Karel C.C. DILLEN : 5. parlamenti ciklus 

Képviselőcsoportok 

  • 20-07-1999 / 02-10-2001 : Független Tagok Technikai Csoportja – vegyes csoport - Tag
  • 03-10-2001 / 30-05-2003 : független képviselők

Nemzeti pártok 

  • 20-07-1999 / 30-05-2003 : Vlaams Blok (Belgium)

Képviselok 

  • 21-07-1999 / 14-01-2002 : Külügyi, Emberi Jogi, Közös Biztonsági és Védelempolitikai Bizottság
  • 29-09-1999 / 14-01-2002 : A Parlamentáris Kooperácós Bizottságba delegáltak és a Kazahsztánnal, Üzbegisztánnal, Tadzsikisztánnal, Türkmenisztánnal és Mongóliával való kapcsolatokért felelos küldöttség
  • 17-01-2002 / 30-05-2003 : Külügyi, Emberi Jogi, Közös Biztonság- és Védelmi Politikai Bizottság
  • 07-02-2002 / 30-05-2003 : Az Európai Gazdasági Térség (EGT) Parlamenti Vegyes Bizottságba delegált küldöttség

Póttag 

  • 22-07-1999 / 14-01-2002 : Foglalkoztatási és Szociális Ügyek Bizottsága
  • 17-01-2002 / 30-05-2003 : Kulturális, Ifjúsági, Oktatási, Média és Sport Bizottság

all-activities 

Állásfoglalásra irányuló indítvány(ok) 
A képviselők egyéni indítványokat nyújthatnak be az EU tevékenységi körébe tartozó kérdésekben. Az indítványt megfontolásra a felelős bizottság elé terjesztik. 143. cikk

Parlamenti kérdés(ek) 
Vitára bocsátandó, szóbeli választ igénylő kérdést benyújthat bizottság, képviselőcsoport vagy a Parlament összes képviselőjének legalább 5%-a. A címzettek más uniós intézmények. Az Elnökök Értekezlete dönti el, hogy a kérdések felkerülnek-e és milyen sorrendben egy adott plenáris ülés végleges napirendtervezetére. 128. cikk