Max ANDERSSON
 • Max
  ANDERSSON
 • Zöldek/Európai Szabad Szövetség képviselőcsoport
 • Tag
 • Svédország Miljöpartiet de gröna
 • Születési idő: 1973. október 26., Solna

Plenáris ülésen elhangzott felszólalás(ok)

46

A Szerződés nemzeti parlamentekre vonatkozó rendelkezéseinek végrehajtása (vita)

18-04-2018 P8_CRE-PROV(2018)04-18(23)

A Szerződés nemzeti parlamentekre vonatkozó rendelkezéseinek végrehajtása (vita) (2)

18-04-2018 P8_CRE-PROV(2018)04-18(23)

Az Európai Parlament összetétele (vita)

07-02-2018 P8_CRE-REV(2018)02-07(4)

Az európai uniós választójog reformja (vita)

07-02-2018 P8_CRE-REV(2018)02-07(14)

Az EU kereskedelmi megállapodásainak kereskedelemről és fenntartható fejlődésről szóló fejezetei (vita)

16-01-2018 P8_CRE-REV(2018)01-16(15)

Az Európai Parlament vizsgálati joga (vita)

13-12-2017 P8_CRE-REV(2017)12-13(23)

Az ENSZ 2017. évi bonni (Németország) éghajlatváltozási konferenciája (COP23) (vita)

03-10-2017 P8_CRE-REV(2017)10-03(13)

Jelentés(ek) – előadóként beterjesztve

3

Jelentés(ek) – árnyékelőadóként beterjesztve

14

JELENTÉS a Szerződés nemzeti parlamentekre vonatkozó rendelkezéseinek végrehajtásáról

AFCO
28-03-2018 A8-0127/2018

JELENTÉS a Bizottságnak szóló ajánlásokkal a közlekedési balesetekkel kapcsolatos elévülési időkről

JURI
01-06-2017 A8-0206/2017

JELENTÉS a szubszidiaritásról és az arányosságról szóló 2014. évi éves jelentésről

JURI
29-03-2017 A8-0114/2017

JELENTÉS az Európai Unión belüli e-demokráciáról: lehetőség és kihívások

AFCO
16-02-2017 A8-0041/2017

JELENTÉS a Bizottságnak szóló ajánlásokkal a robotikára vonatkozó polgári jogi szabályokról

JURI
27-01-2017 A8-0005/2017

JELENTÉS on the general revision of Parliament's Rules of Procedure

AFCO
22-11-2016 A8-0344/2016

JELENTÉS az európai fizetési meghagyásos eljárás alkalmazásáról

JURI
18-10-2016 A8-0299/2016

Árnyékelőadóként beterjesztett vélemény

11

VÉLEMÉNY a szubszidiaritásról és az arányosságról szóló 2015–2016. évi éves jelentésekről

AFCO
28-02-2018 AFCO_AD(2018)613535

VÉLEMÉNY az elektronikus hírközlés során a magánélet tiszteletben tartásáról és a személyes adatok védelméről, valamint a 2002/58/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre (elektronikus hírközlési adatvédelmi rendelet) irányuló javaslatról

JURI
05-10-2017 JURI_AD(2017)605986

VÉLEMÉNY az egyéneknek a személyes adatok uniós intézmények, szervek, hivatalok és ügynökségek általi kezelése tekintetében való védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 45/2001/EK rendelet és az 1247/2002/EK határozat hatályon kívül helyezéséről szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról

JURI
05-10-2017 JURI_AD(2017)605974

VÉLEMÉNY a vállalatok és állami szervek bizalmas információit közérdekből leleplező bejelentők védelmére szolgáló jogszerű intézkedésekről

AFCO
12-09-2017 AFCO_AD(2017)607865

VÉLEMÉNY az e-kormányzással kapcsolatos európai cselekvési tervről (2016–2020)

JURI
02-03-2017 JURI_AD(2017)595605

VÉLEMÉNY a munkájuk során rákkeltő anyagokkal és mutagénekkel kapcsolatos kockázatoknak kitett munkavállalók védelméről szóló 2004/37/EK irányelv módosításáról szóló európai parlamenti és a tanácsi irányelvre irányuló javaslatról

JURI
01-02-2017 JURI_AD(2017)592336

VÉLEMÉNY a tagállamok audiovizuális médiaszolgáltatások nyújtására vonatkozó egyes törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezéseinek összehangolásáról szóló 2010/13/EU irányelvnek a változó piaci körülményekre tekintettel való módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi irányelvre irányuló javaslatról

JURI
16-01-2017 JURI_AD(2017)589491

VÉLEMÉNY az Amerikai Egyesült Államok és az Európai Unió közötti, a bűncselekmények megelőzésével, nyomozásával, felderítésével és a vádeljárás lefolytatásával kapcsolatos személyes adatok védelméről szóló megállapodásnak az Európai Unió nevében történő megkötéséről szóló tanácsi határozattervezetről

JURI
09-11-2016 JURI_AD(2016)592225

VÉLEMÉNY a Parlament eljárási szabályzatának általános felülvizsgálatáról

JURI
19-10-2016 JURI_AD(2016)589103

VÉLEMÉNY a szubszidiaritásról és az arányosságról szóló 2014. évi éves jelentésről

AFCO
22-04-2016 AFCO_AD(2016)571437

Állásfoglalásra irányuló intézményi indítványok

2

Írásban megvála-szolandó kérdések

30

  Polish 'anti-Greenpeace' law

26-03-2018 P-001803/2018 Bizottság

  Vested and conflicting interests in climate policy

30-11-2017 P-007408/2017 Tanács

  VP/HR - The EU's position on lethal autonomous weapon systems

30-11-2017 P-007397/2017 Bizottság

  Vested and conflicting interests in climate policy

24-10-2017 P-006615/2017 Bizottság

  Seizure of websites related to the Catalan referendum of 2017

11-10-2017 E-006397/2017 Bizottság

  Rising activity of patent assertion entities in Europe

28-09-2017 P-006063/2017 Bizottság

  Transparency and vested interests within the UNFCCC

13-07-2017 E-004821/2017 Bizottság

  Transparency and vested interests within the UNFCCC

13-07-2017 E-004820/2017 Tanács

  Number of civil service committees

13-07-2017 P-004810/2017 Bizottság

  VP/HR - European companies investing in Western Sahara

03-02-2017 E-000816/2017 Bizottság

Szóban megvála-szolandó kérdések

2

A nyári és téli időszámításra való átállásról

17-10-2016 O-000124/2016 Bizottság

A szavazáshoz fűzött írásbeli indokolások

4

 

Ajánlástervezet a pénzmosással, adókikerüléssel és adókijátszással foglalkozó vizsgálatot követően (B8-0660/2017)

13-12-2017

Vi har röstat för betänkandet då det innehåller ett femtiotal bra och viktiga förslag för att bekämpa skatteflykt. Vi är dock emot den icke-bindande uppmaningen i §210 att ändra regelverket så att skattefrågor i allmänhet ska kunna beslutas med kvalificerad majoritet istället för enhällighet. Det röstade vi emot, men förlorade. Det är dock inte tillräckligt skäl att avvisa betänkandet som helhet.
Om frågan om att ta bort vetorätten för alla skattefrågor tas upp i rådet utgår vi från att minst ett land kommer att stoppa förslaget genom att använda sitt veto.
Vi är emot att ge EU beskattningsrätt, men vill gärna att EU använder de verktyg som redan finns i fördraget för att med kvalificerad majoritet genomföra åtgärder mot skatteflykt.
Detta betänkande är ett viktigt steg för att se till att komma till rätta med den skatteflykt som varje år kostar EU-länderna enorma summor som skulle göra mycket bättre nytta i välfärden och som investeringar.

 

A földhasználathoz, a földhasználat-megváltoztatáshoz és az erdőgazdálkodáshoz kapcsolódó üvegházhatásúgáz-kibocsátásnak és -elnyelésnek a 2030-ig tartó időszakra vonatkozó éghajlat- és energiapolitikai keretbe történő beillesztése (A8-0262/2017 - Norbert Lins)

13-09-2017

Förslaget innebär att en referensnivå för skogsbruk sätts med data för perioden 2000–2012 istället för 1990–2009 som kommissionen vill ha. Det är en period som ligger mer i närtid och därmed är bättre jämförbar med dagens skogsbruk och kolsänkor. Det är också en period för vilken det finns mer tillförlitlig och jämförbar data för EU som helhet. Ändringen innebär också att alla delar och olika metoder inom skogsbruksförvaltning givet basperioden ingår för att bestämma referensnivåer inom skogsbruket och inte enbart skoglig intensitet (tillväxt) som kommissionen föreslagit.

 

Az Egyesült Királysággal folytatandó tárgyalások azt követően, hogy bejelentette az Európai Unióból való kilépési szándékát (RC-B8-0237/2017, B8-0237/2017, B8-0241/2017, B8-0242/2017, B8-0243/2017)

05-04-2017

Det är viktigt att Storbritanniens utträde inte resulterar i handelshinder som omöjliggör eller försvårar stora delar av handeln mellan EU och UK. Vi behöver avtal för handel och samarbete, och det är oroande att Europaparlamentet ställer långtgående ultimativa krav och hotar med ett avtalslöst tillstånd. Vi behöver en rättvis överenskommelse, och förhandlarna behöver mandat för att hitta rimliga kompromisser. Denna resolution försvårar förhandlingarna och därför röstade jag nej.

 

A szociális jogok európai pillére (A8-0391/2016 - Maria João Rodrigues)

19-01-2017

Vi välkomnar att kommissionen och parlamentet tar initiativ för att förstärka människors sociala rättigheter. Det är positivt att sociala frågor och sysselsättningsfrågor ges större roll inom EU och ett bättre samarbete kring dessa frågor behövs.
Men utifrån principen om subsidiaritet och fördragens fördelning av befogenheter mellan EU och medlemsstaterna är det viktigt att man inte inkräktar på de frågor som ska beslutas på nationell nivå. Förslaget innehåller både bra och dåliga delar. Vi vill värna den svenska arbetsmarknadsmodellen om lönesättning och den nationella beslutanderätten över sociala frågor och arbetsmarknadsfrågor, och därför har vi valt att avstå i slutomröstningen.

Kapcsolattartás

Bruxelles

 • Parlement européen
  Bât. Altiero Spinelli
  04E250
  60, rue Wiertz / Wiertzstraat 60
  B-1047 Bruxelles/Brussel

Strasbourg

 • Parlement européen
  Bât. Louise Weiss
  T05038
  1, avenue du Président Robert Schuman
  CS 91024
  F-67070 Strasbourg Cedex

Postacím

 • European Parliament
  Rue Wiertz
  Altiero Spinelli 04E250
  1047 Brussels