Alessia Maria MOSCA : 8. parlamenti ciklus 

Képviselőcsoportok 

  • 01-07-2014 / 01-07-2019 : Szocialisták és Demokraták Progresszív Szövetsége az Európai Parlamentben képviselőcsoport - Tag

Nemzeti pártok 

  • 01-07-2014 / 01-07-2019 : Partito Democratico (Olaszország)

Alelnök 

  • 13-10-2014 / 01-07-2019 : Az Arab-félszigettel fenntartott kapcsolatokért felelős küldöttség

Képviselok 

  • 01-07-2014 / 18-01-2017 : Nemzetközi Kereskedelmi Bizottság
  • 14-07-2014 / 12-10-2014 : Az Arab-félszigettel fenntartott kapcsolatokért felelős küldöttség
  • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Nemzetközi Kereskedelmi Bizottság

Póttag 

  • 08-07-2014 / 18-01-2017 : Gazdasági és Monetáris Bizottság
  • 14-07-2014 / 01-07-2019 : Az Amerikai Egyesült Államokkal fenntartott kapcsolatokért felelős küldöttség
  • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Ipari, Kutatási és Energiaügyi Bizottság

Fő parlamenti tevékenységek 

Jelentés(ek) – előadóként beterjesztve 
A felelős parlamenti bizottságban előadót neveznek ki a jogalkotási és költségvetési jellegű javaslatokról vagy egyéb kérdésekről szóló jelentés elkészítésére. Jelentéseik elkészítése során az előadók konzultálhatnak szakértőkkel és az érdekelt felekkel. Az előadók felelősek továbbá a kompromisszumos módosítások megfogalmazásáért és az árnyékelőadókkal folytatott tárgyalásokért. A bizottsági szinten elfogadott jelentéseket ezután plenáris ülésen tárgyalják és szavaznak róluk. 55. cikk

Előadóként beterjesztett vélemény 
A bizottságok véleményt nyilváníthatnak a hatáskörükbe tartozó elemeket tartalmazó jelentések kapcsán. Az ilyen vélemények előadói felelősek továbbá a kompromisszumos módosítások megfogalmazásáért és az árnyékelőadókkal folytatott tárgyalásokért. 56. és 57. cikk, VI. melléklet

VÉLEMÉNY az Európai Bizottsághoz intézett, a szolgáltatáskereskedelmi megállapodásra (TiSA) irányuló tárgyalásokról szóló ajánlásokról  
- ECON_AD(2015)567692 -  
-
ECON 
VÉLEMÉNY a földrajzi árujelzések európai uniós oltalmának nem mezőgazdasági termékekre való esetleges kiterjesztéséről  
- INTA_AD(2015)554841 -  
-
INTA 

Árnyékelőadóként beterjesztett vélemény 
A képviselőcsoportok árnyékelőadót neveznek ki a véleményekhez, aki nyomon követi az eljárást és megegyezéses szövegekről tárgyal az előadóval. 215. cikk

VÉLEMÉNY a gyógyszerek kiegészítő oltalmi tanúsítványáról szóló 469/2009/EK rendelet módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról  
- INTA_AD(2018)628707 -  
-
INTA 
VÉLEMÉNY az EBB pénzügyi tevékenységeinek ellenőrzéséről szóló éves jelentésről  
- INTA_AD(2018)627876 -  
-
INTA 
VÉLEMÉNY a 2021–2027-es időszakra vonatkozó többéves pénzügyi keretről szóló időközi jelentésről – a Parlament álláspontja a megállapodás érdekében  
- INTA_AD(2018)626928 -  
-
INTA 

Szóban megvála-szolandó kérdések 
Az Európai Bizottságnak, a Tanácsnak vagy a Bizottság alelnökének/az Unió főképviselőjének címzett, szóbeli választ igénylő kérdéseket egy bizottság, egy képviselőcsoport vagy a parlamenti képviselők legalább 5%-a terjesztheti elő. 136. cikk

Egyéb parlamenti tevékenységek 

A szavazáshoz fűzött írásbeli indokolások 
A képviselők írásbeli indokolást nyújthatnak be a plenáris ülésen leadott szavazatukhoz. 194. cikk

Az EU–Szingapúr közötti szabadkereskedelmi megállapodás (A8-0053/2019 - David Martin) IT  
 

. – L'accordo commerciale con Singapore rappresenta il primo accordo commerciale in materia di scambi commerciali tra l'Unione europea e uno Stato membro dell'ASEAN, e lo sosteniamo pienamente per tre motivi. Primo: dal punto di vista economico, l'accordo prevede la rimozione quasi totale dei dazi doganali sui prodotti europei e degli ostacoli non tariffari agli scambi di merci, e l'apertura del mercato dei servizi e degli investimenti di Singapore, creando più opportunità per le nostre imprese. Infatti la Commissione europea ha stimato che l'accordo aumenterà il PIL dell'Unione europea di €550 milioni in 10 anni. Secondo: l'accordo con Singapore protegge e promuove standard alti. Infatti l'accordo obbliga Singapore a riconoscere gli standard europei, proteggendo quasi 200 indicazioni geografiche; a rispettare i diritti dei lavoratori, chiedendo la ratifica delle convenzioni dell'Organizzazione internazionale del lavoro e a onorare gli impegni presi in materia di lotta ai cambiamenti climatici, prevedendo impegni giuridicamente vincolanti sull'accordo di Parigi. Infine, l'accordo è importante dal punto di vista geopolitico, perché da un lato l'accordo spiana la via per un accordo interregionale tra l'UE e l'ASEAN, e dall'altro, permette all'UE di riempire il vuoto lasciato dagli Stati Uniti nella regione, a seguito dell'uscita dal partenariato Trans-pacifico.

Az EU–Szingapúr közötti beruházásvédelmi megállapodás (A8-0054/2019 - David Martin) IT  
 

. – Per quanto riguarda gli investimenti, Singapore è un importante partner dell'Ue. Infatti, con un valore di oltre €250 miliardi, gli investimenti bilaterali tra l'UE e Singapore rappresentano quasi due terzi di tutti gli investimenti tra l'UE e l'ASEAN. Per questo riteniamo che avere un accordo sulla protezione degli investimenti con Singapore sia molto importante. L'accordo sostituirà 13 trattati bilaterali di investimenti tra Stati membri dell'UE e Singapore, che includono la clausola tossica dell'ISDS e non contengono sufficienti protezioni per il diritto di legiferare. Il nuovo accordo tra UE e Singapore offrirà un alto livello di protezione degli investimenti, garantendo che gli investitori europei riceveranno un trattamento giusto ed equo, e proteggerà il diritto degli Stati membri di legiferare per tutelare la salute pubblica, l'ambiente e aree di interesse pubblico. Inoltre, a seguito di una lunga battaglia condotta dal nostro Gruppo, l'accordo con Singapore sostituirà i vecchi sistemi di risoluzione delle controversie con un nuovo sistema giurisdizionale per gli investimenti che favorirà la crescita degli investimenti e interverrà solo qualora sia effettivamente riscontrato un sopruso. Si tratta di un accordo che tutela sia gli investimenti delle nostre aziende, sia i diritti degli Stati membri dell'UE, e per questo lo sosteniamo pienamente.

Az EU–Szingapúr közötti partnerségi és együttműködési megállapodás (A8-0020/2019 - Antonio López-Istúriz White) IT  
 

. – Il 25 novembre 2004 il Consiglio ha dato autorizzazione alla Commissione di negoziare un Accordo di partenariato e cooperazione (APC) con sei Paesi dell'ASEAN, incluso Singapore. I negoziati con Singapore hanno avuto inizio nel 2005 e sono terminati dopo otto anni, ovvero nel 2013. La firma dell'accordo è arrivata solo il 19 ottobre 2018, giorno in cui sono stati firmati anche l'Accordo di libero scambio e l'Accordo sulla protezione degli investimenti. Siamo a favore dell'accordo in quanto consolida le relazioni tra l'UE e Singapore e si basa su un impegno comune a favore del multilateralismo e di un ordine internazionale basato su norme. Inoltre, sosteniamo l'accordo perché rafforza il dialogo politico e intensifica la cooperazione in un'ampia gamma di settori, tra cui lo sviluppo sostenibile, la democrazia e le libertà fondamentali, la giustizia, la sicurezza, l'istruzione e gli scambi culturali, nonché l'occupazione e gli affari sociali. L'accordo permetterà di rafforzare la cooperazione scientifica e tecnologica in settori quali l'energia, l'ambiente, la lotta ai cambiamenti climatici, la protezione delle risorse naturali, le città intelligenti e i trasporti. Riteniamo che l'UE debba dare priorità alla protezione dei diritti della comunità LGBTI, ai diritti dei lavoratori e alla ratifica delle convenzioni OIL.

Írásban megvála-szolandó kérdések 
A képviselők meghatározott számú írásbeli választ igénylő kérdést nyújthatnak be az Európai Tanács elnökének, a Tanácsnak, a Bizottságnak és a Bizottság alelnökének/az Unió főképviselőjének. 138. cikk, III. melléklet

Az EKB-hoz intézett, valamint az egységes felügyeleti mechanizmusra és az Egységes Szanálási Mechanizmusra vonatkozó kérdések 
A képviselők írásbeli választ igénylő kérdést tehetnek fel az EKB-nak, valamint az egységes felügyeleti mechanizmusra és az Egységes Szanálási Mechanizmusra vonatkozóan. A kérdéseket először az illetékes bizottság elnökének kell benyújtani. 140. cikk, 141. cikk, III. melléklet

Egyéni állásfoglalási indítványok  
A képviselők az EU tevékenységi körébe tartozó ügyekben állásfoglalási indítványt terjeszthetnek elő. Az elfogadhatónak nyilvánított állásfoglalási indítványokat az illetékes bizottsághoz utalják, amely határoz az alkalmazandó eljárásról. 143. cikk

Írásbeli nyilatkozatok (2017. január 16-ig) 
**Ez az eszköz 2017. január 16. óta nem létezik**. Az írásbeli nyilatkozatok az EU hatáskörébe tartozó kérdésekre vonatkozó kezdeményezések voltak. A képviselők azt 3 hónapos időszakon belül írhatták alá.

Írásbeli nyilatkozat az euromediterrán régióban élő fiatalok foglalkoztathatósága támogatásának és ösztönzésének szükségességéről  
- P8_DCL(2016)0116 - Elévült  
Tokia SAÏFI , Mariya GABRIEL , Santiago FISAS AYXELÀ , Lorenzo CESA , Brando BENIFEI , Alessia Maria MOSCA , Inés AYALA SENDER , Marielle de SARNEZ , Ivo VAJGL , María Teresa GIMÉNEZ BARBAT , Marie-Christine VERGIAT , Fabio Massimo CASTALDO  
Kiosztás dátuma : 24-10-2016
Lejárat időpontja : 24-01-2017
Aláírók száma : 88 - 25-01-2017
Írásbeli nyilatkozat a vízivásról, mint alapvető jogról  
- P8_DCL(2016)0071 - Elévült  
Aldo PATRICIELLO , Alessandra MUSSOLINI , Marek PLURA , Ivo VAJGL , Filiz HYUSMENOVA , Nessa CHILDERS , Romana TOMC , Viorica DĂNCILĂ , Damian DRĂGHICI , Laurenţiu REBEGA , Marlene MIZZI , Alessia Maria MOSCA , Rolandas PAKSAS , Enrico GASBARRA , Alberto CIRIO , Fulvio MARTUSCIELLO , Remo SERNAGIOTTO , Giovanni LA VIA , Demetris PAPADAKIS , Hugues BAYET , Marian-Jean MARINESCU , Maite PAGAZAURTUNDÚA , Biljana BORZAN , Victor NEGRESCU , Fabio Massimo CASTALDO , Milan ZVER , Svetoslav Hristov MALINOV , Igor ŠOLTES , Ivan JAKOVČIĆ , Patricija ŠULIN , Dominique BILDE , Monika SMOLKOVÁ , Marc TARABELLA  
Kiosztás dátuma : 12-09-2016
Lejárat időpontja : 12-12-2016
Aláírók száma : 78 - 13-12-2016
Írásbeli nyilatkozat az európai olívaolaj-ágazat és olajbogyó-termelés védelméről  
- P8_DCL(2015)0031 - Elévült  
Ivan JAKOVČIĆ , Tonino PICULA , Nicola DANTI , Lampros FOUNTOULIS , Nicola CAPUTO , Franc BOGOVIČ , Maite PAGAZAURTUNDÚA , Alessia Maria MOSCA , Michela GIUFFRIDA , Enrico GASBARRA , Ivo VAJGL , Marco ZULLO , Simona BONAFÈ , Nikos ANDROULAKIS , Davor Ivo STIER , Milan ZVER , Fernando MAURA BARANDIARÁN , Ulrike MÜLLER , Elena GENTILE , Salvatore Domenico POGLIESE , Ivana MALETIĆ , Lara COMI , Rosa D'AMATO , Igor ŠOLTES , Jozo RADOŠ , Ruža TOMAŠIĆ , Professor Dubravka ŠUICA , Flavio ZANONATO , Alberto CIRIO , Daniela AIUTO , Marco AFFRONTE , Eva KAILI , Remo SERNAGIOTTO , Barbara MATERA  
Kiosztás dátuma : 07-09-2015
Lejárat időpontja : 07-12-2015
Aláírók száma : 101 - 08-12-2015

Nyilatkozatok