Inma RODRÍGUEZ-PIÑERO : 8. parlamenti ciklus 

Képviselőcsoportok 

 • 01-07-2014 / 01-07-2019 : Szocialisták és Demokraták Progresszív Szövetsége az Európai Parlamentben képviselőcsoport - Tag

Nemzeti pártok 

 • 01-07-2014 / 01-07-2019 : Partido Socialista Obrero Español (Spanyolország)

Képviselok 

 • 01-07-2014 / 18-01-2017 : Nemzetközi Kereskedelmi Bizottság
 • 14-07-2014 / 01-07-2019 : Az EU–Chile Parlamenti Vegyes Bizottságba delegált küldöttség
 • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Nemzetközi Kereskedelmi Bizottság

Póttag 

 • 08-07-2014 / 18-01-2017 : Költségvetési Ellenőrző Bizottság
 • 08-07-2014 / 18-01-2017 : Ipari, Kutatási és Energiaügyi Bizottság
 • 14-07-2014 / 01-07-2019 : Az Amerikai Egyesült Államokkal fenntartott kapcsolatokért felelős küldöttség
 • 08-10-2014 / 01-07-2019 : Az Euro–Latin-amerikai Parlamenti Közgyűlésbe delegált küldöttség
 • 05-05-2015 / 07-09-2015 : A délkelet-ázsiai országokkal és a Délkelet-ázsiai Nemzetek Szövetségével (ASEAN) fenntartott kapcsolatokért felelős küldöttség
 • 19-01-2017 / 10-04-2017 : Költségvetési Ellenőrző Bizottság
 • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Ipari, Kutatási és Energiaügyi Bizottság
 • 11-04-2017 / 01-07-2019 : Közlekedési és Idegenforgalmi Bizottság

Fő parlamenti tevékenységek 

Részvétel a plenáris ülés vitáiban 
A plenáris ülésen elhangzott beszédek és a plenáris vitákhoz kapcsolódó írásbeli nyilatkozatok. 204. cikk és 171. cikk (11) bekezdés

Jelentés(ek) – előadóként beterjesztve 
A felelős parlamenti bizottságban előadót neveznek ki a jogalkotási és költségvetési jellegű javaslatokról vagy egyéb kérdésekről szóló jelentés elkészítésére. Jelentéseik elkészítése során az előadók konzultálhatnak szakértőkkel és az érdekelt felekkel. Az előadók felelősek továbbá a kompromisszumos módosítások megfogalmazásáért és az árnyékelőadókkal folytatott tárgyalásokért. A bizottsági szinten elfogadott jelentéseket ezután plenáris ülésen tárgyalják és szavaznak róluk. 55. cikk

Jelentés(ek) – árnyékelőadóként beterjesztve 
A képviselőcsoportok árnyékelőadót neveznek ki a jelentésekhez, aki nyomon követi az eljárást és megegyezéses szövegekről tárgyalhat az előadóval. 215. cikk

Árnyékelőadóként beterjesztett vélemény 
A képviselőcsoportok árnyékelőadót neveznek ki a véleményekhez, aki nyomon követi az eljárást és megegyezéses szövegekről tárgyal az előadóval. 215. cikk

VÉLEMÉNY a Szomszédsági, Fejlesztési és Nemzetközi Együttműködési Eszköz létrehozásáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról  
- INTA_AD(2019)629557 -  
-
INTA 
VÉLEMÉNY az EU és Grúzia közötti társulási megállapodás végrehajtása  
- INTA_AD(2018)619164 -  
-
INTA 
VÉLEMÉNY az Európai Beruházási Bank pénzügyi tevékenységeiről szóló éves jelentésről  
- INTA_AD(2016)589330 -  
-
INTA 

Állásfoglalásra irányuló indítvány(ok) 
Az aktuális kérdésekről szóló állásfoglalási indítványokat egy bizottság, egy képviselőcsoport vagy a képviselők legalább 5%-ának kérésére veszik napirendre és szavaznak róla a plenáris ülésen. 132. , 136. , 139. és 144. cikk

Szóban megvála-szolandó kérdések 
Az Európai Bizottságnak, a Tanácsnak vagy a Bizottság alelnökének/az Unió főképviselőjének címzett, szóbeli választ igénylő kérdéseket egy bizottság, egy képviselőcsoport vagy a parlamenti képviselők legalább 5%-a terjesztheti elő. 136. cikk

Egyéb parlamenti tevékenységek 

A szavazáshoz fűzött írásbeli indokolások 
A képviselők írásbeli indokolást nyújthatnak be a plenáris ülésen leadott szavazatukhoz. 194. cikk

Az új nehézgépjárművek CO2-kibocsátási előírásai (A8-0354/2018 - Bas Eickhout) ES  
 

La delegación socialista española ha votado a favor de la propuesta de Reglamento. El Parlamento y el grupo socialista han logrado introducir medidas interesantes en la propuesta presentada por la Comisión.
Los vehículos pesados son responsables de la cuarta parte de las emisiones totales de CO2 en carretera, tanto la UE como las Naciones Unidas en sus Objetivos de Desarrollo Sostenible son consciente de la necesidad de la reducción del CO2 en la lucha contra el cambio climático.
La propuesta establece objetivos para la reducción del 15 % para 2025 para llegar a un 30 % en 2030, los vehículos profesionales como autobuses y remolques están exento hasta 2022.
Los socialistas celebramos todos los avances que las instituciones europeas hagan para mejorar la situación del medio ambiente y seguiremos trabajando para encontrar soluciones a uno de los mayores retos del siglo XXI.

InvestEU (A8-0482/2018 - José Manuel Fernandes, Roberto Gualtieri) ES  
 

Sobre la base del éxito de los dos primeros programas del Fondo Europeo para Inversiones Estratégicas (también conocidos como plan Juncker o FEIE), la Comisión propuso para el próximo marco financiero, un nuevo programa llamado InvestEU.
A través de cuatro ejes (infraestructura sostenible, investigación, innovación y digitalización, pymes e inversión social) InvestEU movilizará más de 500 000 millones de euros de inversiones en la UE, de los cuales casi 16 000 millones se prevén en el presupuesto de la UE 2021-2027.
Nuestro grupo ha trabajado para conseguir que InvestEU sea un instrumento fuerte para la política de inversiones de la UE. que combine los diversos instrumentos financieros hasta ahora dispersos con el objetivo de optimizar el impacto de la inversión de la UE sobre el terreno.
El resultado de la negociación representa en sí un éxito, ya que hemos conseguido incluir nuestras prioridades, concretamente en relación con los objetivos (creación de empleo, objetivos de desarrollo sostenible, lucha contra el cambio climático, innovación, educación, cohesión económica, territorial y social, energía, infraestructuras...), la gobernanza y la rendición de cuentas.
Por todo ello la delegación socialista española en el Parlamento Europeo ha votado a favor.

Az endokrin károsító anyagokra vonatkozó átfogó európai uniós keret (B8-0241/2019) ES  
 

Para garantizar una respuesta más firme del Parlamento Europeo a la estrategia de la Comisión, todos los grupos políticos han decidido trabajar juntos en un texto conjunto desde el principio, se trata de una propuesta de Resolución en respuesta a la estrategia de la Comisión Europea «Hacia un marco integral de la Unión Europea sobre los disruptores endocrinos»
La propuesta de Resolución responde a la estrategia de la Comisión al considerar que carece de ambición y no propone acciones concretas para abordar el problema de la identificación y posterior exclusión / eliminación de sustancias disruptoras endocrinas en sectores como juguetes, cosméticos o materiales en contacto con alimentos.
El reciente estudio «Interruptores endocrinos: de la evidencia científica a la protección de la salud humana», publicado por el Departamento de Política de los Derechos de los Ciudadanos y Asuntos Constitucionales del Parlamento, también ha servido de base para esta propuesta de Resolución.
Los socialistas españoles hemos apoyado esta propuesta de Resolución seguir impulsando una normativa seria en esta materia.

Írásban megvála-szolandó kérdések 
A képviselők meghatározott számú írásbeli választ igénylő kérdést nyújthatnak be az Európai Tanács elnökének, a Tanácsnak, a Bizottságnak és a Bizottság alelnökének/az Unió főképviselőjének. 138. cikk, III. melléklet

Egyéni állásfoglalási indítványok  
A képviselők az EU tevékenységi körébe tartozó ügyekben állásfoglalási indítványt terjeszthetnek elő. Az elfogadhatónak nyilvánított állásfoglalási indítványokat az illetékes bizottsághoz utalják, amely határoz az alkalmazandó eljárásról. 143. cikk

Írásbeli nyilatkozatok (2017. január 16-ig) 
**Ez az eszköz 2017. január 16. óta nem létezik**. Az írásbeli nyilatkozatok az EU hatáskörébe tartozó kérdésekre vonatkozó kezdeményezések voltak. A képviselők azt 3 hónapos időszakon belül írhatták alá.

Írásbeli nyilatkozat a halászati és akvakultúra-termékek címkézésével kapcsolatos fogyasztóvédelemről  
- P8_DCL(2016)0042 - Elévült  
José BLANCO LÓPEZ , Clara AGUILERA , Isabelle THOMAS , Sergio GUTIÉRREZ PRIETO , Izaskun BILBAO BARANDICA , Renata BRIANO , Jordi Vicent SEBASTIA TALAVERA , Ricardo SERRÃO SANTOS , Maria Lidia SENRA RODRÍGUEZ , Nicola CAPUTO , Inma RODRÍGUEZ-PIÑERO , Nicola DANTI  
Kiosztás dátuma : 27-04-2016
Lejárat időpontja : 27-07-2016
Aláírók száma : 51 - 27-07-2016
Írásbeli nyilatkozat az embereket az életük végén megillető méltóságról  
- P8_DCL(2015)0055 - Elévült  
Inma RODRÍGUEZ-PIÑERO , Gilles PARGNEAUX , Virginie ROZIÈRE , Marina ALBIOL GUZMÁN , Jordi Vicent SEBASTIA TALAVERA , Frédérique RIES , Ernest URTASUN , Maria ARENA , Enrique CALVET CHAMBON , Julie WARD , Elena VALENCIANO , Sophia in 't VELD , José BLANCO LÓPEZ , Marie-Christine VERGIAT  
Kiosztás dátuma : 05-10-2015
Lejárat időpontja : 05-01-2016
Aláírók száma : 95 - 06-01-2016
Írásbeli nyilatkozat az almadraba elnevezésű csapdával történő tonhalhalászatról  
- P8_DCL(2015)0035 - Elévült  
Clara AGUILERA , Marco AFFRONTE , Izaskun BILBAO BARANDICA , José BLANCO LÓPEZ , Renata BRIANO , Soledad CABEZÓN RUIZ , Jonás FERNÁNDEZ , João FERREIRA , Eider GARDIAZABAL RUBIAL , Sergio GUTIÉRREZ PRIETO , Ramón JÁUREGUI ATONDO , Paloma LÓPEZ BERMEJO , Inma RODRÍGUEZ-PIÑERO , Maria Lidia SENRA RODRÍGUEZ , Ricardo SERRÃO SANTOS , Ángela VALLINA , Miguel VIEGAS  
Kiosztás dátuma : 07-09-2015
Lejárat időpontja : 07-12-2015
Aláírók száma : 81 - 08-12-2015

Nyilatkozatok 

Vagyonnyilatkozat 

Nyilatkozat a képviselők részvételéről harmadik fél által szervezett eseményeken 

Kapcsolat