Stanisław OŻÓG : 8. parlamenti ciklus 

Képviselőcsoportok 

  • 01-07-2014 / 01-07-2019 : Európai Konzervatívok és Reformerek képviselőcsoport - Tag

Nemzeti pártok 

  • 01-07-2014 / 01-07-2019 : Prawo i Sprawiedliwość (Lengyelország)

Képviselok 

  • 01-07-2014 / 13-07-2014 : Regionális Fejlesztési Bizottság
  • 01-07-2014 / 18-01-2017 : Gazdasági és Monetáris Bizottság
  • 14-07-2014 / 01-07-2019 : Az EU–Szerbia Stabilizációs és Társulási Parlamenti Bizottságba delegált küldöttség
  • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Gazdasági és Monetáris Bizottság
  • 14-03-2018 / 01-07-2019 : Pénzügyi bűncselekmények, adókijátszási és adókikerülési ügyek különbizottsága

Póttag 

  • 14-07-2014 / 01-07-2019 : Az EU–Oroszország Parlamenti Együttműködési Bizottságba delegált küldöttség
  • 18-09-2014 / 18-01-2017 : Költségvetési Bizottság
  • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Költségvetési Bizottság

Fő parlamenti tevékenységek 

Árnyékelőadóként beterjesztett vélemény 
A képviselőcsoportok árnyékelőadót neveznek ki a véleményekhez, aki nyomon követi az eljárást és megegyezéses szövegekről tárgyal az előadóval. 215. cikk

VÉLEMÉNY az Európai Regionális Fejlesztési Alapra, az Európai Szociális Alap Pluszra, a Kohéziós Alapra és az Európai Tengerügyi és Halászati Alapra vonatkozó közös rendelkezések, valamint az előbbiekre és a Menekültügyi és Migrációs Alapra, a Belső Biztonsági Alapra és a Határigazgatási és Vízumeszközre vonatkozó pénzügyi szabályok megállapításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról  
- ECON_AD(2018)627868 -  
-
ECON 
VÉLEMÉNY az (EU) 2017/1132 irányelvnek a határokon átnyúló átalakulások, egyesülések és szétválások tekintetében történő módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi irányelvre irányuló javaslatról  
- ECON_AD(2018)625345 -  
-
ECON 
VÉLEMÉNY az európai szolgáltatási e-kártya és a kapcsolódó adminisztratív eszközök bevezetéséről szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról  
- ECON_AD(2017)610729 -  
-
ECON 

Szóban megvála-szolandó kérdések 
Az Európai Bizottságnak, a Tanácsnak vagy a Bizottság alelnökének/az Unió főképviselőjének címzett, szóbeli választ igénylő kérdéseket egy bizottság, egy képviselőcsoport vagy a parlamenti képviselők legalább 5%-a terjesztheti elő. 136. cikk

Egyéb parlamenti tevékenységek 

A szavazáshoz fűzött írásbeli indokolások 
A képviselők írásbeli indokolást nyújthatnak be a plenáris ülésen leadott szavazatukhoz. 194. cikk

A következő többéves pénzügyi keret: a 2020 utáni többéves pénzügyi keretről kialakítandó parlamenti álláspont előkészítése (A8-0048/2018 - Jan Olbrycht, Isabelle Thomas) PL  
 

Poparłem w głosowaniu sprawozdanie dotyczące WRF po roku 2020, ponieważ opowiedziano się w nim za wypełnieniem luki po brexicie, a także za zapewnieniem dodatkowych środków na nowe priorytety UE.
Zgodnie z tym sprawozdaniem w nowym budżecie środki na fundusz spójności i WPR mają zostać zapewnione przynajmniej na dotychczasowym poziomie i, co więcej, zawiera ono apel do Komisji o wyrównanie dopłat bezpośrednich między „starymi” i „nowymi” krajami członkowskimi (kompromis 42).
Nawet zawarte w kompromisie 58 wezwanie Komisji „do zaproponowania mechanizmu, dzięki któremu państwa członkowskie nieprzestrzegające wartości określonych w artykule 2 Traktatu mogą podlegać konsekwencjom finansowym”, jest zapisane w taki sposób, że nie zagraża polskim interesom (w sprawie kompromisu 58 głosowałem przeciw).

Írásban megvála-szolandó kérdések 
A képviselők meghatározott számú írásbeli választ igénylő kérdést nyújthatnak be az Európai Tanács elnökének, a Tanácsnak, a Bizottságnak és a Bizottság alelnökének/az Unió főképviselőjének. 138. cikk, III. melléklet

Írásbeli nyilatkozatok (2017. január 16-ig) 
**Ez az eszköz 2017. január 16. óta nem létezik**. Az írásbeli nyilatkozatok az EU hatáskörébe tartozó kérdésekre vonatkozó kezdeményezések voltak. A képviselők azt 3 hónapos időszakon belül írhatták alá.

Írásbeli nyilatkozat a fogyasztásra alkalmas eladatlan élelmiszerek jótékonysági célú adományozásáról  
- P8_DCL(2015)0061 - Többséggel lezárva  
Hugues BAYET , Angélique DELAHAYE , Stanisław OŻÓG , Petr JEŽEK , Younous OMARJEE , Ernest URTASUN , Marco VALLI , Maria ARENA , Marc TARABELLA , Mariya GABRIEL , Patrick LE HYARIC , Eva JOLY , Fabio Massimo CASTALDO , Guillaume BALAS , Antonio LÓPEZ-ISTÚRIZ WHITE , José BLANCO LÓPEZ , Simona BONAFÈ , Biljana BORZAN , Nikos ANDROULAKIS , Virginie ROZIÈRE , Sylvie GUILLAUME , José BOVÉ , Anneliese DODDS , Neena GILL , Victor NEGRESCU , Claudia ȚAPARDEL , Kathleen VAN BREMPT , David CASA , Karima DELLI , Pascal DURAND  
Kiosztás dátuma : 14-10-2015
Lejárat időpontja : 14-01-2016
Elfogadva (dátum) : 14-01-2016
Az aláírók listája : P8_PV(2016)01-18(ANN01)
Aláírók száma : 388 - 15-01-2016
Írásbeli nyilatkozat a világ keresztényei ellen irányuló népirtás elismeréséről, valamint a keresztények világszerte történő üldözése és megkülönböztetése elleni európai nap kijelöléséről  
- P8_DCL(2015)0014 - Elévült  
Mara BIZZOTTO , Matteo SALVINI , Mario BORGHEZIO , Gianluca BUONANNO , Joëlle MÉLIN , Georg MAYER , Dominique BILDE , Sophie MONTEL , Marie-Christine ARNAUTU , Louis ALIOT , Hans JANSEN , Aymeric CHAUPRADE , Nicolas BAY , Mylène TROSZCZYNSKI , Sylvie GODDYN , Gerolf ANNEMANS , Jean-François JALKH , Mireille D'ORNANO , Anna ZÁBORSKÁ , Norbert ERDŐS , Aldo PATRICIELLO , Remo SERNAGIOTTO , Milan ZVER , Ignazio CORRAO , Karol KARSKI , Stanisław OŻÓG , Nicola CAPUTO , Zigmantas BALČYTIS , Daciana Octavia SÂRBU , Enrico GASBARRA  
Kiosztás dátuma : 27-04-2015
Lejárat időpontja : 27-07-2015
Aláírók száma : 112 - 28-07-2015

Nyilatkozatok 

Vagyonnyilatkozat