Philippe LOISEAU : 8. parlamenti ciklus 

Képviselőcsoportok 

 • 01-07-2014 / 14-06-2015 : független képviselők
 • 15-06-2015 / 01-07-2019 : Nemzetek és Szabadság Európája képviselőcsoport - Tag

Nemzeti pártok 

 • 01-07-2014 / 11-06-2018 : Front national (Franciaország)
 • 12-06-2018 / 01-07-2019 : Rassemblement national (Franciaország)

Képviselok 

 • 01-07-2014 / 18-01-2017 : Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Bizottság
 • 14-07-2014 / 01-07-2019 : A Brazil Szövetségi Köztársasággal fenntartott kapcsolatokért felelős küldöttség
 • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Bizottság
 • 08-02-2018 / 12-12-2018 : A peszticidek uniós engedélyezési eljárásával foglalkozó különbizottság

Póttag 

 • 01-07-2014 / 14-06-2015 : Közlekedési és Idegenforgalmi Bizottság
 • 10-09-2014 / 14-06-2015 : Az EU–Mexikó Parlamenti Vegyes Bizottságba delegált küldöttség
 • 25-06-2015 / 18-01-2017 : Közlekedési és Idegenforgalmi Bizottság
 • 27-07-2015 / 01-07-2019 : Az EU–Mexikó Parlamenti Vegyes Bizottságba delegált küldöttség
 • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Közlekedési és Idegenforgalmi Bizottság

Fő parlamenti tevékenységek 

Részvétel a plenáris ülés vitáiban 
A plenáris ülésen elhangzott beszédek és a plenáris vitákhoz kapcsolódó írásbeli nyilatkozatok. 204. cikk és 171. cikk (11) bekezdés

Jelentés(ek) – árnyékelőadóként beterjesztve 
A képviselőcsoportok árnyékelőadót neveznek ki a jelentésekhez, aki nyomon követi az eljárást és megegyezéses szövegekről tárgyalhat az előadóval. 215. cikk

Árnyékelőadóként beterjesztett vélemény 
A képviselőcsoportok árnyékelőadót neveznek ki a véleményekhez, aki nyomon követi az eljárást és megegyezéses szövegekről tárgyal az előadóval. 215. cikk

VÉLEMÉNY a szeszes italok meghatározásáról, kiszereléséről és címkézéséről, a szeszes italok elnevezésének az egyéb élelmiszerek kiszerelésén és címkéjén való feltüntetéséről, valamint a szeszes italok földrajzi árujelzőinek oltalmáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról  
- AGRI_AD(2017)604734 -  
-
AGRI 
VÉLEMÉNY a CE-jelöléssel ellátott termésnövelő termékek forgalmazására vonatkozó szabályok megállapításáról, valamint az 1069/2009/EK és az 1107/2009/EK rendelet módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról  
- AGRI_AD(2017)599577 -  
-
AGRI 
VÉLEMÉNY a 2018. évi költségvetés tervezetéről szóló háromoldalú egyeztetésre vonatkozó megbízatásról  
- AGRI_AD(2017)601192 -  
-
AGRI 

Állásfoglalásra irányuló indítvány(ok) 
Az aktuális kérdésekről szóló állásfoglalási indítványokat egy bizottság, egy képviselőcsoport vagy a képviselők legalább 5%-ának kérésére veszik napirendre és szavaznak róla a plenáris ülésen. 132. , 136. , 139. és 144. cikk

Szóban megvála-szolandó kérdések 
Az Európai Bizottságnak, a Tanácsnak vagy a Bizottság alelnökének/az Unió főképviselőjének címzett, szóbeli választ igénylő kérdéseket egy bizottság, egy képviselőcsoport vagy a parlamenti képviselők legalább 5%-a terjesztheti elő. 136. cikk

Egyéb parlamenti tevékenységek 

A szavazáshoz fűzött írásbeli indokolások 
A képviselők írásbeli indokolást nyújthatnak be a plenáris ülésen leadott szavazatukhoz. 194. cikk

A menedékjog iránti kérelem elbírálásáért felelős állam meghatározására vonatkozó feltételekről és eljárási szabályokról és az „Eurodacról” szóló EU–Dánia-megállapodáshoz csatolt jegyzőkönyv (A8-0196/2019 - Ignazio Corrao) FR  
 

Cet accord permettra au Danemark d’utiliser le registre Eurodac afin d’assurer un suivi des demandeurs d’asile. Ces adaptations sont importantes afin de mieux tracer les immigrés au sein de l’Union, qui peuvent parfois échapper à la surveillance de l’État qui en est responsable. J’ai donc voté pour.

Az Európai horizont létrehozása – részvételi és terjesztési szabályainak megállapítása (A8-0401/2018 - Dan Nica) FR  
 

Le programme Horizon Europe remplace le programme existant Horizon 2020 concernant les financements européens relatifs à la recherche et à l’innovation. La mise en commun des efforts de recherche est logique et reste un bon moyen de parvenir à un niveau suffisant d’investissements dans les domaines stratégiques. Ce niveau est d’ailleurs nettement inférieur à celui des autres puissances d’Asie ou des États-Unis. L’Europe de la recherche est nécessaire et les apports de ces programmes sont manifestes. J’ai donc voté pour.

Az Európai horizont végrehajtását szolgáló program (A8-0410/2018 - Christian Ehler) FR  
 

Le programme Horizon Europe remplace le programme existant Horizon 2020 concernant les financements européens relatifs à la recherche et à l’innovation. La mise en commun des efforts de recherche est logique et reste un bon moyen de parvenir à un niveau suffisant d’investissements dans les domaines stratégiques. Ce niveau est d’ailleurs nettement inférieur à celui des autres puissances d’Asie ou des États-Unis. L’Europe de la recherche est nécessaire et les apports de ces programmes sont manifestes. J’ai donc voté pour.

Írásban megvála-szolandó kérdések 
A képviselők meghatározott számú írásbeli választ igénylő kérdést nyújthatnak be az Európai Tanács elnökének, a Tanácsnak, a Bizottságnak és a Bizottság alelnökének/az Unió főképviselőjének. 138. cikk, III. melléklet

Egyéni állásfoglalási indítványok  
A képviselők az EU tevékenységi körébe tartozó ügyekben állásfoglalási indítványt terjeszthetnek elő. Az elfogadhatónak nyilvánított állásfoglalási indítványokat az illetékes bizottsághoz utalják, amely határoz az alkalmazandó eljárásról. 143. cikk

Írásbeli nyilatkozatok (2017. január 16-ig) 
**Ez az eszköz 2017. január 16. óta nem létezik**. Az írásbeli nyilatkozatok az EU hatáskörébe tartozó kérdésekre vonatkozó kezdeményezések voltak. A képviselők azt 3 hónapos időszakon belül írhatták alá.

Írásbeli nyilatkozat a Drosophila suzukii kártevőről  
- P8_DCL(2016)0134 - Elévült  
Mireille D'ORNANO , Edouard FERRAND , Mara BIZZOTTO , Matteo SALVINI , Salvatore CICU , Raffaele FITTO , Jean-François JALKH , Sylvie GODDYN , Marie-Christine ARNAUTU , Philippe LOISEAU  
Kiosztás dátuma : 12-12-2016
Lejárat időpontja : 12-03-2017
Aláírók száma : 16 - 13-03-2017
Írásbeli nyilatkozat az európai gabonaágazat támogatásáról  
- P8_DCL(2016)0132 - Elévült  
Mara BIZZOTTO , Matteo SALVINI , Angelo CIOCCA , Mario BORGHEZIO , Dominique BILDE , Mylène TROSZCZYNSKI , Mireille D'ORNANO , Philippe LOISEAU , Salvatore CICU , Raffaele FITTO , Dominique MARTIN , Edouard FERRAND , Joëlle MÉLIN  
Kiosztás dátuma : 12-12-2016
Lejárat időpontja : 12-03-2017
Aláírók száma : 21 - 13-03-2017
Írásbeli nyilatkozat a selyemfényű puszpángmolyról (Cydalima perspectalis)  
- P8_DCL(2016)0131 - Elévült  
Mireille D'ORNANO , Edouard FERRAND , Mara BIZZOTTO , Matteo SALVINI , Salvatore CICU , Raffaele FITTO , Jean-François JALKH , Sylvie GODDYN , Marie-Christine ARNAUTU , Philippe LOISEAU  
Kiosztás dátuma : 12-12-2016
Lejárat időpontja : 12-03-2017
Aláírók száma : 16 - 13-03-2017

Nyilatkozatok 

Vagyonnyilatkozat