Clare MOODY : 8. parlamenti ciklus 

Képviselőcsoportok 

 • 01-07-2014 / 01-07-2019 : Szocialisták és Demokraták Progresszív Szövetsége az Európai Parlamentben képviselőcsoport - Tag

Nemzeti pártok 

 • 01-07-2014 / 01-07-2019 : Labour Party (Egyesült Királyság)

Alelnök 

 • 04-09-2017 / 01-07-2019 : Biztonság- és Védelempolitikai Albizottság

Képviselok 

 • 01-07-2014 / 18-01-2017 : Költségvetési Bizottság
 • 14-07-2014 / 01-07-2019 : Az EU–Örményország Parlamenti Partnerségi Bizottságba, az EU–Azerbajdzsán Parlamenti Együttműködési Bizottságba és az EU–Grúzia Parlamenti Társulási Bizottságba delegált küldöttség
 • 14-07-2014 / 01-07-2019 : Az Euronest Parlamenti Közgyűlésbe delegált küldöttség
 • 19-01-2017 / 05-07-2017 : Költségvetési Bizottság
 • 14-06-2017 / 03-09-2017 : Biztonság- és Védelempolitikai Albizottság
 • 14-06-2017 / 01-07-2019 : Külügyi Bizottság

Póttag 

 • 08-07-2014 / 18-01-2017 : Ipari, Kutatási és Energiaügyi Bizottság
 • 08-07-2014 / 18-01-2017 : Nőjogi és Esélyegyenlőségi Bizottság
 • 14-07-2014 / 01-07-2019 : Az EU–Oroszország Parlamenti Együttműködési Bizottságba delegált küldöttség
 • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Ipari, Kutatási és Energiaügyi Bizottság
 • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Nőjogi és Esélyegyenlőségi Bizottság
 • 06-09-2018 / 01-07-2019 : A Belarusszal fenntartott kapcsolatokért felelős küldöttség

Fő parlamenti tevékenységek 

Részvétel a plenáris ülés vitáiban 
A plenáris ülésen elhangzott beszédek és a plenáris vitákhoz kapcsolódó írásbeli nyilatkozatok. 204. cikk és 171. cikk (11) bekezdés

Jelentés(ek) – előadóként beterjesztve 
A felelős parlamenti bizottságban előadót neveznek ki a jogalkotási és költségvetési jellegű javaslatokról vagy egyéb kérdésekről szóló jelentés elkészítésére. Jelentéseik elkészítése során az előadók konzultálhatnak szakértőkkel és az érdekelt felekkel. Az előadók felelősek továbbá a kompromisszumos módosítások megfogalmazásáért és az árnyékelőadókkal folytatott tárgyalásokért. A bizottsági szinten elfogadott jelentéseket ezután plenáris ülésen tárgyalják és szavaznak róluk. 55. cikk

Előadóként beterjesztett vélemény 
A bizottságok véleményt nyilváníthatnak a hatáskörükbe tartozó elemeket tartalmazó jelentések kapcsán. Az ilyen vélemények előadói felelősek továbbá a kompromisszumos módosítások megfogalmazásáért és az árnyékelőadókkal folytatott tárgyalásokért. 56. és 57. cikk, VI. melléklet

VÉLEMÉNY a gyermekek szexuális bántalmazása, szexuális kizsákmányolása és a gyermekpornográfia elleni küzdelemről szóló, 2011. december 13-i 2011/93/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv végrehajtásáról  
- FEMM_AD(2017)603005 -  
-
FEMM 
VÉLEMÉNYTERVEZET a Kreatív Európa program (2014–2020) létrehozásáról, illetve az 1718/2006/EK, az 1855/2006/EK és az 1041/2009/EK határozat hatályon kívül helyezéséről szóló, 2013. december 11-i 1295/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet végrehajtásáról szóló jelentéstervezetről (EGT-vonatkozású szöveg)  
- BUDG_AD(2016)592201 -  
-
BUDG 
VÉLEMÉNY a nem kormányzati szervezetek uniós költségvetésből történő finanszírozásának ellenőrzéséről  
- BUDG_AD(2016)582095 -  
-
BUDG 

Árnyékelőadóként beterjesztett vélemény 
A képviselőcsoportok árnyékelőadót neveznek ki a véleményekhez, aki nyomon követi az eljárást és megegyezéses szövegekről tárgyal az előadóval. 215. cikk

VÉLEMÉNY a Szomszédsági, Fejlesztési és Nemzetközi Együttműködési Eszköz létrehozásáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról  
- FEMM_AD(2018)628565 -  
-
FEMM 
VÉLEMÉNY a Szomszédsági, Fejlesztési és Nemzetközi Együttműködési Eszköz tevékenységeit az Euratom-Szerződés alapján kiegészítő Európai Nukleáris Biztonsági Eszköz létrehozásáról szóló tanácsi rendeletre irányuló javaslatról  
- AFET_AD(2018)627713 -  
-
AFET 
VÉLEMÉNY az Európai Unióba irányuló közvetlen külföldi befektetések átvilágítási keretének létrehozásáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról  
- AFET_AD(2018)616888 -  
-
AFET 

Szóban megvála-szolandó kérdések 
Az Európai Bizottságnak, a Tanácsnak vagy a Bizottság alelnökének/az Unió főképviselőjének címzett, szóbeli választ igénylő kérdéseket egy bizottság, egy képviselőcsoport vagy a parlamenti képviselők legalább 5%-a terjesztheti elő. 136. cikk

Egyéb parlamenti tevékenységek 

Írásban megvála-szolandó kérdések 
A képviselők meghatározott számú írásbeli választ igénylő kérdést nyújthatnak be az Európai Tanács elnökének, a Tanácsnak, a Bizottságnak és a Bizottság alelnökének/az Unió főképviselőjének. 138. cikk, III. melléklet

Írásbeli nyilatkozatok (2017. január 16-ig) 
**Ez az eszköz 2017. január 16. óta nem létezik**. Az írásbeli nyilatkozatok az EU hatáskörébe tartozó kérdésekre vonatkozó kezdeményezések voltak. A képviselők azt 3 hónapos időszakon belül írhatták alá.

Írásbeli nyilatkozat a kiszolgáltatottakkal szembeni erőszakról  
- P8_DCL(2015)0049 - Elévült  
Tibor SZANYI , Biljana BORZAN , Izaskun BILBAO BARANDICA , Marc TARABELLA , Vilija BLINKEVIČIŪTĖ , Clare MOODY , Jonás FERNÁNDEZ , Elissavet VOZEMBERG-VRIONIDI , Nicola CAPUTO , Peter SIMON  
Kiosztás dátuma : 16-09-2015
Lejárat időpontja : 16-12-2015
Aláírók száma : 108 - 17-12-2015
Írásbeli nyilatkozat az uniós atlanti régióra vonatkozó stratégia megerősítéséről  
- P8_DCL(2015)0024 - Elévült  
José BLANCO LÓPEZ , Isabelle THOMAS , Francisco ASSIS , Cláudia MONTEIRO DE AGUIAR , Ramón JÁUREGUI ATONDO , Maite PAGAZAURTUNDÚA , Derek VAUGHAN , Fernando RUAS , Liliana RODRIGUES , Clare MOODY , Juan Fernando LÓPEZ AGUILAR , Ricardo SERRÃO SANTOS , Jonás FERNÁNDEZ , Soledad CABEZÓN RUIZ  
Kiosztás dátuma : 24-06-2015
Lejárat időpontja : 24-09-2015
Aláírók száma : 34 - 25-09-2015

Nyilatkozatok 

Vagyonnyilatkozat