Hilde VAUTMANS
 • Hilde
  VAUTMANS
 • Liberálisok és Demokraták Szövetsége Európáért képviselőcsoport
 • Tag
 • Belgium Open Vlaamse Liberalen en Democraten
 • Születési idő: 1972. május 2., Sint-Truiden

Plenáris ülésen elhangzott felszólalás(ok)

565

A jemeni helyzet (vita)

02-10-2018 P8_CRE-PROV(2018)10-02(14)

Az Unió helyzete (vita)

12-09-2018 P8_CRE-PROV(2018)09-12(3)

Az Európai Tanács június 28–29-i ülésének következtetései (vita)

03-07-2018 P8_CRE-REV(2018)07-03(16)

A rohindzsa menekültek, és különösen a gyermekek siralmas helyzete

14-06-2018 P8_CRE-REV(2018)06-14(4.3)

A Gázai övezetben kialakult helyzet és Jeruzsálem jogállása (vita)

29-05-2018 P8_CRE-REV(2018)05-29(13)

Vita Charles Michel belga miniszterelnökkel Európa jövőjéről (vita)

03-05-2018 P8_CRE-REV(2018)05-03(3)

A migráns gyermekek védelme (vita)

02-05-2018 P8_CRE-REV(2018)05-02(28)

A Gázai övezetben kialakult helyzet

19-04-2018 P8_CRE-REV(2018)04-19(8.1)

Jelentés(ek) – előadóként beterjesztve

1

JELENTÉS a magántulajdonban lévő biztonsági cégekről

AFET
17-05-2017 A8-0191/2017

Jelentés(ek) – árnyékelőadóként beterjesztve

13

JELENTÉS az EU és a NATO közötti kapcsolatokról

AFET
25-05-2018 A8-0188/2018

JELENTÉS az uniós juh- és kecskeágazat jelenlegi helyzetéről és jövőbeli kilátásairól

AGRI
04-04-2018 A8-0064/2018

JELENTÉS a Bizottság Koszovóról szóló, 2016. évi jelentéséről

AFET
09-03-2017 A8-0062/2017

JELENTÉS a nőkről és szerepükről a vidéki térségekben

FEMM AGRI
08-03-2017 A8-0058/2017

JELENTÉS a menekült- és migránsáramlatok kezeléséről az Unió külső tevékenységének szerepe

DEVE AFET
22-02-2017 A8-0045/2017

JELENTÉS az Unió Tunéziához fűződő kapcsolatairól a jelenlegi regionális helyzetben

AFET
26-07-2016 A8-0249/2016

Előadóként beterjesztett vélemény

3

  OPINION on the proposal for a regulation of the European Parliament and of the Council establishing the space programme of the Union and the European Union Agency for the Space Programme and repealing Regulations (EU) No 912/2010, (EU) No 1285/2013, (EU) No 377/2014 and Decision 541/2014/EU

AGRI
09-10-2018 AGRI_AD(2018)625318

VÉLEMÉNY a Schengeni Információs Rendszernek a jogellenesen tartózkodó harmadik országbeli állampolgárok visszatérése céljából történő használatáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról

AFET
26-07-2017 AFET_AD(2017)605921

VÉLEMÉNY a határforgalom-ellenőrzés terén a Schengeni Információs Rendszer (SIS) létrehozásáról, működéséről és használatáról, az 515/2014/EU rendelet módosításáról, valamint az 1987/2006/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról

AFET
26-07-2017 AFET_AD(2017)605920

Árnyékelőadóként beterjesztett vélemény

6

VÉLEMÉNY az Európai Hálózatfinanszírozási Eszköz létrehozásáról, valamint az 1316/2013/EU és a 283/2014/EU rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról

AFET
01-10-2018 AFET_AD(2018)627015

VÉLEMÉNY az Európai Szolidaritási Testület jogi keretének meghatározásáról, továbbá az 1288/2013/EU rendelet, az 1293/2013/EU rendelet, az 1303/2013/EU rendelet, az 1305/2013/EU rendelet, az 1306/2013/EU rendelet és az 1313/2013/EU határozat módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról

AGRI
14-11-2017 AGRI_AD(2017)613370

VÉLEMÉNY az EU–Afrika-stratégiáról: a fejlődés fellendítése

AFET
05-09-2017 AFET_AD(2017)606203

VÉLEMÉNY az Európai Utasinformációs és Engedélyezési Rendszer (ETIAS) létrehozásáról, valamint az 515/2014/EU, az (EU) 2016/399, az (EU) 2016/794 és az (EU) 2016/1624 rendelet módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról

AFET
23-08-2017 AFET_AD(2017)604668

VÉLEMÉNY az AKCS–EU kapcsolatok jövőjéről 2020 után

AFET
31-08-2016 AFET_AD(2016)582441

VÉLEMÉNY a külső határok átlépésekor vízumkötelezettség alá eső, illetve az e kötelezettség alól mentes harmadik országbeli állampolgárok országainak felsorolásáról szóló (EK) 539/2001 rendelet módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról (Koszovó)

AFET
07-07-2016 AFET_AD(2016)584014

Állásfoglalásra irányuló intézményi indítványok

302

Közös állásfoglalási indítvány Mianmarról, különösen Va Lon és Kjav Szo O újságírók ügyéről

12-09-2018 RC-B8-0371/2018

Közös állásfoglalási indítvány Kambodzsáról, nevezetesen Kem Sokha ügyéről

12-09-2018 RC-B8-0366/2018

Közös állásfoglalási indítvány az ellenzéki parlamenti képviselők letartóztatásáról Ugandában

12-09-2018 RC-B8-0364/2018

  Motion for a resolution on Myanmar, notably the case of journalists Wa Lone and Kyaw Soe Oo

10-09-2018 B8-0382/2018

Megjegyzés: Ez az állásfoglalási indítvány kizárólag eredeti nyelven áll rendelkezésre

  Motion for a resolution on Uganda, arrest of parliamentarians from the opposition

10-09-2018 B8-0378/2018

Megjegyzés: Ez az állásfoglalási indítvány kizárólag eredeti nyelven áll rendelkezésre

  Motion for a resolution on Cambodia, notably the case of Kem Sokha

10-09-2018 B8-0377/2018

Megjegyzés: Ez az állásfoglalási indítvány kizárólag eredeti nyelven áll rendelkezésre

Közös állásfoglalási indítvány az autonóm fegyverrendszerekről

10-09-2018 RC-B8-0308/2018

Közös állásfoglalási indítvány Burundiról

04-07-2018 RC-B8-0333/2018

Közös állásfoglalási indítvány Szomáliáról

04-07-2018 RC-B8-0323/2018

Állásfoglalásra irányuló egyéni indítványok

1

Írásbeli nyilatkozat(ok)

3

Írásbeli nyilatkozat a Down-szindrómáról

21-11-2016 P8_DCL(2016)0118 Elévült

Részletek

Dominique BILDE , Filiz HYUSMENOVA , Ruža TOMAŠIĆ , Monica MACOVEI , Mara BIZZOTTO , Angel DZHAMBAZKI , Remo SERNAGIOTTO , Marie-Christine BOUTONNET , Milan ZVER , Ivan JAKOVČIĆ , Steeve BRIOIS , Nedzhmi ALI , Arne GERICKE , Rolandas PAKSAS , Nikolay BAREKOV , Andrey KOVATCHEV , Hilde VAUTMANS , Jean-Luc SCHAFFHAUSER , Patricija ŠULIN

Kiosztás dátuma : 21-11-2016
Lejárat időpontja : 21-02-2017
Aláírók száma : 69 - 22-02-2017

Írásbeli nyilatkozat a szervadományozásról

07-03-2016 P8_DCL(2016)0021 Elévült

Részletek

Ivan JAKOVČIĆ , Igor ŠOLTES , Jozo RADOŠ , Hannu TAKKULA , Romana TOMC , José Inácio FARIA , Ilhan KYUCHYUK , Enrico GASBARRA , Filiz HYUSMENOVA , Nedzhmi ALI , Louis MICHEL , Marian HARKIN , Nathalie GRIESBECK , Sophia in 't VELD , Doru-Claudian FRUNZULICĂ , Petras AUŠTREVIČIUS , Maite PAGAZAURTUNDÚA RUIZ , Ivo VAJGL , Hilde VAUTMANS , Izaskun BILBAO BARANDICA

Kiosztás dátuma : 07-03-2016
Lejárat időpontja : 07-06-2016
Aláírók száma : 113 - 08-06-2016

Írásbeli nyilatkozat a repülésbiztonságról és a katonai légi járművek veszélyes repüléseiről

05-10-2015 P8_DCL(2015)0052 Elévült

Részletek

Urmas PAET , Kaja KALLAS , Petras AUŠTREVIČIUS , Cecilia WIKSTRÖM , Heidi HAUTALA , Marju LAURISTIN , Tunne KELAM , Indrek TARAND , Artis PABRIKS , Anna Elżbieta FOTYGA , Ilhan KYUCHYUK , Filiz HYUSMENOVA , Jozo RADOŠ , Pavel TELIČKA , Svetoslav Hristov MALINOV , Gabrielius LANDSBERGIS , Bronis ROPĖ , Norica NICOLAI , Inese VAIDERE , Pál CSÁKY , Tibor SZANYI , Kosma ZŁOTOWSKI , Jussi HALLA-AHO , Milan ZVER , Marian-Jean MARINESCU , Bogdan Andrzej ZDROJEWSKI , Henna VIRKKUNEN , Ian DUNCAN , Patricija ŠULIN , Ivan JAKOVČIĆ , Benedek JÁVOR , Dubravka ŠUICA , Jeppe KOFOD , Hilde VAUTMANS , Ivan ŠTEFANEC , Beata GOSIEWSKA , Mircea DIACONU , Daniel DALTON , Daniel BUDA , Krišjānis KARIŅŠ , Sandra KALNIETE , Pavel SVOBODA

Kiosztás dátuma : 05-10-2015
Lejárat időpontja : 05-01-2016
Aláírók száma : 106 - 06-01-2016

Írásban megvála-szolandó kérdések

146

  European methodology for rules of origin for diamonds

14-09-2018 E-004675/2018 Bizottság

  VP/HR - Relocation of the Bedouin village of Khan al-Ahmar and violence against residents in the West Bank

23-08-2018 E-004327/2018 Bizottság

  The drought and its impact on farming

23-08-2018 E-004326/2018 Bizottság

  VP/HR - Humanitarian situation in the Gaza Strip

16-07-2018 E-003933/2018 Bizottság

  VP/HR - The intimidation of Najat Abu Bakr and freedom of expression in Palestine

11-07-2018 E-003837/2018 Bizottság

  Resource exploitation in Virunga and Salonga national parks

11-07-2018 E-003825/2018 Bizottság

  VP/HR - Rohingya children in Myanmar

10-07-2018 E-003782/2018 Bizottság

  VP/HR - The situation of Dr Ahmad Reza Djalali

04-07-2018 P-003698/2018 Bizottság

  The situation of Dr Ahmad Reza Djalali

04-07-2018 E-003697/2018 Tanács

Szóban megvála-szolandó kérdések

21

Nagyobb interpelláció - VP/HR - Uniós válasz a segélyszervezetek szexuális visszaéléseire

21-03-2018 O-000032/2018 Bizottság

A migráns gyermekek védelme

20-03-2018 O-000031/2018/változat1 Bizottság

a "Dieselgate 2.0" botránnyal kapcsolatos vizsgálat

02-02-2018 O-000013/2018 Bizottság

Alelnök/főképviselő - A női emberijog-védők helyzete és az EU által nyújtott támogatás

21-12-2017 O-000102/2017 Bizottság

A női emberijog-védők helyzete és az EU által nyújtott támogatás

21-12-2017 O-000101/2017 Bizottság

A szexuális és munkaerő-kizsákmányolás céljából folytatott nő- és leánykereskedelem elleni küzdelem az EU-ban

01-12-2017 O-000094/2017 Bizottság

Az uniós mezőgazdasági termékekre kivetett orosz importtilalom hatása

20-10-2017 O-000081/2017 Bizottság

A külföldön töltött tanulmányi időszakok elismerése

02-06-2017 O-000048/2017 Bizottság

  Minor interpellation - VP/HR - The conclusion of EU-Egypt Partnership Priorities

04-05-2017 O-000036/2017 Bizottság

Nagyobb interpelláció - A brazil húsimportbotrány nyomon követése

12-04-2017 O-000029/2017 Bizottság

Interpellációk

4

VP/HR - Uniós válasz a segélyszervezetek szexuális visszaéléseire

21-03-2018 G-000003/2018

  VP/HR - The conclusion of EU-Egypt Partnership Priorities

04-05-2017 K-000002/2017

A brazil húsimportbotrány nyomon követése

12-04-2017 G-000004/2017

VP/HR - Izraeli rendezési politika

27-01-2017 K-000001/2017

A szavazáshoz fűzött írásbeli indokolások

657

 

Közbeszerzési stratégiai csomag (A8-0229/2018 - Carlos Coelho)

04-10-2018

Ik stemde voor een Europese strategie inzake overheidsopdrachten. Bij overheidsuitgaven gefinancierd met belastinggeld is transparantie en eerlijkheid vereist. Het voorstel biedt richtlijnen aan die de lidstaten zou moeten helpen om hun strategische doelstellingen uit te voeren, en dient ter regulatie van de aankoop door de overheid van goederen, diensten of werken. Innovatie is belangrijk, maar hetzelfde geldt voor transparantie en anderzijds ook voor de bevoegdheden van de lidstaten om hun nationaal beleid te voeren.

 

Az EU Büntető Igazságügyi Együttműködési Ügynöksége (Eurojust) (A8-0320/2017 - Axel Voss)

04-10-2018

Om criminaliteit binnen en buiten de grenzen tegen te gaan stemde ik voor dit verslag over Eurojust. Het voorstel diende ter duiding dat internationale misdaad een internationale aanpak nodig heeft en verdere harmonisatie tussen de nationale gerechtsinstellingen via onder meer een betere gegevensuitwisseling. Daarnaast haalt het de nood aan voor een verheldering van de respectievelijke taken en verantwoordelijkheden van het Europees Openbaar Ministerie enerzijds en Eurojust anderzijds. Omdat georganiseerde misdaad alle burgers aangaat, stemde ik voor de voorgestelde hervormingen van Eurojust

 

A biztosítási intézkedést és vagyonelkobzást elrendelő határozatok kölcsönös elismerése (A8-0001/2018 - Nathalie Griesbeck)

04-10-2018

Dit verslag wil een betere bestrijding van financiering van georganiseerde misdaad aangaan, via o.a. het witwassen van geld en onwettig contantenverkeer. Het rapport stelt namelijk een vereenvoudiging voor van het rechtskader om deze misdaden aan te pakken. Bijvoorbeeld door het verordeningsproces dat beveelt tot bevriezing of confiscatie van goederen verworven door misdrijven te versnellen, een sterkere rol te geven aan centrale nationale bevoegdheden, en een betere communicatie tussen nationale autoriteiten na te streven. Om te zorgen dat de mensenrechten ten allen tijde gerespecteerd wordt, en er op een efficiënte manier aan misdaadbestrijding gedaan kan worden, stemde ik voor dit voorstel.

 

A nem személyes adatok szabad áramlása az Európai Unióban (A8-0201/2018 - Anna Maria Corazza Bildt)

04-10-2018

In het digitale tijdperk is het belangrijk om grondig na te denken over gegevensverkeer binnen onze eengemaakte markt ¬— persoonsgebonden of niet. Enerzijds is de soevereiniteit van de lidstaten belangrijk om bepaalde gegevensuitwisseling te beperken, maar anderzijds brengt dit een kostenplaatje met zich mee qua opslag van de data en zouden alle partijen binnen de eengemaakte markt toegang moeten hebben tot niet-persoonsgebonden gegevens, mits een evenwichtig rechtskader in werking is. Het voorstel raadt aan tot een duidelijk, eenvoudig en toegankelijk kader voor gegevensuitwisseling daarom stemde ik voor.

 

Az Unió által a transznacionális vállalatokra az emberi jogokat illetően vonatkozó, kötelező ENSZ-eszközhöz nyújtott hozzájárulás (B8-0443/2018, B8-0472/2018, B8-0473/2018, B8-0474/2018)

04-10-2018

Ik stemde voor bindend VN instrument voor transnationale bedrijven die betrokken zijn bij mensenrechtenschendingen. Het voorstel vertrekt van het standpunt dat transnationale bedrijven indirect kunnen bijdragen tot menselijk leed over de grenzen heen, zij het via het in stand houden van kinderarbeid, of via het leveren aan wapens aan betrokken partijen in een conflict. Enerzijds moeten de industrieën beschermd worden, gezien zij de kern van de Europese economie uitmaken, anderzijds moeten we ze ook houden aan hun verplichtingen jegens de mensenrechten.

 

A jemeni helyzet (RC-B8-0444/2018, B8-0444/2018, B8-0445/2018, B8-0446/2018, B8-0447/2018, B8-0448/2018, B8-0449/2018, B8-0450/2018)

04-10-2018

In een oorlog zijn alle partijen schuldig aan oorlogsmisdaden. Mijn stem gold de toekomst en veiligheid van de burgers van Jemen. Het rapport roept op tot grotere sociale dialoog en een groter respect voor de mensenrechten, alsook het garanderen dat humanitaire steun ten allen tijde geleverd kan worden aan de behoeftigen. Daarnaast geeft het aan dat blijvende wapenleveringen ¬— ongeacht de bestemming ¬— het conflict enkel kunnen laten voortduren. In protest tegen de inhumane omstandigheden, bracht ik mijn stem uit om het conflict in Jemen te doen stoppen.

 

A vámcsalások elleni küzdelem és az Unió saját forrásainak védelme (B8-0400/2018)

04-10-2018

Naar aanleiding van de Britse douanefraudezaak in 2018, stemde ik vandaag voor een voorstel om de douanecapaciteiten te versterken, alsook om verder te onderzoeken hoe douanerechten en -plichten ten allen tijde nagestreefd worden. Enerzijds verkent het voorstel een mogelijke overheveling van douanebestrijding van nationaal naar Europees niveau, anderzijds roept het op tot betere naleving van de douanevereisten door alle lidstaten, ook die lidstaten die niet lid zijn van het Europees Openbaar Ministerie.

 

A héa-rendszer egyes szabályainak harmonizálása és egyszerűsítése (A8-0280/2018 - Jeppe Kofod)

03-10-2018

Ik heb voor dit verslag gestemd dat handelt over de grondbeginselen voor het toekomstige definitieve btw-stelsel. Een toekomstig btw-stelsel moet enerzijds belastingsfraude tegengaan, maar anderzijds ook efficiënt, transparant en toegankelijk zijn voor zowel de gewone burger als bedrijven en ondernemers. Het parlement boog zich over de voorstellen die een aantal vereenvoudigde procedures voor belastingaangifte en grensoverschrijdende btw inhouden. Een soepel systeem is vereist dat efficiënt kan optreden in interne en grensoverschrijdende btw-geschillen en anderzijds fraude tegengaat.

 

Héa: a fordított adózás, valamint a gyorsreagálási mechanizmus alkalmazási időszaka (A8-0283/2018 - Sirpa Pietikäinen)

03-10-2018

Het verslag behandelt de mogelijkheid voor lidstaten om de verleggingsregeling voor de betaling van btw toe te passen om grootschalige fraude tegen te gaan. Lidstaten die met belastingontduiking of –ontwijking kampen, zouden baat hebben bij een sneller en efficiënt preventie- en bestrijdingsmechanisme. Ik heb gestemd voor dit voorstel om een vereenvoudigde en betere fraudebestrijding over de grenzen heen te bekomen.

 

A jövedéki adók területén való közigazgatási együttműködés az elektronikus nyilvántartás tartalma tekintetében (A8-0285/2018 - Ivana Maletić)

03-10-2018

Goederenverkeer tussen lidstaten of via een derde lidstaat vereisen een nauwkeurige administratieve samenwerking. Dit is zeker het geval als er een overlapping is betreffende het gebruik van de goederen, voor commerciële doeleinden of voor persoonlijke consumptie. Daarom stemde ik voor het voorstel aangaande de legale basis voor administratieve samenwerking, alsook de aanbevelingen ten aanzien van de financiering van een dergelijke gecentraliseerde dienst.

Kapcsolattartás

Bruxelles

 • Parlement européen
  Bât. Altiero Spinelli
  09G165
  60, rue Wiertz / Wiertzstraat 60
  B-1047 Bruxelles/Brussel

Strasbourg

 • Parlement européen
  Bât. Winston Churchill
  M02002
  1, avenue du Président Robert Schuman
  CS 91024
  F-67070 Strasbourg Cedex

Postacím

 • Europees Parlement
  Wiertzstraat
  Altiero Spinelli 09G165
  1047 Brussel