01-07-2019 : Szocialisták és Demokraták Progresszív Szövetsége az Európai Parlamentben képviselőcsoport - Tag

Nemzeti pártok 

 • 01-07-2014 / 01-07-2019 : Partito Democratico (Olaszország)

Képviselok 

 • 01-07-2014 / 18-01-2017 : Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Bizottság
 • 14-07-2014 / 14-01-2018 : Az Amerikai Egyesült Államokkal fenntartott kapcsolatokért felelős küldöttség
 • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Bizottság
 • 15-01-2018 / 01-07-2019 : A Kínai Népköztársasággal fenntartott kapcsolatokért felelős küldöttség

Póttag 

 • 08-07-2014 / 18-01-2017 : Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottság
 • 14-07-2014 / 14-01-2015 : A Kanadával fenntartott kapcsolatokért felelős küldöttség
 • 15-01-2015 / 14-01-2018 : A Kínai Népköztársasággal fenntartott kapcsolatokért felelős küldöttség
 • 25-11-2015 / 18-01-2017 : Halászati Bizottság
 • 03-12-2015 / 01-07-2019 : Az Euro–Latin-amerikai Parlamenti Közgyűlésbe delegált küldöttség
 • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Költségvetési Bizottság
 • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottság
 • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Halászati Bizottság
 • 28-02-2017 / 01-07-2019 : Közlekedési és Idegenforgalmi Bizottság
 • 15-01-2018 / 01-07-2019 : Az Amerikai Egyesült Államokkal fenntartott kapcsolatokért felelős küldöttség

Fő parlamenti tevékenységek 

Részvétel a plenáris ülés vitáiban 
A plenáris ülésen elhangzott beszédek és a plenáris vitákhoz kapcsolódó írásbeli nyilatkozatok. 204. cikk és 171. cikk (11) bekezdés

Jelentés(ek) – előadóként beterjesztve 
A felelős parlamenti bizottságban előadót neveznek ki a jogalkotási és költségvetési jellegű javaslatokról vagy egyéb kérdésekről szóló jelentés elkészítésére. Jelentéseik elkészítése során az előadók konzultálhatnak szakértőkkel és az érdekelt felekkel. Az előadók felelősek továbbá a kompromisszumos módosítások megfogalmazásáért és az árnyékelőadókkal folytatott tárgyalásokért. A bizottsági szinten elfogadott jelentéseket ezután plenáris ülésen tárgyalják és szavaznak róluk. 55. cikk

Előadóként beterjesztett vélemény 
A bizottságok véleményt nyilváníthatnak a hatáskörükbe tartozó elemeket tartalmazó jelentések kapcsán. Az ilyen vélemények előadói felelősek továbbá a kompromisszumos módosítások megfogalmazásáért és az árnyékelőadókkal folytatott tárgyalásokért. 56. és 57. cikk, VI. melléklet

VÉLEMÉNY a környezetvédelmi politika területén a jelentéstételi kötelezettségek összehangolásáról és a 86/278/EGK irányelv, a 2002/49/EK irányelv, a 2004/35/EK irányelv, a 2007/2/EK irányelv, a 2009/147/EK irányelv és a 2010/63/EU irányelv, a 166/2006/EK rendelet és a 995/2010/EU rendelet, valamint a 338/97/EK tanácsi rendelet és a 2173/2005/EK tanácsi rendelet módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról  
- AGRI_AD(2018)623917 -  
-
AGRI 
VÉLEMÉNY az európai uniós saját források rendszerének reformjáról  
- AGRI_AD(2018)612244 -  
-
AGRI 

Árnyékelőadóként beterjesztett vélemény 
A képviselőcsoportok árnyékelőadót neveznek ki a véleményekhez, aki nyomon követi az eljárást és megegyezéses szövegekről tárgyal az előadóval. 215. cikk

VÉLEMÉNY az olívaolajról és az étkezési olajbogyóról szóló 2015. évi nemzetközi megállapodás megkötéséről szóló tanácsi határozatra irányuló javaslatról  
- AGRI_AD(2019)612136 -  
-
AGRI 
VÉLEMÉNY a mezőgazdasági termékpiacok közös szervezésének létrehozásáról szóló 1308/2013/EU rendelet, a mezőgazdasági termékek és az élelmiszerek minőségrendszereiről szóló 1151/2012/EU rendelet, az ízesített borászati termékek meghatározásáról, megnevezéséről, kiszereléséről, jelöléséről és földrajzi árujelzőinek oltalmáról szóló 251/2014/EU rendelet, az Unió legkülső régiói részére egyedi mezőgazdasági intézkedések megállapításáról szóló 228/2013/EU rendelet és az egyedi mezőgazdasági intézkedéseknek a kisebb égei-tengeri szigetek javára történő megállapításáról szóló 229/2013/EU rendelet módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról  
- ENVI_AD(2019)630373 -  
-
ENVI 
VÉLEMÉNY a Digitális Európa programnak a 2021–2027 közötti időszakra történő létrehozásáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról  
- TRAN_AD(2018)627011 -  
-
TRAN 

Állásfoglalásra irányuló indítvány(ok) 
Az aktuális kérdésekről szóló állásfoglalási indítványokat egy bizottság, egy képviselőcsoport vagy a képviselők legalább 5%-ának kérésére veszik napirendre és szavaznak róla a plenáris ülésen. 132. , 136. , 139. és 144. cikk

Szóban megvála-szolandó kérdések 
Az Európai Bizottságnak, a Tanácsnak vagy a Bizottság alelnökének/az Unió főképviselőjének címzett, szóbeli választ igénylő kérdéseket egy bizottság, egy képviselőcsoport vagy a parlamenti képviselők legalább 5%-a terjesztheti elő. 136. cikk

Nagyobb interpellációk 
Az Európai Bizottságnak, a Tanácsnak vagy a Bizottság alelnökének/az Unió főképviselőjének címzett, írásbeli választ igénylő, vita által követett nagyobb interpellációkat egy bizottság, egy képviselőcsoport vagy a parlament összes képviselőjének legalább 5%-a terjesztheti elő. 139. cikk, III. melléklet

Egyéb parlamenti tevékenységek 

A szavazáshoz fűzött írásbeli indokolások 
A képviselők írásbeli indokolást nyújthatnak be a plenáris ülésen leadott szavazatukhoz. 194. cikk

A menedékjog iránti kérelem elbírálásáért felelős állam meghatározására vonatkozó feltételekről és eljárási szabályokról és az „Eurodacról” szóló EU–Dánia-megállapodáshoz csatolt jegyzőkönyv (A8-0196/2019 - Ignazio Corrao) IT  
 

. – Oggi ho votato a favore del protocollo dell'accordo UE-Danimarca in merito ai criteri e ai meccanismi di determinazione dello Stato competente per l'esame di una domanda d'asilo e in merito a "Eurodac".
L'estensione alla Danimarca delle disposizioni del regolamento (UE) n. 603/2013 riguardanti le attività di contrasto consentirebbe alle autorità di contrasto di tale paese di chiedere il confronto dei dati relativi alle impronte digitali con quelli inseriti da altri Stati partecipanti e conservati nella banca dati Eurodac nel caso in cui esse intendano stabilire l'identità o ottenere ulteriori informazioni su una persona sospettata di aver commesso un reato grave o di terrorismo o su una vittima.
Consentirebbe inoltre alle autorità di contrasto di tutti gli altri Stati partecipanti, che si tratti di altri Stati membri dell'UE o di paesi associati, di chiedere il confronto dei dati relativi alle impronte digitali con quelli inseriti dalla Danimarca e conservati nella banca dati Eurodac, per le medesime finalità.

Piacfelügyelet és termékmegfelelőség (A8-0277/2018 - Nicola Danti) IT  
 

. – Oggi ho votato a favore della proposta di regolamento che stabilisce norme e procedure per la conformità dei prodotti. Numerosi scandali recenti, come ad esempio il "dieselgate", hanno mostrato che l'esistenza di prodotti non sicuri e non conformi è ancora una realtà nel mercato dell'UE, mettendo in risalto la necessità di un coordinamento e di un'efficacia maggiori della vigilanza del mercato nell'Unione.
La presenza sul mercato di prodotti che non rispettano le normative armonizzate dell'Unione mina la fiducia che i consumatori nutrono nei confronti della qualità, della sicurezza e della compatibilità ambientale dei prodotti sul mercato, mettendo a repentaglio il corretto funzionamento del mercato unico. In questo modo è compromesso l'interesse sia pubblico che dei consumatori, mentre le imprese che rispettano le norme subiscono uno svantaggio competitivo.
L'incremento delle importazioni verso l'UE, l'accresciuta complessità delle catene di valore, il maggior quantitativo di prodotti in circolazione nel mercato unico, l'aumento delle attività di commercio online e le nuove tecnologie pongono nuove sfide per le autorità di vigilanza del mercato degli Stati membri e per le istituzioni dell'UE.
È quindi chiaro che solo una vigilanza del mercato unionale adeguata, efficace e coordinata potrebbe rispondere a tali sfide.

Az online közvetítő szolgáltatások üzleti felhasználói tekintetében alkalmazandó tisztességes és átlátható feltételek előmozdítása (A8-0444/2018 - Christel Schaldemose) IT  
 

. – Accolgo con favore la proposta che promuove equità e trasparenza nell'economia delle piattaforme online. Vi è una chiara esigenza di fissare una serie uniforme e mirata di norme vincolanti al fine di garantire, in futuro, un contesto imprenditoriale sostenibile.
L'attuale contesto delle piattaforme online presenta diversi squilibri critici tra le piattaforme, da un lato, e gli utenti commerciali, dall'altro. Tali squilibri vanno, in ultima analisi, a scapito del consumatore, in quanto possono determinare una riduzione della concorrenza che si traduce, a sua volta, in una minore varietà dei beni e servizi offerti e in un aumento dei prezzi al consumo.
La normativa affronta in modo adeguato la mancanza di trasparenza insita in numerose piattaforme online, tuttavia fa troppo poco per risolvere il problema della mancanza di equità nello stesso contesto.

Írásban megvála-szolandó kérdések 
A képviselők meghatározott számú írásbeli választ igénylő kérdést nyújthatnak be az Európai Tanács elnökének, a Tanácsnak, a Bizottságnak és a Bizottság alelnökének/az Unió főképviselőjének. 138. cikk, III. melléklet

Az EKB-hoz intézett, valamint az egységes felügyeleti mechanizmusra és az Egységes Szanálási Mechanizmusra vonatkozó kérdések 
A képviselők írásbeli választ igénylő kérdést tehetnek fel az EKB-nak, valamint az egységes felügyeleti mechanizmusra és az Egységes Szanálási Mechanizmusra vonatkozóan. A kérdéseket először az illetékes bizottság elnökének kell benyújtani. 140. cikk, 141. cikk, III. melléklet

Az EKB-hoz intézett, valamint az egységes felügyeleti mechanizmusra és az Egységes Szanálási Mechanizmusra vonatkozó kérdésekre adott válaszok 
Az EKB-hoz intézett, valamint az egységes felügyeleti mechanizmusra és az Egységes Szanálási Mechanizmusra vonatkozóan a képviselők által feltett kérdésekre adott válaszok. 140. cikk, 141. cikk, III. melléklet

Egyéni állásfoglalási indítványok  
A képviselők az EU tevékenységi körébe tartozó ügyekben állásfoglalási indítványt terjeszthetnek elő. Az elfogadhatónak nyilvánított állásfoglalási indítványokat az illetékes bizottsághoz utalják, amely határoz az alkalmazandó eljárásról. 143. cikk

Uniós jogi aktusra irányuló javaslatok  
A képviselők felkérhetik az Európai Bizottságot, hogy tegyen javaslatot uniós jogi aktusra (új jogi aktus vagy meglévő jogi aktus módosítása). 47. cikk

Uniós jogi aktusra irányuló javaslat az Európai Unión belüli vérplazmagyűjtés javításáról  
- B8-0591/2018  
Uniós jogi aktusra irányuló javaslat a mezőgazdasági termelők élelmiszer-ellátási láncon belüli helyzetének megerősítéséről  
- B8-0303/2017  
Uniós jogi aktusra irányuló javaslat a termékek címkézése, összetétele és íze tekintetében a közép-kelet-európai és a nyugati uniós piacok között eltérésekről  
- B8-0301/2017  

Írásbeli nyilatkozatok (2017. január 16-ig) 
**Ez az eszköz 2017. január 16. óta nem létezik**. Az írásbeli nyilatkozatok az EU hatáskörébe tartozó kérdésekre vonatkozó kezdeményezések voltak. A képviselők azt 3 hónapos időszakon belül írhatták alá.

Írásbeli nyilatkozat a gyermek jogairól szóló ENSZ-egyezményhez (UNCRC) való uniós csatlakozásról  
- P8_DCL(2016)0135 - Elévült  
Alessandra MUSSOLINI , Caterina CHINNICI , Anna Maria CORAZZA BILDT , Jean LAMBERT , Roberta METSOLA , Nicola CAPUTO , Nathalie GRIESBECK , Mairead McGUINNESS , Fabio Massimo CASTALDO , Teresa JIMÉNEZ-BECERRIL BARRIO , Barbara SPINELLI , József NAGY , Enrico GASBARRA , Constance LE GRIP , Doru-Claudian FRUNZULICĂ  
Kiosztás dátuma : 12-12-2016
Lejárat időpontja : 12-03-2017
Aláírók száma : 120 - 13-03-2017
Írásbeli nyilatkozat a fogyasztók élelmiszerekkel kapcsolatos megalapozott döntéshez való jogáról  
- P8_DCL(2016)0128 - Elévült  
Marijana PETIR , Alojz PETERLE , Patricija ŠULIN , Giovanni LA VIA , Fulvio MARTUSCIELLO , Eleonora EVI , Benedek JÁVOR , Tibor SZANYI , Nicola CAPUTO , Karin KADENBACH , Daniel BUDA , Claudia ȚAPARDEL , Vladimir URUTCHEV  
Kiosztás dátuma : 12-12-2016
Lejárat időpontja : 12-03-2017
Aláírók száma : 46 - 13-03-2017
Írásbeli nyilatkozat a szívelégtelenségről  
- P8_DCL(2016)0110 - Elévült  
Annie SCHREIJER-PIERIK , Aldo PATRICIELLO , Cristian-Silviu BUŞOI , Sirpa PIETIKÄINEN , Andrey KOVATCHEV , Pascal ARIMONT , Marc TARABELLA , Victor NEGRESCU , Miriam DALLI , Nicola CAPUTO , Daciana Octavia SÂRBU , Karin KADENBACH , Nessa CHILDERS , Ian DUNCAN , Stelios KOULOGLOU , Monica MACOVEI , Patricija ŠULIN  
Kiosztás dátuma : 24-10-2016
Lejárat időpontja : 24-01-2017
Aláírók száma : 236 - 25-01-2017

Nyilatkozatok 

Vagyonnyilatkozat 

Nyilatkozat a képviselők részvételéről harmadik fél által szervezett eseményeken