Notis MARIAS : 8. parlamenti ciklus 

Képviselőcsoportok 

 • 01-07-2014 / 12-12-2016 : Európai Konzervatívok és Reformerek képviselőcsoport - Alelnök
 • 13-12-2016 / 15-01-2017 : Európai Konzervatívok és Reformerek képviselőcsoport - Az elnökség tagja
 • 16-01-2017 / 04-07-2017 : Európai Konzervatívok és Reformerek képviselőcsoport - Az elnökség tagja
 • 04-07-2017 / 04-07-2017 : Európai Konzervatívok és Reformerek képviselőcsoport - Tag
 • 05-07-2017 / 03-07-2018 : Európai Konzervatívok és Reformerek képviselőcsoport - Az elnökség tagja
 • 04-07-2018 / 01-07-2019 : Európai Konzervatívok és Reformerek képviselőcsoport - Az elnökség tagja

Nemzeti pártok 

 • 01-07-2014 / 06-01-2015 : Independent Greeks (Görögország)
 • 07-01-2015 / 04-04-2017 : Independent (Görögország)
 • 05-04-2017 / 01-07-2019 : Greece-The Alternative Road (Görögország)

Képviselok 

 • 01-07-2014 / 18-01-2017 : Gazdasági és Monetáris Bizottság
 • 01-07-2014 / 18-01-2017 : Petíciós Bizottság
 • 14-07-2014 / 01-07-2019 : A Mashreq-országokkal fenntartott kapcsolatokért felelős küldöttség
 • 14-07-2014 / 01-07-2019 : Az Unió a Mediterrán Térségért Parlamenti Közgyűlésbe delegált küldöttség
 • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Költségvetési Ellenőrző Bizottság
 • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Gazdasági és Monetáris Bizottság
 • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Petíciós Bizottság

Póttag 

 • 01-07-2014 / 18-01-2017 : Ipari, Kutatási és Energiaügyi Bizottság
 • 14-07-2014 / 01-07-2019 : Az EU–Örményország Parlamenti Partnerségi Bizottságba, az EU–Azerbajdzsán Parlamenti Együttműködési Bizottságba és az EU–Grúzia Parlamenti Társulási Bizottságba delegált küldöttség
 • 14-07-2014 / 01-07-2019 : Az Euronest Parlamenti Közgyűlésbe delegált küldöttség
 • 12-02-2015 / 30-11-2015 : A feltételes adómegállapításokkal és jellegükben vagy hatásukban hasonló egyéb intézkedésekkel foglalkozó különbizottság
 • 02-12-2015 / 02-08-2016 : A feltételes adómegállapításokkal és jellegükben vagy hatásukban hasonló egyéb intézkedésekkel foglalkozó különbizottság (TAXE 2)
 • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Ipari, Kutatási és Energiaügyi Bizottság

Fő parlamenti tevékenységek 

Részvétel a plenáris ülés vitáiban 
A plenáris ülésen elhangzott beszédek és a plenáris vitákhoz kapcsolódó írásbeli nyilatkozatok. 204. cikk és 171. cikk (11) bekezdés

Jelentés(ek) – előadóként beterjesztve 
A felelős parlamenti bizottságban előadót neveznek ki a jogalkotási és költségvetési jellegű javaslatokról vagy egyéb kérdésekről szóló jelentés elkészítésére. Jelentéseik elkészítése során az előadók konzultálhatnak szakértőkkel és az érdekelt felekkel. Az előadók felelősek továbbá a kompromisszumos módosítások megfogalmazásáért és az árnyékelőadókkal folytatott tárgyalásokért. A bizottsági szinten elfogadott jelentéseket ezután plenáris ülésen tárgyalják és szavaznak róluk. 55. cikk

Előadóként beterjesztett vélemény 
A bizottságok véleményt nyilváníthatnak a hatáskörükbe tartozó elemeket tartalmazó jelentések kapcsán. Az ilyen vélemények előadói felelősek továbbá a kompromisszumos módosítások megfogalmazásáért és az árnyékelőadókkal folytatott tárgyalásokért. 56. és 57. cikk, VI. melléklet

VÉLEMÉNY a Szerződés uniós polgárságot érintő rendelkezéseinek végrehajtásáról  
- PETI_AD(2018)623689 -  
-
PETI 
VÉLEMÉNY a jogalkotás minőségének javításáról szóló intézményközi megállapodás értelmezéséről és végrehajtásáról  
- PETI_AD(2017)582235 -  
-
PETI 
VÉLEMÉNY az örökbefogadás határokon átnyúló vonatkozásairól  
- PETI_AD(2016)576867 -  
-
PETI 

Árnyékelőadóként beterjesztett vélemény 
A képviselőcsoportok árnyékelőadót neveznek ki a véleményekhez, aki nyomon követi az eljárást és megegyezéses szövegekről tárgyal az előadóval. 215. cikk

VÉLEMÉNY az évszakokhoz kapcsolódó óraátállítás megszüntetéséről és a 2000/84/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló európai parlamenti és tanácsi irányelvre irányuló javaslatról  
- PETI_AD(2019)629635 -  
-
PETI 
VÉLEMÉNY az Európai Unió Alapjogi Chartájának végrehajtásáról az Unió intézményi keretében  
- PETI_AD(2019)606045 -  
-
PETI 
VÉLEMÉNY az ombudsman feladatainak ellátására vonatkozó szabályokról és általános feltételekről szóló 1994. március 9-i 94/262/ESZAK, EK, Euratom parlamenti határozat módosítására irányuló javaslatról  
- PETI_AD(2018)623941 -  
-
PETI 

Állásfoglalásra irányuló indítvány(ok) 
Az aktuális kérdésekről szóló állásfoglalási indítványokat egy bizottság, egy képviselőcsoport vagy a képviselők legalább 5%-ának kérésére veszik napirendre és szavaznak róla a plenáris ülésen. 132. , 136. , 139. és 144. cikk

Szóban megvála-szolandó kérdések 
Az Európai Bizottságnak, a Tanácsnak vagy a Bizottság alelnökének/az Unió főképviselőjének címzett, szóbeli választ igénylő kérdéseket egy bizottság, egy képviselőcsoport vagy a parlamenti képviselők legalább 5%-a terjesztheti elő. 136. cikk

Egyéb parlamenti tevékenységek 

A szavazáshoz fűzött írásbeli indokolások 
A képviselők írásbeli indokolást nyújthatnak be a plenáris ülésen leadott szavazatukhoz. 194. cikk

A határokon átnyúló összefüggésben jogi és közigazgatási akadályok felszámolására irányuló mechanizmus (A8-0414/2018 - Matthijs van Miltenburg) EL  
 

Καταψήφισα την έκθεση σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη θέσπιση μηχανισμού αντιμετώπισης νομικών και διοικητικών εμποδίων σε διασυνοριακό πλαίσιο, διότι δεν είναι πλήρης και τεκμηριωμένη.

Az Eurojust és Grúzia közötti együttműködési megállapodás (A8-0065/2019 - Sylvia-Yvone Kaufmann) EL  
 

Καταψήφισα την έκθεση σχετικά με το σχέδιο εκτελεστικής απόφασης του Συμβουλίου για την έγκριση της σύναψης από τη Eurojust της συμφωνίας συνεργασίας μεταξύ της Eurojust και της Γεωργίας, διότι δεν είναι πλήρης και τεκμηριωμένη.

Az Európai Unióba irányuló közvetlen külföldi befektetések átvilágítási kerete (A8-0198/2018 - Franck Proust) EL  
 

Καταψήφισα την έκθεση σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη θέσπιση πλαισίου για τον έλεγχο των άμεσων ξένων επενδύσεων στην Ευρωπαϊκή Ένωση, διότι δεν είναι πλήρης και τεκμηριωμένη.

Írásban megvála-szolandó kérdések 
A képviselők meghatározott számú írásbeli választ igénylő kérdést nyújthatnak be az Európai Tanács elnökének, a Tanácsnak, a Bizottságnak és a Bizottság alelnökének/az Unió főképviselőjének. 138. cikk, III. melléklet

Az EKB-hoz intézett, valamint az egységes felügyeleti mechanizmusra és az Egységes Szanálási Mechanizmusra vonatkozó kérdések 
A képviselők írásbeli választ igénylő kérdést tehetnek fel az EKB-nak, valamint az egységes felügyeleti mechanizmusra és az Egységes Szanálási Mechanizmusra vonatkozóan. A kérdéseket először az illetékes bizottság elnökének kell benyújtani. 140. cikk, 141. cikk, III. melléklet

Az EKB-hoz intézett, valamint az egységes felügyeleti mechanizmusra és az Egységes Szanálási Mechanizmusra vonatkozó kérdésekre adott válaszok 
Az EKB-hoz intézett, valamint az egységes felügyeleti mechanizmusra és az Egységes Szanálási Mechanizmusra vonatkozóan a képviselők által feltett kérdésekre adott válaszok. 140. cikk, 141. cikk, III. melléklet

Írásbeli nyilatkozatok (2017. január 16-ig) 
**Ez az eszköz 2017. január 16. óta nem létezik**. Az írásbeli nyilatkozatok az EU hatáskörébe tartozó kérdésekre vonatkozó kezdeményezések voltak. A képviselők azt 3 hónapos időszakon belül írhatták alá.

Írásbeli nyilatkozat az adósság átütemezéséről  
- P8_DCL(2016)0043 - Elévült  
Miguel VIEGAS , João FERREIRA , Fabio DE MASI , Paloma LÓPEZ BERMEJO , Nikolaos CHOUNTIS , Isabelle THOMAS , Ernest MARAGALL , Tiziana BEGHIN , Marco ZANNI , Notis MARIAS  
Kiosztás dátuma : 27-04-2016
Lejárat időpontja : 27-07-2016
Aláírók száma : 75 - 28-07-2016

Nyilatkozatok 

Vagyonnyilatkozat