Hilde VAUTMANS
 • Hilde
  VAUTMANS
 • Liberálisok és Demokraták Szövetsége Európáért képviselőcsoport
 • Tag
 • Belgium Open Vlaamse Liberalen en Democraten
 • Születési idő: 1972. május 2., Sint-Truiden

Plenáris ülésen elhangzott felszólalás(ok)

562

Az Európai Tanács június 28–29-i ülésének következtetései (vita)

03-07-2018 P8_CRE-PROV(2018)07-03(16)

A rohindzsa menekültek, és különösen a gyermekek siralmas helyzete

14-06-2018 P8_CRE-PROV(2018)06-14(4.3)

A Gázai övezetben kialakult helyzet és Jeruzsálem jogállása (vita)

29-05-2018 P8_CRE-PROV(2018)05-29(13)

Vita Charles Michel belga miniszterelnökkel Európa jövőjéről (vita)

03-05-2018 P8_CRE-REV(2018)05-03(3)

A migráns gyermekek védelme (vita)

02-05-2018 P8_CRE-REV(2018)05-02(28)

A Gázai övezetben kialakult helyzet

19-04-2018 P8_CRE-REV(2018)04-19(8.1)

A szíriai helyzet (vita)

17-04-2018 P8_CRE-REV(2018)04-17(13)

Az oroszországi helyzet (vita)

17-04-2018 P8_CRE-REV(2018)04-17(16)

Kegyelemgyilkosságok Ugandában

15-03-2018 P8_CRE-REV(2018)03-15(8.3)

Jelentés(ek) – előadóként beterjesztve

1

JELENTÉS a magántulajdonban lévő biztonsági cégekről

AFET
17-05-2017 A8-0191/2017

Jelentés(ek) – árnyékelőadóként beterjesztve

13

JELENTÉS az EU és a NATO közötti kapcsolatokról

AFET
25-05-2018 A8-0188/2018

JELENTÉS az uniós juh- és kecskeágazat jelenlegi helyzetéről és jövőbeli kilátásairól

AGRI
04-04-2018 A8-0064/2018

JELENTÉS a Bizottság Koszovóról szóló, 2016. évi jelentéséről

AFET
09-03-2017 A8-0062/2017

JELENTÉS a nőkről és szerepükről a vidéki térségekben

FEMM AGRI
08-03-2017 A8-0058/2017

JELENTÉS a menekült- és migránsáramlatok kezeléséről az Unió külső tevékenységének szerepe

DEVE AFET
22-02-2017 A8-0045/2017

JELENTÉS az Unió Tunéziához fűződő kapcsolatairól a jelenlegi regionális helyzetben

AFET
26-07-2016 A8-0249/2016

Előadóként beterjesztett vélemény

2

VÉLEMÉNY a Schengeni Információs Rendszernek a jogellenesen tartózkodó harmadik országbeli állampolgárok visszatérése céljából történő használatáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról

AFET
26-07-2017 AFET_AD(2017)605921

VÉLEMÉNY a határforgalom-ellenőrzés terén a Schengeni Információs Rendszer (SIS) létrehozásáról, működéséről és használatáról, az 515/2014/EU rendelet módosításáról, valamint az 1987/2006/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról

AFET
26-07-2017 AFET_AD(2017)605920

Árnyékelőadóként beterjesztett vélemény

5

VÉLEMÉNY az Európai Szolidaritási Testület jogi keretének meghatározásáról, továbbá az 1288/2013/EU rendelet, az 1293/2013/EU rendelet, az 1303/2013/EU rendelet, az 1305/2013/EU rendelet, az 1306/2013/EU rendelet és az 1313/2013/EU határozat módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról

AGRI
14-11-2017 AGRI_AD(2017)613370

VÉLEMÉNY az EU–Afrika-stratégiáról: a fejlődés fellendítése

AFET
05-09-2017 AFET_AD(2017)606203

VÉLEMÉNY az Európai Utasinformációs és Engedélyezési Rendszer (ETIAS) létrehozásáról, valamint az 515/2014/EU, az (EU) 2016/399, az (EU) 2016/794 és az (EU) 2016/1624 rendelet módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról

AFET
23-08-2017 AFET_AD(2017)604668

VÉLEMÉNY az AKCS–EU kapcsolatok jövőjéről 2020 után

AFET
31-08-2016 AFET_AD(2016)582441

VÉLEMÉNY a külső határok átlépésekor vízumkötelezettség alá eső, illetve az e kötelezettség alól mentes harmadik országbeli állampolgárok országainak felsorolásáról szóló (EK) 539/2001 rendelet módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról (Koszovó)

AFET
07-07-2016 AFET_AD(2016)584014

Állásfoglalásra irányuló intézményi indítványok

295

Közös állásfoglalási indítvány Burundiról

04-07-2018 RC-B8-0333/2018

Közös állásfoglalási indítvány Szomáliáról

04-07-2018 RC-B8-0323/2018

  Motion for a resolution on Burundi

02-07-2018 B8-0337/2018

Megjegyzés: Ez az állásfoglalási indítvány kizárólag eredeti nyelven áll rendelkezésre

  Motion for a resolution on the political crisis in Moldova following the invalidation of the mayoral elections in Chisinau

02-07-2018 B8-0330/2018

Megjegyzés: Ez az állásfoglalási indítvány kizárólag eredeti nyelven áll rendelkezésre

  Motion for a resolution on Somalia

02-07-2018 B8-0327/2018

Megjegyzés: Ez az állásfoglalási indítvány kizárólag eredeti nyelven áll rendelkezésre

Közös állásfoglalási indítvány a rohindzsa menekültek helyzetéről, különösen a gyermekek gyötrelmeiről

13-06-2018 RC-B8-0292/2018

  Motion for a resolution Situation of Rohingyas refugees, in particular the plight of children

11-06-2018 B8-0298/2018

Megjegyzés: Ez az állásfoglalási indítvány kizárólag eredeti nyelven áll rendelkezésre

Állásfoglalásra irányuló egyéni indítványok

1

Írásbeli nyilatkozat(ok)

3

Írásbeli nyilatkozat a Down-szindrómáról

21-11-2016 P8_DCL(2016)0118 Elévült

Részletek

Dominique BILDE , Filiz HYUSMENOVA , Ruža TOMAŠIĆ , Monica MACOVEI , Mara BIZZOTTO , Angel DZHAMBAZKI , Remo SERNAGIOTTO , Marie-Christine BOUTONNET , Milan ZVER , Ivan JAKOVČIĆ , Steeve BRIOIS , Nedzhmi ALI , Arne GERICKE , Rolandas PAKSAS , Nikolay BAREKOV , Andrey KOVATCHEV , Hilde VAUTMANS , Jean-Luc SCHAFFHAUSER , Patricija ŠULIN

Kiosztás dátuma : 21-11-2016
Lejárat időpontja : 21-02-2017
Aláírók száma : 69 - 22-02-2017

Írásbeli nyilatkozat a szervadományozásról

07-03-2016 P8_DCL(2016)0021 Elévült

Részletek

Ivan JAKOVČIĆ , Igor ŠOLTES , Jozo RADOŠ , Hannu TAKKULA , Romana TOMC , José Inácio FARIA , Ilhan KYUCHYUK , Enrico GASBARRA , Filiz HYUSMENOVA , Nedzhmi ALI , Louis MICHEL , Marian HARKIN , Nathalie GRIESBECK , Sophia in 't VELD , Doru-Claudian FRUNZULICĂ , Petras AUŠTREVIČIUS , Maite PAGAZAURTUNDÚA RUIZ , Ivo VAJGL , Hilde VAUTMANS , Izaskun BILBAO BARANDICA

Kiosztás dátuma : 07-03-2016
Lejárat időpontja : 07-06-2016
Aláírók száma : 113 - 08-06-2016

Írásbeli nyilatkozat a repülésbiztonságról és a katonai légi járművek veszélyes repüléseiről

05-10-2015 P8_DCL(2015)0052 Elévült

Részletek

Urmas PAET , Kaja KALLAS , Petras AUŠTREVIČIUS , Cecilia WIKSTRÖM , Heidi HAUTALA , Marju LAURISTIN , Tunne KELAM , Indrek TARAND , Artis PABRIKS , Anna Elżbieta FOTYGA , Ilhan KYUCHYUK , Filiz HYUSMENOVA , Jozo RADOŠ , Pavel TELIČKA , Svetoslav Hristov MALINOV , Gabrielius LANDSBERGIS , Bronis ROPĖ , Norica NICOLAI , Inese VAIDERE , Pál CSÁKY , Tibor SZANYI , Kosma ZŁOTOWSKI , Jussi HALLA-AHO , Milan ZVER , Marian-Jean MARINESCU , Bogdan Andrzej ZDROJEWSKI , Henna VIRKKUNEN , Ian DUNCAN , Patricija ŠULIN , Ivan JAKOVČIĆ , Benedek JÁVOR , Dubravka ŠUICA , Jeppe KOFOD , Hilde VAUTMANS , Ivan ŠTEFANEC , Beata GOSIEWSKA , Mircea DIACONU , Daniel DALTON , Daniel BUDA , Krišjānis KARIŅŠ , Sandra KALNIETE , Pavel SVOBODA

Kiosztás dátuma : 05-10-2015
Lejárat időpontja : 05-01-2016
Aláírók száma : 106 - 06-01-2016

Írásban megvála-szolandó kérdések

143

  VP/HR - Humanitarian situation in the Gaza Strip

16-07-2018 E-003933/2018 Bizottság

  VP/HR - The intimidation of Najat Abu Bakr and freedom of expression in Palestine

11-07-2018 E-003837/2018 Bizottság

  Resource exploitation in Virunga and Salonga national parks

11-07-2018 E-003825/2018 Bizottság

  VP/HR - Rohingya children in Myanmar

10-07-2018 E-003782/2018 Bizottság

  VP/HR - The situation of Dr Ahmad Reza Djalali

04-07-2018 P-003698/2018 Bizottság

  The situation of Dr Ahmad Reza Djalali

04-07-2018 E-003697/2018 Tanács

  Future integration of ELFM in the Landfill Directive and support for the competency network on ELFM

29-06-2018 E-003580/2018 Bizottság

  Support for enhanced landfill mining

29-06-2018 E-003579/2018 Tanács

  Extraterritorial application of US law in the context of the US withdrawal from the Joint Comprehensive Plan of Action (JCPOA)

26-06-2018 E-003489/2018 Bizottság

Szóban megvála-szolandó kérdések

21

Nagyobb interpelláció - VP/HR - Uniós válasz a segélyszervezetek szexuális visszaéléseire

21-03-2018 O-000032/2018 Bizottság

A migráns gyermekek védelme

20-03-2018 O-000031/2018/változat1 Bizottság

a "Dieselgate 2.0" botránnyal kapcsolatos vizsgálat

02-02-2018 O-000013/2018 Bizottság

Alelnök/főképviselő - A női emberijog-védők helyzete és az EU által nyújtott támogatás

21-12-2017 O-000102/2017 Bizottság

A női emberijog-védők helyzete és az EU által nyújtott támogatás

21-12-2017 O-000101/2017 Bizottság

A szexuális és munkaerő-kizsákmányolás céljából folytatott nő- és leánykereskedelem elleni küzdelem az EU-ban

01-12-2017 O-000094/2017 Bizottság

Az uniós mezőgazdasági termékekre kivetett orosz importtilalom hatása

20-10-2017 O-000081/2017 Bizottság

A külföldön töltött tanulmányi időszakok elismerése

02-06-2017 O-000048/2017 Bizottság

  Minor interpellation - VP/HR - The conclusion of EU-Egypt Partnership Priorities

04-05-2017 O-000036/2017 Bizottság

Nagyobb interpelláció - A brazil húsimportbotrány nyomon követése

12-04-2017 O-000029/2017 Bizottság

Interpellációk

4

VP/HR - Uniós válasz a segélyszervezetek szexuális visszaéléseire

21-03-2018 G-000003/2018 Bizottság

  VP/HR - The conclusion of EU-Egypt Partnership Priorities

04-05-2017 K-000002/2017 Bizottság

A brazil húsimportbotrány nyomon követése

12-04-2017 G-000004/2017 Bizottság

VP/HR - Izraeli rendezési politika

27-01-2017 K-000001/2017 Bizottság

A szavazáshoz fűzött írásbeli indokolások

597

 

A szerzői jog a digitális egységes piacon (A8-0245/2018 - Axel Voss)

05-07-2018

Ik heb gestemd tegen de beslissing om de onderhandelingen aan te vatten met de Raad op basis van het compromis binnen de Commissie-JURI. Het Internet moet open en vrij blijven, maar de auteurs moeten ook erkend worden in hun rechten. Het huidige akkoord binnen JURI voldeed niet.

 

Az európai polgári kezdeményezés (A8-0226/2018 - György Schöpflin)

05-07-2018

Ik heb voor dit verslag gestemd, omdat dit toelaat het Europees Burger Initiatief te gebruiken als een instrument voor maatschappelijke betrokkenheid in de Unie. Ik vind het belangrijk dat het Europees Parlement zich inzet om een passend niveau van openbaar debat te bevorderen.

 

A DNS-adatokra vonatkozó, Horvátországgal való automatizált adatcsere megindítása (A8-0225/2018 - Jaromír Štětina)

05-07-2018

Met de toetreding van Kroatië bij de Europese Unie moeten er nog enkele dossiers geregeld worden. Ik stem in met het uitvoeringsbesluit van de Raad om DNA-gegevens, volgens de EU-wetgeving, automatisch te delen met Kroatië o.a. in de bestrijding van criminaliteit en terrorisme.

 

Az Unió általános költségvetésére alkalmazandó pénzügyi szabályok (A8-0211/2017 - Ingeborg Gräßle, Richard Ashworth)

05-07-2018

Ik heb voor dit voorstel gestemd, omdat dit zal leiden tot een vereenvoudiging van het beheer en het ontvangen van EU-fondsen. Ik steun de aandacht die de Commissie geeft aan de vereenvoudiging voor ontvangers van EU-middelen, het doeltreffender gebruik van financieringsinstrumenten en een flexibeler begrotingsbeheer. Dit zal leiden tot een eenvoudigere en efficiëntere administratie.

 

Európai Utasinformációs és Engedélyezési Rendszer (ETIAS) (A8-0322/2017 - Kinga Gál)

05-07-2018

Ik heb voor dit rapport gestemd, omdat zo visumvrije reizigers automatisch getoetst worden aan bestaande EU-informatiesystemen. Dit helpt onze diensten om te beoordelen of reizigers vanuit het oogpunt van irreguliere migratie, veiligheid of gezondheid toegelaten kunnen worden op ons grondgebied. Ik steun dit voorstel omdat er vandaag ongeveer 1,4 miljard inwoners vrijgesteld zijn van visumplicht wanneer ze de EU binnen reizen. Er wordt verwacht dat dit aantal tegen 2020 met 20 % zal toenemen. Wij hebben over niet-visumplichtige derde onderdanen, die naar de EU reizen, minder informatie ter beschikking dan over reizigers die wel visumplichtig zijn.

 

Európai Utasinformációs és Engedélyezési Rendszer (ETIAS): az Europol feladatai (A8-0323/2017 - Kinga Gál)

05-07-2018

Ik heb voor dit voorstel gestemd, omdat het goed is dat visumvrije reizigers automatisch getoetst worden aan bestaande EU-informatiesystemen om de aanwezigheid van deze reizigers vanuit het oogpunt van irreguliere migratie, veiligheid of gezondheid te beoordelen. Ik stemde in met de taken die Europol in deze werden toebedeeld.

 

A Szabadságon, a Biztonságon és a Jog Érvényesülésén Alapuló Térség Nagyméretű IT-rendszereinek Üzemeltetési Igazgatását Végző Európai Ügynökség (A8-0404/2017 - Monica Macovei)

05-07-2018

Ik heb voor dit voorstel gestemd, omdat ik de Commissie steun in het versterken van het mandaat van EU-LISA zodat het technische oplossingen kan ontwikkelen en uitrollen om de informatiesystemen van de EU interoperabel te maken en zo de leemten in de informatie te dichten en informatie-uitwisseling tussen de informatiesystemen mogelijk te maken.

 

2019. évi költségvetés – a háromoldalú egyeztetésre vonatkozó megbízatás (A8-0247/2018 - Daniele Viotti)

05-07-2018

Ik heb voor dit voorstel gestemd wegens de aandacht voor een hernieuwde EU-defensieagenda, met inbegrip van het ‘European Defence Industrial Development Programme (EDIDP)’ als een eerste stap in het Europees Defensiefonds. Ik ben ervan overtuigd dat deze gedeelde inspanning zal bijdragen tot de totstandkoming van schaalvoordelen en betere coördinatie tussen de lidstaten en de privésector, die bijdragen aan de strategische belangen van de EU als globale speler.

 

Az ENSZ Közgyűlésének 73. ülésszaka (A8-0230/2018 - Eugen Freund)

05-07-2018

Ik heb voor dit voorstel gestemd, omdat de EU hiermee aandringt op een hervorming van het VN-systeem en de Veiligheidsraad. Ik steun de 3-pijler-hervorming van de secretaris-generaal, waarbij een brede consensus voor de Algemene Vergadering wordt gezocht, het veto-systeem van de Veiligheidsraad wordt beperkt en de samenstelling van de Veiligheidsraad moet voldoen aan de situatie vandaag, met inbegrip van een permanent zitje voor de EU. Voorts steun ik de prioriteiten die de EU in deze vergadering wil aanhalen omtrent vrede en veiligheid, vrouwenrechten, non-proliferatie, mensenrechten, klimaat en de Global Compact voor migratie.

 

A migrációs válság és a humanitárius helyzet Venezuelában és határain (RC-B8-0315/2018, B8-0315/2018, B8-0316/2018, B8-0317/2018, B8-0318/2018, B8-0319/2018, B8-0320/2018, B8-0321/2018)

05-07-2018

Ik maak me ernstige zorgen over de humanitaire situatie in Venezuela. Grote aantallen doden en een ongekende instroom van migranten en vluchtelingen. Vele Venezolanen voelen zich gedwongen om hun land te verlaten als gevolg van het gebrek aan voedsel, drinkwater en geneesmiddelen.
De Venezolaanse autoriteiten moeten erkennen dat er sprake is van een humanitaire crisis en voorkomen dat de situatie verslechtert. Ik stemde voor deze gemeenschappelijke resolutie.

Kapcsolattartás

Bruxelles

 • Parlement européen
  Bât. Altiero Spinelli
  09G165
  60, rue Wiertz / Wiertzstraat 60
  B-1047 Bruxelles/Brussel

Strasbourg

 • Parlement européen
  Bât. Winston Churchill
  M02002
  1, avenue du Président Robert Schuman
  CS 91024
  F-67070 Strasbourg Cedex

Postacím

 • Europees Parlement
  Wiertzstraat
  Altiero Spinelli 09G165
  1047 Brussel