José BLANCO LÓPEZ : 8. parlamenti ciklus 

Képviselőcsoportok 

 • 01-07-2014 / 01-07-2019 : Szocialisták és Demokraták Progresszív Szövetsége az Európai Parlamentben képviselőcsoport - Tag

Nemzeti pártok 

 • 01-07-2014 / 01-07-2019 : Partido Socialista Obrero Español (Spanyolország)

Alelnök 

 • 13-10-2014 / 01-07-2019 : Az EU–Mexikó Parlamenti Vegyes Bizottságba delegált küldöttség

Képviselok 

 • 01-07-2014 / 27-10-2015 : Regionális Fejlesztési Bizottság
 • 14-07-2014 / 12-10-2014 : Az EU–Mexikó Parlamenti Vegyes Bizottságba delegált küldöttség
 • 15-09-2014 / 01-07-2019 : Az Euro–Latin-amerikai Parlamenti Közgyűlésbe delegált küldöttség
 • 28-10-2015 / 18-01-2017 : Ipari, Kutatási és Energiaügyi Bizottság
 • 21-01-2016 / 04-04-2017 : A gépjárműiparban alkalmazott kibocsátásméréssel foglalkozó vizsgálóbizottság
 • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Ipari, Kutatási és Energiaügyi Bizottság

Póttag 

 • 08-07-2014 / 27-10-2015 : Ipari, Kutatási és Energiaügyi Bizottság
 • 08-07-2014 / 18-01-2017 : Halászati Bizottság
 • 14-07-2014 / 22-07-2014 : Az EU–Chile Parlamenti Vegyes Bizottságba delegált küldöttség
 • 23-07-2014 / 14-09-2014 : Az Euro–Latin-amerikai Parlamenti Közgyűlésbe delegált küldöttség
 • 10-10-2014 / 21-10-2014 : Az AKCS–EU Közös Parlamenti Közgyűlésbe delegált küldöttség
 • 22-10-2014 / 01-07-2019 : A CARIFORUM–EU Parlamenti Bizottságba delegált küldöttség
 • 08-12-2014 / 01-07-2019 : Az AKCS–EU Közös Parlamenti Közgyűlésbe delegált küldöttség
 • 28-10-2015 / 18-01-2017 : Közlekedési és Idegenforgalmi Bizottság
 • 19-01-2017 / 10-04-2017 : Közlekedési és Idegenforgalmi Bizottság
 • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Halászati Bizottság
 • 11-04-2017 / 01-07-2019 : Költségvetési Ellenőrző Bizottság

Fő parlamenti tevékenységek 

Részvétel a plenáris ülés vitáiban 
A plenáris ülésen elhangzott beszédek és a plenáris vitákhoz kapcsolódó írásbeli nyilatkozatok. 204. cikk és 171. cikk (11) bekezdés

Jelentés(ek) – előadóként beterjesztve 
A felelős parlamenti bizottságban előadót neveznek ki a jogalkotási és költségvetési jellegű javaslatokról vagy egyéb kérdésekről szóló jelentés elkészítésére. Jelentéseik elkészítése során az előadók konzultálhatnak szakértőkkel és az érdekelt felekkel. Az előadók felelősek továbbá a kompromisszumos módosítások megfogalmazásáért és az árnyékelőadókkal folytatott tárgyalásokért. A bizottsági szinten elfogadott jelentéseket ezután plenáris ülésen tárgyalják és szavaznak róluk. 55. cikk

Előadóként beterjesztett vélemény 
A bizottságok véleményt nyilváníthatnak a hatáskörükbe tartozó elemeket tartalmazó jelentések kapcsán. Az ilyen vélemények előadói felelősek továbbá a kompromisszumos módosítások megfogalmazásáért és az árnyékelőadókkal folytatott tárgyalásokért. 56. és 57. cikk, VI. melléklet

VÉLEMÉNY az Európai Halászati Ellenőrző Hivatal (EFCA) 2017. évi pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről  
- PECH_AD(2019)629523 -  
-
PECH 
VÉLEMÉNY az Európai Halászati Ellenőrző Hivatal 2014-es pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről  
- PECH_AD(2016)571453 -  
-
PECH 
VÉLEMÉNY az információs társadalomban a szerzői és szomszédos jogok egyes vonatkozásainak összehangolásáról szóló, 2001. május 22-i 2001/29/EK európai parlamenti és a tanácsi irányelv végrehajtásáról  
- ITRE_AD(2015)549303 -  
-
ITRE 

Árnyékelőadóként beterjesztett vélemény 
A képviselőcsoportok árnyékelőadót neveznek ki a véleményekhez, aki nyomon követi az eljárást és megegyezéses szövegekről tárgyal az előadóval. 215. cikk

VÉLEMÉNY az Európai Unió 2016-os pénzügyi évre szóló általános költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről, III. szakasz – Bizottság és végrehajtó ügynökségek  
- PECH_AD(2018)613408 -  
-
PECH 
VÉLEMÉNY a műsorszolgáltató szervezetek egyes online közvetítéseire, valamint televíziós és rádiós műsorok továbbközvetítésére alkalmazandó szerzői jogok és szerzői joggal szomszédos jogok gyakorlására vonatkozó szabályok megállapításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról  
- ITRE_AD(2017)597748 -  
-
ITRE 
VÉLEMÉNY az Európai Halászati Ellenőrző Hivatal 2015-ös pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről  
- PECH_AD(2017)592433 -  
-
PECH 

Állásfoglalásra irányuló indítvány(ok) 
Az aktuális kérdésekről szóló állásfoglalási indítványokat egy bizottság, egy képviselőcsoport vagy a képviselők legalább 5%-ának kérésére veszik napirendre és szavaznak róla a plenáris ülésen. 132. , 136. , 139. és 144. cikk

Szóban megvála-szolandó kérdések 
Az Európai Bizottságnak, a Tanácsnak vagy a Bizottság alelnökének/az Unió főképviselőjének címzett, szóbeli választ igénylő kérdéseket egy bizottság, egy képviselőcsoport vagy a parlamenti képviselők legalább 5%-a terjesztheti elő. 136. cikk

Egyéb parlamenti tevékenységek 

A szavazáshoz fűzött írásbeli indokolások 
A képviselők írásbeli indokolást nyújthatnak be a plenáris ülésen leadott szavazatukhoz. 194. cikk

Az Európai horizont létrehozása – részvételi és terjesztési szabályainak megállapítása (A8-0401/2018 - Dan Nica) ES  
 

Los socialistas hemos defendido que el programa de I+D de la Unión Europea sea más social y cercano a la ciudadanía, por lo que hemos votado favorablemente el informe sobre el Reglamento que establece el Programa Horizonte Europa y sus reglas de participación y el de la decisión por la que se ejecuta el programa específico.
Celebramos que se haya dado un nuevo enfoque al Programa y que los logros defendidos por los socialdemócratas se hayan introducido en el informe. El género se ha incluido como objetivo operativo y se ha creado una línea presupuestaria propia en el clúster de sociedades inclusivas; las ciencias sociales y humanas recuperan un presupuesto específico; el clima, los sectores creativos, la salud y la economía azul también han sido reforzados.
Los socialistas españoles hemos luchado para recuperar el programa de investigación e innovación para las pymes, que estaba fuera de la propuesta de la Comisión Europea. No obstante, recordamos la necesidad de un apoyo mayor para la agricultura. Si queremos que esta sea sostenible hay que apoyarla firmemente desde la innovación, por lo que seguiremos defendiendo este y otros puntos en las negociaciones con el Consejo y la Comisión.

Az online közvetítő szolgáltatások üzleti felhasználói tekintetében alkalmazandó tisztességes és átlátható feltételek előmozdítása (A8-0444/2018 - Christel Schaldemose) ES  
 

Las plataformas en línea son elementos clave para el comercio digital. Según la Comisión Europea, más de un millón de empresas de la Unión Europea (UE) comercian a través de plataformas en línea para llegar a sus clientes; y se estima que alrededor del 60% del consumo privado y el 30 % del consumo público de bienes y servicios relacionados con la economía digital se realiza a través de plataformas en línea.
He votado a favor de este informe ya que su objetivo es abordar los problemas que han surgido entre las plataformas y sus usuarios comerciales en la economía de las plataformas en línea (relaciones P2B). Además, estas relaciones también afectan en la elección y los precios del consumidor.
Los servicios de intermediación en línea, como los mercados de comercio electrónico (por ejemplo, Amazon) y los motores de búsqueda deberán implementar un conjunto de medidas para garantizar que sus relaciones contractuales con las empresas (por ejemplo, hoteles) son transparentes. Uno de los objetivos es detener las prácticas desleales en el mercado digital. Más de un millón de empresas de la UE comercian a través de plataformas para llegar a sus clientes.

Az élelmiszerláncban alkalmazott uniós kockázatértékelés átláthatósága és fenntarthatósága (A8-0417/2018 - Pilar Ayuso) ES  
 

Los socialistas españoles en el PE hemos votado a favor de este informe porque creemos que la gestión de riesgos, su evaluación y comunicación deben basarse en una aplicación rigurosa del principio de precaución, que ha de regir la legislación sobre seguridad alimentaria.
Las mejoras introducidas en el informe del PE a la propuesta de la CE sobre el Reglamento sobre la transparencia y la sostenibilidad de la determinación del riesgo en la cadena alimentaria, vienen a responder a las necesidades de los consumidores, de los ciudadanos y suponen un firme compromiso con la protección de la salud y medioambiente.
Los socialistas hemos defendido que la publicidad de los datos científicos sea efectiva en el momento de la presentación de la solicitud y no tras la adopción del dictamen de la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria (EFSA). Igualmente, defendimos una lista limitada y cerrada de temas en materia de confidencialidad.
Asimismo, abogamos por la necesidad de un sistema europeo, transparente e independiente que excluya cualquier sustancia peligrosa de la cadena alimentaria.

Írásban megvála-szolandó kérdések 
A képviselők meghatározott számú írásbeli választ igénylő kérdést nyújthatnak be az Európai Tanács elnökének, a Tanácsnak, a Bizottságnak és a Bizottság alelnökének/az Unió főképviselőjének. 138. cikk, III. melléklet

Írásbeli nyilatkozatok (2017. január 16-ig) 
**Ez az eszköz 2017. január 16. óta nem létezik**. Az írásbeli nyilatkozatok az EU hatáskörébe tartozó kérdésekre vonatkozó kezdeményezések voltak. A képviselők azt 3 hónapos időszakon belül írhatták alá.

Írásbeli nyilatkozat egy európai utazási kártya létrehozásáról és támogatásáról  
- P8_DCL(2016)0114 - Elévült  
Brian HAYES , Patricija ŠULIN , Deirdre CLUNE , Ivo VAJGL , José BLANCO LÓPEZ , Yana TOOM , Dieter-Lebrecht KOCH , Izaskun BILBAO BARANDICA , Claudia ȚAPARDEL , Alberto CIRIO , Tom VANDENKENDELAERE , Roberta METSOLA , Isabella DE MONTE  
Kiosztás dátuma : 24-10-2016
Lejárat időpontja : 24-01-2017
Aláírók száma : 43 - 25-01-2017
Írásbeli nyilatkozat az idegrendszeri zavarok vagy egyéb krónikus fájdalommal járó betegségek által érintett személyek foglalkoztatáshoz való hozzáféréséről  
- P8_DCL(2016)0112 - Elévült  
Marian HARKIN , Jeroen LENAERS , Daciana Octavia SÂRBU , Jean LAMBERT , Ivo VAJGL , Dame Glenis WILLMOTT , Biljana BORZAN , Jana ŽITŇANSKÁ , José BLANCO LÓPEZ , Eva KAILI , Jutta STEINRUCK , Elena GENTILE , Heinz K. BECKER , Brian HAYES , Roberta METSOLA , Miroslav MIKOLÁŠIK , Sirpa PIETIKÄINEN , Sofia RIBEIRO , Bogdan Brunon WENTA , Cristian-Silviu BUŞOI , Karin KADENBACH , Merja KYLLÖNEN  
Kiosztás dátuma : 24-10-2016
Lejárat időpontja : 24-01-2017
Aláírók száma : 179 - 25-01-2017
Írásbeli nyilatkozat az idősek jogairól és az öregedésről  
- P8_DCL(2016)0109 - Elévült  
Monica MACOVEI , Patricija ŠULIN , Elisabetta GARDINI , Ivan JAKOVČIĆ , Tomáš ZDECHOVSKÝ , Raffaele FITTO , Doru-Claudian FRUNZULICĂ , José Inácio FARIA , Marijana PETIR , Nicola CAPUTO , Deirdre CLUNE , Eleftherios SYNADINOS , Miroslav POCHE , Piernicola PEDICINI , José BLANCO LÓPEZ , Filiz HYUSMENOVA , Enrico GASBARRA  
Kiosztás dátuma : 24-10-2016
Lejárat időpontja : 24-01-2017
Aláírók száma : 66 - 25-01-2017

Nyilatkozatok 

Vagyonnyilatkozat