Fernando MAURA BARANDIARÁN : 8. parlamenti ciklus 

Képviselőcsoportok 

 • 01-07-2014 / 24-11-2015 : Liberálisok és Demokraták Szövetsége Európáért képviselőcsoport - Alelnök

Nemzeti pártok 

 • 01-07-2014 / 20-09-2015 : Unión, Progreso y Democracia (Spanyolország)
 • 21-09-2015 / 24-11-2015 : Delegación Ciudadanos Europeos (Spanyolország)

Alelnök 

 • 07-07-2014 / 13-07-2014 : Emberi Jogi Albizottság
 • 13-10-2014 / 24-11-2015 : A Maghreb-országokkal és az Arab Maghreb Unióval fenntartott kapcsolatokért felelős küldöttség

Képviselok 

 • 01-07-2014 / 06-07-2014 : Emberi Jogi Albizottság
 • 01-07-2014 / 13-07-2014 : Fejlesztési Bizottság
 • 14-07-2014 / 12-10-2014 : A Maghreb-országokkal és az Arab Maghreb Unióval fenntartott kapcsolatokért felelős küldöttség
 • 14-07-2014 / 24-11-2015 : Kulturális és Oktatási Bizottság
 • 20-10-2014 / 24-11-2015 : Az Unió a Mediterrán Térségért Parlamenti Közgyűlésbe delegált küldöttség

Póttag 

 • 01-07-2014 / 24-11-2015 : Külügyi Bizottság
 • 01-07-2014 / 24-11-2015 : Biztonság- és Védelempolitikai Albizottság
 • 14-07-2014 / 04-09-2014 : Emberi Jogi Albizottság
 • 14-07-2014 / 24-11-2015 : Az AKCS–EU Közös Parlamenti Közgyűlésbe delegált küldöttség
 • 24-03-2015 / 24-11-2015 : Az Euro–Latin-amerikai Parlamenti Közgyűlésbe delegált küldöttség

Fő parlamenti tevékenységek 

Részvétel a plenáris ülés vitáiban 
A plenáris ülésen elhangzott beszédek és a plenáris vitákhoz kapcsolódó írásbeli nyilatkozatok. 204. cikk és 171. cikk (11) bekezdés

Jelentés(ek) – árnyékelőadóként beterjesztve 
A képviselőcsoportok árnyékelőadót neveznek ki a jelentésekhez, aki nyomon követi az eljárást és megegyezéses szövegekről tárgyalhat az előadóval. 215. cikk

Előadóként beterjesztett vélemény 
A bizottságok véleményt nyilváníthatnak a hatáskörükbe tartozó elemeket tartalmazó jelentések kapcsán. Az ilyen vélemények előadói felelősek továbbá a kompromisszumos módosítások megfogalmazásáért és az árnyékelőadókkal folytatott tárgyalásokért. 56. és 57. cikk, VI. melléklet

VÉLEMÉNYTERVEZET az EU ENSZ-en belüli szerepéről – hogyan érhetők el jobban az EU külpolitikai céljai  
- CULT_AD(2015)560704 -  
-
CULT 
VÉLEMÉNY az Európai Unió 2013-as pénzügyi évre szóló általános költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről, III. szakasz – Bizottság és végrehajtó ügynökségek  
- CULT_AD(2015)541300 -  
-
CULT 

Árnyékelőadóként beterjesztett vélemény 
A képviselőcsoportok árnyékelőadót neveznek ki a véleményekhez, aki nyomon követi az eljárást és megegyezéses szövegekről tárgyal az előadóval. 215. cikk

VÉLEMÉNY a lányok oktatás révén történő érvényesülésének támogatásáról az Unióban  
- CULT_AD(2015)549185 -  
-
CULT 
VÉLEMÉNY az Európai Stratégiai Beruházási Alapról, valamint az 1291/2013/EU és az 1316/2013/EU rendelet módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról  
- CULT_AD(2015)549112 -  
-
CULT 

Állásfoglalásra irányuló indítvány(ok) 
Az aktuális kérdésekről szóló állásfoglalási indítványokat egy bizottság, egy képviselőcsoport vagy a képviselők legalább 5%-ának kérésére veszik napirendre és szavaznak róla a plenáris ülésen. 132. , 136. , 139. és 144. cikk

Szóban megvála-szolandó kérdések 
Az Európai Bizottságnak, a Tanácsnak vagy a Bizottság alelnökének/az Unió főképviselőjének címzett, szóbeli választ igénylő kérdéseket egy bizottság, egy képviselőcsoport vagy a parlamenti képviselők legalább 5%-a terjesztheti elő. 136. cikk

Egyéb parlamenti tevékenységek 

Írásban megvála-szolandó kérdések 
A képviselők meghatározott számú írásbeli választ igénylő kérdést nyújthatnak be az Európai Tanács elnökének, a Tanácsnak, a Bizottságnak és a Bizottság alelnökének/az Unió főképviselőjének. 138. cikk, III. melléklet

Írásbeli nyilatkozatok (2017. január 16-ig) 
**Ez az eszköz 2017. január 16. óta nem létezik**. Az írásbeli nyilatkozatok az EU hatáskörébe tartozó kérdésekre vonatkozó kezdeményezések voltak. A képviselők azt 3 hónapos időszakon belül írhatták alá.

Írásbeli nyilatkozat Írásbeli nyilatkozat az Európai Parlament eljárási szabályzatának 136. cikke alapján a demokrácia és az emberi jogok világszintű előmozdításának finanszírozási eszközéhez kapcsolódó munka Venezuelában történő megerősítéséről  
- P8_DCL(2015)0063 - Elévült  
Dita CHARANZOVÁ , Izaskun BILBAO BARANDICA , Beatriz BECERRA BASTERRECHEA , Maite PAGAZAURTUNDÚA , Fernando MAURA BARANDIARÁN , Andrew LEWER , Ivan ŠTEFANEC , Javier NART , Teresa JIMÉNEZ-BECERRIL BARRIO , Renate WEBER , Juan Carlos GIRAUTA VIDAL , Ashley FOX , Davor Ivo STIER  
Kiosztás dátuma : 26-10-2015
Lejárat időpontja : 26-01-2016
Aláírók száma : 64 - 27-01-2016
Írásbeli nyilatkozat az európai olívaolaj-ágazat és olajbogyó-termelés védelméről  
- P8_DCL(2015)0031 - Elévült  
Ivan JAKOVČIĆ , Tonino PICULA , Nicola DANTI , Lampros FOUNTOULIS , Nicola CAPUTO , Franc BOGOVIČ , Maite PAGAZAURTUNDÚA , Alessia Maria MOSCA , Michela GIUFFRIDA , Enrico GASBARRA , Ivo VAJGL , Marco ZULLO , Simona BONAFÈ , Nikos ANDROULAKIS , Davor Ivo STIER , Milan ZVER , Fernando MAURA BARANDIARÁN , Ulrike MÜLLER , Elena GENTILE , Salvatore Domenico POGLIESE , Ivana MALETIĆ , Lara COMI , Rosa D'AMATO , Igor ŠOLTES , Jozo RADOŠ , Ruža TOMAŠIĆ , Dubravka ŠUICA , Flavio ZANONATO , Alberto CIRIO , Daniela AIUTO , Marco AFFRONTE , Eva KAILI , Remo SERNAGIOTTO , Barbara MATERA  
Kiosztás dátuma : 07-09-2015
Lejárat időpontja : 07-12-2015
Aláírók száma : 101 - 08-12-2015
Írásbeli nyilatkozat a labdarúgó-mérkőzéseken és egyéb sporteseményeken megjelenő erőszakról  
- P8_DCL(2015)0002 - Elévült  
José BLANCO LÓPEZ , Elena VALENCIANO , Marc TARABELLA , Esteban GONZÁLEZ PONS , Mercedes BRESSO , Aldo PATRICIELLO , Alessandra MORETTI , Dietmar KÖSTER , Virginie ROZIÈRE , Eric ANDRIEU , Ismail ERTUG , Eider GARDIAZABAL RUBIAL , Izaskun BILBAO BARANDICA , Fernando MAURA BARANDIARÁN , Javier NART , Merja KYLLÖNEN , Stefan ECK , Ivo VAJGL , Marijana PETIR , Francisco ASSIS , Fabio Massimo CASTALDO , Milan ZVER , Clara AGUILERA , Inma RODRÍGUEZ-PIÑERO , Jordi Vicent SEBASTIA TALAVERA , Ernest URTASUN , Francisco de Paula GAMBUS MILLET , Santiago FISAS AYXELÀ  
Kiosztás dátuma : 12-01-2015
Lejárat időpontja : 12-04-2015
Aláírók száma : 142 - 17-04-2015

Nyilatkozatok 

Vagyonnyilatkozat