Eleonora FORENZA : 8. parlamenti ciklus 

Képviselőcsoportok 

 • 01-07-2014 / 14-12-2015 : Egységes Európai Baloldal/Északi Zöld Baloldal képviselőcsoport - Tag
 • 15-12-2015 / 11-01-2017 : Egységes Európai Baloldal/Északi Zöld Baloldal képviselőcsoport - Az elnökség tagja
 • 12-01-2017 / 01-07-2019 : Egységes Európai Baloldal/Északi Zöld Baloldal képviselőcsoport - Az elnökség tagja

Nemzeti pártok 

 • 01-07-2014 / 01-07-2019 : Lista Tsipras-L'Altra Europa (Olaszország)

Alelnök 

 • 13-10-2014 / 01-07-2019 : Az EU–Chile Parlamenti Vegyes Bizottságba delegált küldöttség

Képviselok 

 • 01-07-2014 / 18-01-2017 : Nemzetközi Kereskedelmi Bizottság
 • 14-07-2014 / 12-10-2014 : Az EU–Chile Parlamenti Vegyes Bizottságba delegált küldöttség
 • 14-07-2014 / 01-07-2019 : Az Euro–Latin-amerikai Parlamenti Közgyűlésbe delegált küldöttség
 • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Nemzetközi Kereskedelmi Bizottság

Póttag 

 • 01-07-2014 / 18-01-2017 : Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottság
 • 01-07-2014 / 18-01-2017 : Nőjogi és Esélyegyenlőségi Bizottság
 • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottság
 • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Nőjogi és Esélyegyenlőségi Bizottság
 • 08-02-2018 / 12-12-2018 : A peszticidek uniós engedélyezési eljárásával foglalkozó különbizottság

Fő parlamenti tevékenységek 

Részvétel a plenáris ülés vitáiban 
A plenáris ülésen elhangzott beszédek és a plenáris vitákhoz kapcsolódó írásbeli nyilatkozatok. 204. cikk és 171. cikk (11) bekezdés

Jelentés(ek) – előadóként beterjesztve 
A felelős parlamenti bizottságban előadót neveznek ki a jogalkotási és költségvetési jellegű javaslatokról vagy egyéb kérdésekről szóló jelentés elkészítésére. Jelentéseik elkészítése során az előadók konzultálhatnak szakértőkkel és az érdekelt felekkel. Az előadók felelősek továbbá a kompromisszumos módosítások megfogalmazásáért és az árnyékelőadókkal folytatott tárgyalásokért. A bizottsági szinten elfogadott jelentéseket ezután plenáris ülésen tárgyalják és szavaznak róluk. 55. cikk

Előadóként beterjesztett vélemény 
A bizottságok véleményt nyilváníthatnak a hatáskörükbe tartozó elemeket tartalmazó jelentések kapcsán. Az ilyen vélemények előadói felelősek továbbá a kompromisszumos módosítások megfogalmazásáért és az árnyékelőadókkal folytatott tárgyalásokért. 56. és 57. cikk, VI. melléklet

VÉLEMÉNY a Szomszédsági, Fejlesztési és Nemzetközi Együttműködési Eszköz létrehozásáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról  
- FEMM_AD(2018)628565 -  
-
FEMM 
VÉLEMÉNY az Európai Szolidaritási Testület jogi keretének meghatározásáról, továbbá az 1288/2013/EU rendelet, az 1293/2013/EU rendelet, az 1303/2013/EU rendelet, az 1305/2013/EU rendelet, az 1306/2013/EU rendelet és az 1313/2013/EU határozat módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról  
- ENVI_AD(2017)608053 -  
-
ENVI 

Árnyékelőadóként beterjesztett vélemény 
A képviselőcsoportok árnyékelőadót neveznek ki a véleményekhez, aki nyomon követi az eljárást és megegyezéses szövegekről tárgyal az előadóval. 215. cikk

VÉLEMÉNY az emberi jogok és a demokrácia világbeli helyzetéről szóló 2017. évi éves jelentésről és az Európai Unió ezzel kapcsolatos politikájáról  
- FEMM_AD(2018)627570 -  
-
FEMM 
VÉLEMÉNY A korai és a kényszerházasságok elleni uniós külügyi stratégia felé – következő lépések  
- FEMM_AD(2018)616622 -  
-
FEMM 
VÉLEMÉNY az oktatás korszerűsítéséről az EU-ban  
- FEMM_AD(2018)616684 -  
-
FEMM 

Szóban megvála-szolandó kérdések 
Az Európai Bizottságnak, a Tanácsnak vagy a Bizottság alelnökének/az Unió főképviselőjének címzett, szóbeli választ igénylő kérdéseket egy bizottság, egy képviselőcsoport vagy a parlamenti képviselők legalább 5%-a terjesztheti elő. 136. cikk

Nagyobb interpellációk 
Az Európai Bizottságnak, a Tanácsnak vagy a Bizottság alelnökének/az Unió főképviselőjének címzett, írásbeli választ igénylő, vita által követett nagyobb interpellációkat egy bizottság, egy képviselőcsoport vagy a parlament összes képviselőjének legalább 5%-a terjesztheti elő. 139. cikk, III. melléklet

Egyéb parlamenti tevékenységek 

A szavazáshoz fűzött írásbeli indokolások 
A képviselők írásbeli indokolást nyújthatnak be a plenáris ülésen leadott szavazatukhoz. 194. cikk

Az Európai Unió és Kolumbia, illetve Peru közötti kereskedelmi megállapodás végrehajtása (A8-0446/2018 - Santiago Fisas Ayxelà) IT  
 

La Colombia conta oggi il maggior numero di omicidi di difensori dei diritti umani nel mondo (rapporti di Amnesty International e Front Line Defenders). Nel 2017 dei 313 difensori uccisi nel mondo, ben 212 erano latinoamericani, e di questi 92 sono stati uccisi in Colombia.
Nel report trimestrale dell’ONU sulla missione di verifica in Colombia, del 26 dicembre, si riferisce come soltanto nel settembre 2018 siano stati almeno sette gli omicidi di leader verificati, mentre 22 sono in fase di accertamento. Dalla firma degli accordi di pace ci sono poi 456 casi di omicidi, 163 dei quali già verificati dalle autorità colombiane.
Il Segretario generale ONU, Guterres, ha ribadito la preoccupazione per i continui attacchi contro i leader sociali e i difensori dei diritti umani in Colombia, nonostante gli impegni per l’attuazione degli accordi di pace presi dal presidente Ivan Duque nei suoi primi cento giorni di mandato.
La Colombia ha un serio e ripetuto problema con il rispetto dei diritti umani. Questa relazione è un’occasione persa per cercare di esercitare una reale pressione nei confronti del governo colombiano, perché non prende posizione netta su questa situazione. Per questo ho votato contro questa relazione.

Az alapvető jogok helyzete az Európai Unióban 2017-ben (A8-0466/2018 - Josep-Maria Terricabras) IT  
 

La risoluzione presenta un buon avanzamento in tema di diritti fondamentali, incluso il diritto all'aborto libero e sicuro, di cui sono molto soddisfatta e ringrazio i colleghi deputati e deputate che hanno duramente lavorato su questo documento. Tuttavia, l'esplicita associazione tra antisemitismo e l'opposizione alle politiche di sangue che Israele mette in atto è per me inaccettabile. Per questo ho deciso di astenermi al voto generale della risoluzione.

Éves jelentés a közös kereskedelempolitika végrehajtásáról (A8-0166/2018 - Tokia Saïfi) IT  
 

Oggi a Strasburgo abbiamo votato la relazione Saïfi sulla relazione annuale sull'attuazione della politica commerciale comune (2017/2070(INI)).
Vorrei esprimere le ragioni del mio voto contrario alla relazione. In generale considero che la relazione della collega Saïfi contenga elementi apprezzabili, abbiamo sempre lavorato molto bene insieme nella commissione INTA di cui entrambe siamo componenti.
Tuttavia l'impostazione generale della relazione opta per le politiche di liberalizzazione e favorisce le grandi concentrazioni invece che i piccoli investitori. Inoltre, ancora più significativo per la propensione del mio voto è la mancanza di un'indicazione vincolante in quei paragrafi che affrontano lo sviluppo sostenibile, che significa diritti umani, tra cui diritti delle donne, i diritti del lavoro e il rispetto degli standard in materia di difesa dell'ambiente.
La mancata richiesta di un vincolo rende queste clausole soltanto dei propositi, quando nelle due relazioni di cui sono stata relatrice sull'uguaglianza di genere negli accordi commerciali dell'UE (A8-0023/2018) e sull'attuazione delle raccomandazioni 2010 del Parlamento sulle norme sociali e ambientali, i diritti umani e la responsabilità delle imprese (A8-0217/2016) proprio questo Parlamento aveva raggiunto altri e migliori risultati da questo punto di vista.
Penso che non si debba mai retrocedere rispetto a tali avanzamenti che tutelano il bene di tutte e di tutti.

Írásban megvála-szolandó kérdések 
A képviselők meghatározott számú írásbeli választ igénylő kérdést nyújthatnak be az Európai Tanács elnökének, a Tanácsnak, a Bizottságnak és a Bizottság alelnökének/az Unió főképviselőjének. 138. cikk, III. melléklet

Az EKB-hoz intézett, valamint az egységes felügyeleti mechanizmusra és az Egységes Szanálási Mechanizmusra vonatkozó kérdések 
A képviselők írásbeli választ igénylő kérdést tehetnek fel az EKB-nak, valamint az egységes felügyeleti mechanizmusra és az Egységes Szanálási Mechanizmusra vonatkozóan. A kérdéseket először az illetékes bizottság elnökének kell benyújtani. 140. cikk, 141. cikk, III. melléklet

Egyéni állásfoglalási indítványok  
A képviselők az EU tevékenységi körébe tartozó ügyekben állásfoglalási indítványt terjeszthetnek elő. Az elfogadhatónak nyilvánított állásfoglalási indítványokat az illetékes bizottsághoz utalják, amely határoz az alkalmazandó eljárásról. 143. cikk

Írásbeli nyilatkozatok (2017. január 16-ig) 
**Ez az eszköz 2017. január 16. óta nem létezik**. Az írásbeli nyilatkozatok az EU hatáskörébe tartozó kérdésekre vonatkozó kezdeményezések voltak. A képviselők azt 3 hónapos időszakon belül írhatták alá.

Írásbeli nyilatkozat a Lyon és Torino közötti nagy sebességű vasútvonal megépítésének újbóli megfontolásáról  
- P8_DCL(2016)0111 - Elévült  
Marco VALLI , Daniela AIUTO , Tiziana BEGHIN , Eleonora EVI , Curzio MALTESE , Eleonora FORENZA , Barbara SPINELLI , Karima DELLI , Michèle RIVASI , Isabella ADINOLFI , Marco AFFRONTE , Laura AGEA , David BORRELLI , Fabio Massimo CASTALDO , Ignazio CORRAO , Rosa D'AMATO , Laura FERRARA , Giulia MOI , Piernicola PEDICINI , Dario TAMBURRANO , Marco ZANNI , Marco ZULLO  
Kiosztás dátuma : 24-10-2016
Lejárat időpontja : 24-01-2017
Aláírók száma : 43 - 25-01-2017
Írásbeli nyilatkozat az Európai Unióban dolgozó szállodai takarítószemélyzet munkakörülményeiről  
- P8_DCL(2016)0076 - Elévült  
Tania GONZÁLEZ PEÑAS , Enrique CALVET CHAMBON , Brando BENIFEI , Thomas HÄNDEL , Siôn SIMON , Laura AGEA , Jean LAMBERT , Kostadinka KUNEVA , Ernest URTASUN , Merja KYLLÖNEN , Eleonora FORENZA  
Kiosztás dátuma : 12-09-2016
Lejárat időpontja : 12-12-2016
Aláírók száma : 76 - 13-12-2016
Írásbeli nyilatkozat a koragyermekkori fertőző betegségekről  
- P8_DCL(2015)0033 - Elévült  
Elena GENTILE , Giovanni LA VIA , Eleonora FORENZA , Patrizia TOIA , Renata BRIANO , Mercedes BRESSO , Silvia COSTA , Siôn SIMON , Anneliese DODDS , Françoise GROSSETÊTE  
Kiosztás dátuma : 07-09-2015
Lejárat időpontja : 07-12-2015
Aláírók száma : 124 - 08-12-2015

Nyilatkozatok 

Vagyonnyilatkozat