Lola SÁNCHEZ CALDENTEY : 8. parlamenti ciklus 

Képviselőcsoportok 

  • 01-07-2014 / 01-07-2019 : Egységes Európai Baloldal/Északi Zöld Baloldal képviselőcsoport - Tag

Nemzeti pártok 

  • 01-07-2014 / 01-07-2019 : PODEMOS (Spanyolország)

Képviselok 

  • 01-07-2014 / 18-01-2017 : Fejlesztési Bizottság
  • 14-07-2014 / 04-10-2015 : Az EU–Mexikó Parlamenti Vegyes Bizottságba delegált küldöttség
  • 14-07-2014 / 04-10-2015 : Az Euro–Latin-amerikai Parlamenti Közgyűlésbe delegált küldöttség
  • 05-10-2015 / 01-07-2019 : A Kínai Népköztársasággal fenntartott kapcsolatokért felelős küldöttség
  • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Fejlesztési Bizottság

Póttag 

  • 01-07-2014 / 18-01-2017 : Nemzetközi Kereskedelmi Bizottság
  • 14-07-2014 / 01-07-2019 : Az Amerikai Egyesült Államokkal fenntartott kapcsolatokért felelős küldöttség
  • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Nemzetközi Kereskedelmi Bizottság

Fő parlamenti tevékenységek 

Részvétel a plenáris ülés vitáiban 
A plenáris ülésen elhangzott beszédek és a plenáris vitákhoz kapcsolódó írásbeli nyilatkozatok. 204. cikk és 171. cikk (11) bekezdés

Jelentés(ek) – előadóként beterjesztve 
A felelős parlamenti bizottságban előadót neveznek ki a jogalkotási és költségvetési jellegű javaslatokról vagy egyéb kérdésekről szóló jelentés elkészítésére. Jelentéseik elkészítése során az előadók konzultálhatnak szakértőkkel és az érdekelt felekkel. Az előadók felelősek továbbá a kompromisszumos módosítások megfogalmazásáért és az árnyékelőadókkal folytatott tárgyalásokért. A bizottsági szinten elfogadott jelentéseket ezután plenáris ülésen tárgyalják és szavaznak róluk. 55. cikk

Előadóként beterjesztett vélemény 
A bizottságok véleményt nyilváníthatnak a hatáskörükbe tartozó elemeket tartalmazó jelentések kapcsán. Az ilyen vélemények előadói felelősek továbbá a kompromisszumos módosítások megfogalmazásáért és az árnyékelőadókkal folytatott tárgyalásokért. 56. és 57. cikk, VI. melléklet

VÉLEMÉNY a gyógyszerek kiegészítő oltalmi tanúsítványáról szóló 469/2009/EK rendelet módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról  
- INTA_AD(2018)628707 -  
-
INTA 
VÉLEMÉNY a Horizont Európa kutatási és innovációs keretprogram létrehozásáról, valamint részvételi és terjesztési szabályainak megállapításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról  
- DEVE_AD(2018)627590 -  
-
DEVE 
VÉLEMÉNY a Horizont Európa kutatási és innovációs keretprogram végrehajtását szolgáló egyedi program létrehozásáról szóló európai parlamenti és tanácsi határozatra irányuló javaslatról  
- DEVE_AD(2018)627607 -  
-
DEVE 

Árnyékelőadóként beterjesztett vélemény 
A képviselőcsoportok árnyékelőadót neveznek ki a véleményekhez, aki nyomon követi az eljárást és megegyezéses szövegekről tárgyal az előadóval. 215. cikk

VÉLEMÉNY az Európai Unió 2017. évi pénzügyi évre szóló általános költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről, III. szakasz – Bizottság és végrehajtó ügynökségek  
- DEVE_AD(2019)631872 -  
-
DEVE 
VÉLEMÉNY a nyolcadik, kilencedik, tizedik és tizenegyedik Európai Fejlesztési Alap 2017. évi pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről  
- DEVE_AD(2019)631880 -  
-
DEVE 
VÉLEMÉNY az Európai Szolidaritási Testület programjának létrehozásáról, valamint az [Európai Szolidaritási Testületről szóló rendelet] és a 375/2014/EU rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról  
- DEVE_AD(2019)629637 -  
-
DEVE 

Állásfoglalásra irányuló indítvány(ok) 
Az aktuális kérdésekről szóló állásfoglalási indítványokat egy bizottság, egy képviselőcsoport vagy a képviselők legalább 5%-ának kérésére veszik napirendre és szavaznak róla a plenáris ülésen. 132. , 136. , 139. és 144. cikk

Szóban megvála-szolandó kérdések 
Az Európai Bizottságnak, a Tanácsnak vagy a Bizottság alelnökének/az Unió főképviselőjének címzett, szóbeli választ igénylő kérdéseket egy bizottság, egy képviselőcsoport vagy a parlamenti képviselők legalább 5%-a terjesztheti elő. 136. cikk

Nagyobb interpellációk 
Az Európai Bizottságnak, a Tanácsnak vagy a Bizottság alelnökének/az Unió főképviselőjének címzett, írásbeli választ igénylő, vita által követett nagyobb interpellációkat egy bizottság, egy képviselőcsoport vagy a parlament összes képviselőjének legalább 5%-a terjesztheti elő. 139. cikk, III. melléklet

Egyéb parlamenti tevékenységek 

A szavazáshoz fűzött írásbeli indokolások 
A képviselők írásbeli indokolást nyújthatnak be a plenáris ülésen leadott szavazatukhoz. 194. cikk

A Parlament eljárási szabályzatának módosítása (A8-0462/2018 - Richard Corbett) ES  
 

En diciembre de 2016, el Parlamento aprobó una revisión general de su Reglamento interno. La decisión incluyó una cláusula de revisión que obligaba a la Comisión AFCO a evaluar la aplicación de las nuevas normas, en particular los umbrales, un año después de que las normas entraran en vigor. El informe de la Comisión AFCO incluye el resultado del grupo de trabajo, pero también incluye una serie de nuevas disposiciones sobre transparencia, que se obtuvieron durante las reuniones de los ponentes alternativos. Votamos a favor de este informe con las propuestas de la Comisión AFCO, ya que incluye en el Reglamento interno cuestiones relativas a la transparencia, el respeto de derechos fundamentales en el código de conducta de los diputados, y la defensa de las minorías y el equilibrio en las diferentes herramientas de trabajo parlamentario como preguntas o interpelaciones.

Uniós Vámkódex: Campione d'Italia település és a Luganói-tó olasz vizeinek belefoglalása az Unió vámterületébe (A8-0368/2018 - Jasenko Selimovic) ES  
 

Este informe se refiere a modificaciones al código aduanero de la Unión (CAU). Estas modificaciones fueron necesarias debido principalmente a tres razones: 1. Algunos problemas técnicos y anomalías que se han identificado en los primeros dos años de la aplicación de la CAU. 2. La alineación necesaria de la CAU, ya que la UE firmó un acuerdo de comercio internacional, a saber, CETA. 3. La solicitud de Italia para incluir el enclave italiano de Campione d'Italia, así como las aguas territoriales del lago de Lugano, en el territorio aduanero de la UE. Como esto también concierne a las modificaciones de CAU con respecto al CETA, como forma de expresar nuestro firme rechazo al CETA, hemos decidido abstenernos en la votación, aunque sea un informe de carácter técnico.

A közvetlen kifizetésekkel és a vidékfejlesztési támogatásokkal kapcsolatos szabályok a 2019-es és 2020-as év vonatkozásában (A8-0018/2019 - Czesław Adam Siekierski) ES  
 

Hemos votado a favor ya que el objetivo de esta propuesta es proporcionar certidumbre y continuidad en el otorgamiento de apoyo a los agricultores europeos en los años 2019 y 2020 mediante la adaptación de dos actos legislativos de la política agrícola común (PAC).
En relación con el desarrollo rural, se necesitan ciertas modificaciones del Reglamento (UE) n.º 1305/2013 (Reglamento de desarrollo rural) para garantizar la continuidad de la política en los últimos años del período de programación y un paso sin problemas al próximo período. Es un nuevo calendario de reducción para la eliminación gradual de los pagos a áreas que enfrentan limitaciones naturales distintas de las zonas de montaña y el uso de asistencia técnica del FEADER a iniciativa de la Comisión para acciones que preparen la implementación de la futura PAC.
En relación con los pagos directos, algunas de las disposiciones del Reglamento (UE) n.º 1307/2013 (Reglamento de pago directo) no cubren el año calendario 2020, ya que los gastos relacionados con ese año se realizan en el año siguiente, primer año del nuevo marco financiero plurianual (MFP) 2021-2027.

Írásban megvála-szolandó kérdések 
A képviselők meghatározott számú írásbeli választ igénylő kérdést nyújthatnak be az Európai Tanács elnökének, a Tanácsnak, a Bizottságnak és a Bizottság alelnökének/az Unió főképviselőjének. 138. cikk, III. melléklet

Az EKB-hoz intézett, valamint az egységes felügyeleti mechanizmusra és az Egységes Szanálási Mechanizmusra vonatkozó kérdések 
A képviselők írásbeli választ igénylő kérdést tehetnek fel az EKB-nak, valamint az egységes felügyeleti mechanizmusra és az Egységes Szanálási Mechanizmusra vonatkozóan. A kérdéseket először az illetékes bizottság elnökének kell benyújtani. 140. cikk, 141. cikk, III. melléklet

Az EKB-hoz intézett, valamint az egységes felügyeleti mechanizmusra és az Egységes Szanálási Mechanizmusra vonatkozó kérdésekre adott válaszok 
Az EKB-hoz intézett, valamint az egységes felügyeleti mechanizmusra és az Egységes Szanálási Mechanizmusra vonatkozóan a képviselők által feltett kérdésekre adott válaszok. 140. cikk, 141. cikk, III. melléklet

Írásbeli nyilatkozatok (2017. január 16-ig) 
**Ez az eszköz 2017. január 16. óta nem létezik**. Az írásbeli nyilatkozatok az EU hatáskörébe tartozó kérdésekre vonatkozó kezdeményezések voltak. A képviselők azt 3 hónapos időszakon belül írhatták alá.

Írásbeli nyilatkozat az antibiotikumok túlzott és nem rendeltetésszerű használatáról  
- P8_DCL(2016)0081 - Elévült  
Patricija ŠULIN , Monica MACOVEI , Tomáš ZDECHOVSKÝ , Professor Dubravka ŠUICA , Stelios KOULOGLOU , Alfred SANT , Michela GIUFFRIDA , Salvatore CICU , José Inácio FARIA , Ivana MALETIĆ , Nicola CAPUTO , Marijana PETIR , Stefan ECK , Theodoros ZAGORAKIS , Lola SÁNCHEZ CALDENTEY , Marlene MIZZI , Ivan JAKOVČIĆ , Beatriz BECERRA BASTERRECHEA , Jozo RADOŠ , Doru-Claudian FRUNZULICĂ , Eleftherios SYNADINOS , Renata BRIANO  
Kiosztás dátuma : 12-09-2016
Lejárat időpontja : 12-12-2016
Aláírók száma : 95 - 13-12-2016

Nyilatkozatok 

Vagyonnyilatkozat