Beatriz BECERRA BASTERRECHEA
 • Beatriz
  BECERRA BASTERRECHEA
 • Liberálisok és Demokraták Szövetsége Európáért képviselőcsoport
 • Tag
 • Spanyolország Independiente
 • Születési idő: 1966. november 14., Madrid

Plenáris ülésen elhangzott felszólalás(ok)

270

A jogállamiság és a demokrácia helyzete Lengyelországban (vita)

15-11-2017 P8_CRE-PROV(2017)11-15(7)

Az 1917. évi totalitárius bolsevik forradalom öröksége (vita aktuális kérdésekről)

15-11-2017 P8_CRE-PROV(2017)11-15(18)

A szexuális zaklatás és bántalmazás elleni küzdelem az Unióban (vita)

25-10-2017 P8_CRE-PROV(2017)10-25(4)

Az Európai Tanács 2017. október 19–20-i ülésének előkészítése (vita)

04-10-2017 P8_CRE-PROV(2017)10-04(7)

Az Európai Tanács 2017. október 19–20-i ülésének előkészítése (vita) (2)

04-10-2017 P8_CRE-PROV(2017)10-04(7)

A gyermekházasságok megszüntetése (vita)

03-10-2017 P8_CRE-PROV(2017)10-03(9)

A venezuelai helyzet (vita)

12-09-2017 P8_CRE-PROV(2017)09-12(18)

Az EU Latin-Amerikával fennálló politikai kapcsolatai (vita)

12-09-2017 P8_CRE-PROV(2017)09-12(19)

Az Európai Parlament egyetlen székhelye (vita)

05-07-2017 P8_CRE-REV(2017)07-05(15)

Jelentés(ek) – előadóként beterjesztve

1

Jelentés(ek) – árnyékelőadóként beterjesztve

9

JELENTÉS a nők magán- és közszférán belüli gazdasági szerepvállalásának növeléséről az EU-ban

FEMM
13-09-2017 A8-0271/2017

JELENTÉS a ruházati ágazatra irányuló kiemelt uniós kezdeményezésről

DEVE
28-03-2017 A8-0080/2017

JELENTÉS a nőkről és szerepükről a vidéki térségekben

FEMM AGRI
08-03-2017 A8-0058/2017

JELENTÉS a nők és a férfiak közötti egyenlőségről az Európai Unióban – 2014–2015

FEMM
23-02-2017 A8-0046/2017

JELENTÉS a harmadik országokban az emberi jogok és a migráció helyzetéről

AFET
10-10-2016 A8-0245/2016

JELENTÉS a magánszektor fejlesztésben betöltött szerepéről

DEVE
26-02-2016 A8-0043/2016

JELENTÉS az európai ombudsman 2013. évi tevékenységéről szóló éves jelentésről

PETI
09-12-2014 A8-0058/2014

Előadóként beterjesztett vélemény

3

VÉLEMÉNY az emberi jogok és a demokrácia világbeli helyzetéről és az Európai Unió ezzel kapcsolatos politikájáról szóló 2015. évi éves jelentésről

FEMM
10-11-2016 FEMM_AD(2016)589216

VÉLEMÉNY a földközi-tengeri térségben kialakult helyzetről és a migrációval kapcsolatos átfogó uniós megközelítés szükségességéről

DEVE
12-11-2015 DEVE_AD(2015)565184

VÉLEMÉNY az európai polgári kezdeményezésről

PETI
01-07-2015 PETI_AD(2015)551974

Árnyékelőadóként beterjesztett vélemény

27

VÉLEMÉNY a megújuló forrásokból előállított energia támogatásáról szóló európai parlamenti és tanácsi irányelvre irányuló javaslatról (átdolgozás)

PETI
03-10-2017 PETI_AD(2017)597694

MÓDOSÍTÁSOK FORMÁJÁBAN MEGFOGALMAZOTT ÁLLÁSPONT az uniós polgárságról szóló 2017. évi jelentésről: a polgárok jogainak megerősítése a demokratikus átalakulás uniójában

FEMM
26-09-2017 FEMM_AD(2017)610721

VÉLEMÉNY a polgári kezdeményezésről szóló 211/2011/EU rendelet felülvizsgálatáról

PETI
21-09-2017 PETI_AD(2017)606197

VÉLEMÉNY a gyermekek szexuális bántalmazása, szexuális kizsákmányolása és a gyermekpornográfia elleni küzdelemről szóló, 2011. december 13-i 2011/93/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv végrehajtásáról

FEMM
04-07-2017 FEMM_AD(2017)603005

VÉLEMÉNY nem jogalkotási állásfoglalási indítvánnyal az egyrészről az Európai Unió és tagállamai, másrészről a Kubai Köztársaság közötti politikai párbeszédről és együttműködésről szóló megállapodásnak az Unió nevében történő megkötéséről szóló tanácsi határozat tervezetéről

DEVE
31-05-2017 DEVE_AD(2017)602777

VÉLEMÉNY a nemzetközi kereskedelem és az uniós kereskedelmi politikák globális értékláncokra gyakorolt hatásáról

DEVE
31-05-2017 DEVE_AD(2017)600904

VÉLEMÉNY az egyrészről az Európai Unió és tagállamai, másrészről a Kubai Köztársaság közötti politikai párbeszédről és együttműködésről szóló megállapodásnak az Unió nevében történő megkötéséről szóló tanácsi határozat tervezetéről

DEVE
30-05-2017 DEVE_AD(2017)602772

VÉLEMÉNY a munkakörülményekről és a bizonytalan foglalkoztatásról

FEMM
09-02-2017 FEMM_AD(2017)595615

VÉLEMÉNY a gyógyszerekhez való hozzájutás javításának uniós lehetőségeiről

PETI
15-11-2016 PETI_AD(2016)582217

VÉLEMÉNY a gyógyszerekhez való hozzájutás javításának uniós lehetőségeiről

DEVE
09-11-2016 DEVE_AD(2016)585778

Állásfoglalásra irányuló indítvány(ok)

279

Közös állásfoglalási indítvány Madagaszkárról

15-11-2017 RC-B8-0641/2017

Közös állásfoglalási indítvány a szomáliai terrortámadásokról

15-11-2017 RC-B8-0600/2017

  Motion for a resolution on Madagascar

13-11-2017 B8-0646/2017

Megjegyzés: Ez az állásfoglalási indítvány kizárólag eredeti nyelven áll rendelkezésre

  Motion for a resolution on Freedom of Expression in Sudan, notably the case of Mohamed Zine El Abidine

13-11-2017 B8-0640/2017

Megjegyzés: Ez az állásfoglalási indítvány kizárólag eredeti nyelven áll rendelkezésre

  Motion for a resolution on the Terrorist attacks in Somalia

13-11-2017 B8-0633/2017

Megjegyzés: Ez az állásfoglalási indítvány kizárólag eredeti nyelven áll rendelkezésre

Állásfoglalásra irányuló indítvány a szexuális zaklatás és erőszak ellen az Unióban folytatott küzdelemről

24-10-2017 B8-0580/2017

Közös állásfoglalási indítvány a maldív-szigeteki helyzetről

04-10-2017 RC-B8-0549/2017

Közös állásfoglalási indítvány Ahtem Csijgoz, Ilmi Umerov krími tatár vezetők és Mikola Szemena újságíró ügyéről

04-10-2017 RC-B8-0545/2017

Közös állásfoglalási indítvány az Afrikában, és különösen a Malawiban élő albínók helyzetéről

04-10-2017 RC-B8-0543/2017

Írásbeli nyilatkozat(ok)

9

Írásbeli nyilatkozat az Asperger-szindrómáról

12-09-2016 P8_DCL(2016)0099 Elévült

Részletek

Dominique BILDE , Filiz HYUSMENOVA , Ivan JAKOVČIĆ , Patricija ŠULIN , Angel DZHAMBAZKI , Andrey KOVATCHEV , Mara BIZZOTTO , Marie-Christine BOUTONNET , Steeve BRIOIS , Lefteris CHRISTOFOROU , Cristian-Silviu BUŞOI , Nedzhmi ALI , Nikolay BAREKOV , Beatriz BECERRA BASTERRECHEA , Tomáš ZDECHOVSKÝ , Rolandas PAKSAS , Zigmantas BALČYTIS

Kiosztás dátuma : 12-09-2016
Lejárat időpontja : 12-12-2016
Aláírók száma : 51 - 13-12-2016

Írásbeli nyilatkozat az antibiotikumok túlzott és nem rendeltetésszerű használatáról

12-09-2016 P8_DCL(2016)0081 Elévült

Részletek

Patricija ŠULIN , Monica MACOVEI , Tomáš ZDECHOVSKÝ , Dubravka ŠUICA , Stelios KOULOGLOU , Alfred SANT , Michela GIUFFRIDA , Salvatore CICU , José Inácio FARIA , Ivana MALETIĆ , Nicola CAPUTO , Marijana PETIR , Stefan ECK , Theodoros ZAGORAKIS , Lola SÁNCHEZ CALDENTEY , Marlene MIZZI , Ivan JAKOVČIĆ , Beatriz BECERRA BASTERRECHEA , Jozo RADOŠ , Doru-Claudian FRUNZULICĂ , Eleftherios SYNADINOS , Renata BRIANO

Kiosztás dátuma : 12-09-2016
Lejárat időpontja : 12-12-2016
Aláírók száma : 95 - 13-12-2016

Írásbeli nyilatkozat az idiopátiás tüdőfibrózisról

11-04-2016 P8_DCL(2016)0026 Többséggel lezárva

Részletek

Elena GENTILE , Andrey KOVATCHEV , Javier NART , Raffaele FITTO , Isabella DE MONTE , Luigi MORGANO , Nicola CAPUTO , Marc TARABELLA , Doru-Claudian FRUNZULICĂ , Karin KADENBACH , Renate SOMMER , Dominique RIQUET , Philippe DE BACKER , Marian HARKIN , Beatriz BECERRA BASTERRECHEA , Remo SERNAGIOTTO

Kiosztás dátuma : 11-04-2016
Lejárat időpontja : 11-07-2016
Elfogadva (dátum) : 11-07-2016
Az aláírók felsorolása a 12-09-2016-i jegyzőkönyv 01. mellékletében kerül kiadásra
Aláírók száma : 388 - 12-07-2016

Írásbeli nyilatkozat az anyák egészségügyi ellátáshoz való egyetemes hozzáféréséről

24-02-2016 P8_DCL(2016)0015 Elévült

Részletek

Filiz HYUSMENOVA , Beatriz BECERRA BASTERRECHEA , Nathalie GRIESBECK , Louis MICHEL , Ivan JAKOVČIĆ , Gabriele ZIMMER , Marc TARABELLA , Jana ŽITŇANSKÁ , Elisabeth MORIN-CHARTIER , Jean LAMBERT , Mariya GABRIEL , Caterina CHINNICI

Kiosztás dátuma : 24-02-2016
Lejárat időpontja : 24-05-2016
Aláírók száma : 174 - 25-05-2016

Írásbeli nyilatkozat a globális éhezési indexben ismertetett kihívások kezeléséről

24-02-2016 P8_DCL(2016)0013 Elévült

Részletek

Brian HAYES , Neena GILL , Petr JEŽEK , Tom VANDENKENDELAERE , Nirj DEVA , Deirdre CLUNE , Doru-Claudian FRUNZULICĂ , Seb DANCE , Davor Ivo STIER , Beatriz BECERRA BASTERRECHEA

Kiosztás dátuma : 24-02-2016
Lejárat időpontja : 24-05-2016
Aláírók száma : 61 - 25-05-2016

Írásbeli nyilatkozat Írásbeli nyilatkozat az Európai Parlament eljárási szabályzatának 136. cikke alapján a demokrácia és az emberi jogok világszintű előmozdításának finanszírozási eszközéhez kapcsolódó munka Venezuelában történő megerősítéséről

26-10-2015 P8_DCL(2015)0063 Elévült

Részletek

Dita CHARANZOVÁ , Izaskun BILBAO BARANDICA , Beatriz BECERRA BASTERRECHEA , Maite PAGAZAURTUNDÚA RUIZ , Fernando MAURA BARANDIARÁN , Andrew LEWER , Ivan ŠTEFANEC , Javier NART , Teresa JIMÉNEZ-BECERRIL BARRIO , Renate WEBER , Juan Carlos GIRAUTA VIDAL , Ashley FOX , Davor Ivo STIER

Kiosztás dátuma : 26-10-2015
Lejárat időpontja : 26-01-2016
Aláírók száma : 64 - 27-01-2016

Írásbeli nyilatkozat az endometriózis kutatásáról és megelőzéséről

07-09-2015 P8_DCL(2015)0045 Elévült

Részletek

Beatriz BECERRA BASTERRECHEA , José BLANCO LÓPEZ , Angelika MLINAR , Sofia RIBEIRO , Izaskun BILBAO BARANDICA , Cecilia WIKSTRÖM , Catherine BEARDER , Ángela VALLINA , Jana ŽITŇANSKÁ , Eleonora EVI , Eider GARDIAZABAL RUBIAL , Soledad CABEZÓN RUIZ

Kiosztás dátuma : 07-09-2015
Lejárat időpontja : 07-12-2015
Aláírók száma : 193 - 08-12-2015

Írásbeli nyilatkozat a befogadó oktatási rendszerek előmozdításáról

07-09-2015 P8_DCL(2015)0029 Elévült

Részletek

Rosa ESTARÀS FERRAGUT , Ádám KÓSA , Brando BENIFEI , Marek PLURA , Constance LE GRIP , Eleonora EVI , Barbara MATERA , Victor NEGRESCU , Sergio GUTIÉRREZ PRIETO , Sylvie GUILLAUME , Csaba SÓGOR , Beatriz BECERRA BASTERRECHEA , Indrek TARAND , Zdzisław KRASNODĘBSKI , Sabine VERHEYEN , Pablo IGLESIAS

Kiosztás dátuma : 07-09-2015
Lejárat időpontja : 07-12-2015
Aláírók száma : 263 - 08-12-2015

Írásbeli nyilatkozat a zaklatásról és az iskolai erőszakról

07-09-2015 P8_DCL(2015)0028 Elévült

Részletek

Filiz HYUSMENOVA , Nathalie GRIESBECK , Angelika MLINAR , Beatriz BECERRA BASTERRECHEA , Antonio LÓPEZ-ISTÚRIZ WHITE , Anna Maria CORAZZA BILDT , Teresa JIMÉNEZ-BECERRIL BARRIO , Ismail ERTUG , Miriam DALLI , Silvia COSTA , Nessa CHILDERS , Jana ŽITŇANSKÁ

Kiosztás dátuma : 07-09-2015
Lejárat időpontja : 07-12-2015
Aláírók száma : 119 - 08-12-2015

Parlamenti kérdés(ek)

223

  Requests for asylum by nationals of the Member States of the European Union

31-10-2017 P-006768/2017 Bizottság

  UK government requirement for non-national EU citizens to register residence

27-10-2017 E-006718/2017 Bizottság

  Wildfires in Spain and Portugal and the EU's coordinated response

18-10-2017 E-006542/2017 Bizottság

  Financing and independence of Euronews during the secessionist process in Catalonia

16-10-2017 E-006511/2017 Bizottság

  Council position in the face of the unilateral declaration of independence in Catalonia

11-10-2017 E-006366/2017 Tanács

  Illegal activity of the Centre Maurits Coppieters

29-09-2017 E-006101/2017 Bizottság

  Violation of the rights of minors in the secessionist process in Catalonia (Spain)

25-09-2017 E-005911/2017 Bizottság

  Campaign of harassment of non-separatist public officials in Catalonia (Spain)

20-09-2017 P-005852/2017 Bizottság

A szociális gazdasággal kapcsolatos európai cselekvési terv

04-09-2017 O-000070/2017 Bizottság

  VP/HR - The situation in Venezuela

24-08-2017 E-005268/2017 Bizottság

A szavazáshoz fűzött írásbeli indokolások

104

 

A környezeti felelősségről szóló irányelv alkalmazása (A8-0297/2017 - Laura Ferrara)

26-10-2017

He votado a favor del informe debido a que, después de 10 años de implementación, la Directiva de responsabilidad ambiental sigue enfrentándose a una serie de obstáculos que tienen que ser resueltos. Por este motivo, es necesario revisarla, concretando sus definiciones, mejorando los programas de formación a nivel nacional, introduciendo mecanismos de compensación colectivos a nivel de la UE y aumentando los requisitos de seguridad financiera para aquellas actividades más peligrosas ambientalmente.

 

Az egyszerű, átlátható és egységesített értékpapírosítás európai kerete (A8-0387/2016 - Paul Tang)

26-10-2017

La titulización es el proceso de agrupación y conversión de préstamos en valores, para poder ser vendidos a inversores. Para seguir con la construcción de una unión de los mercados de capitales, la Comisión ha propuesto un reglamento que establece normas comunes y proporciona un marco para una titulización simple, transparente y normalizada. He votado a favor porque estoy de acuerdo con el primer acuerdo al que se ha llegado con el texto propuesto.

 

A hitelintézetekre és befektetési vállalkozásokra vonatkozó prudenciális követelmények (A8-0388/2016 - Othmar Karas)

26-10-2017

El nuevo marco para una titulización tiene repercusiones para el marco prudencial general de las entidades de crédito y las empresas de inversión. Por este motivo, la Comisión ha propuesto modificar el vigente Reglamento sobre requisitos de capital a fin de ajustar los perfiles de absorción de riesgos con objeto de reflejar adecuadamente las características específicas de las titulizaciones. He votado a favor porque estoy de acuerdo con el primer acuerdo al que se ha llegado con el texto propuesto.

 

Az elektronikus hírközlés során a magánélet tiszteletben tartása és a személyes adatok védelme, valamint a 2002/58/EK irányelv hatályon kívül helyezése (elektronikus hírközlési adatvédelmi rendelet) (A8-0324/2017 - Marju Lauristin)

26-10-2017

Los ciudadanos, los consumidores y las empresas dependen cada vez más de los nuevos servicios basados en Internet. Estos servicios facilitan el trabajo pero también crean riesgos de privacidad y seguridad, debido a que muchos rastrean a sus usuarios sin haber obtenido su consentimiento. Por este motivo, considero que la UE debe comprometerse con un texto legal completo y con el equilibrio correcto entre el derecho a la privacidad y la libertad de comunicación, salvaguardando la confidencialidad de las comunicaciones.

 

A szexuális zaklatás és bántalmazás elleni küzdelem az Unióban (RC-B8-0576/2017, B8-0576/2017, B8-0577/2017, B8-0578/2017, B8-0579/2017, B8-0580/2017, B8-0581/2017, B8-0582/2017)

26-10-2017

He votado a favor de la resolución que condena gravemente cualquier forma de violencia sexual y exige un enfoque de tolerancia cero al acoso y abuso sexual.
El abuso sexual sigue existiendo porque sigue existiendo el miedo, las víctimas tienen miedo a ser señaladas, estigmatizadas, de perder su trabajo o de no ser creídas. El 55 % de las mujeres de la Unión dicen que han sido acosadas sexualmente alguna vez. Si vamos a mujeres directivas el porcentaje sube a un 75 %. Esto ocurre en todas partes y es intolerable. Por este motivo, la resolución hace un llamamiento a las instituciones de la UE y a los Estados Miembros para que apliquen mejor leyes ya existentes que prohíben el acoso sexual y adopten todas las medidas posibles para prevenir y poner fin a esta violación sistemática de los derechos fundamentales.

 

Az euróövezet gazdaságpolitikája (A8-0310/2017 - Gunnar Hökmark)

26-10-2017

Estoy de acuerdo con el informe que presenta el panorama económico de los Estados Miembros de la UE, destacando principalmente un estancamiento en el crecimiento económico. Introduce las diferentes áreas donde se necesitan reformas estructurales y destaca la necesidad de una mayor inversión para garantizar un auge económico. Además, incluye recomendaciones específicas para cada país y destaca la necesidad de establecer estándares más altos para las reformas capaces de producir un mayor crecimiento en nuestras economías.

 

Az Ausztráliával folytatandó kereskedelmi tárgyalásokra irányuló tárgyalási megbízatás (A8-0311/2017 - Daniel Caspary)

26-10-2017

El informe recoge la propuesta de mandato para la negociación del Acuerdo Comercial con Australia siguiendo las recomendaciones propuestas por la Comisión en setiembre. He dado mi apoyo puesto que estoy a favor de empezar con unas negociaciones comerciales ambiciosas con Australia.

 

Az Új-Zélanddal folytatandó kereskedelmi tárgyalásokra irányuló tárgyalási megbízatás (A8-0312/2017 - Daniel Caspary)

26-10-2017

El informe recoge la propuesta de mandato para la negociación del Acuerdo Comercial con Nueva Zelanda siguiendo las recomendaciones propuestas por la Comisión en setiembre. He dado mi apoyo puesto que estoy a favor de empezar con unas negociaciones comerciales ambiciosas con Nueva Zelanda.

 

Az uniós jog alkalmazásának ellenőrzése (2015) (A8-0265/2017 - Kostas Chrysogonos)

26-10-2017

He votado a favor del informe puesto que considero que asegurar que la legislación nacional cumple con la legislación europea, así como un marco legislativo nacional con pleno respeto de los valores, principios y derechos fundamentales consagrados en los Tratados y la Carta de Derechos Fundamentales debe ser una prioridad para todos los Estados Miembros. El informe destaca la necesidad de seguir trabajando en varios ámbitos, como la justicia y libertad, migración, transparencia y la eficacia de la administración de la UE.

 

Az Európai Unió 2018. évi általános költségvetése – összes szakasz

25-10-2017

He votado a favor del proyecto del presupuesto general de la UE. Además he dado mi apoyo a las enmiendas que proponen la ejecución de programas de desempleo juvenil desde el punto de vista de género, teniendo en cuenta que España es el segundo país de la UE con mayor desempleo juvenil. También he apoyado las enmiendas que garantizan ayudas para la lucha contra las drogas, ayudas al desarrollo en áreas urbanas para cumplir con los objetivos de la agenda Europa 2020 y ayudas al desarrollo para la igualdad de género para cumplir con el objetivo 2 de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Asimismo, he votado para reforzar los fondos y la rápida movilización de la asistencia común en desastres naturales).

Kapcsolattartás

Bruxelles

 • Parlement européen
  Bât. Altiero Spinelli
  08G309
  60, rue Wiertz / Wiertzstraat 60
  B-1047 Bruxelles/Brussel

Strasbourg

 • Parlement européen
  Bât. Winston Churchill
  M02012
  1, avenue du Président Robert Schuman
  CS 91024
  F-67070 Strasbourg Cedex

Postacím

 • European Parliament
  Rue Wiertz
  Altiero Spinelli 08G309
  1047 Brussels