• Siôn   SIMON  

Siôn SIMON : Írásbeli nyilatkozatok (2017. január 16-ig) - 8. parlamenti ciklus 

**Ez az eszköz 2017. január 16. óta nem létezik**. Az írásbeli nyilatkozatok az EU hatáskörébe tartozó kérdésekre vonatkozó kezdeményezések voltak. A képviselők azt 3 hónapos időszakon belül írhatták alá.

Írásbeli nyilatkozat a magas munkanélküliségi rátájú alrégiókra szabott beruházási terv szükségességéről  
- P8_DCL(2016)0079 - Elévült  
Sergio GUTIÉRREZ PRIETO , Sofia RIBEIRO , Marian HARKIN , Siôn SIMON , Georgi PIRINSKI , Ildikó GÁLL-PELCZ , Laura AGEA , José BLANCO LÓPEZ , Simona BONAFÈ , Dan NICA , Stanislav POLČÁK  
Kiosztás dátuma : 12-09-2016
Lejárat időpontja : 12-12-2016
Aláírók száma : 155 - 13-12-2016
Írásbeli nyilatkozat az Európai Unióban dolgozó szállodai takarítószemélyzet munkakörülményeiről  
- P8_DCL(2016)0076 - Elévült  
Tania GONZÁLEZ PEÑAS , Enrique CALVET CHAMBON , Brando BENIFEI , Thomas HÄNDEL , Siôn SIMON , Laura AGEA , Jean LAMBERT , Kostadinka KUNEVA , Ernest URTASUN , Merja KYLLÖNEN , Eleonora FORENZA  
Kiosztás dátuma : 12-09-2016
Lejárat időpontja : 12-12-2016
Aláírók száma : 76 - 13-12-2016
Írásbeli nyilatkozat a fizetetlen és alacsony színvonalú gyakornoki programokról  
- P8_DCL(2016)0031 - Elévült  
Siôn SIMON , Maria ARENA , Brando BENIFEI , Sylvie GUILLAUME , Edouard MARTIN , Evelyn REGNER , Jutta STEINRUCK , Tamás MESZERICS , Laura AGEA , Tiziana BEGHIN  
Kiosztás dátuma : 11-04-2016
Lejárat időpontja : 11-07-2016
Aláírók száma : 146 - 12-07-2016
Írásbeli nyilatkozat a transznemű személyek egészségügyi ellátásáról  
- P8_DCL(2016)0011 - Elévült  
Siôn SIMON , Miriam DALLI , Nessa CHILDERS , Marian HARKIN , Jeppe KOFOD , Daniele VIOTTI , Anja HAZEKAMP , Anneleen VAN BOSSUYT , Malin BJÖRK , Hugues BAYET , Laura FERRARA , Terry REINTKE  
Kiosztás dátuma : 01-02-2016
Lejárat időpontja : 01-05-2016
Aláírók száma : 76 - 02-05-2016
Írásbeli nyilatkozat az Európai Unió és a Marokkói Királyság közötti stratégiai partnerség fenntartásának szükségességéről  
- P8_DCL(2016)0005 - Elévült  
Rachida DATI , Hugues BAYET , Ramona Nicole MĂNESCU , Louis MICHEL , Gilles PARGNEAUX , Franck PROUST , Frédérique RIES , Robert ROCHEFORT , Siôn SIMON , Marc TARABELLA  
Kiosztás dátuma : 18-01-2016
Lejárat időpontja : 18-04-2016
Aláírók száma : 147 - 19-04-2016
Írásbeli nyilatkozat a harmadik felek európai sportban érdekelt játékosokra vonatkozó tulajdonjogára vonatkozó tilalomról  
- P8_DCL(2015)0066 - Elévült  
Ivo BELET , Richard CORBETT , Emma McCLARKIN , Jean-Marie CAVADA , Marc TARABELLA , Milan ZVER , Bogdan Brunon WENTA , Antonio TAJANI , Santiago FISAS AYXELÀ , Theodoros ZAGORAKIS , Hannu TAKKULA , Ole CHRISTENSEN , Siôn SIMON , Virginie ROZIÈRE  
Kiosztás dátuma : 11-11-2015
Lejárat időpontja : 11-02-2016
Aláírók száma : 95 - 12-02-2016
Írásbeli nyilatkozat a fogyatékossággal élő személyeknek szóló uniós vasúti bérletről  
- P8_DCL(2015)0038 - Elévült  
Siôn SIMON , Sergio GUTIÉRREZ PRIETO , Marc TARABELLA , Neoklis SYLIKIOTIS , Tamás MESZERICS , Paloma LÓPEZ BERMEJO , István UJHELYI , Elena GENTILE , Brando BENIFEI , Emilian PAVEL  
Kiosztás dátuma : 07-09-2015
Lejárat időpontja : 07-12-2015
Aláírók száma : 146 - 08-12-2015
Írásbeli nyilatkozat az azbesztről  
- P8_DCL(2015)0037 - Elévült  
Siôn SIMON , Sergio GUTIÉRREZ PRIETO , Guillaume BALAS , Marc TARABELLA , Neoklis SYLIKIOTIS , Tamás MESZERICS , Paloma LÓPEZ BERMEJO , István UJHELYI , Elena GENTILE , Brando BENIFEI , Emilian PAVEL  
Kiosztás dátuma : 07-09-2015
Lejárat időpontja : 07-12-2015
Aláírók száma : 132 - 08-12-2015
Írásbeli nyilatkozat a koragyermekkori fertőző betegségekről  
- P8_DCL(2015)0033 - Elévült  
Elena GENTILE , Giovanni LA VIA , Eleonora FORENZA , Patrizia TOIA , Renata BRIANO , Mercedes BRESSO , Silvia COSTA , Siôn SIMON , Anneliese DODDS , Françoise GROSSETÊTE  
Kiosztás dátuma : 07-09-2015
Lejárat időpontja : 07-12-2015
Aláírók száma : 124 - 08-12-2015