Bárbara DÜHRKOP DÜHRKOP : 6. parlamenti ciklus 

Képviselőcsoportok 

 • 20-07-2004 / 13-07-2009 : az Európai Parlament Szocialista Képviselőcsoportja - Alelnök

Nemzeti pártok 

 • 20-07-2004 / 13-07-2009 : Partido Socialista Obrero Español (Spanyolország)

Képviselok 

 • 21-07-2004 / 15-09-2004 : Költségvetési Ellenőrző Bizottság
 • 21-07-2004 / 14-01-2007 : Költségvetési Bizottság
 • 15-09-2004 / 13-03-2007 : A Kanadával fenntartott kapcsolatokért felelős küldöttség
 • 14-10-2004 / 08-06-2005 : A kibővült Unió 2007 és 2013 közötti politikai kihívásaival és költségvetési eszközeivel foglalkozó ideiglenes bizottság
 • 15-01-2007 / 30-01-2007 : Költségvetési Bizottság
 • 31-01-2007 / 13-07-2009 : Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság
 • 14-03-2007 / 13-07-2009 : A Kanadával fenntartott kapcsolatokért felelős küldöttség

Póttag 

 • 21-07-2004 / 15-12-2004 : Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság
 • 15-09-2004 / 13-07-2009 : A Svájccal, Izlanddal és Norvégiával fenntartott kapcsolatokért felelős és az Európai Gazdasági Térség (EGT) Parlamenti Vegyes Bizottságba delegált küldöttség
 • 16-09-2004 / 14-01-2007 : Költségvetési Ellenőrző Bizottság
 • 16-12-2004 / 09-03-2006 : Mezőgazdasági és vidékfejlesztési bizottság
 • 16-03-2006 / 14-01-2007 : Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság
 • 15-01-2007 / 30-01-2007 : Költségvetési Ellenőrző Bizottság
 • 15-01-2007 / 30-01-2007 : Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság
 • 31-01-2007 / 13-07-2009 : Költségvetési Bizottság
 • 31-01-2007 / 13-07-2009 : Költségvetési Ellenőrző Bizottság

all-activities 

Jelentés(ek) – előadóként beterjesztve 
A felelős parlamenti bizottságban előadót neveznek ki a jogalkotási és költségvetési jellegű javaslatokról vagy egyéb kérdésekről szóló jelentés elkészítésére. Jelentéseik elkészítése során az előadók konzultálhatnak szakértőkkel és az érdekelt felekkel. Az előadók felelősek továbbá a kompromisszumos módosítások megfogalmazásáért és az árnyékelőadókkal folytatott tárgyalásokért. A bizottsági szinten elfogadott jelentéseket ezután plenáris ülésen tárgyalják és szavaznak róluk. 55. cikk

Előadóként beterjesztett vélemény 
A bizottságok véleményt nyilváníthatnak a hatáskörükbe tartozó elemeket tartalmazó jelentések kapcsán. Az ilyen vélemények előadói felelősek továbbá a kompromisszumos módosítások megfogalmazásáért és az árnyékelőadókkal folytatott tárgyalásokért. 56. és 57. cikk, VI. melléklet

VÉLEMÉNY az Európai Unió Tagállamainak Külső Határain Való Operatív Együttműködési Igazgatásért Felelős Európai Ügynökség (Frontex) 2007-es pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről  
- LIBE_AD(2009)416416 -  
-
LIBE 
VÉLEMÉNYTERVEZET az Európai Rendőrakadémia 2007-es pénzügyi évre vonatkozó költségvetésének végrehajtása alóli mentesítésről  
- LIBE_AD(2009)416415 -  
-
LIBE 
VÉLEMÉNY a Kábítószer és Kábítószer-függőség Európai Megfigyelőközpontja 2007-es pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről  
- LIBE_AD(2009)416413 -  
-
LIBE 

Állásfoglalásra irányuló indítvány(ok) 
A képviselők egyéni indítványokat nyújthatnak be az EU tevékenységi körébe tartozó kérdésekben. Az indítványt megfontolásra a felelős bizottság elé terjesztik. 143. cikk

Parlamenti kérdés(ek) 
Vitára bocsátandó, szóbeli választ igénylő kérdést benyújthat bizottság, képviselőcsoport vagy a Parlament összes képviselőjének legalább 5%-a. A címzettek más uniós intézmények. Az Elnökök Értekezlete dönti el, hogy a kérdések felkerülnek-e és milyen sorrendben egy adott plenáris ülés végleges napirendtervezetére. 128. cikk

Jelenléti ív 
Ez a jelenléti ív a 6. parlamenti ciklus plenáris üléseiről készült jegyzőkönyvek kivonata. A benne található információ csak tájékoztatási célokat szolgál, és az Európai Parlament képviselőinek hivatali idejére terjed ki. Szerkesztetlen adatokat tartalmaz, amelyeken még nem eszközölték a javítást a betegség, szülési vagy szülői szabadság, a jóváhagyott hivatalos parlamenti kiküldetés és hasonló okok miatt indokolt távollét és igazolt hiányzás esetében.