Jeppe KOFOD : 8. parlamenti ciklus 

Képviselőcsoportok 

 • 01-07-2014 / 13-12-2016 : Szocialisták és Demokraták Progresszív Szövetsége az Európai Parlamentben képviselőcsoport - Tag
 • 14-12-2016 / 16-04-2018 : Szocialisták és Demokraták Progresszív Szövetsége az Európai Parlamentben képviselőcsoport - Alelnök
 • 17-04-2018 / 26-06-2019 : Szocialisták és Demokraták Progresszív Szövetsége az Európai Parlamentben képviselőcsoport - Alelnök

Nemzeti pártok 

 • 01-07-2014 / 26-06-2019 : Socialdemokratiet (Dánia)

Alelnök 

 • 16-10-2014 / 26-06-2019 : Az Amerikai Egyesült Államokkal fenntartott kapcsolatokért felelős küldöttség

Képviselok 

 • 01-07-2014 / 18-01-2017 : Ipari, Kutatási és Energiaügyi Bizottság
 • 14-07-2014 / 15-10-2014 : Az Amerikai Egyesült Államokkal fenntartott kapcsolatokért felelős küldöttség
 • 12-02-2015 / 30-11-2015 : A feltételes adómegállapításokkal és jellegükben vagy hatásukban hasonló egyéb intézkedésekkel foglalkozó különbizottság
 • 02-12-2015 / 02-08-2016 : A feltételes adómegállapításokkal és jellegükben vagy hatásukban hasonló egyéb intézkedésekkel foglalkozó különbizottság (TAXE 2)
 • 24-06-2016 / 13-12-2017 : A pénzmosás, adókikerülés és adókijátszás tekintetében az uniós jog állítólagos megsértésének és az annak alkalmazása során állítólagosan elkövetett hivatali visszásságoknak a kivizsgálásával foglalkozó vizsgálóbizottság
 • 19-01-2017 / 26-06-2019 : Ipari, Kutatási és Energiaügyi Bizottság
 • 14-03-2018 / 01-07-2019 : Pénzügyi bűncselekmények, adókijátszási és adókikerülési ügyek különbizottsága

Póttag 

 • 08-07-2014 / 18-01-2017 : Gazdasági és Monetáris Bizottság
 • 23-07-2014 / 26-06-2019 : A NATO Parlamenti Közgyűlésével fenntartott kapcsolatokért felelős küldöttség
 • 19-01-2017 / 26-06-2019 : Gazdasági és Monetáris Bizottság

Fő parlamenti tevékenységek 

Részvétel a plenáris ülés vitáiban 
A plenáris ülésen elhangzott beszédek és a plenáris vitákhoz kapcsolódó írásbeli nyilatkozatok. 204. cikk és 171. cikk (11) bekezdés

Jelentés(ek) – előadóként beterjesztve 
A felelős parlamenti bizottságban előadót neveznek ki a jogalkotási és költségvetési jellegű javaslatokról vagy egyéb kérdésekről szóló jelentés elkészítésére. Jelentéseik elkészítése során az előadók konzultálhatnak szakértőkkel és az érdekelt felekkel. Az előadók felelősek továbbá a kompromisszumos módosítások megfogalmazásáért és az árnyékelőadókkal folytatott tárgyalásokért. A bizottsági szinten elfogadott jelentéseket ezután plenáris ülésen tárgyalják és szavaznak róluk. 55. cikk

Jelentés(ek) – árnyékelőadóként beterjesztve 
A képviselőcsoportok árnyékelőadót neveznek ki a jelentésekhez, aki nyomon követi az eljárást és megegyezéses szövegekről tárgyalhat az előadóval. 215. cikk

Előadóként beterjesztett vélemény 
A bizottságok véleményt nyilváníthatnak a hatáskörükbe tartozó elemeket tartalmazó jelentések kapcsán. Az ilyen vélemények előadói felelősek továbbá a kompromisszumos módosítások megfogalmazásáért és az árnyékelőadókkal folytatott tárgyalásokért. 56. és 57. cikk, VI. melléklet

VÉLEMÉNY a transzatlanti kereskedelmi és beruházási partnerségre (TTIP) irányuló tárgyalások tárgyában az Európai Bizottsághoz intézett ajánlásokról  
- ECON_AD(2015)546785 -  
-
ECON 

Árnyékelőadóként beterjesztett vélemény 
A képviselőcsoportok árnyékelőadót neveznek ki a véleményekhez, aki nyomon követi az eljárást és megegyezéses szövegekről tárgyal az előadóval. 215. cikk

VÉLEMÉNY a pénzügyi és egyéb információk bizonyos bűncselekmények megelőzése, felderítése, nyomozása és a vádeljárás lefolytatása céljából történő felhasználásának megkönnyítését szolgáló szabályokról, valamint a 2000/642/IB tanácsi határozat hatályon kívül helyezéséről szóló európai parlamenti és tanácsi irányelvre irányuló javaslatról  
- ECON_AD(2018)628491 -  
-
ECON 
VÉLEMÉNY az InvestEU program létrehozásáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról  
- ITRE_AD(2018)625308 -  
-
ITRE 
VÉLEMÉNY az uniós jog megsértését bejelentő személyek védelméről szóló európai parlamenti és tanácsi irányelvre irányuló javaslatról  
- ECON_AD(2018)625343 -  
-
ECON 

Állásfoglalásra irányuló indítvány(ok) 
Az aktuális kérdésekről szóló állásfoglalási indítványokat egy bizottság, egy képviselőcsoport vagy a képviselők legalább 5%-ának kérésére veszik napirendre és szavaznak róla a plenáris ülésen. 132. , 136. , 139. és 144. cikk

Szóban megvála-szolandó kérdések 
Az Európai Bizottságnak, a Tanácsnak vagy a Bizottság alelnökének/az Unió főképviselőjének címzett, szóbeli választ igénylő kérdéseket egy bizottság, egy képviselőcsoport vagy a parlamenti képviselők legalább 5%-a terjesztheti elő. 136. cikk

Egyéb parlamenti tevékenységek 

A szavazáshoz fűzött írásbeli indokolások 
A képviselők írásbeli indokolást nyújthatnak be a plenáris ülésen leadott szavazatukhoz. 194. cikk

A Parlament eljárási szabályzatának módosítása (A8-0462/2018 - Richard Corbett) DA  
 

Vi danske socialdemokrater i Europa-Parlamentet støtter større kontrol med og revision af tillægget til generelle udgifter til kontorhold, som ofte kaldes blyantspenge.
Socialdemokratiet mener, at forslaget i denne betænkning har en stor svaghed, idet revisionen er frivillig for europaparlamentarikere. Vi mener, revisionen skal være obligatorisk for alle.
Det er for os afgørende, at der er klare, ens og kontrollerbare regler, at kontrollen udøves af fagprofessionelt personale, og at samtlige europaparlamentarikere underlægges ens og effektive kontrolsystemer.

Az egyes digitális szolgáltatások nyújtásából származó bevételek után fizetendő digitális szolgáltatási adó közös rendszere (A8-0428/2018 - Paul Tang) DA  
 

Socialdemokratiet mener, at det er EU’s medlemslande, der selv skal fastsætte og indkræve skatter. Sådan er det nu. Sådan skal det også være i fremtiden. Samtidigt er det klart, at EU-landene bliver nødt til at indlede et forpligtende samarbejde for at stoppe skatteræset mod bunden.
Vi skal kort sagt lave en bundgrænse for, hvor lidt skat virksomheder kan slippe afsted med at betale i Europa, så vi kan aflyse skatteræset mod bunden og sikre, at lande som Danmark frit kan sætte vores skattesatser over dette niveau.
Internetgiganterne tjener styrtende med penge på deres europæiske brugere. Det har gjort dem til nogle af verdens største og rigeste virksomheder. Men de betaler samtidig nærmest ingenting i skat i de europæiske lande, hvor de tjener deres penge.
F.eks. har vi set hvordan Apple, Google og Facebook alle har betalt under 1% i skat af deres europæiske fortjenester. Det må og skal vi gøre op med. Derfor støtter Socialdemokratiet en særskat på digitale giganter i EU som en midlertidig ordning frem mod en global løsning.
Det er de enkelte medlemslande, der suverænt selv skal stå for opkrævningen af særskatten, og provenuet herfra skal selvfølgelig tilfalde det enkelte medlemsland.

A jelentős digitális jelenlétre kivetendő társasági adó (A8-0426/2018 - Dariusz Rosati) DA  
 

Socialdemokratiet mener, at det er EU’s medlemslande, der selv skal fastsætte og indkræve skatter. Sådan er det nu. Sådan skal det også være i fremtiden. Samtidigt er det klart, at EU-landene bliver nødt til at indlede et forpligtende samarbejde for at stoppe skatteræset mod bunden.
Vi skal kort sagt lave en bundgrænse for, hvor lidt skat virksomheder kan slippe afsted med at betale i Europa, så vi kan aflyse skatteræset mod bunden og sikre, at lande som Danmark frit kan sætte vores skattesatser over dette niveau.
Internetgiganterne tjener styrtende med penge på deres europæiske brugere. Det har gjort dem til nogle af verdens største og rigeste virksomheder. Men de betaler samtidig nærmest ingenting i skat i de europæiske lande, hvor de tjener deres penge.
F.eks. har vi set hvordan Apple, Google og Facebook alle har betalt under 1% i skat af deres europæiske fortjenester. Det må og skal vi gøre op med. Derfor støtter Socialdemokratiet en særskat på digitale giganter i EU som en midlertidig ordning frem mod en global løsning.
Det er de enkelte medlemslande, der suverænt selv skal stå for opkrævningen af særskatten, og provenuet herfra skal selvfølgelig tilfalde det enkelte medlemsland.

Írásban megvála-szolandó kérdések 
A képviselők meghatározott számú írásbeli választ igénylő kérdést nyújthatnak be az Európai Tanács elnökének, a Tanácsnak, a Bizottságnak és a Bizottság alelnökének/az Unió főképviselőjének. 138. cikk, III. melléklet

Egyéni állásfoglalási indítványok  
A képviselők az EU tevékenységi körébe tartozó ügyekben állásfoglalási indítványt terjeszthetnek elő. Az elfogadhatónak nyilvánított állásfoglalási indítványokat az illetékes bizottsághoz utalják, amely határoz az alkalmazandó eljárásról. 143. cikk

Írásbeli nyilatkozatok (2017. január 16-ig) 
**Ez az eszköz 2017. január 16. óta nem létezik**. Az írásbeli nyilatkozatok az EU hatáskörébe tartozó kérdésekre vonatkozó kezdeményezések voltak. A képviselők azt 3 hónapos időszakon belül írhatták alá.

Írásbeli nyilatkozat a transznemű személyek egészségügyi ellátásáról  
- P8_DCL(2016)0011 - Elévült  
Siôn SIMON , Miriam DALLI , Nessa CHILDERS , Marian HARKIN , Jeppe KOFOD , Daniele VIOTTI , Anja HAZEKAMP , Anneleen VAN BOSSUYT , Malin BJÖRK , Hugues BAYET , Laura FERRARA , Terry REINTKE  
Kiosztás dátuma : 01-02-2016
Lejárat időpontja : 01-05-2016
Aláírók száma : 76 - 02-05-2016
Írásbeli nyilatkozat az ázsiai elefántok védelméről és jólétéről  
- P8_DCL(2015)0062 - Elévült  
Jacqueline FOSTER , Geoffrey VAN ORDEN , Janusz WOJCIECHOWSKI , Ian DUNCAN , Renate SOMMER , Marlene MIZZI , Jeppe KOFOD , Jean LAMBERT , Keith TAYLOR , Anja HAZEKAMP , Stefan ECK  
Kiosztás dátuma : 14-10-2015
Lejárat időpontja : 14-01-2016
Aláírók száma : 87 - 15-01-2016
Írásbeli nyilatkozat a repülésbiztonságról és a katonai légi járművek veszélyes repüléseiről  
- P8_DCL(2015)0052 - Elévült  
Urmas PAET , Kaja KALLAS , Petras AUŠTREVIČIUS , Cecilia WIKSTRÖM , Heidi HAUTALA , Marju LAURISTIN , Tunne KELAM , Indrek TARAND , Artis PABRIKS , Anna FOTYGA , Ilhan KYUCHYUK , Filiz HYUSMENOVA , Jozo RADOŠ , Pavel TELIČKA , Svetoslav Hristov MALINOV , Gabrielius LANDSBERGIS , Bronis ROPĖ , Norica NICOLAI , Inese VAIDERE , Pál CSÁKY , Tibor SZANYI , Kosma ZŁOTOWSKI , Jussi HALLA-AHO , Milan ZVER , Marian-Jean MARINESCU , Bogdan Andrzej ZDROJEWSKI , Henna VIRKKUNEN , Ian DUNCAN , Patricija ŠULIN , Ivan JAKOVČIĆ , Benedek JÁVOR , Professor Dubravka ŠUICA , Jeppe KOFOD , Hilde VAUTMANS , Ivan ŠTEFANEC , Beata GOSIEWSKA , Mircea DIACONU , Daniel DALTON , Daniel BUDA , Krišjānis KARIŅŠ , Sandra KALNIETE , Pavel SVOBODA  
Kiosztás dátuma : 05-10-2015
Lejárat időpontja : 05-01-2016
Aláírók száma : 106 - 06-01-2016

Nyilatkozatok 

Vagyonnyilatkozat 

Nyilatkozat a képviselők részvételéről harmadik fél által szervezett eseményeken