Luís MARINHO : 5. parlamenti ciklus 

Képviselőcsoportok 

 • 20-07-1999 / 07-03-2000 : az Európai Szocialisták Pártjának képviselőcsoportja - Tag
 • 08-03-2000 / 16-01-2002 : az Európai Szocialisták Pártjának képviselőcsoportja - Az elnökség tagja
 • 17-01-2002 / 19-07-2004 : az Európai Szocialisták Pártjának képviselőcsoportja - Tag

Nemzeti pártok 

 • 20-07-1999 / 19-07-2004 : Partido Socialista (Portugália)

Alelnök 

 • 20-07-1999 / 14-01-2002 : Európai Parlament
 • 20-07-1999 / 14-01-2002 : Az Európai Parlament Elnöksége

Képviselok 

 • 21-07-1999 / 14-01-2002 : Jogügyi és Belso Piaci Bizottság
 • 06-10-1999 / 14-01-2002 : A dél-amerikai és a MERCOSUR országokkal való kapcsolatokért felelos küldöttség
 • 17-01-2002 / 19-07-2004 : Alkotmányügyi Bizottság
 • 07-02-2002 / 19-07-2004 : A Dél-Amerikával és a MERCOSUR tagállamaival folytatott kapcsolatokért felelős küldöttség

Póttag 

 • 22-07-1999 / 14-01-2002 : Az Állampolgári Jogok, Igazságügy és Belügyek Bizottsága
 • 06-07-2000 / 05-09-2001 : Az Echelon Megfigyelőrendszer Ideiglenes Bizottsága
 • 30-01-2002 / 19-07-2004 : Az Állampolgári Jogokért és Szabadságjogokért, a Belügyekért és az Igazságügyért Felelős Bizottság

all-activities 

Részvétel a plenáris ülés vitáiban 
A plenáris ülésen elhangzott beszédek és a plenáris vitákhoz kapcsolódó írásbeli nyilatkozatok. 204. cikk és 171. cikk (11) bekezdés

Jelentés(ek) – előadóként beterjesztve 
A felelős parlamenti bizottságban előadót neveznek ki a jogalkotási és költségvetési jellegű javaslatokról vagy egyéb kérdésekről szóló jelentés elkészítésére. Jelentéseik elkészítése során az előadók konzultálhatnak szakértőkkel és az érdekelt felekkel. Az előadók felelősek továbbá a kompromisszumos módosítások megfogalmazásáért és az árnyékelőadókkal folytatott tárgyalásokért. A bizottsági szinten elfogadott jelentéseket ezután plenáris ülésen tárgyalják és szavaznak róluk. 55. cikk

Állásfoglalásra irányuló indítvány(ok) 
A képviselők egyéni indítványokat nyújthatnak be az EU tevékenységi körébe tartozó kérdésekben. Az indítványt megfontolásra a felelős bizottság elé terjesztik. 143. cikk

Parlamenti kérdés(ek) 
Vitára bocsátandó, szóbeli választ igénylő kérdést benyújthat bizottság, képviselőcsoport vagy a Parlament összes képviselőjének legalább 5%-a. A címzettek más uniós intézmények. Az Elnökök Értekezlete dönti el, hogy a kérdések felkerülnek-e és milyen sorrendben egy adott plenáris ülés végleges napirendtervezetére. 128. cikk