Molly SCOTT CATO : 9. parlamenti ciklus 

Képviselőcsoportok 

  • 02-07-2019 / 31-01-2020 : Zöldek/Európai Szabad Szövetség képviselőcsoport - Alelnök

Nemzeti pártok 

  • 02-07-2019 / 31-01-2020 : Green Party (Egyesült Királyság)

Alelnök 

  • 05-12-2019 / 31-01-2020 : A Mercosurral fenntartott kapcsolatokért felelős küldöttség

Képviselok 

  • 02-07-2019 / 04-12-2019 : A Mercosurral fenntartott kapcsolatokért felelős küldöttség
  • 02-07-2019 / 31-01-2020 : Gazdasági és Monetáris Bizottság
  • 02-07-2019 / 31-01-2020 : Az Euro–Latin-amerikai Parlamenti Közgyűlésbe delegált küldöttség

Póttag 

  • 02-07-2019 / 31-01-2020 : Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Bizottság
  • 02-07-2019 / 31-01-2020 : Az EU–Chile Parlamenti Vegyes Bizottságba delegált küldöttség

Fő parlamenti tevékenységek 

Árnyékelőadóként beterjesztett vélemény 
A képviselőcsoportok árnyékelőadót neveznek ki a véleményekhez, aki nyomon követi az eljárást és megegyezéses szövegekről tárgyal az előadóval. 215. cikk

VÉLEMÉNY az Amerikai Egyesült Államok és az Európai Unió között létrejött, a bizonyos növekedésserkentő hormonokkal nem kezelt állatokból származó marhahús behozataláról, valamint az Amerikai Egyesült Államok által az Európai Unióból származó bizonyos termékekre kivetett emelt vámokról szóló felülvizsgált egyetértési megállapodásban említett, kiváló minőségű marhahús behozatalára vonatkozó vámkontingens egy részének az Egyesült Államok számára történő kiosztására irányuló megállapodás megkötéséről szóló tanácsi határozatra irányuló tervezetről  
- AGRI_AD(2019)641220 -  
-
AGRI 

Állásfoglalásra irányuló indítvány(ok) 
Az aktuális kérdésekről szóló állásfoglalási indítványokat egy bizottság, egy képviselőcsoport vagy a képviselők legalább 5%-ának kérésére veszik napirendre és szavaznak róla a plenáris ülésen. 132. , 136. , 139. és 144. cikk

Egyéb parlamenti tevékenységek 

Írásban megvála-szolandó kérdések 
A képviselők meghatározott számú írásbeli választ igénylő kérdést nyújthatnak be az Európai Tanács elnökének, a Tanácsnak, a Bizottságnak és a Bizottság alelnökének/az Unió főképviselőjének. 138. cikk, III. melléklet

Nyilatkozatok 

Vagyonnyilatkozat 

Nyilatkozat a helyes magatartásról