Joaquim MIRANDA : 5. parlamenti ciklus 

Képviselőcsoportok 

 • 20-07-1999 / 12-10-1999 : az Egységes Európai Baloldal/Északi Zöld Baloldal képviselőcsoportja - Tag
 • 13-10-1999 / 05-03-2002 : az Egységes Európai Baloldal/Északi Zöld Baloldal képviselőcsoportja - Az elnökség tagja
 • 06-03-2002 / 31-01-2004 : az Egységes Európai Baloldal/Északi Zöld Baloldal képviselőcsoportja - Tag

Nemzeti pártok 

 • 20-07-1999 / 31-01-2004 : Partido Comunista Português (Portugália)

Elnök 

 • 21-07-1999 / 14-01-2002 : Fejlesztési és Együttmuködési Bizottság
 • 22-01-2002 / 31-01-2004 : Fejlesztési és Együttműködési Bizottság

Képviselok 

 • 21-07-1999 / 14-01-2002 : Bizottsági Elnökök Értekezlete
 • 14-09-1999 / 14-01-2002 : Az afrikai, karib-tengeri, csendes-óceáni és az Európai Uniós (ACP-EU) országok közötti szerzodés Interparlamentáris Közgyuléséhez delegált Európai Parlamenti tagok
 • 17-01-2002 / 21-01-2002 : Fejlesztési és Együttműködési Bizottság
 • 22-01-2002 / 31-01-2004 : Bizottsági Elnökök Értekezlete
 • 06-02-2002 / 31-01-2004 : Az afrikai, karib-tengeri, csendes-óceáni és az Európai Uniós (ACP-EU) országok közötti szerzodés Interparlamentáris Közgyuléséhez delegált Európai Parlamenti tagok

Póttag 

 • 21-07-1999 / 14-01-2002 : Regionális Politikai, Közlekedési és Idegenforgalmi Bizottság
 • 17-01-2002 / 31-01-2004 : Regionális Politikai, Közlekedési és Idegenforgalmi Bizottság

all-activities 

Részvétel a plenáris ülés vitáiban 
A plenáris ülésen elhangzott beszédek és a plenáris vitákhoz kapcsolódó írásbeli nyilatkozatok. 204. cikk és 171. cikk (11) bekezdés

Jelentés(ek) – előadóként beterjesztve 
A felelős parlamenti bizottságban előadót neveznek ki a jogalkotási és költségvetési jellegű javaslatokról vagy egyéb kérdésekről szóló jelentés elkészítésére. Jelentéseik elkészítése során az előadók konzultálhatnak szakértőkkel és az érdekelt felekkel. Az előadók felelősek továbbá a kompromisszumos módosítások megfogalmazásáért és az árnyékelőadókkal folytatott tárgyalásokért. A bizottsági szinten elfogadott jelentéseket ezután plenáris ülésen tárgyalják és szavaznak róluk. 55. cikk

Állásfoglalásra irányuló indítvány(ok) 
A képviselők egyéni indítványokat nyújthatnak be az EU tevékenységi körébe tartozó kérdésekben. Az indítványt megfontolásra a felelős bizottság elé terjesztik. 143. cikk

Proposition de résolution au nom du groupe GUE/NGL FR  
- B5-0299/2003  

Parlamenti kérdés(ek) 
Vitára bocsátandó, szóbeli választ igénylő kérdést benyújthat bizottság, képviselőcsoport vagy a Parlament összes képviselőjének legalább 5%-a. A címzettek más uniós intézmények. Az Elnökök Értekezlete dönti el, hogy a kérdések felkerülnek-e és milyen sorrendben egy adott plenáris ülés végleges napirendtervezetére. 128. cikk