Glyn FORD : 6. parlamenti ciklus 

Képviselőcsoportok 

 • 20-07-2004 / 13-07-2009 : az Európai Parlament Szocialista Képviselőcsoportja - Tag

Nemzeti pártok 

 • 20-07-2004 / 07-11-2004 : Labour Party (Egyesült Királyság)
 • 08-11-2004 / 13-07-2009 : Labour and the Gibraltar Socialist Labour Party (Egyesült Királyság)

Képviselok 

 • 21-07-2004 / 14-01-2007 : Nemzetközi Kereskedelmi Bizottság
 • 15-09-2004 / 13-03-2007 : A Koreai-félszigettel fenntartott kapcsolatokért felelős küldöttség
 • 15-01-2007 / 30-01-2007 : Nemzetközi Kereskedelmi Bizottság
 • 31-01-2007 / 13-07-2009 : Nemzetközi Kereskedelmi Bizottság
 • 31-01-2007 / 13-07-2009 : Petíciós Bizottság
 • 31-01-2007 / 13-07-2009 : Biztonság- és védelempolitikai albizottság
 • 14-03-2007 / 13-07-2009 : A Koreai-félszigettel fenntartott kapcsolatokért felelős küldöttség

Póttag 

 • 21-07-2004 / 14-01-2007 : Külügyi Bizottság
 • 21-07-2004 / 14-01-2007 : Biztonság- és védelempolitikai albizottság
 • 15-09-2004 / 13-03-2007 : A Japánnal fenntartott kapcsolatokért felelős küldöttség
 • 15-01-2007 / 30-01-2007 : Külügyi Bizottság
 • 15-01-2007 / 30-01-2007 : Biztonság- és védelempolitikai albizottság
 • 31-01-2007 / 13-07-2009 : Külügyi Bizottság
 • 14-03-2007 / 13-07-2009 : A Japánnal fenntartott kapcsolatokért felelős küldöttség

all-activities 

Részvétel a plenáris ülés vitáiban 
A plenáris ülésen elhangzott beszédek és a plenáris vitákhoz kapcsolódó írásbeli nyilatkozatok. 204. cikk és 171. cikk (11) bekezdés

Jelentés(ek) – előadóként beterjesztve 
A felelős parlamenti bizottságban előadót neveznek ki a jogalkotási és költségvetési jellegű javaslatokról vagy egyéb kérdésekről szóló jelentés elkészítésére. Jelentéseik elkészítése során az előadók konzultálhatnak szakértőkkel és az érdekelt felekkel. Az előadók felelősek továbbá a kompromisszumos módosítások megfogalmazásáért és az árnyékelőadókkal folytatott tárgyalásokért. A bizottsági szinten elfogadott jelentéseket ezután plenáris ülésen tárgyalják és szavaznak róluk. 55. cikk

Előadóként beterjesztett vélemény 
A bizottságok véleményt nyilváníthatnak a hatáskörükbe tartozó elemeket tartalmazó jelentések kapcsán. Az ilyen vélemények előadói felelősek továbbá a kompromisszumos módosítások megfogalmazásáért és az árnyékelőadókkal folytatott tárgyalásokért. 56. és 57. cikk, VI. melléklet

VÉLEMÉNY a fát és fatermékeket piaci forgalomba bocsátó piaci szereplők kötelezettségeinek meghatározásáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletjavaslatról  
- INTA_AD(2009)416656 -  
-
INTA 
VÉLEMÉNY az emberi jogi és demokráciazáradékról az Európai Unió megállapodásaiban  
- INTA_AD(2005)362600 -  
-
INTA 

Állásfoglalásra irányuló indítvány(ok) 
A képviselők egyéni indítványokat nyújthatnak be az EU tevékenységi körébe tartozó kérdésekben. Az indítványt megfontolásra a felelős bizottság elé terjesztik. 143. cikk

Parlamenti kérdés(ek) 
Vitára bocsátandó, szóbeli választ igénylő kérdést benyújthat bizottság, képviselőcsoport vagy a Parlament összes képviselőjének legalább 5%-a. A címzettek más uniós intézmények. Az Elnökök Értekezlete dönti el, hogy a kérdések felkerülnek-e és milyen sorrendben egy adott plenáris ülés végleges napirendtervezetére. 128. cikk

Írásbeli nyilatkozatok (2017. január 16-ig) 
**Ez az eszköz 2017. január 16. óta nem létezik**. Az írásbeli nyilatkozatok az EU hatáskörébe tartozó kérdésekre vonatkozó kezdeményezések voltak. A képviselők azt 3 hónapos időszakon belül írhatták alá.

Írásbeli nyilatkozat az Európai Bíróság által a Viking, Laval és egyéb ügyekben hozott – mostanában EU-szerte rasszista és idegengyűlölő pártok által a munkavállalók jogainak aláásására felhasznált – ítéletek káros hatásairól  
- P6_DCL(2009)0015 - Elévült  
Glyn FORD , Caroline LUCAS , Stephen HUGHES , Luisa MORGANTINI , Elisabeth SCHROEDTER  
Kiosztás dátuma : 18-02-2009
Lejárat időpontja : 07-05-2009
Aláírók száma : 156 - 08-05-2009
Írásbeli nyilatkozat Munir Said Thalib emberi jogi aktivista meggyilkolásáról  
- P6_DCL(2007)0098 - Elfogadva  
Raül ROMEVA i RUEDA , Eija-Riitta KORHOLA , Jules MAATEN , Glyn FORD , Ana GOMES  
Kiosztás dátuma : 12-11-2007
Lejárat időpontja : 13-03-2008
Elfogadva (dátum) : 10-04-2008
Elfogadott szöveg (az aláírók névsorával együtt) : P6_TA(2008)0126
Aláírók száma : 412 - 12-03-2008
Írásbeli nyilatkozat az interneten megnyilvánuló fajgyűlöletről  
- P6_DCL(2007)0042 - Elévült  
Glyn FORD , Bernd POSSELT , Viktória MOHÁCSI , Claude MORAES , Feleknas UCA  
Kiosztás dátuma : 23-04-2007
Lejárat időpontja : 06-09-2007
Aláírók száma : 120 - 05-09-2007

Jelenléti ív 
Ez a jelenléti ív a 6. parlamenti ciklus plenáris üléseiről készült jegyzőkönyvek kivonata. A benne található információ csak tájékoztatási célokat szolgál, és az Európai Parlament képviselőinek hivatali idejére terjed ki. Szerkesztetlen adatokat tartalmaz, amelyeken még nem eszközölték a javítást a betegség, szülési vagy szülői szabadság, a jóváhagyott hivatalos parlamenti kiküldetés és hasonló okok miatt indokolt távollét és igazolt hiányzás esetében.