Beatriz BECERRA BASTERRECHEA
 • Beatriz
  BECERRA BASTERRECHEA
 • Liberálisok és Demokraták Szövetsége Európáért képviselőcsoport
 • Tag
 • Spanyolország Independiente
 • Születési idő: 1966. november 14., Madrid

Plenáris ülésen elhangzott felszólalás(ok)

257

A keresztények helyzete a Közel-Keleten (vita)

16-05-2017 P8_CRE-PROV(2017)05-16(11)

A venezuelai helyzet (RC-B8-0270/2017, B8-0270/2017, B8-0271/2017, B8-0272/2017, B8-0274/2017, B8-0275/2017, B8-0276/2017, B8-0277/2017)

27-04-2017 P8_CRE-PROV(2017)04-27(6.16)

A ruházati ágazatra irányuló kiemelt uniós kezdeményezés (vita)

26-04-2017 P8_CRE-PROV(2017)04-26(21)

Banglades és a gyermekházasságok

06-04-2017 P8_CRE-PROV(2017)04-06(4.3)

Orvostechnikai eszközök (A8-0068/2017 - Glenis Willmott)

05-04-2017 P8_CRE-PROV(2017)04-05(10.2)

A venezuelai helyzet (vita)

05-04-2017 P8_CRE-PROV(2017)04-05(18)

A nők és szerepük a vidéki térségekben (A8-0058/2017 - Marijana Petir, Maria Lidia Senra Rodríguez)

04-04-2017 P8_CRE-PROV(2017)04-04(8.4)

A menekült- és migránsáramlatok kezelése: az EU külső tevékenységének szerepe (vita)

04-04-2017 P8_CRE-PROV(2017)04-04(14)

A menekült- és migránsáramlatok kezelése: az EU külső tevékenységének szerepe (vita) (2)

04-04-2017 P8_CRE-PROV(2017)04-04(14)

Jelentés(ek) – előadóként beterjesztve

1

Jelentés(ek) – árnyékelőadóként beterjesztve

7

JELENTÉS a ruházati ágazatra irányuló kiemelt uniós kezdeményezésről

DEVE
28-03-2017 A8-0080/2017

JELENTÉS a nőkről és szerepükről a vidéki térségekben

FEMM AGRI
08-03-2017 A8-0058/2017

JELENTÉS a nők és a férfiak közötti egyenlőségről az Európai Unióban – 2014–2015

FEMM
23-02-2017 A8-0046/2017

JELENTÉS a harmadik országokban az emberi jogok és a migráció helyzetéről

AFET
10-10-2016 A8-0245/2016

JELENTÉS a magánszektor fejlesztésben betöltött szerepéről

DEVE
26-02-2016 A8-0043/2016

JELENTÉS az európai ombudsman 2013. évi tevékenységéről szóló éves jelentésről

PETI
09-12-2014 A8-0058/2014

Előadóként beterjesztett vélemény

3

VÉLEMÉNY az emberi jogok és a demokrácia világbeli helyzetéről és az Európai Unió ezzel kapcsolatos politikájáról szóló 2015. évi éves jelentésről

FEMM
10-11-2016 FEMM_AD(2016)589216

VÉLEMÉNY a földközi-tengeri térségben kialakult helyzetről és a migrációval kapcsolatos átfogó uniós megközelítés szükségességéről

DEVE
12-11-2015 DEVE_AD(2015)565184

VÉLEMÉNY az európai polgári kezdeményezésről

PETI
01-07-2015 PETI_AD(2015)551974

Árnyékelőadóként beterjesztett vélemény

20

VÉLEMÉNY a munkakörülményekről és a bizonytalan foglalkoztatásról

FEMM
09-02-2017 FEMM_AD(2017)595615

VÉLEMÉNY a gyógyszerekhez való hozzájutás javításának uniós lehetőségeiről

PETI
15-11-2016 PETI_AD(2016)582217

VÉLEMÉNY a gyógyszerekhez való hozzájutás javításának uniós lehetőségeiről

DEVE
09-11-2016 DEVE_AD(2016)585778

VÉLEMÉNY a „Miként járulhat hozzá a KAP a munkahelyteremtéshez a vidéki területeken?” kérdésköréről

FEMM
12-07-2016 FEMM_AD(2016)582229

VÉLEMÉNY a fogyatékossággal élő személyek jogairól szóló ENSZ-egyezmény (UNCRPD) végrehajtásáról, különös tekintettel az ENSZ Fogyatékossággal Élő Személyek Jogaival Foglalkozó Bizottságának záró észrevételeire

PETI
27-04-2016 PETI_AD(2016)569630

VÉLEMÉNY a fogyatékossággal élő személyek jogairól szóló ENSZ-egyezmény (UNCRPD) végrehajtásáról, különös tekintettel az ENSZ Fogyatékossággal Élő Személyek Jogaival Foglalkozó Bizottságának záró észrevételeire

FEMM
25-04-2016 FEMM_AD(2016)576811

VÉLEMÉNY a Parlament szociális és környezetvédelmi normákkal, emberi jogokkal és vállalati felelősségvállalással kapcsolatos 2010-es ajánlásainak végrehajtásáról

AFET
13-04-2016 AFET_AD(2016)571491

VÉLEMÉNY az Európai Közösség és a Mauritániai Iszlám Köztársaság között érvényben lévő halászati partnerségi megállapodással előírt halászati lehetőségek és pénzügyi hozzájárulás megállapításáról szóló jegyzőkönyvnek az Európai Unió nevében történő aláírásáról szóló tanácsi határozatra irányuló tervezetről

DEVE
17-03-2016 DEVE_AD(2016)573190

VÉLEMÉNY az Európai Unió és a Libériai Köztársaság közötti fenntartható halászati partnerségi megállapodásnak és az ahhoz csatolt végrehajtási jegyzőkönyvnek az Európai Unió nevében történő megkötéséről szóló tanácsi határozat tervezetéről

DEVE
17-03-2016 DEVE_AD(2016)573187

VÉLEMÉNY a BUSINESSEUROPE, az UEAPME, a CEEP és az ESZSZ által a szülői szabadságról kötött, felülvizsgált keretmegállapodás végrehajtásáról és a 96/34/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló, 2010. március 8-i 2010/18/EU tanácsi irányelv alkalmazásáról szóló jelentésről

FEMM
22-02-2016 FEMM_AD(2016)571424

Állásfoglalásra irányuló indítvány(ok)

243

Közös állásfoglalási indítvány Etiópiáról, nevezetesen Dr. Merera Gudina ügyéről

17-05-2017 RC-B8-0369/2017

Közös állásfoglalási indítvány Zambiáról, különösen Hakainde Hichilema ügyéről

17-05-2017 RC-B8-0361/2017

Közös állásfoglalási indítvány Dél-Szudánról

17-05-2017 RC-B8-0358/2017

Közös állásfoglalási indítvány a Szíriára vonatkozó uniós stratégiáról

17-05-2017 RC-B8-0331/2017

Közös állásfoglalási indítvány a dadaabi menekülttáborról

16-05-2017 RC-B8-0300/2017

  Motion for a resolution on Ethiopia notably the case of Dr Merera Gudina

15-05-2017 B8-0377/2017

Megjegyzés: Ez az állásfoglalási indítvány kizárólag eredeti nyelven áll rendelkezésre

  Motion for a resolution on Zambia, particularly the case of Hakainde Hichilema

15-05-2017 B8-0372/2017

Megjegyzés: Ez az állásfoglalási indítvány kizárólag eredeti nyelven áll rendelkezésre

  Motion for a resolution on South Sudan

15-05-2017 B8-0370/2017

Megjegyzés: Ez az állásfoglalási indítvány kizárólag eredeti nyelven áll rendelkezésre

Írásbeli nyilatkozat(ok)

9

Írásbeli nyilatkozat az Asperger-szindrómáról

12-09-2016 P8_DCL(2016)0099 Elévült

Részletek

Dominique BILDE , Filiz HYUSMENOVA , Ivan JAKOVČIĆ , Patricija ŠULIN , Angel DZHAMBAZKI , Andrey KOVATCHEV , Mara BIZZOTTO , Marie-Christine BOUTONNET , Steeve BRIOIS , Lefteris CHRISTOFOROU , Cristian-Silviu BUŞOI , Nedzhmi ALI , Nikolay BAREKOV , Beatriz BECERRA BASTERRECHEA , Tomáš ZDECHOVSKÝ , Rolandas PAKSAS , Zigmantas BALČYTIS

Kiosztás dátuma : 12-09-2016
Lejárat időpontja : 12-12-2016
Aláírók száma : 51 - 13-12-2016

Írásbeli nyilatkozat az antibiotikumok túlzott és nem rendeltetésszerű használatáról

12-09-2016 P8_DCL(2016)0081 Elévült

Részletek

Patricija ŠULIN , Monica MACOVEI , Tomáš ZDECHOVSKÝ , Dubravka ŠUICA , Stelios KOULOGLOU , Alfred SANT , Michela GIUFFRIDA , Salvatore CICU , José Inácio FARIA , Ivana MALETIĆ , Nicola CAPUTO , Marijana PETIR , Stefan ECK , Theodoros ZAGORAKIS , Lola SÁNCHEZ CALDENTEY , Marlene MIZZI , Ivan JAKOVČIĆ , Beatriz BECERRA BASTERRECHEA , Jozo RADOŠ , Doru-Claudian FRUNZULICĂ , Eleftherios SYNADINOS , Renata BRIANO

Kiosztás dátuma : 12-09-2016
Lejárat időpontja : 12-12-2016
Aláírók száma : 95 - 13-12-2016

Írásbeli nyilatkozat az idiopátiás tüdőfibrózisról

11-04-2016 P8_DCL(2016)0026 Többséggel lezárva

Részletek

Elena GENTILE , Andrey KOVATCHEV , Javier NART , Raffaele FITTO , Isabella DE MONTE , Luigi MORGANO , Nicola CAPUTO , Marc TARABELLA , Doru-Claudian FRUNZULICĂ , Karin KADENBACH , Renate SOMMER , Dominique RIQUET , Philippe DE BACKER , Marian HARKIN , Beatriz BECERRA BASTERRECHEA , Remo SERNAGIOTTO

Kiosztás dátuma : 11-04-2016
Lejárat időpontja : 11-07-2016
Elfogadva (dátum) : 11-07-2016
Az aláírók felsorolása a 12-09-2016-i jegyzőkönyv 01. mellékletében kerül kiadásra
Aláírók száma : 388 - 12-07-2016

Írásbeli nyilatkozat az anyák egészségügyi ellátáshoz való egyetemes hozzáféréséről

24-02-2016 P8_DCL(2016)0015 Elévült

Részletek

Filiz HYUSMENOVA , Beatriz BECERRA BASTERRECHEA , Nathalie GRIESBECK , Louis MICHEL , Ivan JAKOVČIĆ , Gabriele ZIMMER , Marc TARABELLA , Jana ŽITŇANSKÁ , Elisabeth MORIN-CHARTIER , Jean LAMBERT , Mariya GABRIEL , Caterina CHINNICI

Kiosztás dátuma : 24-02-2016
Lejárat időpontja : 24-05-2016
Aláírók száma : 174 - 25-05-2016

Írásbeli nyilatkozat a globális éhezési indexben ismertetett kihívások kezeléséről

24-02-2016 P8_DCL(2016)0013 Elévült

Részletek

Brian HAYES , Neena GILL , Petr JEŽEK , Tom VANDENKENDELAERE , Nirj DEVA , Deirdre CLUNE , Doru-Claudian FRUNZULICĂ , Seb DANCE , Davor Ivo STIER , Beatriz BECERRA BASTERRECHEA

Kiosztás dátuma : 24-02-2016
Lejárat időpontja : 24-05-2016
Aláírók száma : 61 - 25-05-2016

Írásbeli nyilatkozat Írásbeli nyilatkozat az Európai Parlament eljárási szabályzatának 136. cikke alapján a demokrácia és az emberi jogok világszintű előmozdításának finanszírozási eszközéhez kapcsolódó munka Venezuelában történő megerősítéséről

26-10-2015 P8_DCL(2015)0063 Elévült

Részletek

Dita CHARANZOVÁ , Izaskun BILBAO BARANDICA , Beatriz BECERRA BASTERRECHEA , Maite PAGAZAURTUNDÚA RUIZ , Fernando MAURA BARANDIARÁN , Andrew LEWER , Ivan ŠTEFANEC , Javier NART , Teresa JIMÉNEZ-BECERRIL BARRIO , Renate WEBER , Juan Carlos GIRAUTA VIDAL , Ashley FOX , Davor Ivo STIER

Kiosztás dátuma : 26-10-2015
Lejárat időpontja : 26-01-2016
Aláírók száma : 64 - 27-01-2016

Írásbeli nyilatkozat az endometriózis kutatásáról és megelőzéséről

07-09-2015 P8_DCL(2015)0045 Elévült

Részletek

Beatriz BECERRA BASTERRECHEA , José BLANCO LÓPEZ , Angelika MLINAR , Sofia RIBEIRO , Izaskun BILBAO BARANDICA , Cecilia WIKSTRÖM , Catherine BEARDER , Ángela VALLINA , Jana ŽITŇANSKÁ , Eleonora EVI , Eider GARDIAZABAL RUBIAL , Soledad CABEZÓN RUIZ

Kiosztás dátuma : 07-09-2015
Lejárat időpontja : 07-12-2015
Aláírók száma : 193 - 08-12-2015

Írásbeli nyilatkozat a befogadó oktatási rendszerek előmozdításáról

07-09-2015 P8_DCL(2015)0029 Elévült

Részletek

Rosa ESTARÀS FERRAGUT , Ádám KÓSA , Brando BENIFEI , Marek PLURA , Constance LE GRIP , Eleonora EVI , Barbara MATERA , Victor NEGRESCU , Sergio GUTIÉRREZ PRIETO , Sylvie GUILLAUME , Csaba SÓGOR , Beatriz BECERRA BASTERRECHEA , Indrek TARAND , Zdzisław KRASNODĘBSKI , Sabine VERHEYEN , Pablo IGLESIAS

Kiosztás dátuma : 07-09-2015
Lejárat időpontja : 07-12-2015
Aláírók száma : 263 - 08-12-2015

Írásbeli nyilatkozat a zaklatásról és az iskolai erőszakról

07-09-2015 P8_DCL(2015)0028 Elévült

Részletek

Filiz HYUSMENOVA , Nathalie GRIESBECK , Angelika MLINAR , Beatriz BECERRA BASTERRECHEA , Antonio LÓPEZ-ISTÚRIZ WHITE , Anna Maria CORAZZA BILDT , Teresa JIMÉNEZ-BECERRIL BARRIO , Ismail ERTUG , Miriam DALLI , Silvia COSTA , Nessa CHILDERS , Jana ŽITŇANSKÁ

Kiosztás dátuma : 07-09-2015
Lejárat időpontja : 07-12-2015
Aláírók száma : 119 - 08-12-2015

Parlamenti kérdés(ek)

203

  Respecting the EU citizenship rights of UK nationals in the EU

05-05-2017 P-003168/2017

  The Basque economic agreement as an obstacle to European tax harmonisation

04-05-2017 E-003173/2017

  Measures for combating sexism in education

18-04-2017 E-002750/2017

  VP/HR - Homophobia in Chechnya

12-04-2017 E-002719/2017

  VP/HR - European Union's stance and role of the VP/HR following the coup in Venezuela

04-04-2017 E-002501/2017

  Academic freedom in Hungary under threat

03-04-2017 P-002499/2017

  Clauses banning pregnancy, and discrimination against women in sport

27-03-2017 E-002082/2017

Emberkereskedelem

24-03-2017 O-000024/2017

  Rise in cases of sexual exploitation of minors in Spain

23-03-2017 E-002014/2017

  Number of Infringement proceedings against Spain

07-03-2017 E-001546/2017

A szavazáshoz fűzött írásbeli indokolások

61

 

A nagykereskedelmi barangolási piacok (A8-0372/2016 - Miapetra Kumpula-Natri)

06-04-2017

He votado a favor de este pertinente informe sobre normas relativas a los mercados mayoristas de itinerancia

 

In vitro diagnosztikai orvostechnikai eszközök (A8-0069/2017 - Peter Liese)

05-04-2017

Estoy de acuerdo con el contenido de este informe y por ello he votado a favor.

 

Pénzpiaci alapok (A8-0041/2015 - Neena Gill)

05-04-2017

Estoy de acuerdo con el contenido de este informe y por ello he votado a favor.

 

Az értékpapírok nyilvános kibocsátásakor vagy piaci bevezetésekor közzéteendő tájékoztató (A8-0238/2016 - Petr Ježek)

05-04-2017

Estoy de acuerdo con el contenido de este informe y por ello he votado a favor.

 

A 2014–2020-as időszakra vonatkozó többéves pénzügyi keret (A8-0110/2017 - Jan Olbrycht, Isabelle Thomas)

05-04-2017

Estoy de acuerdo con el contenido de este informe y por ello he votado a favor.

 

A 2014–2020-as időszakra vonatkozó többéves pénzügyi keret (állásfoglalás) (A8-0117/2017 - Jan Olbrycht, Isabelle Thomas)

05-04-2017

Estoy de acuerdo con el contenido de este informe y por ello he votado a favor.

 

A rendkívüli tartalék igénybevétele (A8-0104/2017 - Jan Olbrycht, Isabelle Thomas)

05-04-2017

Estoy de acuerdo con el contenido de este informe y por ello he votado a favor.

 

A halászhajók jellemzői (A8-0376/2016 - Werner Kuhn)

04-04-2017

Estoy de acuerdo con el contenido de este informe y por ello he votado a favor.

 

A gépjárművek és pótkocsijaik, valamint az ilyen járművek rendszereinek, alkatrészeinek és önálló műszaki egységeinek jóváhagyása és piacfelügyelete (A8-0048/2017 - Daniel Dalton)

04-04-2017

He votado a favor de este informe sobre la homologación y la vigilancia del mercado de los vehículos de motor y sus remolques y de los sistemas, los componentes y las unidades técnicas independientes destinados a dichos vehículos. Responde a las demandas y necesidades del interés publico.

 

A pálmaolaj és az esőerdők irtása (A8-0066/2017 - Kateřina Konečná)

04-04-2017

Estoy de acuerdo con el contenido de este informe y por ello he votado a favor.

Kapcsolattartás

Bruxelles

 • Parlement européen
  Bât. Altiero Spinelli
  08G309
  60, rue Wiertz / Wiertzstraat 60
  B-1047 Bruxelles/Brussel

Strasbourg

 • Parlement européen
  Bât. Winston Churchill
  M02012
  1, avenue du Président Robert Schuman
  CS 91024
  F-67070 Strasbourg Cedex

Postacím

 • European Parliament
  Rue Wiertz
  Altiero Spinelli 08G309
  1047 Brussels