David MARTIN : 8. parlamenti ciklus 

Képviselőcsoportok 

 • 01-07-2014 / 01-07-2019 : Szocialisták és Demokraták Progresszív Szövetsége az Európai Parlamentben képviselőcsoport - Tag

Nemzeti pártok 

 • 01-07-2014 / 01-07-2019 : Labour Party (Egyesült Királyság)

Elnök 

 • 06-07-2017 / 01-07-2019 : Az EU–Montenegró Stabilizációs és Társulási Parlamenti Bizottságba delegált küldöttség

Képviselok 

 • 01-07-2014 / 18-01-2017 : Nemzetközi Kereskedelmi Bizottság
 • 01-07-2014 / 18-01-2017 : Emberi Jogi Albizottság
 • 14-07-2014 / 05-07-2017 : A CARIFORUM–EU Parlamenti Bizottságba delegált küldöttség
 • 14-07-2014 / 01-07-2019 : A délkelet-ázsiai országokkal és a Délkelet-ázsiai Nemzetek Szövetségével (ASEAN) fenntartott kapcsolatokért felelős küldöttség
 • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Nemzetközi Kereskedelmi Bizottság
 • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Emberi Jogi Albizottság
 • 14-06-2017 / 05-07-2017 : Az EU–Montenegró Stabilizációs és Társulási Parlamenti Bizottságba delegált küldöttség
 • 06-07-2017 / 01-07-2019 : Küldöttségi Elnökök Értekezlete
 • 04-10-2017 / 01-07-2019 : A CARIFORUM–EU Parlamenti Bizottságba delegált küldöttség

Póttag 

 • 08-07-2014 / 18-01-2017 : Külügyi Bizottság
 • 14-07-2014 / 01-07-2019 : Az AKCS–EU Közös Parlamenti Közgyűlésbe delegált küldöttség
 • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Külügyi Bizottság

Fő parlamenti tevékenységek 

Jelentés(ek) – előadóként beterjesztve 
A felelős parlamenti bizottságban előadót neveznek ki a jogalkotási és költségvetési jellegű javaslatokról vagy egyéb kérdésekről szóló jelentés elkészítésére. Jelentéseik elkészítése során az előadók konzultálhatnak szakértőkkel és az érdekelt felekkel. Az előadók felelősek továbbá a kompromisszumos módosítások megfogalmazásáért és az árnyékelőadókkal folytatott tárgyalásokért. A bizottsági szinten elfogadott jelentéseket ezután plenáris ülésen tárgyalják és szavaznak róluk. 55. cikk

Előadóként beterjesztett vélemény 
A bizottságok véleményt nyilváníthatnak a hatáskörükbe tartozó elemeket tartalmazó jelentések kapcsán. Az ilyen vélemények előadói felelősek továbbá a kompromisszumos módosítások megfogalmazásáért és az árnyékelőadókkal folytatott tárgyalásokért. 56. és 57. cikk, VI. melléklet

VÉLEMÉNY az EU és Moldova közötti társulási megállapodás végrehajtása  
- INTA_AD(2018)619163 -  
-
INTA 
VÉLEMÉNY az Európai Unió Északi-sarkvidékre vonatkozó integrált politikájáról  
- INTA_AD(2016)592099 -  
-
INTA 

Árnyékelőadóként beterjesztett vélemény 
A képviselőcsoportok árnyékelőadót neveznek ki a véleményekhez, aki nyomon követi az eljárást és megegyezéses szövegekről tárgyal az előadóval. 215. cikk

VÉLEMÉNY a kettős felhasználású termékek kivitelére, transzferjére, tranzitjára, az azokkal végzett brókertevékenységre és az azokkal kapcsolatos műszaki támogatásra vonatkozó uniós ellenőrzési rendszer kialakításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre (átdolgozás) irányuló javaslatról  
- AFET_AD(2017)602925 -  
-
AFET 
VÉLEMÉNY a vadon élő állatok és növények jogellenes kereskedelme elleni uniós cselekvési tervről  
- INTA_AD(2016)584212 -  
-
INTA 
VÉLEMÉNY az Európai Unió pénzügyi érdekeinek védelméről – a csalás elleni küzdelemről szóló 2014. évi éves jelentésről  
- INTA_AD(2015)567824 -  
-
INTA 

Állásfoglalásra irányuló indítvány(ok) 
Az aktuális kérdésekről szóló állásfoglalási indítványokat egy bizottság, egy képviselőcsoport vagy a képviselők legalább 5%-ának kérésére veszik napirendre és szavaznak róla a plenáris ülésen. 132. , 136. , 139. és 144. cikk

Szóban megvála-szolandó kérdések 
Az Európai Bizottságnak, a Tanácsnak vagy a Bizottság alelnökének/az Unió főképviselőjének címzett, szóbeli választ igénylő kérdéseket egy bizottság, egy képviselőcsoport vagy a parlamenti képviselők legalább 5%-a terjesztheti elő. 136. cikk

Egyéb parlamenti tevékenységek 

A szavazáshoz fűzött írásbeli indokolások 
A képviselők írásbeli indokolást nyújthatnak be a plenáris ülésen leadott szavazatukhoz. 194. cikk

Az EU ASEAN-nel fennálló politikai kapcsolatai (A8-0243/2017 - Reinhard Bütikofer) EN  
 

I voted in favour of this report as it stresses the importance of strengthening EU-ASEAN political and economic relations. Developed over four decades, EU-ASEAN relations are of vital importance for ensuring security and stability, international co-operation and promoting democracy and human rights. The report further highlights the ultimate objective of establishing a region-to-region free trade agreement, as trade negotiations are currently on-going or have already been completed with some ASEAN countries. Finally, the report also acknowledges the EU’s concerns for human rights violations in certain ASEAN countries which are affecting the status of current relations and, I believe, will continue to be an issue if not resolved.

Az EU Indiával fennálló politikai kapcsolatai (A8-0242/2017 - Cristian Dan Preda) EN  
 

I voted in favour of this report outlining political priorities for EU relations with India. A strengthened partnership between the world’s largest democracies is vital to tackle climate change, preserve global peace and stability and achieve sustainable development goals. The report would tap the potential of relations between the EU, as the world’s leading trading block, and India - which tops the ranks of the fastest growing major economies - to fight poverty and inequality, create jobs and growth, and advance gender equality and women’s rights.

Fegyverkivitel: a 2008/944/KKBP közös álláspont végrehajtása (A8-0264/2017 - Bodil Valero) EN  
 

I voted in favour of this report, which discusses the implementation of the Common Position on Arms Export, a legally binding framework that sets minimum requirements in arms export controls and the obligation to assess the request for an export licence. The report calls on the EU to launch an initiative to impose an EU arms embargo on Saudi Arabia, which is viewed as non-compliant with the second criterion of the Common Position, as well as other countries accused of serious breaches of international humanitarian law. The report urges the Member States and the EEAS to significantly improve the consistency in implementing the Common Position through a standardised verification and reporting system, and to overcome the current lack of efficiency in defence spending due to duplication. Finally, the report highlights the importance of the UK remaining bound by the position after Brexit.

Írásban megvála-szolandó kérdések 
A képviselők meghatározott számú írásbeli választ igénylő kérdést nyújthatnak be az Európai Tanács elnökének, a Tanácsnak, a Bizottságnak és a Bizottság alelnökének/az Unió főképviselőjének. 138. cikk, III. melléklet

Az EKB-hoz intézett, valamint az egységes felügyeleti mechanizmusra és az Egységes Szanálási Mechanizmusra vonatkozó kérdések 
A képviselők írásbeli választ igénylő kérdést tehetnek fel az EKB-nak, valamint az egységes felügyeleti mechanizmusra és az Egységes Szanálási Mechanizmusra vonatkozóan. A kérdéseket először az illetékes bizottság elnökének kell benyújtani. 140. cikk, 141. cikk, III. melléklet

Nyilatkozatok 

Vagyonnyilatkozat 

Nyilatkozat a képviselők részvételéről harmadik fél által szervezett eseményeken