Siôn SIMON : 8. parlamenti ciklus 

Képviselőcsoportok 

 • 01-07-2014 / 01-07-2019 : Szocialisták és Demokraták Progresszív Szövetsége az Európai Parlamentben képviselőcsoport - Tag

Nemzeti pártok 

 • 01-07-2014 / 01-07-2019 : Labour Party (Egyesült Királyság)

Képviselok 

 • 01-07-2014 / 18-01-2017 : Foglalkoztatási és Szociális Bizottság
 • 14-07-2014 / 13-02-2017 : A Maghreb-országokkal és az Arab Maghreb Unióval fenntartott kapcsolatokért felelős küldöttség
 • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Foglalkoztatási és Szociális Bizottság

Póttag 

 • 08-07-2014 / 18-01-2017 : Alkotmányügyi Bizottság
 • 17-09-2014 / 01-07-2019 : A Kínai Népköztársasággal fenntartott kapcsolatokért felelős küldöttség
 • 01-04-2015 / 18-01-2017 : Gazdasági és Monetáris Bizottság
 • 19-01-2017 / 14-06-2017 : Gazdasági és Monetáris Bizottság
 • 24-01-2017 / 01-07-2019 : Alkotmányügyi Bizottság
 • 14-02-2017 / 01-07-2019 : A Maghreb-országokkal és az Arab Maghreb Unióval fenntartott kapcsolatokért felelős küldöttség
 • 15-06-2017 / 01-07-2019 : Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság

Fő parlamenti tevékenységek 

Előadóként beterjesztett vélemény 
A bizottságok véleményt nyilváníthatnak a hatáskörükbe tartozó elemeket tartalmazó jelentések kapcsán. Az ilyen vélemények előadói felelősek továbbá a kompromisszumos módosítások megfogalmazásáért és az árnyékelőadókkal folytatott tárgyalásokért. 56. és 57. cikk, VI. melléklet

VÉLEMÉNY az Európai Unió és a Koreai Köztársaság közötti szabadkereskedelmi megállapodás végrehajtásáról  
- EMPL_AD(2016)578668 -  
-
EMPL 

Árnyékelőadóként beterjesztett vélemény 
A képviselőcsoportok árnyékelőadót neveznek ki a véleményekhez, aki nyomon követi az eljárást és megegyezéses szövegekről tárgyal az előadóval. 215. cikk

VÉLEMÉNY az Európai Unió Alapjogi Chartájának végrehajtásáról az EU intézményi keretében  
- EMPL_AD(2018)623700 -  
-
EMPL 
VÉLEMÉNY az 1071/2009/EK rendelet és az 1072/2009/EK rendelet ágazati fejleményekre tekintettel történő módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról  
- EMPL_AD(2018)615233 -  
-
EMPL 
VÉLEMÉNY az Európai Unió 2016-os pénzügyi évre szóló általános költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről, III. szakasz - Bizottság és végrehajtó ügynökségek  
- EMPL_AD(2018)612086 -  
-
EMPL 

Állásfoglalásra irányuló indítvány(ok) 
Az aktuális kérdésekről szóló állásfoglalási indítványokat egy bizottság, egy képviselőcsoport vagy a képviselők legalább 5%-ának kérésére veszik napirendre és szavaznak róla a plenáris ülésen. 132. , 136. , 139. és 144. cikk

Szóban megvála-szolandó kérdések 
Az Európai Bizottságnak, a Tanácsnak vagy a Bizottság alelnökének/az Unió főképviselőjének címzett, szóbeli választ igénylő kérdéseket egy bizottság, egy képviselőcsoport vagy a parlamenti képviselők legalább 5%-a terjesztheti elő. 136. cikk

Egyéb parlamenti tevékenységek 

A szavazáshoz fűzött írásbeli indokolások 
A képviselők írásbeli indokolást nyújthatnak be a plenáris ülésen leadott szavazatukhoz. 194. cikk

Az új személygépkocsikra és az új könnyű haszongépjárművekre vonatkozó kibocsátási követelmények (A8-0287/2018 - Miriam Dalli) EN  
 

Labour MEPs are strongly committed to the transition to a low-carbon economy that will save money for consumers through lower fuel costs; contribute to curbing climate warming and improve human health; and ensure EU and UK manufacturers lead the way in industrial and technological innovation.
Labour MEPs also backed social measures to make sure that no one is left behind during this transition. Targeted programmes at EU, national and regional levels for re-skilling of workers, as well as education and job-seeking initiatives in regions and communities most affected by the transition.
With time running out in the fight against climate change, this legislation can ensure investment in new, innovative developments in low-carbon technologies, which can foster economic growth, boost job creation, and improve citizens’ health and wellbeing.

Egyes műanyagtermékek környezetre gyakorolt hatásának csökkentése (A8-0317/2018 - Frédérique Ries) EN  
 

More than 700 000 plastic bottles are littered in the UK every day, many of which end up in our oceans. New sources of plastic leakage, such as single-use plastic products and microplastics, are on the rise, posing new potential threats to animal and human health. Labour MEPs support efforts to reduce plastic waste and with legislation to reduce single-use plastics, the European Union will be the first in the world to adopt a blueprint to put an end to plastic litter, both on land and sea.
This is in stark contrast to the UK government, from whom we continue to see numerous consultations, but no concrete proposals on how it plans to reduce plastic waste. Unless the UK agrees to mirror EU action on plastics after Brexit, the Tories risks turning the UK into a dumping ground for cheap, non-recyclable, plastics.

Uniós termésnövelő termékek (A8-0270/2017 - Mihai Ţurcanu) EN  
 

For the S&D Group, the main objective is to ensure circulation of fertilising products in the internal market in a way that safeguards human, animal and plant health, protects the environment, and creates incentives for the reuse of materials that are currently being disposed of as waste, in line with the principles of the circular economy.
The outcome of the trilogue negotiations overall respects this position and represents a significant improvement in comparison to the current Fertilisers Regulation, but it is shameful that the Member States have nor prioritised the protection of human health and the environment, and that they have rather followed economic arguments in favour of the established fertiliser industry.

Írásban megvála-szolandó kérdések 
A képviselők meghatározott számú írásbeli választ igénylő kérdést nyújthatnak be az Európai Tanács elnökének, a Tanácsnak, a Bizottságnak és a Bizottság alelnökének/az Unió főképviselőjének. 138. cikk, III. melléklet

Írásbeli nyilatkozatok (2017. január 16-ig) 
**Ez az eszköz 2017. január 16. óta nem létezik**. Az írásbeli nyilatkozatok az EU hatáskörébe tartozó kérdésekre vonatkozó kezdeményezések voltak. A képviselők azt 3 hónapos időszakon belül írhatták alá.

Írásbeli nyilatkozat a magas munkanélküliségi rátájú alrégiókra szabott beruházási terv szükségességéről  
- P8_DCL(2016)0079 - Elévült  
Sergio GUTIÉRREZ PRIETO , Sofia RIBEIRO , Marian HARKIN , Siôn SIMON , Georgi PIRINSKI , Ildikó GÁLL-PELCZ , Laura AGEA , José BLANCO LÓPEZ , Simona BONAFÈ , Dan NICA , Stanislav POLČÁK  
Kiosztás dátuma : 12-09-2016
Lejárat időpontja : 12-12-2016
Aláírók száma : 155 - 13-12-2016
Írásbeli nyilatkozat az Európai Unióban dolgozó szállodai takarítószemélyzet munkakörülményeiről  
- P8_DCL(2016)0076 - Elévült  
Tania GONZÁLEZ PEÑAS , Enrique CALVET CHAMBON , Brando BENIFEI , Thomas HÄNDEL , Siôn SIMON , Laura AGEA , Jean LAMBERT , Kostadinka KUNEVA , Ernest URTASUN , Merja KYLLÖNEN , Eleonora FORENZA  
Kiosztás dátuma : 12-09-2016
Lejárat időpontja : 12-12-2016
Aláírók száma : 76 - 13-12-2016
Írásbeli nyilatkozat a fizetetlen és alacsony színvonalú gyakornoki programokról  
- P8_DCL(2016)0031 - Elévült  
Siôn SIMON , Maria ARENA , Brando BENIFEI , Sylvie GUILLAUME , Edouard MARTIN , Evelyn REGNER , Jutta STEINRUCK , Tamás MESZERICS , Laura AGEA , Tiziana BEGHIN  
Kiosztás dátuma : 11-04-2016
Lejárat időpontja : 11-07-2016
Aláírók száma : 146 - 12-07-2016

Nyilatkozatok 

Vagyonnyilatkozat