Gordon J. ADAM : 5. parlamenti ciklus 

Képviselőcsoportok 

 • 08-02-2000 / 19-07-2004 : az Európai Szocialisták Pártjának képviselőcsoportja - Tag

Nemzeti pártok 

 • 08-02-2000 / 19-07-2004 : Labour Party (Egyesült Királyság)

Elnök 

 • 25-09-2002 / 30-04-2004 : Az EU-Litvánia Parlamenti Vegyes Bizottságba delegált küldöttség

Képviselok 

 • 16-02-2000 / 14-01-2002 : A parlamenti kooperációs bizottságokhoz küldöttek és az Ukrajnával, Fehéroroszországgal és Moldovával való kapcsolatokért felelos küldöttek
 • 18-02-2000 / 14-01-2002 : Mezogazdasági és Vidékfejlesztési Bizottság
 • 17-01-2002 / 17-12-2002 : Száj- és Körömfájásügyi Ideiglenes Bizottság
 • 17-01-2002 / 19-07-2004 : Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Bizottság
 • 07-02-2002 / 19-07-2004 : Az EU-Ukrajna és EU-Moldova parlamenti együttműködési bizottságokba delegált küldöttség és a Fehéroroszországgal folytatott kapcsolatokért felelős küldöttség
 • 24-09-2002 / 24-09-2002 : Az EU-Litvánia Parlamenti Vegyes Bizottságba delegált küldöttség
 • 25-09-2002 / 30-04-2004 : Küldöttségi Elnökök Értekezlete

Póttag 

 • 16-02-2000 / 14-01-2002 : Ipari, Külkereskedelemi, Kutatási, Energetikai Bizottság
 • 17-01-2002 / 19-07-2004 : Ipari, Külkereskedelmi, Kutatási és Energiaügyi Bizottság
 • 30-01-2002 / 19-07-2004 : Halászati Bizottság

all-activities 

Részvétel a plenáris ülés vitáiban 
A plenáris ülésen elhangzott beszédek és a plenáris vitákhoz kapcsolódó írásbeli nyilatkozatok. 204. cikk és 171. cikk (11) bekezdés

Jelentés(ek) – előadóként beterjesztve 
A felelős parlamenti bizottságban előadót neveznek ki a jogalkotási és költségvetési jellegű javaslatokról vagy egyéb kérdésekről szóló jelentés elkészítésére. Jelentéseik elkészítése során az előadók konzultálhatnak szakértőkkel és az érdekelt felekkel. Az előadók felelősek továbbá a kompromisszumos módosítások megfogalmazásáért és az árnyékelőadókkal folytatott tárgyalásokért. A bizottsági szinten elfogadott jelentéseket ezután plenáris ülésen tárgyalják és szavaznak róluk. 55. cikk

Állásfoglalásra irányuló indítvány(ok) 
A képviselők egyéni indítványokat nyújthatnak be az EU tevékenységi körébe tartozó kérdésekben. Az indítványt megfontolásra a felelős bizottság elé terjesztik. 143. cikk

Parlamenti kérdés(ek) 
Vitára bocsátandó, szóbeli választ igénylő kérdést benyújthat bizottság, képviselőcsoport vagy a Parlament összes képviselőjének legalább 5%-a. A címzettek más uniós intézmények. Az Elnökök Értekezlete dönti el, hogy a kérdések felkerülnek-e és milyen sorrendben egy adott plenáris ülés végleges napirendtervezetére. 128. cikk