Beatriz BECERRA BASTERRECHEA
 • Beatriz
  BECERRA BASTERRECHEA
 • Liberálisok és Demokraták Szövetsége Európáért képviselőcsoport
 • Tag
 • Spanyolország Independiente
 • Születési idő: 1966. november 14., Madrid

Plenáris ülésen elhangzott felszólalás(ok)

273

Salvador: a vetélés miatt bíróság elé állított nők ügye

14-12-2017 P8_CRE-PROV(2017)12-14(5.3)

A jogállamiság és a demokrácia helyzete Lengyelországban (vita)

15-11-2017 P8_CRE-PROV(2017)11-15(7)

Az 1917. évi totalitárius bolsevik forradalom öröksége (vita aktuális kérdésekről)

15-11-2017 P8_CRE-PROV(2017)11-15(18)

A szexuális zaklatás és bántalmazás elleni küzdelem az Unióban (vita)

25-10-2017 P8_CRE-PROV(2017)10-25(4)

Az Európai Tanács 2017. október 19–20-i ülésének előkészítése (vita)

04-10-2017 P8_CRE-REV(2017)10-04(7)

Az Európai Tanács 2017. október 19–20-i ülésének előkészítése (vita) (2)

04-10-2017 P8_CRE-REV(2017)10-04(7)

A gyermekházasságok megszüntetése (vita)

03-10-2017 P8_CRE-REV(2017)10-03(10)

A venezuelai helyzet (vita)

12-09-2017 P8_CRE-REV(2017)09-12(18)

Jelentés(ek) – előadóként beterjesztve

2

Jelentés(ek) – árnyékelőadóként beterjesztve

9

JELENTÉS a nők magán- és közszférán belüli gazdasági szerepvállalásának növeléséről az EU-ban

FEMM
13-09-2017 A8-0271/2017

JELENTÉS a ruházati ágazatra irányuló kiemelt uniós kezdeményezésről

DEVE
28-03-2017 A8-0080/2017

JELENTÉS a nőkről és szerepükről a vidéki térségekben

FEMM AGRI
08-03-2017 A8-0058/2017

JELENTÉS a nők és a férfiak közötti egyenlőségről az Európai Unióban – 2014–2015

FEMM
23-02-2017 A8-0046/2017

JELENTÉS a harmadik országokban az emberi jogok és a migráció helyzetéről

AFET
10-10-2016 A8-0245/2016

JELENTÉS a magánszektor fejlesztésben betöltött szerepéről

DEVE
26-02-2016 A8-0043/2016

JELENTÉS az európai ombudsman 2013. évi tevékenységéről szóló éves jelentésről

PETI
09-12-2014 A8-0058/2014

Előadóként beterjesztett vélemény

3

VÉLEMÉNY az emberi jogok és a demokrácia világbeli helyzetéről és az Európai Unió ezzel kapcsolatos politikájáról szóló 2015. évi éves jelentésről

FEMM
10-11-2016 FEMM_AD(2016)589216

VÉLEMÉNY a földközi-tengeri térségben kialakult helyzetről és a migrációval kapcsolatos átfogó uniós megközelítés szükségességéről

DEVE
12-11-2015 DEVE_AD(2015)565184

VÉLEMÉNY az európai polgári kezdeményezésről

PETI
01-07-2015 PETI_AD(2015)551974

Árnyékelőadóként beterjesztett vélemény

27

VÉLEMÉNY a megújuló forrásokból előállított energia támogatásáról szóló európai parlamenti és tanácsi irányelvre irányuló javaslatról (átdolgozás)

PETI
03-10-2017 PETI_AD(2017)597694

MÓDOSÍTÁSOK FORMÁJÁBAN MEGFOGALMAZOTT ÁLLÁSPONT az uniós polgárságról szóló 2017. évi jelentésről: a polgárok jogainak megerősítése a demokratikus átalakulás uniójában

FEMM
26-09-2017 FEMM_AD(2017)610721

VÉLEMÉNY a polgári kezdeményezésről szóló 211/2011/EU rendelet felülvizsgálatáról

PETI
21-09-2017 PETI_AD(2017)606197

VÉLEMÉNY a gyermekek szexuális bántalmazása, szexuális kizsákmányolása és a gyermekpornográfia elleni küzdelemről szóló, 2011. december 13-i 2011/93/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv végrehajtásáról

FEMM
04-07-2017 FEMM_AD(2017)603005

VÉLEMÉNY nem jogalkotási állásfoglalási indítvánnyal az egyrészről az Európai Unió és tagállamai, másrészről a Kubai Köztársaság közötti politikai párbeszédről és együttműködésről szóló megállapodásnak az Unió nevében történő megkötéséről szóló tanácsi határozat tervezetéről

DEVE
31-05-2017 DEVE_AD(2017)602777

VÉLEMÉNY a nemzetközi kereskedelem és az uniós kereskedelmi politikák globális értékláncokra gyakorolt hatásáról

DEVE
31-05-2017 DEVE_AD(2017)600904

VÉLEMÉNY az egyrészről az Európai Unió és tagállamai, másrészről a Kubai Köztársaság közötti politikai párbeszédről és együttműködésről szóló megállapodásnak az Unió nevében történő megkötéséről szóló tanácsi határozat tervezetéről

DEVE
30-05-2017 DEVE_AD(2017)602772

VÉLEMÉNY a munkakörülményekről és a bizonytalan foglalkoztatásról

FEMM
09-02-2017 FEMM_AD(2017)595615

VÉLEMÉNY a gyógyszerekhez való hozzájutás javításának uniós lehetőségeiről

PETI
15-11-2016 PETI_AD(2016)582217

VÉLEMÉNY a gyógyszerekhez való hozzájutás javításának uniós lehetőségeiről

DEVE
09-11-2016 DEVE_AD(2016)585778

Állásfoglalásra irányuló indítvány(ok)

285

Közös állásfoglalási indítvány Salvadorról: a vetélés miatt büntetőeljárás alá helyezett nőkről

13-12-2017 RC-B8-0695/2017

Közös állásfoglalási indítvány Kambodzsáról: nevezetesen a CNRP párt feloszlatásáról

13-12-2017 RC-B8-0686/2017

  Motion for a resolution on El Salvador: the cases of women prosecuted for miscarriage

11-12-2017 B8-0699/2017

Megjegyzés: Ez az állásfoglalási indítvány kizárólag eredeti nyelven áll rendelkezésre

  Motion for a resolution on Cambodia: notably the dissolution of CNRP Party

11-12-2017 B8-0696/2017

Megjegyzés: Ez az állásfoglalási indítvány kizárólag eredeti nyelven áll rendelkezésre

  Motion for a resolution on Vietnam: freedom of expression

11-12-2017 B8-0690/2017

Megjegyzés: Ez az állásfoglalási indítvány kizárólag eredeti nyelven áll rendelkezésre

Közös állásfoglalási indítvány Madagaszkárról

15-11-2017 RC-B8-0641/2017

Közös állásfoglalási indítvány a szomáliai terrortámadásokról

15-11-2017 RC-B8-0600/2017

  Motion for a resolution on Madagascar

13-11-2017 B8-0646/2017

Megjegyzés: Ez az állásfoglalási indítvány kizárólag eredeti nyelven áll rendelkezésre

Írásbeli nyilatkozat(ok)

9

Írásbeli nyilatkozat az Asperger-szindrómáról

12-09-2016 P8_DCL(2016)0099 Elévült

Részletek

Dominique BILDE , Filiz HYUSMENOVA , Ivan JAKOVČIĆ , Patricija ŠULIN , Angel DZHAMBAZKI , Andrey KOVATCHEV , Mara BIZZOTTO , Marie-Christine BOUTONNET , Steeve BRIOIS , Lefteris CHRISTOFOROU , Cristian-Silviu BUŞOI , Nedzhmi ALI , Nikolay BAREKOV , Beatriz BECERRA BASTERRECHEA , Tomáš ZDECHOVSKÝ , Rolandas PAKSAS , Zigmantas BALČYTIS

Kiosztás dátuma : 12-09-2016
Lejárat időpontja : 12-12-2016
Aláírók száma : 51 - 13-12-2016

Írásbeli nyilatkozat az antibiotikumok túlzott és nem rendeltetésszerű használatáról

12-09-2016 P8_DCL(2016)0081 Elévült

Részletek

Patricija ŠULIN , Monica MACOVEI , Tomáš ZDECHOVSKÝ , Dubravka ŠUICA , Stelios KOULOGLOU , Alfred SANT , Michela GIUFFRIDA , Salvatore CICU , José Inácio FARIA , Ivana MALETIĆ , Nicola CAPUTO , Marijana PETIR , Stefan ECK , Theodoros ZAGORAKIS , Lola SÁNCHEZ CALDENTEY , Marlene MIZZI , Ivan JAKOVČIĆ , Beatriz BECERRA BASTERRECHEA , Jozo RADOŠ , Doru-Claudian FRUNZULICĂ , Eleftherios SYNADINOS , Renata BRIANO

Kiosztás dátuma : 12-09-2016
Lejárat időpontja : 12-12-2016
Aláírók száma : 95 - 13-12-2016

Írásbeli nyilatkozat az idiopátiás tüdőfibrózisról

11-04-2016 P8_DCL(2016)0026 Többséggel lezárva

Részletek

Elena GENTILE , Andrey KOVATCHEV , Javier NART , Raffaele FITTO , Isabella DE MONTE , Luigi MORGANO , Nicola CAPUTO , Marc TARABELLA , Doru-Claudian FRUNZULICĂ , Karin KADENBACH , Renate SOMMER , Dominique RIQUET , Philippe DE BACKER , Marian HARKIN , Beatriz BECERRA BASTERRECHEA , Remo SERNAGIOTTO

Kiosztás dátuma : 11-04-2016
Lejárat időpontja : 11-07-2016
Elfogadva (dátum) : 11-07-2016
Az aláírók felsorolása a 12-09-2016-i jegyzőkönyv 01. mellékletében kerül kiadásra
Aláírók száma : 388 - 12-07-2016

Írásbeli nyilatkozat az anyák egészségügyi ellátáshoz való egyetemes hozzáféréséről

24-02-2016 P8_DCL(2016)0015 Elévült

Részletek

Filiz HYUSMENOVA , Beatriz BECERRA BASTERRECHEA , Nathalie GRIESBECK , Louis MICHEL , Ivan JAKOVČIĆ , Gabriele ZIMMER , Marc TARABELLA , Jana ŽITŇANSKÁ , Elisabeth MORIN-CHARTIER , Jean LAMBERT , Mariya GABRIEL , Caterina CHINNICI

Kiosztás dátuma : 24-02-2016
Lejárat időpontja : 24-05-2016
Aláírók száma : 174 - 25-05-2016

Írásbeli nyilatkozat a globális éhezési indexben ismertetett kihívások kezeléséről

24-02-2016 P8_DCL(2016)0013 Elévült

Részletek

Brian HAYES , Neena GILL , Petr JEŽEK , Tom VANDENKENDELAERE , Nirj DEVA , Deirdre CLUNE , Doru-Claudian FRUNZULICĂ , Seb DANCE , Davor Ivo STIER , Beatriz BECERRA BASTERRECHEA

Kiosztás dátuma : 24-02-2016
Lejárat időpontja : 24-05-2016
Aláírók száma : 61 - 25-05-2016

Írásbeli nyilatkozat Írásbeli nyilatkozat az Európai Parlament eljárási szabályzatának 136. cikke alapján a demokrácia és az emberi jogok világszintű előmozdításának finanszírozási eszközéhez kapcsolódó munka Venezuelában történő megerősítéséről

26-10-2015 P8_DCL(2015)0063 Elévült

Részletek

Dita CHARANZOVÁ , Izaskun BILBAO BARANDICA , Beatriz BECERRA BASTERRECHEA , Maite PAGAZAURTUNDÚA RUIZ , Fernando MAURA BARANDIARÁN , Andrew LEWER , Ivan ŠTEFANEC , Javier NART , Teresa JIMÉNEZ-BECERRIL BARRIO , Renate WEBER , Juan Carlos GIRAUTA VIDAL , Ashley FOX , Davor Ivo STIER

Kiosztás dátuma : 26-10-2015
Lejárat időpontja : 26-01-2016
Aláírók száma : 64 - 27-01-2016

Írásbeli nyilatkozat az endometriózis kutatásáról és megelőzéséről

07-09-2015 P8_DCL(2015)0045 Elévült

Részletek

Beatriz BECERRA BASTERRECHEA , José BLANCO LÓPEZ , Angelika MLINAR , Sofia RIBEIRO , Izaskun BILBAO BARANDICA , Cecilia WIKSTRÖM , Catherine BEARDER , Ángela VALLINA , Jana ŽITŇANSKÁ , Eleonora EVI , Eider GARDIAZABAL RUBIAL , Soledad CABEZÓN RUIZ

Kiosztás dátuma : 07-09-2015
Lejárat időpontja : 07-12-2015
Aláírók száma : 193 - 08-12-2015

Írásbeli nyilatkozat a befogadó oktatási rendszerek előmozdításáról

07-09-2015 P8_DCL(2015)0029 Elévült

Részletek

Rosa ESTARÀS FERRAGUT , Ádám KÓSA , Brando BENIFEI , Marek PLURA , Constance LE GRIP , Eleonora EVI , Barbara MATERA , Victor NEGRESCU , Sergio GUTIÉRREZ PRIETO , Sylvie GUILLAUME , Csaba SÓGOR , Beatriz BECERRA BASTERRECHEA , Indrek TARAND , Zdzisław KRASNODĘBSKI , Sabine VERHEYEN , Pablo IGLESIAS

Kiosztás dátuma : 07-09-2015
Lejárat időpontja : 07-12-2015
Aláírók száma : 263 - 08-12-2015

Írásbeli nyilatkozat a zaklatásról és az iskolai erőszakról

07-09-2015 P8_DCL(2015)0028 Elévült

Részletek

Filiz HYUSMENOVA , Nathalie GRIESBECK , Angelika MLINAR , Beatriz BECERRA BASTERRECHEA , Antonio LÓPEZ-ISTÚRIZ WHITE , Anna Maria CORAZZA BILDT , Teresa JIMÉNEZ-BECERRIL BARRIO , Ismail ERTUG , Miriam DALLI , Silvia COSTA , Nessa CHILDERS , Jana ŽITŇANSKÁ

Kiosztás dátuma : 07-09-2015
Lejárat időpontja : 07-12-2015
Aláírók száma : 119 - 08-12-2015

Parlamenti kérdés(ek)

230

  EU legal framework in tackling crime: data retention

04-01-2018 P-000013/2018 Bizottság

  Refusal of VP/HR to meet with the 2017 Sakharov Prize laureates

19-12-2017 E-007864/2017 Bizottság

  VP/HR - Refusal of the VP/HR to meet with the 2017 Sakharov Prize laureates

19-12-2017 E-007863/2017 Bizottság

  VP/HR - Human rights violations in Sudan using Community funds

15-12-2017 E-007788/2017 Bizottság

A szexuális és munkaerő-kizsákmányolás céljából folytatott nő- és leánykereskedelem elleni küzdelem az EU-ban

01-12-2017 O-000094/2017 Bizottság

  VP/HR - Russian interference during the secessionist process in Catalonia and in the lead-up to next regional elections

20-11-2017 E-007122/2017 Bizottság

  VP/HR - Future prospects for the Europe of Defence

16-11-2017 E-007064/2017 Bizottság

  Requests for asylum by nationals of the Member States of the European Union

31-10-2017 P-006768/2017 Bizottság

  UK government requirement for non-national EU citizens to register residence

27-10-2017 E-006718/2017 Bizottság

  Wildfires in Spain and Portugal and the EU's coordinated response

18-10-2017 E-006542/2017 Bizottság

A szavazáshoz fűzött írásbeli indokolások

134

 

A belső piaci szolgáltatásokról szóló 2006/123/EK irányelv végrehajtása az engedélyezési rendszerekre vonatkozó értesítési eljárás és a szolgáltatásokra vonatkozó követelmények megállapításról, valamint a 2006/123/EK irányelv és a belső piaci információs rendszer keretében történő igazgatási együttműködésről szóló 1024/2012/EU rendelet módosításáról (A8-0396/2017 - Sergio Gutiérrez Prieto)

14-12-2017

He votado a favor porque apoyo el establecimiento de un procedimiento de notificación eficaz y sin lagunas, a fin de facilitar la libertad de establecimiento de los proveedores de servicios y la libertad de prestar servicios en el mercado único.

 

Az afganisztáni helyzet (RC-B8-0678/2017, B8-0678/2017, B8-0679/2017, B8-0680/2017, B8-0681/2017, B8-0682/2017, B8-0683/2017, B8-0684/2017)

14-12-2017

He dado mi apoyo a la resolución porque valoro el compromiso conjunto de las instituciones y los Estados miembros de seguir involucrados activamente en la suerte de Afganistán como contraparte neutral y con el propósito de animar, tanto en el interior como a escala regional, los esfuerzos de paz y reconciliación. Además felicito la entrada en vigor de forma provisional, el 1 de diciembre de 2017, del Acuerdo de Cooperación sobre Colaboración y Desarrollo entre la Unión Europea y Afganistán, que constituye el primer marco para las relaciones entre las dos partes jurídicamente vinculante.

 

A rohindzsák helyzete (RC-B8-0668/2017, B8-0668/2017, B8-0669/2017, B8-0670/2017, B8-0671/2017, B8-0672/2017, B8-0673/2017, B8-0674/2017)

14-12-2017

He votado a favor de esta resolución debido a que insta a las fuerzas militares y de seguridad de Myanmar a poner fin de inmediato al asesinato, hostigamiento y violación del pueblo rohingya. También se hace un llamamiento al Gobierno de Myanmar para que inicie investigaciones imparciales, independientes y efectivas de todas las acusaciones de violaciones de las normas internacionales de derechos humanos y crímenes de derecho internacional. Se trata de una de las crisis humanitarias más importantes de los últimos años y la UE debería estar a la altura de las circunstancias.

 

A gyermekek szexuális bántalmazása, szexuális kizsákmányolása és a gyermekpornográfia elleni küzdelemről szóló irányelv végrehajtása (A8-0368/2017 - Anna Maria Corazza Bildt)

14-12-2017

El informe reconoce las mejoras introducidas por la Directiva 2011/93 sobre la lucha contra el abuso sexual y la explotación sexual de los niños y la pornografía infantil. La Directiva tiene como objetivo fortalecer la lucha contra el abuso sexual infantil online y offline, un delito transfronterizo que necesita más cooperación. Sin embargo, también destaca la falta de una aplicación correcta de la legislación por los Estados miembros que deben acelerar sus esfuerzos para investigar, enjuiciar y prevenir estos crímenes, así como para ayudar y proteger a las víctimas. Por su contenido, he votado a favor.

 

A Petíciós Bizottság 2016. évi tanácskozásai (A8-0387/2017 - Notis Marias)

14-12-2017

He votado a favor del informe puesto que sintetiza todo el trabajo del Comité de Peticiones durante el año 2016. El Comité es el punto de contacto directo de los ciudadanos de la UE con el Parlamento Europeo. Este año se presentaron 1.569 peticiones y más del 70% consistían en competencia del Parlamento Europeo, lo que representa un aumento del 9,6% en comparación con 2015. Aún y así, el procedimiento aún no es muy conocido entre la población y se debería sensibilizar más sobre la posibilidad de presentar una petición en el Parlamento Europeo.

 

Az alacsony kibocsátású mobilitás európai stratégiája (A8-0356/2017 - Bas Eickhout)

14-12-2017

He votado a favor del informe porque insiste en la importancia de la transición hacia un sistema de transporte de bajas emisiones con energía alternativa. Para lograrlo no solo se necesita del despliegue de las infraestructuras necesarias sino también un cambio en el comportamiento tanto de los ciudadanos como de los responsables políticos.

 

Az Egyesült Királysággal folytatott tárgyalások jelenlegi állása (B8-0676/2017, B8-0677/2017)

13-12-2017

He votado a favor de la resolución puesto que afirma que ha habido suficiente progreso en las negociaciones e invita al Consejo a pasar a la siguiente fase. Aún y así, se destacan varias cuestiones pendientes que deben ser resueltas antes de concluir con el acuerdo de retirada (garantizar la libre circulación de los ciudadanos británicos que viven en la UE, que los compromisos contraídos con respecto a Irlanda del Norte / Irlanda son plenamente ejecutables, y prever el carácter vinculante de las decisiones del TJUE en relación con la interpretación de las disposiciones en materia de derechos de los ciudadanos).
El Brexit no puede provocar un debilitamiento de los derechos de los ciudadanos y mucho menos de los derechos de los trabajadores y otros derechos sociales, incluido el derecho de residencia, el derecho a la igualdad de trato, el derecho de acceso a la asistencia sanitaria y la educación, el derecho a la exportabilidad de las prestaciones de seguridad social, el derecho a la reagrupación familiar y el reconocimiento mutuo de las cualificaciones académicas y profesionales.

 

Végrehajtási jogi aktus elleni kifogás: a foszforsav – foszfátok – di-, tri- és polifoszfátok (E 338-452) függőleges nyárson sütendő fagyasztott húsokban való felhasználása (B8-0666/2017)

13-12-2017

He dado mi apoyo a la objeción al proyecto de Reglamento de ejecución de la Comisión para utilizar fosfatos en espetones de carne vertical congelada. Considero que no existe una necesidad tecnológica para ello y podría confundir a los consumidores. Además, la presencia de fosfatos disminuye la calidad de la carne y podría tener efectos perjudiciales para la salud, incrementado los riesgos cardiovasculares. Por este motivo, considero necesario consultar previamente la reevaluación de la EFSA de la seguridad de los fosfatos antes de extender su uso a más alimentos.

 

Ajánlástervezet a pénzmosással, adókikerüléssel és adókijátszással foglalkozó vizsgálatot követően (B8-0660/2017)

13-12-2017

He votado a favor del informe puesto que refleja el trabajo que el Comité de Blanqueo de Capitales y Elusión y Evasión Fiscales ha realizado durante los 18 meses de su funcionamiento, estableciendo las recomendaciones finales sobre evasión fiscal, la legislación actual en la materia, el papel de los intermediarios y los países en desarrollo. Las propuestas consisten en mejorar la regulación de los intermediarios financieros, una definición común de paraíso fiscal, una mejora del intercambio de información entre países y mejorar la protección de los “whistleblowers”. Tanto la Comisión como los estados miembros tienen que intensificar sus esfuerzos y mejorar la supervisión, no sólo para garantizar la lucha contra prácticas ilegales como el blanqueo de dinero, la evasión de impuestos y el fraude fiscal, sino también para prevenir aquellas prácticas que son legales pero contrarias al espíritu de la ley.

 

Éves jelentés a közös kül- és biztonságpolitika végrehajtásáról (A8-0351/2017 - Michael Gahler)

13-12-2017

He dado mi apoyo al informe puesto que refleja las preocupaciones y ambiciones que defiendo dentro del desarrollo del pilar de Defensa de la UE. El informe describe el entorno estratégico en el que se encuentra la UE y subraya los desafíos actuales en el orden internacional y los valores liberales. También menciona un incremento del terrorismo, la delincuencia y la guerra híbrida y especifica la redefinición por parte de los Estados Unidos y el Reino Unido de sus posiciones con respecto a la UE y la OTAN.

Kapcsolattartás

Bruxelles

 • Parlement européen
  Bât. Altiero Spinelli
  08G309
  60, rue Wiertz / Wiertzstraat 60
  B-1047 Bruxelles/Brussel

Strasbourg

 • Parlement européen
  Bât. Winston Churchill
  M02012
  1, avenue du Président Robert Schuman
  CS 91024
  F-67070 Strasbourg Cedex

Postacím

 • European Parliament
  Rue Wiertz
  Altiero Spinelli 08G309
  1047 Brussels