Pirkko RUOHONEN-LERNER : 8. parlamenti ciklus 

Képviselőcsoportok 

 • 27-04-2015 / 01-07-2019 : Európai Konzervatívok és Reformerek képviselőcsoport - Tag

Nemzeti pártok 

 • 27-04-2015 / 01-07-2019 : Perussuomalaiset (Finnország)

Alelnök 

 • 12-07-2016 / 13-12-2017 : A pénzmosás, adókikerülés és adókijátszás tekintetében az uniós jog állítólagos megsértésének és az annak alkalmazása során állítólagosan elkövetett hivatali visszásságoknak a kivizsgálásával foglalkozó vizsgálóbizottság

Képviselok 

 • 18-05-2015 / 18-01-2017 : Gazdasági és Monetáris Bizottság
 • 18-05-2015 / 01-07-2019 : Az Amerikai Egyesült Államokkal fenntartott kapcsolatokért felelős küldöttség
 • 24-06-2016 / 11-07-2016 : A pénzmosás, adókikerülés és adókijátszás tekintetében az uniós jog állítólagos megsértésének és az annak alkalmazása során állítólagosan elkövetett hivatali visszásságoknak a kivizsgálásával foglalkozó vizsgálóbizottság
 • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Gazdasági és Monetáris Bizottság
 • 14-03-2018 / 01-07-2019 : Pénzügyi bűncselekmények, adókijátszási és adókikerülési ügyek különbizottsága

Póttag 

 • 12-05-2015 / 30-11-2015 : A feltételes adómegállapításokkal és jellegükben vagy hatásukban hasonló egyéb intézkedésekkel foglalkozó különbizottság
 • 12-05-2015 / 18-01-2017 : Ipari, Kutatási és Energiaügyi Bizottság
 • 12-05-2015 / 01-07-2019 : Az Irakkal fenntartott kapcsolatokért felelős küldöttség
 • 02-12-2015 / 02-08-2016 : A feltételes adómegállapításokkal és jellegükben vagy hatásukban hasonló egyéb intézkedésekkel foglalkozó különbizottság (TAXE 2)
 • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Ipari, Kutatási és Energiaügyi Bizottság

Fő parlamenti tevékenységek 

Részvétel a plenáris ülés vitáiban 
A plenáris ülésen elhangzott beszédek és a plenáris vitákhoz kapcsolódó írásbeli nyilatkozatok. 204. cikk és 171. cikk (11) bekezdés

Árnyékelőadóként beterjesztett vélemény 
A képviselőcsoportok árnyékelőadót neveznek ki a véleményekhez, aki nyomon követi az eljárást és megegyezéses szövegekről tárgyal az előadóval. 215. cikk

VÉLEMÉNY a pénzmosással szembeni büntetőjogi fellépésről szóló európai parlamenti és tanácsi irányelvre irányuló javaslatról  
- ECON_AD(2017)613264 -  
-
ECON 
VÉLEMÉNY a vállalatok és állami szervek bizalmas információit közérdekből leleplező bejelentők védelmére szolgáló jogszerű intézkedésekről  
- ECON_AD(2017)604737 -  
-
ECON 
VÉLEMÉNY az Európai Unió 2016-os pénzügyi évre vonatkozó általános költségvetéséről – valamennyi szakasz  
- ECON_AD(2015)560918 -  
-
ECON 

Állásfoglalásra irányuló indítvány(ok) 
Az aktuális kérdésekről szóló állásfoglalási indítványokat egy bizottság, egy képviselőcsoport vagy a képviselők legalább 5%-ának kérésére veszik napirendre és szavaznak róla a plenáris ülésen. 132. , 136. , 139. és 144. cikk

Szóban megvála-szolandó kérdések 
Az Európai Bizottságnak, a Tanácsnak vagy a Bizottság alelnökének/az Unió főképviselőjének címzett, szóbeli választ igénylő kérdéseket egy bizottság, egy képviselőcsoport vagy a parlamenti képviselők legalább 5%-a terjesztheti elő. 136. cikk

Nagyobb interpellációk 
Az Európai Bizottságnak, a Tanácsnak vagy a Bizottság alelnökének/az Unió főképviselőjének címzett, írásbeli választ igénylő, vita által követett nagyobb interpellációkat egy bizottság, egy képviselőcsoport vagy a parlament összes képviselőjének legalább 5%-a terjesztheti elő. 139. cikk, III. melléklet

Egyéb parlamenti tevékenységek 

A szavazáshoz fűzött írásbeli indokolások 
A képviselők írásbeli indokolást nyújthatnak be a plenáris ülésen leadott szavazatukhoz. 194. cikk

A nemek közötti egyenlőség és az adópolitikák az EU-ban (A8-0416/2018 - Marisa Matias, Ernest Urtasun) FI  
 

Mietinnössä on monia hyviä huomioita sukupuolten tasa-arvon toteutumisesta, minkä johdosta äänestin sen puolesta. Jäsenvaltioita kehotetaan siirtymään Suomen ja Ruotsin kaltaiseen aviopuolisoiden erillisverojärjestelmään, sillä tämän nähdään edistävän oikeudenmukaista verokohtelua.
Kuten mietinnössä todetaan, laadukkaiden lastenhoitopalvelujen saatavuuden puute ja näiden palvelujen kohtuuttomat kustannukset ovat suurimpia yksittäisiä esteitä naisten tasa-arvoiselle osallistumiselle työelämään.
Olisin tässä yhteydessä halunnut nostaa esille ilmiön, joka aiheuttaa monessa maassa suuria haasteita julkisen talouden rahoitukselle. Syntyvyys on laskenut useissa jäsenmaissa monia vuosia. Alhaisimmalla tasolla se on Italiassa, Espanjassa ja Portugalissa. Suomessakin syntyvyys on laskenut seitsemän vuotta peräjälkeen.
Kohtuuhintaisten ja laadukkaiden lastenhoitopalvelujen saatavuutta parantamalla edistetään sukupuolten tasa-arvoa, mutta samalla helpotetaan myös lapsiperheiden arkea. Perheen perustamisesta on tehtävä houkuttelevaa, jotta syntyvyys saataisiin jälleen nousuun. On syytä myös tarkastella, tulisiko esimerkiksi lapsilisiin tehdä korotuksia. Kannatan myös järjestelmää, jossa lapsiperheille tarjotaan apua kodin askareissa, kuten lastenhoidossa, siivouksessa tai ruoanlaitossa erityisesti silloin, kun perheessä on sairautta, väsymystä tai muita haastavia tilanteita.

A neofasiszta erőszak fokozódása Európában (RC-B8-0481/2018, B8-0481/2018, B8-0482/2018, B8-0483/2018, B8-0486/2018, B8-0488/2018) FI  
 

On kiistatonta, että Euroopassa on äärioikeistolaisia liikkeitä, jotka ovat osallistuneet väkivaltaisuuksiin. Mielestäni kuitenkin päätöslauselmassa käsitellään väkivallan uhkaa liian kapeasta näkökulmasta. Siinä korostetaan vain oikeistolaiseksi miellettyjen ääriliikkeiden tekemää väkivaltaa, eikä kommentoida mitenkään esimerkiksi laitavasemmiston tai islamistien väkivallantekoja ja paljon uhreja vaatineita iskuja. Tämän johdosta päätöslauselma tuntuukin poliittisesti latautuneelta ja leimaavalta.
Tekstissä on myös muita ongelmallisia kohtia. Siinä esimerkiksi väitetään tuhansien ihmisten menettäneen henkensä uusfasistisen väkivallan takia antamatta kuitenkaan todisteita tämän väitteen tueksi. Samanlaisia epämääräisiä väitteitä esitetään moskeijoita ja vastaanottokeskuksia vastaan tapahtuneista hyökkäyksistä ympäri Eurooppaa. Arvostan sananvapautta todella korkealle. Väkivalta ja siihen yllyttäminen ei kuitenkaan ole missään tapauksessa hyväksyttävää. Koen harmilliseksi sen, ettei lopullisessa tekstissä otettu huomioon ECR-ryhmän kantoja, joissa tuomitiin kaikki väkivalta sen poliittiseen väriin katsomatta. Olen kaikkea väkivaltaa vastaan, tapahtui se ketä vastaan tahansa ja kenen toimesta tahansa.

Az EU méhészeti ágazata előtt álló kilátások és kihívások (A8-0014/2018 - Norbert Erdős) FI  
 

Vaikka EU on maailman toiseksi suurin hunajantuottaja, tuontia on myös paljon esimerkiksi Kiinasta. Jotta voitaisiin vastata väärennetyn hunajan leviämisen ongelmaan EU:n sisämarkkinoilla ja tukea EU:n hunajantuottajia, on mielestäni tärkeää antaa eurooppalaisille kuluttajille takeet siitä, missä heille myydyt hunajatuotteet on tuotettu. Tämän vuoksi kannatan sitä, että merkintä "EU:sta ja EU:n ulkopuolelta peräisin olevan hunajan sekoitus" korvattaisiin merkinnällä, jossa mainitaan maan tai maiden tiedot, joissa hunajatuotteet on tuotettu.
Mietinnössä muistutetaan myös, että EU:ssa 84 prosenttia kasvilajeista ja 76 prosenttia elintarviketuotannosta on riippuvaista mehiläispölytyksestä. Mehiläiset myötävaikuttavat ravintoomme, maisemiimme ja biologiseen monimuotoisuuteen. Mehiläisten määrä on kuitenkin laskussa johtuen tiettyjen torjunta-aineiden käytöstä, haitallisten vieraslajien saapumisesta ja ilmastonmuutoksesta. Kannatan komissiolle esitettyä kehotusta siitä, että se keskeyttäisi mehiläisten terveyttä vaarantavien torjunta-aineiden tehoaineiden hyväksynnän ennen niiden vaikutusten perusteellista selvittämistä. Kannatan myös kehotusta siitä, että komissio kieltäisi ne torjunta-aineet - myös neonikotinoidit - joiden on tieteellisesti todistettu olevan vaarallisia.

Írásban megvála-szolandó kérdések 
A képviselők meghatározott számú írásbeli választ igénylő kérdést nyújthatnak be az Európai Tanács elnökének, a Tanácsnak, a Bizottságnak és a Bizottság alelnökének/az Unió főképviselőjének. 138. cikk, III. melléklet

Nyilatkozatok 

Vagyonnyilatkozat