Stefano MAULLU : 8. parlamenti ciklus 

Képviselőcsoportok 

 • 13-07-2015 / 11-12-2018 : Európai Néppárt (Kereszténydemokraták) képviselőcsoport - Tag
 • 12-12-2018 / 01-07-2019 : Európai Konzervatívok és Reformerek képviselőcsoport - Tag

Nemzeti pártok 

 • 13-07-2015 / 28-11-2018 : Forza Italia (Olaszország)
 • 29-11-2018 / 01-07-2019 : FRATELLI D' ITALIA (Olaszország)

Alelnök 

 • 23-01-2017 / 01-07-2019 : Kulturális és Oktatási Bizottság

Képviselok 

 • 07-09-2015 / 18-01-2017 : Kulturális és Oktatási Bizottság
 • 07-09-2015 / 01-07-2019 : Az EU–Oroszország Parlamenti Együttműködési Bizottságba delegált küldöttség
 • 19-01-2017 / 22-01-2017 : Kulturális és Oktatási Bizottság

Póttag 

 • 01-09-2015 / 18-01-2017 : Jogi Bizottság
 • 01-09-2015 / 11-12-2018 : Az AKCS–EU Közös Parlamenti Közgyűlésbe delegált küldöttség
 • 19-01-2017 / 11-12-2018 : Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottság
 • 19-01-2017 / 11-12-2018 : Jogi Bizottság
 • 16-01-2019 / 01-07-2019 : Ipari, Kutatási és Energiaügyi Bizottság
 • 16-01-2019 / 01-07-2019 : Közlekedési és Idegenforgalmi Bizottság
 • 16-01-2019 / 01-07-2019 : Az Izraellel fenntartott kapcsolatokért felelős küldöttség

Fő parlamenti tevékenységek 

Részvétel a plenáris ülés vitáiban 
A plenáris ülésen elhangzott beszédek és a plenáris vitákhoz kapcsolódó írásbeli nyilatkozatok. 204. cikk és 171. cikk (11) bekezdés

Előadóként beterjesztett vélemény 
A bizottságok véleményt nyilváníthatnak a hatáskörükbe tartozó elemeket tartalmazó jelentések kapcsán. Az ilyen vélemények előadói felelősek továbbá a kompromisszumos módosítások megfogalmazásáért és az árnyékelőadókkal folytatott tárgyalásokért. 56. és 57. cikk, VI. melléklet

VÉLEMÉNY a 470–790 MHz-es frekvenciasáv Unión belüli használatáról szóló európai parlamenti és tanácsi határozatra irányuló javaslatról  
- CULT_AD(2016)578762 -  
-
CULT 

Árnyékelőadóként beterjesztett vélemény 
A képviselőcsoportok árnyékelőadót neveznek ki a véleményekhez, aki nyomon követi az eljárást és megegyezéses szövegekről tárgyal az előadóval. 215. cikk

VÉLEMÉNY az Európai Szociális Alap Pluszról (ESZA+) szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról  
- CULT_AD(2018)626720 -  
-
CULT 
VÉLEMÉNY a fenntarthatóságot célzó uniós fellépésről  
- CULT_AD(2017)601004 -  
-
CULT 

Szóban megvála-szolandó kérdések 
Az Európai Bizottságnak, a Tanácsnak vagy a Bizottság alelnökének/az Unió főképviselőjének címzett, szóbeli választ igénylő kérdéseket egy bizottság, egy képviselőcsoport vagy a parlamenti képviselők legalább 5%-a terjesztheti elő. 136. cikk

Nagyobb interpellációk 
Az Európai Bizottságnak, a Tanácsnak vagy a Bizottság alelnökének/az Unió főképviselőjének címzett, írásbeli választ igénylő, vita által követett nagyobb interpellációkat egy bizottság, egy képviselőcsoport vagy a parlament összes képviselőjének legalább 5%-a terjesztheti elő. 139. cikk, III. melléklet

Egyéb parlamenti tevékenységek 

A szavazáshoz fűzött írásbeli indokolások 
A képviselők írásbeli indokolást nyújthatnak be a plenáris ülésen leadott szavazatukhoz. 194. cikk

A menedékjog iránti kérelem elbírálásáért felelős állam meghatározására vonatkozó feltételekről és eljárási szabályokról és az „Eurodacról” szóló EU–Dánia-megállapodáshoz csatolt jegyzőkönyv (A8-0196/2019 - Ignazio Corrao) IT  
 

Ho votato favorevolmente la proposta di decisione del Consiglio sull'accordo col Regno di Danimarca poiché ritengo che faciliti le attività congiunte di contrasto ai sospettati di aver commesso un reato grave, in particolare di terrorismo internazionale.
Grazie a questo accordo infatti si potrà chiedere il confronto dei dati relativi alle impronte digitali con quelli inseriti da altri Stati partecipanti e conservati nella banca dati Eurodac, nel caso in cui esse intendano stabilire l'identità o ottenere ulteriori informazioni su una persona.

Az Európai horizont létrehozása – részvételi és terjesztési szabályainak megállapítása (A8-0401/2018 - Dan Nica) IT  
 

Ho votato a favore della proposta della Commissione perché credo che sia importante dare una continuità al lavoro svolto con Orizzonte 2020 nella creazione di una base scientifica e innovativa in Europa.
In particolare ritengo necessario l'aumento del bilancio complessivo da destinare al programma legato soprattutto al livello di remunerazione dei ricercatori dei paesi in via di allargamento.

Az Európai horizont végrehajtását szolgáló program (A8-0410/2018 - Christian Ehler) IT  
 

Ho votato a favore della proposta della Commissione perché credo che sia importante dare una continuità al lavoro svolto con Orizzonte 2020 nella creazione di una base scientifica e innovativa in Europa.
In particolare ritengo necessario l'aumento del bilancio complessivo da destinare al programma legato soprattutto al livello di remunerazione dei ricercatori dei paesi in via di allargamento.

Írásban megvála-szolandó kérdések 
A képviselők meghatározott számú írásbeli választ igénylő kérdést nyújthatnak be az Európai Tanács elnökének, a Tanácsnak, a Bizottságnak és a Bizottság alelnökének/az Unió főképviselőjének. 138. cikk, III. melléklet

Egyéni állásfoglalási indítványok  
A képviselők az EU tevékenységi körébe tartozó ügyekben állásfoglalási indítványt terjeszthetnek elő. Az elfogadhatónak nyilvánított állásfoglalási indítványokat az illetékes bizottsághoz utalják, amely határoz az alkalmazandó eljárásról. 143. cikk

Írásbeli nyilatkozatok (2017. január 16-ig) 
**Ez az eszköz 2017. január 16. óta nem létezik**. Az írásbeli nyilatkozatok az EU hatáskörébe tartozó kérdésekre vonatkozó kezdeményezések voltak. A képviselők azt 3 hónapos időszakon belül írhatták alá.

Írásbeli nyilatkozat a széles sávú rendszerek szabályozásáról  
- P8_DCL(2016)0091 - Elévült  
Michela GIUFFRIDA , Andrea COZZOLINO , Stefano MAULLU , Salvatore CICU , Alfred SANT , Raffaele FITTO , Marlene MIZZI , Takis HADJIGEORGIOU , Theodoros ZAGORAKIS , Eric ANDRIEU , Patricija ŠULIN  
Kiosztás dátuma : 12-09-2016
Lejárat időpontja : 12-12-2016
Aláírók száma : 63 - 13-12-2016
Írásbeli nyilatkozat Oroszország uniós stratégiai partnerként való megtartásának szükségességéről  
- P8_DCL(2016)0064 - Elévült  
Mario BORGHEZIO , Mara BIZZOTTO , Matteo SALVINI , Lorenzo FONTANA , Dario TAMBURRANO , Stefano MAULLU , Dominique BILDE , Alessandra MUSSOLINI , Marie-Christine ARNAUTU , Aldo PATRICIELLO , Mireille D'ORNANO  
Kiosztás dátuma : 12-09-2016
Lejárat időpontja : 12-12-2016
Aláírók száma : 29 - 13-12-2016

Nyilatkozatok 

Vagyonnyilatkozat 

Nyilatkozat a képviselők részvételéről harmadik fél által szervezett eseményeken